Bảo hiểm ABIC

ABIC ra đời trong giai đoạn mà bối cảnh nền kinh tế gặp nhiều khó khăn do khủng hoảng bảo hiểm Fubon life cạnh tranh tai nạn bảo hiểm GIC doanh nghiệp bảo hiểm diễn ra gay gắt lừa đảo nguồn nhân lực bảo hiểm còn thiếu về số lượng bảo hiểm QBE thường xuyên có sự biến động…nhưng hàng hóa sự hợp tác online ủng hộ mạnh mẽ giá bao nhiêu bảo hiểm Fubon life cổ đông sáng lập bán ở đâu phi nhân thọ là hệ thống AGRIBANK bảo hiểm Bưu Điện cùng bảo hiểm XTI sự đoàn kết bảo hiểm Chubb phấn đấu không ngừng trẻ em tập thể Lãnh đạo bảo hiểm Bảo Long hơn 500 cán bộ nhân viên công ty bảo hiểm Dai-ichi Life ABIC bảo hiểm QBE hoàn thành xuất sắc cháy nổ mục tiêu bảo hiểm AIA nhiệm vụ trong định hướng chiến lược kinh doanh 5 năm đầu (2007-2011) bảo hiểm Phú Hưng bảng giá Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Bảo hiểm ABIC

Tên: Công ty cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng Nông nghiệp ABIC
Tên viết tắt: Bảo hiểm ABIC
Mã chứng khoán: ABI
Điện thoại: 02462990055
Website: ABIC.com.vn
Năm thành lập: 2006
Địa chỉ: Tầng 6 - Tòa nhà 29T1 - Hoàng Đạo Thúy - Cầu Giấy - Hà Nội

Doanh thu bán hàng đạt tốc độ tăng trưởng bình quân hàng năm là 52%; Tốc độ tăng trưởng bình quân hàng năm tư nhân quỹ dự phòng nghiệp vụ đạt 62%; Lợi nhuận tăng trưởng đều qua bảo hiểm AIA năm; Thu nhập online đời sống bảo hiểm MB Ageas người lao động y tế bảo đảm bảo hiệm VNI năm sau cao hơn năm trước…

gần nhất ABIC là một trong mua ở đâu doanh nghiệp bảo hiểm đi đầu triển khai bảo hiểm Generali sản phẩm dịch vụ bảo hiểm đối công ty khu vực Nông nghiệp ung thư Nông thôn thông qua 140 Tổng Đại lý tài sản hơn 14.500 đại lý viên có nên mua hệ thống AGRIBANK dịch vụ cung cấp thành công bảo hiểm Quân Đội sản phẩm Bảo hiểm tới 1,6 triệu lượt hộ nông dân bảo hiểm BIDV uy tín nhất doanh nghiệp vừa an toàn nhỏ đang có quan hệ vay vốn bảo hiểm Vietinbank sử dụng dịch vụ ngân hàng tại hệ thống AGRIBANK.

Bảo hiểm ABIC đang hành động vì sứ mệnh bảo hiểm Prudential tầm nhìn
- Phấn đấu là Doanh nghiệp Bảo hiểm chuyên nghiệp cháy nổ uy tín trong 10 Doanh nghiệp Bảo hiểm hàng đầu tại thị trường Việt Nam.
- Hoạt động hiệu quả bảo hiểm Vietinbank phát triển bền vững bảo hiểm Dai-ichi Life đầu tư an toàn.
- Phát triển mô hình kênh phân phối liên kết Ngân hàng - Bảo hiểm bền vững bảo hiểm OPES hiệu quả.
- Phát triển hoạt động kinh doanh vào khu vực Nông nghiệp bảo hiểm Mirae Asset nông thôn bảo hiểm Chubb nông dân.
- Nâng cao khả năng sinh lời bảo hiểm Fubon life tối ưu hóa lợi nhuận an toàn đáp ứng kỳ vọng mua ở đâu cổ đông.

Cổ đông chính
Agribank tiếp tục duy trì vị trí dẫn đầu trẻ em NHTM trong Bảng xếp hạng 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam năm 2018 (VNR500) lừa đảo đứng thứ 7 trong số 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam y tế đứng thứ nhất trong số bảo hiểm AIG NHTM Việt Nam theo Bảng xếp hạng bảo hiểm Fubon life VNR 500 dựa trên bảo hiểm Fubon life tiêu chí về doanh thu ngân hàng lợi nhuận bảo hiểm Phú Hưng quy mô tài sản bảo hiểm BSH nguồn nhân lực bảo hiểm Vietinbank uy tín truyền thông thiết bị doanh nghiệp.

4.8/5 (27 votes)

Ý kiến khách hàng Pre Next
Có thể bạn quan tâm?