Bảo hiểm nhân thọ Phú Hưng

Bảo hiểm Phú Hưng (PAC) là công ty bảo hiểm phi nhân thọ cung cấp bảo hiểm XTI sản phẩm bảo hiểm toàn diện để bảo vệ rủi ro giá bao nhiêu khách hàng bảo hiểm BIC bảo hiểm Sun life nhưng không giới hạn: Bảo hiểm Tai nạn con người bảo hiểm BSH Bảo hiểm Xe cơ giới cho bé Bảo hiểm Tài sản hàng hóa Bảo hiểm Kỹ thuật bảo hiểm Chubb Bảo hiểm Hàng hải bảo hiểm OPES Bảo hiểm Trách nhiệm.

Bảo hiểm nhân thọ Phú Hưng

Tên: Công ty cổ phần Bảo hiểm Phú Hưng
Tên viết tắt: Bảo hiểm Phú Hưng
Điện thoại: 02854137199
Website: phuhunglife.com
Năm thành lập: 2006
Địa chỉ: Tầng 4 nhanh nhất CR3-04A uy tín nhất 109 Tôn Dật Tiên online Phường Tân Phú bảo hiểm AAA Quận 7 bảo hiểm FWD TP.Hồ Chí Minh

Khởi đầu từ Công ty cổ phần bảo hiểm Bảo Tín bảo hiểm Hanwha thành lập theo giấy phép kinh doanh số 41GP/KDBH ngày 12 tháng 12 năm 2006. Ngày 25 tháng 01 năm 2011 uy tín nhất Công ty cổ phần bảo hiểm Bảo Tín đổi tên thành Công ty cổ phần bảo hiểm Phú Hưng.

Lịch sử phát triển
- Ra đời từ 2006

Cổ đông & Đối tác chính

  • CX Tech
  • Phú Mỹ Hưng
  • Chứng khoán Phú HƯng
  • Công ty quản lý quỹ Phú Hưng

Thành tích
Đạt nhiều thành tích trong 10 năm hoạt động:
- Nhận bằng khen thiết bị Bộ trưởng Bộ Tài Chính vì bảo hiểm OPES có nhiều thành tích trong hoạt động kinh doanh góp phần xây dựng thai sản phát triển thị trường bảo hiểm bán ở đâu năm qua.
- Nhận giấy khen trực tuyến Cục trưởng Cục Quản lý bảo hiểm Vietinbank Giám sát bảo hiểm vì thiết bị có nhiều thành tích trong hoạt động kinh doanh góp phần xây dựng hướng dẫn phát triển thị trường bảo hiểm Việt Nam giai đoạn 2010-2015

4.8/5 (23 votes)

Ý kiến khách hàng Pre Next