Bổ sung thêm nhiều đối tượng được cấp bảo hiểm y tế miễn phí

Bắt đầu từ ngày 1/7/2021, thêm nhiều đối tượng sẽ được bổ sung vào nhóm các đối tượng được cấp BHYT miễn phí.

Theo Nghị định số Nghị định 20/2021/NĐ-CP bảo hiểm UIC của Chính phủ bảo hiểm Aviva , từ ngày 1/7/2021 có thêm 3 đối tượng bảo trợ xã hội đang hưởng trợ cấp xã hội điện tử sẽ gần đây được cấp thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) miễn phí công ty . Cụ thể bảo hiểm Vietinbank như sau:

 • Người cao tuổi từ đủ 75 - 80 tuổi thuộc hộ nghèo bảo hiểm QBE , hộ cận nghèo bảo hiểm Sun life với điều kiện không thuộc trường hợp không có người có nghĩa vụ nhanh nhất và quyền phụng dưỡng phi nhân thọ , bảo hiểm AIG hoặc có trẻ em nhưng người này đang hưởng trợ cấp xã hội hằng tháng; đang sống tại địa bàn gần đây các xã nhanh nhất , thôn ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số bảo hiểm QBE và miền núi bảo hiểm Prudential đặc biệt khó khăn.
 • Trẻ em dưới 3 tuổi thuộc diện hộ nghèo gia đình , hộ cận nghèo đang sống tại bảo hiểm Fubon life các xã địa chỉ , thôn vùng đồng bào dân tộc thiểu số bao nhiêu tiền , miền núi ngân hàng đặc biệt khó khăn công trình và không thuộc tư nhân các trường hợp: trẻ em dưới 16 tuổi không có nguồn nuôi dưỡng do bị bỏ rơi đăng ký mà chưa có người nhận làm con nuôi; mồ côi cả cha bảo hiểm Generali và mẹ bảo hiểm AIA hoặc cả cha công ty , mẹ đều bị tuyên bố mất tích…; trẻ em nhiễm HIV/AIDS thuộc hộ nghèo; người khuyết tật nặng bảo hiểm BIC , người khuyết tật bảo hiểm AIG đặc biệt nặng.
 • Người nhiễm HIV/AIDS thuộc diện hộ nghèo không có nguồn thu nhập ổn định hằng tháng (tiền lương bao nhiêu tiền , tiền công có tốt không , lương hưu sức khỏe , trợ cấp bảo bảo hiểm xã hội bảo hiểm UIC , trợ cấp xã hội hằng tháng).

ngân hàng Bên cạnh đó bảo hiểm BIC , Nghị định này y tế cũng nêu rõ con người , sức khỏe nếu công trình các đối tượng bảo trợ xã hội bảo hiểm SGI được cấp thẻ BHYT miễn phí bảng giá mà thuộc diện gia đình được cấp nhiều loại thẻ bảo hiểm MSIG , ngân hàng thì chỉ bảo hiểm MSIG được cấp 1 thẻ BHYT có quyền lợi cao nhất.

bảo hiểm Vietinbank Như vậy kỹ thuật , theo quy định hiện hành nhanh nhất , hiện có 28 nhóm đối tượng bảo hiểm BIC được cấp thẻ BHYT miễn phí bảo hiểm Dai-ichi Life , y tế bao gồm:

- Nhóm đối tượng do cơ quan BHXH đóng:

 • Người hưởng lương hưu theo yêu cầu , trợ cấp mất sức lao động hằng tháng.
 • Người đang hưởng trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng do bị tai nạn lao động chữa bệnh , bệnh nghề nghiệp; công nhân cao su đang hưởng trợ cấp hằng tháng theo quy định bảo hiểm XTI của Chính phủ.
 • Người lao động nghỉ việc hưởng trợ cấp ốm đau do mắc bệnh thuộc Danh mục bệnh cần chữa trị dài ngày do Bộ Y tế ban hành.
 • Cán bộ xã phi nhân thọ , phường xã hội , thị trấn bảo hiệm VNI đã nghỉ việc đang hưởng trợ cấp BHXH hàng tháng.
 • Người lao động trong thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản khi sinh con bảo hiểm XTI hoặc nhận nuôi con nuôi.
 • Người đang hưởng trợ cấp thất nghiệp.

Bổ sung thêm nhiều đối tượng được cấp bảo hiểm y tế miễn phí

tại nhà Thêm nhiều đối tượng đăng ký được cấp thẻ BHYT miễn phí

- Nhóm đối tượng do ngân sách nhà nước đóng:

 • Quân nhân giá bao nhiêu , Công an nhân dân gia đình , người làm công tác cơ yếu theo quy định tại Điều 2 Nghị định 70/2015.
 • Cán bộ xã bảo hiểm Mirae Asset , phường bảo hiểm Manulife , thị trấn báo giá đã nghỉ việc đang hưởng trợ cấp hằng tháng từ ngân sách nhà nước.
 • Người bảo hiểm AAA đã thôi hưởng trợ cấp mất sức lao động đang hưởng trợ cấp hằng tháng từ ngân sách nhà nước.
 • Người có công xã hội với cách mạng theo quy định tại Pháp lệnh bảo hiểm Vietinbank ưu đãi người có công dịch vụ với cách mạng.
 • Cựu chiến binh theo quy định tại Khoản 4 Điều 3 Nghị định 146/2018.
 • Người tham gia kháng chiến trẻ em và bảo vệ Tổ quốc theo quy định tại Khoản 5 Điều 3 Nghị định 146/2018.
 • Đại biểu Quốc hội thiết bị , đại biểu Hội đồng nhân dân thiết bị các cấp đương nhiệm.
 • Trẻ em dưới 6 tuổi.
 • Người thuộc diện hưởng trợ cấp bảo trợ xã hội hằng tháng theo quy định bảo hiểm AIG của pháp luật về người cao tuổi tai nạn , người khuyết tật uy tín nhất , đối tượng bảo trợ xã hội.
 • Người thuộc hộ gia đình nghèo; người dân tộc thiểu số đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn; người đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội nhanh nhất đặc biệt khó khăn; người đang sinh sống tại xã đảo bao nhiêu tiền , huyện đảo bảo hiểm Manulife và một số đối tượng khác theo quy định tại Khoản 9 Điều 3 Nghị định 146/2018.
 • Người bảo hiểm QBE được phong tặng danh hiệu nghệ nhân nhân dân bảo hiểm ABIC , nghệ nhân ưu tú thuộc họ gia đình có mức thu nhập bình quân đầu người hằng tháng thấp hơn mức lương cơ sở theo quy định bảo hiểm BIDV của Chính phủ.
 • Thân nhân cam kết của người có công bảo hiểm Phú Hưng với cách mạng là cha đẻ tài sản , mẹ đẻ bảo hiểm Prudential , vợ thiết bị hoặc chồng bán ở đâu , con bảo hiểm Chubb của liệt sỹ; người có công nuôi dưỡng liệt sỹ.
 • Thân nhân cam kết của người có công dịch vụ với cách mạng theo quy định tại Khoản 12 Điều 3 Nghị định 146/2018.
 • Thân nhân bảng giá của sỹ quan tài sản , quân nhân chuyên nghiệp bảo hiểm AIA , hạ sỹ quan online , binh sỹ quân đội đang tại ngũ ung thư , sỹ quan an toàn , hạ sỹ quan nghiệp vụ tốt nhất và sỹ quan gần đây , hạ sỹ quan chuyên môn bảo hiểm XTI , kỹ thuật đang công tác trong lực lượng công an nhân dân cho bé , học viên công an nhân dân gia đình , hạ sỹ quan cam kết , người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối báo giá với quân nhân trẻ em , học viên cơ yếu bảo hiểm XTI được hưởng chế độ tài sản , chính sách theo chế độ cháy nổ , chính sách đối bảo hiểm Mirae Asset với học viên ở cho bé các trường quân đội thất nghiệp , công an theo quy định tại Khoản 13 Điều 3 Nghị định 146/2018.
 • Người bảo hiểm GIC đã hiến bộ phận cơ thể người theo quy định sức khỏe của pháp luật về hiến ghép mô tạng.
 • Người nước ngoài đang học tập tại Việt Nam bảo hiểm FWD được cấp học bổng từ ngân sách bảo hiểm XTI của Nhà nước Việt Nam.
 • Người mua ở đâu phục vụ người có công có nên mua với cách mạng sống ở gia đình theo quy định tại Khoản 16 Điều 3 Nghị định 146/2018.
 • Người từ đủ 80 tuổi cam kết trở lên đang hưởng trợ cấp tuất hằng tháng theo quy định công ty của pháp luật về BHXH.

- Nhóm do người sử dụng lao động đóng:

 • Thân nhân có tốt không của công nhân bảo hiểm Liberty , viên chức quốc phòng đang bảo hiểm BIC phục vụ trong Quân đội sức khỏe , nhà nước bao gồm đối tượng theo quy định tại bảo hiểm Phú Hưng các Điểm a bảo hiệm VNI , b bảo hiểm Hanwha và c Khoản 13 Điều 3 Nghị định 146/2018.
 • Thân nhân bảo hiểm AIA của công nhân công an đang trẻ em phục vụ trong Công an nhân dân bao nhiêu tiền bao gồm đối tượng theo quy định tại bảo hiểm FWD các Điểm a bảo hiểm ABIC , b bảo hiểm Quân Đội và c Khoản 13 Điều 3 Nghị định 146/2018.
 • Thân nhân thai sản của người làm công tác khác trong tổ chức cơ yếu bảo hiểm BIDV , bảo hiểm GIC bao gồm đối tượng theo quy định tại có nên mua các Điểm a nhân thọ , b chữa bệnh và c Khoản 13 Điều 3 Nghị định 146/2018.

an toàn Ngoài ra còn có nhóm đối tượng tượng là học viên đào tạo sĩ quan dự bị từ 03 tháng mua ở đâu trở lên chưa tham gia bảo hiểm xã hội bảo hiểm Manulife , bảo hiểm y tế bao nhiêu tiền , trong thời gian đào tạo bảo hiểm XTI được cơ sở đào tạo đóng bảo hiểm y tế.

Việc hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế miễn phí thực sự giúp lừa đảo những đối tượng nói trên tiếp cận bảo hiểm Mirae Asset được bảo hiểm Prudential với chính sách an sinh xã hội bảng giá và có điều kiện chăm sóc sức khỏe khi bị ốm đau bán ở đâu , bệnh tật. 

Cảm ơn bạn bảo hiểm Mirae Asset đã đọc bài tại nhà , bằng cách đăng ký Tài khoản Bổ sung thêm nhiều đối tượng được cấp bảo hiểm y tế miễn phí VIP bạn đã góp phần ủng hộ chúng tôi tiếp tục xây dựng nội dung chất lượng hơn.

29.000/tháng

ĐĂNG KÝ NGAY
 • THỬ NGHIỆM

  29.000

  /tháng

  ĐĂNG KÝ NGAY

  Bổ sung thêm nhiều đối tượng được cấp bảo hiểm y tế miễn phí Trải nghiệm đọc không có quảng cáo

  Bổ sung thêm nhiều đối tượng được cấp bảo hiểm y tế miễn phí Sử dụng bộ lọc so sánh không giới hạn

  Bổ sung thêm nhiều đối tượng được cấp bảo hiểm y tế miễn phí Sử dụng công cụ không giới hạn

 • CƠ BẢN

  49.000

  /tháng

  ĐĂNG KÝ NGAY

  Bổ sung thêm nhiều đối tượng được cấp bảo hiểm y tế miễn phí Trải nghiệm đọc không có quảng cáo

  Bổ sung thêm nhiều đối tượng được cấp bảo hiểm y tế miễn phí Sử dụng bộ lọc so sánh không giới hạn

  Bổ sung thêm nhiều đối tượng được cấp bảo hiểm y tế miễn phí Sử dụng công cụ không giới hạn

  Bổ sung thêm nhiều đối tượng được cấp bảo hiểm y tế miễn phí Truy cập không giới hạn bảo hiểm MSIG các nội dung chuyên sâu

  Bổ sung thêm nhiều đối tượng được cấp bảo hiểm y tế miễn phí Nhận bảng tin hằng ngày

 • NÂNG CAO

  69.000

  /tháng

  ĐĂNG KÝ NGAY

  Bổ sung thêm nhiều đối tượng được cấp bảo hiểm y tế miễn phí Trải nghiệm đọc không có quảng cáo

  Bổ sung thêm nhiều đối tượng được cấp bảo hiểm y tế miễn phí Sử dụng bộ lọc so sánh không giới hạn

  Bổ sung thêm nhiều đối tượng được cấp bảo hiểm y tế miễn phí Sử dụng công cụ không giới hạn

  Bổ sung thêm nhiều đối tượng được cấp bảo hiểm y tế miễn phí Truy cập không giới hạn điện tử các nội dung chuyên sâu

  Bổ sung thêm nhiều đối tượng được cấp bảo hiểm y tế miễn phí Nhận bảng tin hằng ngày

  Bổ sung thêm nhiều đối tượng được cấp bảo hiểm y tế miễn phí Trợ giúp từ bảo hiểm Chubb các chuyên gia TheBank qua hotline

 • THỬ NGHIỆM

  78.300

  /quý

  87.000

  ĐĂNG KÝ NGAY

  Bổ sung thêm nhiều đối tượng được cấp bảo hiểm y tế miễn phí Trải nghiệm đọc không có quảng cáo

  Bổ sung thêm nhiều đối tượng được cấp bảo hiểm y tế miễn phí Sử dụng bộ lọc so sánh không giới hạn

  Bổ sung thêm nhiều đối tượng được cấp bảo hiểm y tế miễn phí Sử dụng công cụ không giới hạn

 • CƠ BẢN

  132.300

  /quý

  147.000

  ĐĂNG KÝ NGAY

  Bổ sung thêm nhiều đối tượng được cấp bảo hiểm y tế miễn phí Trải nghiệm đọc không có quảng cáo

  Bổ sung thêm nhiều đối tượng được cấp bảo hiểm y tế miễn phí Sử dụng bộ lọc so sánh không giới hạn

  Bổ sung thêm nhiều đối tượng được cấp bảo hiểm y tế miễn phí Sử dụng công cụ không giới hạn

  Bổ sung thêm nhiều đối tượng được cấp bảo hiểm y tế miễn phí Truy cập không giới hạn bảo hiểm QBE các nội dung chuyên sâu

  Bổ sung thêm nhiều đối tượng được cấp bảo hiểm y tế miễn phí Nhận bảng tin hằng ngày

 • NÂNG CAO

  186.300

  /quý

  207.000

  ĐĂNG KÝ NGAY

  Bổ sung thêm nhiều đối tượng được cấp bảo hiểm y tế miễn phí Trải nghiệm đọc không có quảng cáo

  Bổ sung thêm nhiều đối tượng được cấp bảo hiểm y tế miễn phí Sử dụng bộ lọc so sánh không giới hạn

  Bổ sung thêm nhiều đối tượng được cấp bảo hiểm y tế miễn phí Sử dụng công cụ không giới hạn

  Bổ sung thêm nhiều đối tượng được cấp bảo hiểm y tế miễn phí Truy cập không giới hạn bảng giá các nội dung chuyên sâu

  Bổ sung thêm nhiều đối tượng được cấp bảo hiểm y tế miễn phí Nhận bảng tin hằng ngày

  Bổ sung thêm nhiều đối tượng được cấp bảo hiểm y tế miễn phí Trợ giúp từ uy tín nhất các chuyên gia TheBank qua hotline

 • THỬ NGHIỆM

  243.600

  /năm

  348.000

  ĐĂNG KÝ NGAY

  Bổ sung thêm nhiều đối tượng được cấp bảo hiểm y tế miễn phí Trải nghiệm đọc không có quảng cáo

  Bổ sung thêm nhiều đối tượng được cấp bảo hiểm y tế miễn phí Sử dụng bộ lọc so sánh không giới hạn

  Bổ sung thêm nhiều đối tượng được cấp bảo hiểm y tế miễn phí Sử dụng công cụ không giới hạn

 • CƠ BẢN

  411.600

  /năm

  588.000

  ĐĂNG KÝ NGAY

  Bổ sung thêm nhiều đối tượng được cấp bảo hiểm y tế miễn phí Trải nghiệm đọc không có quảng cáo

  Bổ sung thêm nhiều đối tượng được cấp bảo hiểm y tế miễn phí Sử dụng bộ lọc so sánh không giới hạn

  Bổ sung thêm nhiều đối tượng được cấp bảo hiểm y tế miễn phí Sử dụng công cụ không giới hạn

  Bổ sung thêm nhiều đối tượng được cấp bảo hiểm y tế miễn phí Truy cập không giới hạn bảo hiểm Bưu Điện các nội dung chuyên sâu

  Bổ sung thêm nhiều đối tượng được cấp bảo hiểm y tế miễn phí Nhận bảng tin hằng ngày

 • NÂNG CAO

  579.600

  /năm

  828.000

  ĐĂNG KÝ NGAY

  Bổ sung thêm nhiều đối tượng được cấp bảo hiểm y tế miễn phí Trải nghiệm đọc không có quảng cáo

  Bổ sung thêm nhiều đối tượng được cấp bảo hiểm y tế miễn phí Sử dụng bộ lọc so sánh không giới hạn

  Bổ sung thêm nhiều đối tượng được cấp bảo hiểm y tế miễn phí Sử dụng công cụ không giới hạn

  Bổ sung thêm nhiều đối tượng được cấp bảo hiểm y tế miễn phí Truy cập không giới hạn xã hội các nội dung chuyên sâu

  Bổ sung thêm nhiều đối tượng được cấp bảo hiểm y tế miễn phí Nhận bảng tin hằng ngày

  Bổ sung thêm nhiều đối tượng được cấp bảo hiểm y tế miễn phí Trợ giúp từ bán ở đâu các chuyên gia TheBank qua hotline

Đóng góp bài viết tài sản của bạn bằng cách gửi bài viết Tại Đây

4.9/5 (68 votes)

Ý kiến khách hàngPreNext