Bồi thường bảo hiểm ô tô - Nắm rõ quy trình để luôn chủ động

Để giá rẻ nhận gần nhất đền bù bảo hiểm ô tô nhanh từ công ty bảo hiểm cam kết đảm bảo quyền lợi bảo hiểm bảo hiểm AIA mình cháy nổ bạn cần phải nắm gần nhất quy trình bồi thường bảo hiểm ô tô con người hiểu rõ phi nhân thọ điều qua bài viết dưới đây. Cùng chúng tôi tìm hiểu ngay nhé!!

Quy định về mức bồi thường bảo hiểm ô tô

Phạm vi bồi thường thiệt hại

Theo quy định của Luật kinh doanh bảo hiểm phi nhân thọ Thông tư 151/2012/TT-BTC sửa đổi Thông tư 126/2008/TT-BTC có quy định về phạm vi bồi thường thiệt hại trong trường hợp xảy ra tai nạn giữa các phương tiện cơ giới của quỹ bảo hiểm xe cơ giới tại Khoản 5 mua ở đâu Mục II uy tín nhất :

“5. Phạm vi bồi thường thiệt hại

5.1. Thiệt hại ngoài hợp đồng về thân thể cam kết tính mạng tốt nhất tài sản đối với bên thứ ba do xe cơ giới gây ra.

5.2. Thiệt hại về thân thể nhân thọ tính mạng thiết bị hành khách theo hợp đồng vận chuyển hành khách do xe cơ giới gây ra.”

Như vậy sức khỏe nếu chủ xe ô tô có mua bảo hiểm ô tô thì phía bảo hiểm sẽ tiến hành bồi thường thiệt hại với thân thể bảo hiểm MB Ageas tính mạng bảo hiểm Aviva tài sản với đối tượng mà xe ô tô này gây tai nạn. Tức là online bạn phải vẫn gánh chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại khi va chạm với xe ô tô của người khác mà gây thiệt hại cho họ.

Tuy nhiên bảo hiểm Dai-ichi Life do bạn đã mua bảo hiểm đối với phương tiện cơ giới nên công ty bảo hiểm sẽ có trách nhiệm chi trả các khoản bồi thường trong phạm vi hợp đồng địa chỉ bên thỏa thuận.

Nghĩa vụ của chủ xe cơ giới

Trong quy định tại Điều 18 bảo hiểm Generali Nghị định 103/2008/NĐ-CP có quy định về nghĩa vụ của chủ xe cơ giới khi xảy ra tai nạn giao thông bảo hiểm Generali :

“Điều 18. Nghĩa vụ bảng giá chủ xe cơ giới

6. Khi tai nạn giao thông xảy ra bảo hiểm AIG chủ xe cơ giới phải có trách nhiệm:

a. Thông báo ngay cho doanh nghiệp bảo hiểm để phối hợp giải quyết uy tín nhất tích cực cứu chữa bảo hiểm FWD hạn chế thiệt hại về người tai nạn tài sản bảo hiểm BIC bảo vệ hiện trường tai nạn; đồng thời thông báo cho cơ quan Công an hoặc chính quyền địa phương nơi gần nhất.

b. Không lừa đảo di chuyển ngân hàng tháo gỡ hoặc sửa chữa tài sản khi chưa có ý kiến chấp thuận công trình doanh nghiệp bảo hiểm; trừ trường hợp cần thiết để đảm bảo an toàn xã hội để phòng hạn chế thiệt hại về người bảo hiểm GIC tài sản hoặc phải thi hành theo yêu cầu bảo hiểm Chubb cơ quan có thẩm quyền.

c. Chủ xe cơ giới phải cung cấp nhân thọ tài liệu trong hồ sơ yêu cầu bồi thường bao nhiêu tiền tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp bảo hiểm trong quá trình xác minh bảo hiểm Manulife tài liệu đó.

7. Chủ xe cơ giới phải thông báo bằng văn bản cho doanh nghiệp bảo hiểm trong trường hợp xe cơ giới thuộc đối tượng báo giá hủy bỏ hợp đồng bảo hiểm theo quy định tại khoản 1 Điều 11 Nghị định này.

8. Các trách nhiệm khác theo quy định hàng hóa pháp luật”

Mức trách nhiệm bảo hiểm

Dựa trên thiệt hại thực tế của bên thứ ba cháy nổ Côn ty bảo hiểm sẽ quyết định mức bồi thường thiệt hại nhân thọ mức bồi thường này cũng phải căn cứ theo quy định tại Điều 5 tai nạn Khoản 1 nhà nước Thông tư 151/2012/TT-BTC:

“Mức trách nhiệm bảo hiểm là số tiền tối đa doanh nghiệp bảo hiểm cháy nổ phải trả đối với thiệt hại về thân thể dịch vụ tính mạng tai nạn tài sản bảo hiểm ABIC bên thứ ba bảo hiểm Bảo Việt hành khách do xe cơ giới; gây ra trong mỗi vụ tai nạn xảy ra thuộc phạm vi trách nhiệm bảo hiểm. Cụ thể công trình :

4.1. Mức trách nhiệm bảo hiểm đối với thiệt hại về người do xe cơ giới gây ra là 70.000.000 đồng/1 người/1 vụ tai nạn.

4.2. Mức trách nhiệm bảo hiểm đối với thiệt hại về tài sản do xe mô tô hai bánh giá bao nhiêu xe mô tô ba bánh bảo hiểm FWD xe gắn máy bảo hiểm ABIC bảo hiểm GIC loại xe cơ giới tương tự (kể cả xe cơ giới dùng cho người tàn tật) gây ra là 40.000.000 đồng/1 vụ tai nạn.

4.3. Mức trách nhiệm bảo hiểm đối với thiệt hại về tài sản do xe ô tô gần nhất máy kéo bồi thường xe máy thi công tài sản xe máy nông nghiệp hàng hóa lâm nghiệp nhân thọ bồi thường loại xe đặc chủng khác sử dụng vào mục đích an ninh lừa đảo quốc phòng (kể cả rơ-moóc bảo hiểm Generali sơ mi rơ - moóc bảo hiểm Vinare kéo bởi xe ô tô hoặc máy kéo) gây ra là 70.000.000 đồng/1 vụ tai nạn.”

Tìm hiểu thêm về "Những quy định bảo hiểm xe ô tô mới nhất chủ xe nên biết" để có thêm kiến thức khi mua bảo hiểm xe ô tô.

Bồi thường bảo hiểm ô tô - Nắm rõ quy trình để luôn chủ động

Mức trách nhiệm bảo hiểm

Quy trình bồi thường bảo hiểm xe ô tô

Nhanh chóng thông báo khi tai nạn bảo hiểm AAA sự cố xảy ra

Khi xảy ra tai nạn cam kết sự cố thì bạn cần nhanh chóng thông báo cho công ty bảo hiểm ô tô mà bạn tham bằng cách gọi điện thoại bảo hiểm FWD khai báo đầy đủ cho bé thông tin như họ tên báo giá số điện thoại thiết bị người thông báo bảo hiểm UIC biển số xe bảo hiểm Aviva thời gian - địa điểm trẻ em diễn biến xảy ra tai nạn bảo hiểm QBE sự cố. Số điện thoại cần liên hệ thường gần nhất in trên Giấy chứng nhận bảo hiểm ô tô.

Bởi theo quy định bảo hiểm vật chất xe ô tô thì bảo hiểm Bưu Điện công ty tốt nhất bị phạt chế tài trong quá trình thực hiện bảo hiểm gần nhất mức chế tài thường nằm trong khoảng 10 - 50% tổng chi phí sửa chữa đăng ký thậm chí có trường hợp công ty bảo hiểm còn từ chối bồi thường bảo hiểm Sun life bạn không thông báo cho công ty bảo hiểm khi xảy ra tổn thất.

Một trong cam kết nguyên tắc để bảo hiểm Chubb hưởng bồi thường bảo hiểm ô tô nhanh chóng là bạn cần phải giữ nguyên hiện trạng vụ tai nạn trẻ em chụp hình hiện trường. Bởi chính việc này tai nạn giúp bạn đảm bảo chính xác khoản vay chi tiết trong sự cố tai nạn này tư nhân giúp bảo vệ bạn không bị từ chối một phần theo nguyên tắc bảo hiểm.

Giám định bồi thường bảo hiểm

Trường hợp xe tham gia bảo hiểm không va chạm với người thứ ba:

Đối với bảo hiểm vật chất xe cơ giới bảng giá trong trường hợp này hàng hóa việc giám định bồi thường bảo hiểm phải có sự có mặt bảo hiểm AIA đại diện ủy quyền giám định bảo hiểm Chubb công ty bảo hiểm an toàn chủ xe/lái xe/người đại diện hợp pháp nhằm xác định nguyên nhân bảo hiểm MB Ageas mức độ thiệt hại.

Dựa vào ước tính tổn thất bao nhiêu tiền mà công ty bảo hiểm sức khỏe xem xét có báo cáo chính quyền bảo hiểm Bảo Việt công an địa phương cùng tham gia vào việc xác minh hiện trường hay không.

 • Tổn thất vật chất xe ước tính dưới 5 triệu đồng hoặc nguyên nhân tổn thất do vật cứng bên ngoài tác động gây hư hỏng kính/đèn/gương: Chỉ cần chờ bên công ty bảo hiểm theo dõi tai nạn đưa ra kết quả bồi thường.
 • Tổn thất vật chất xe ước tính từ 5 - 10 triệu đồng: Không cần thiết có xác nhận ung thư cảnh sát giao thông hoặc công an/chính quyền địa phương nơi xảy ra tai nạn gia đình nhưng giám định viên bảo hiểm Dai-ichi Life công ty bảo hiểm phải giám định xác minh hiện trường.
 • Tổn thất vật chất xe ước tính trên 10 triệu đồng: Phải có xác nhận bảo hiểm QBE cảnh sát giao thông hoặc công an/chính quyền địa phương nơi xảy ra tai nạn con người giám định viên phải giám định xác minh hiện trường.

Trường hợp xe tham gia bảo hiểm va chạm với người thứ ba:

Với trường hợp này địa chỉ chủ xe cần phải phối hợp nhanh nhất có xác nhận giá rẻ cảnh sát giao thông hoặc công an/chính quyền địa phương nơi xảy ra tai nạn. Các giá trị tổn thất mua ở đâu phân loại thành:

 • Tổn thất vật chất ước tính từ dưới 20 triệu đồng: Phải có xác nhận kỹ thuật cảnh sát giao thông hoặc công an/chính quyền địa phương nơi xảy ra tai nạn trực tuyến giám định viên phải giám định xác minh hiện trường.
 • Tổn thất vật chất ước tính trên 20 triệu đồng: Phải có hồ sơ gần đây cảnh sát giao thông bảng giá giám định viên phải giám định xác minh hiện trường.

Bồi thường bảo hiểm ô tô - Nắm rõ quy trình để luôn chủ động

Giám định bồi thường bảo hiểm

Hồ sơ bồi thường bảo hiểm xe cơ giới

Để yêu cầu công ty bảo hiểm đền bù bảo hiểm ô tô bảo hiểm Chubb chủ xe phải hoàn thiện đầy đủ hồ sơ bồi thường bảo hiểm bảo hiểm Fubon life cung cấp gia đình chứng từ kỹ thuật tài liệu sau:

 • Giấy phép lái xe.
 • Tờ khai tai nạn thất nghiệp chủ xe.
 • Bản sao giấy chứng nhận bảo hiểm y tế giấy chứng nhận đăng ký xe đăng ký giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật khoản vay bảo vệ môi trường xe giới đường bộ.
 • Kết luận điều tra cam kết công an hoặc bản sao bộ hồ sơ tai nạn gồm: Biên bản khám nghiệm hiện trường bảo hiểm Chubb biên bản khám nghiệm xe liên quan đến tai nạn con người biên bản giải quyết tai nạn.
 • Bản án hoặc quyết định thai sản tòa án trong trường hợp có tranh chấp tại tòa án.
 • Các biên bản tài liệu xác định trách nhiệm địa chỉ người thứ ba.
 • Các chứng từ xác định thiệt hại do tai nạn (chứng từ xác định chi phí sửa chữa xe trực tuyến thuê cẩu kéo…).

Phương án bồi thường bảo hiểm xe ô tô

Sau khi giám định tổn thất hướng dẫn xe thì công ty bảo hiểm theo yêu cầu tiến hành lựa chọn phương án bồi thường bảo hiểm vật chất xe ô tô sao cho hợp lý.

Đối với trường hợp khắc phục sửa chữa:

 • mua ở đâu bạn mua điều khoản lựa chọn cơ sở sửa chữa: Chi phí sửa chữa bảo hiểm Vietinbank căn cứ trên bảng giá mua ở đâu hãng bảo hiểm OPES sửa chữa chính hãng. Còn nhanh nhất bạn sửa chữa không phải đơn vị chính hãng thì công ty phải thỏa thuận thống nhất theo giá thị trường trước khi sửa.
 • cam kết không mua điều khoản lựa chọn cơ sở sửa chữa: Thì công ty bảo hiểm bảo hiểm AAA chỉ định đơn vị sửa chữa mua ở đâu bảo hiểm Viễn Đông bạn không đồng ý thì phần chi phí tăng thêm bảo hiểm Phú Hưng do chính bạn tự chịu trách nhiệm thanh toán.

Đối với trường hợp bồi thường bằng tiền:

 • Trường hợp này áp dụng với thiết bị bộ phận tài sản dễ đánh giá thiệt hại bảo hiểm Bưu Điện nhưng trên thị trường không có để thay thế.
 • Chủ xe bị tai nạn ở khu vực không có xưởng dịch vụ đảm bảo chất lượng trẻ em tiến độ thay thế trong khi cần phải giải quyết tổn thất ngay.

Mức bồi thường bảo hiểm xe ô tô

Trường hợp tổn thất bộ phận

Đối với trường hợp bồi thường tổn thất bộ phận này bảo hiểm Liberty khi giải quyết bồi thường bảo hiểm ô tô bảo hiểm PVI lừa đảo công ty bảo hiểm thường giới hạn mức bồi thường bảo hiểm đối với tổn thất bộ phận bằng tỷ lệ giá trị tổng thành xe.

Ví dụ: Chủ xe A có chiếc xe Toyota có giá trị thực tế là 500 triệu đồng. Chủ xe tham gia bảo hiểm toàn bộ theo giá trị thực tế. Trong thời hạn bảo hiểm xe bị tai nạn thuộc phạm vi bảo hiểm. Thiệt hại tính theo chi phí sửa chữa an toàn : Thân vỏ - 115 triệu đồng bảo hiểm BIC động cơ - 95 triệu đồng.

Theo bảng tỷ lệ giá trị tổng thành xe công ty bảo hiểm quy định: Tỷ lệ tổng thành thân vỏ là 55% bồi thường tỷ lệ tổng thành động cơ 16%. Vậy số tiền tối đa công ty bảo hiểm đền bù bảo hiểm ô tô cho chủ xe là:

 • Thân vỏ: 500 x 55% = 275 triệu đồng bảo hiểm UIC lớn hơn 125 triệu đồng. Vậy nên đền bù bảo hiểm phần thân vỏ là 125 triệu đồng.
 • Động cơ: 500 x 16% = 80 triệu đồng bảo hiểm MSIG nhỏ hơn 95 triệu đồng. Vậy nên đền bù bảo hiểm phần động cơ là 80 triệu đồng.

Trường hợp tổn thất toàn bộ

Khi bị mất cắp đăng ký mất tích hoặc bị thiệt hại nặng đến mức không thể phục xã hội đảm bảo an toàn khi tham gia lưu hành thì xe công trình cháy nổ coi là tổn thất toàn bộ; hoặc chi phí phục hồi bằng hoặc lớn hơn giá trị thực tế trẻ em xe. Khi đó bảo hiểm Phú Hưng số tiền bồi thường bảo hiểm ô tô lớn nhất bằng số tiền bảo hiểm trừ phần khấu hao thời gian sử dụng xe bảo hiểm Viễn Đông hoặc chỉ tính giá trị tương đương với giá trị xe ngay trước khi xảy ra tổn thất.

Nhưng thực tế lừa đảo công ty bảo hiểm thường quy định khi giá trị thiệt hại bằng hoặc lớn hơn một tỷ lệ nhất định so với giá trị thực tế nhanh nhất xe thì bảo hiểm Quân Đội xem là tổn thất toàn bộ ước tính bảo hiểm Viễn Đông tuy nhiên lại giới hạn bởi bảng tỷ lệ cấu thành xe.

Ví dụ: Chủ xe A có chiếc Toyota tham gia bảo hiểm toàn với với số tiền 500 triệu đồng bằng với giá trị thực tế bảo hiểm Viễn Đông xe tại công ty bảo hiểm B. Theo quy định bảo hiểm Manulife công ty này bán ở đâu xe chỉ bảo hiểm Bảo Long coi là tổn thất toàn bộ ước tính khi giá trị thiệt hại bằng hoặc trên 80% giá trị thực tế ngân hàng xe tính theo bảng tỷ lệ cấu thành xe. Trong thời hạn bảo hiểm xe bị tai nạn thuộc phạm vi bảo hiểm. Thiệt hại tính theo chi phí sửa chữa bảo hiểm BIDV :

 • Thân vỏ - thiệt hại 100% - chi phí sửa chữa mất 320 triệu đồng.
 • Động cơ - thiệt hại 100% - chi phí sửa chữa mất 90 triệu đồng.
 • Hộp số - thiệt hại 100% - chi phí sửa chữa mất 28 triệu đồng.
 • Tổng thiệt hại: 438 triệu đồng (thiệt hại 87,6% giá trị thực tế).

Giá trị thiệt hại như trên lớn hơn 80% giá trị thực tế kỹ thuật xe. Nhưng căn cứ vào bảng tỷ lệ tổng thành giá trị thì thiệt hại thuộc trách nhiệm bảo hiểm ABIC công ty bảo hiểm.

 • Thân vỏ: 55% x 100% = 55%
 • Động cơ: 16% x 100% = 16%
 • Hộp số: 7% x 100% = 7%
 • Tổng cộng: 78%

Như vậy trường hợp này không có tốt không coi là tổn thất toàn bộ ước tính mà chỉ giải quyết bồi thường theo tổn thất bộ phận.

Bên cạnh đó dịch vụ bạn ung thư tham khảo "top 3 công ty bán bảo hiểm ô tô online đơn giản bảo hiểm Manulife nhanh chóng" giúp bạn tiết kiệm thời gian tìm hiểu gần nhất mua bảo hiểm ô tô dễ dàng hơn.

Lưu ý để hưởng quyền lợi bảo hiểm tốt nhất

Nhiều người thường nghĩ cái gì càng nhiều thì càng tốt bồi thường vì vậy có bảo hiểm BIC trường hợp chủ xe tham gia bảo hiểm vật chất xe ô tô theo một hay nhiều hợp đồng bảo hiểm khác nhau. Theo đúng nguyên tắc hoạt động online bảo hiểm bảo hiểm AIA tổng số tiền mà chủ xe nhận bảo hiệm VNI từ tất cả công ty hợp đồng bảo hiểm chỉ đúng bằng thiệt hại thực tế.

Thông thường tài sản con người công ty bảo hiểm giới hạn trách nhiệm bồi thường bảo hiểm XTI mình theo tỷ lệ giữa số tiền bảo hiểm ghi trong giấy chứng nhận bảo hiểm bảo hiểm BIC công ty mình so với tổng trẻ em bồi thường số tiền bảo hiểm ghi trong tất cả hợp đồng bảo hiểm.

Xem thêm: Những lưu ý khi mua bảo hiểm ô tô nhất định phải biết

thiết bị mua bảo hiểm hộ gia đình ung thư bảo hiểm chăm sóc y tế trực tuyến bảo hiểm xe ô tô tại cùng một công ty bảo hiểm có uy tín theo yêu cầu khách hàng bảo hiểm Phú Hưng mua ở đâu nhận tư nhân mức chiết khấu nhất định. Hãy xem chi tiết về bảo hiểm UIC gói bảo hiểm ô tô để bảo hiểm Vietinbank hưởng mức phí bảo hiểm FWD nhiều điều kiện ưu đãi hơn.

Giải đáp thắc mắc bảo hiểm Mirae Asset nhận tư vấn MIỄN PHÍ!!

Bồi thường bảo hiểm ô tô - Nắm rõ quy trình để luôn chủ động

5/5 (5 votes)

Ý kiến khách hàng Pre Next
Có thể bạn quan tâm?