Cập nhật các biểu mẫu bảo hiểm xã hội mới nhất

Các biểu mẫu bảo hiểm xã hội mới cập nhật sẽ giúp cho người sẽ dụng lao động và người lao động thuận tiện hơn trong các thủ tục liên quan đến bảo hiểm xã hội.

Vào ngày 14/4/2017 bảo hiểm Prudential , Bảo hiểm xã hội Việt Nam gia đình đã ban hành Quyết định 595/QĐ-BHXH gần nhất với 47 biểu mẫu bảo hiểm xã hội về quản lý thu BHXH kỹ thuật , BHYT theo yêu cầu , BHTN ngân hàng , BHTNLĐ-BNN thất nghiệp , quản lý sổ BHXH hướng dẫn , thẻ BHYT cùng online các hướng dẫn cụ thể cách lập từng biểu mẫu.

Mẫu biểu liên quan đến đơn vị uy tín nhất , người tham gia bảo hiểm xã hội

Tờ khai tham gia điều chỉnh thông tin BHXH bảo hiểm ABIC , BHYT

 • Mục đích: Kê khai gia đình các thông tin liên quan đến nhân thân báo giá , phương thức đóng bảo hiểm Bưu Điện , nơi đăng ký khám chữa bệnh (KCB) ban đầu khi tham gia BHXH bảo hiểm BIDV , BHYT bảo hiểm OPES , BHTN bảo hiểm BIDV và khi có yêu cầu thay đổi thông tin tham gia BHXH bán ở đâu , BHYT như: Nhân thân khoản vay , chức danh nghề bảo hiểm Chubb , phương thức đóng ung thư , nơi đăng ký KCB ban đầu,...
 • Thời gian lập mẫu: Với trường hợp người lao động tham gia cả BHXH online , BHYT; người chỉ tham gia BHXH bắt buộc; người tham gia BHXH tự nguyện lập bảng khi lần đầu tham gia bảo hiểm AIG hoặc khi thay đổi thông tin bảo hiểm UIC . Với trường hợp chỉ tham gia BHYT thất nghiệp thì điền khi thay đổi thông tin.
 • Căn cứ bảo hiểm BIDV và trách nhiệm lập tờ khai: Căn cứ vào bảo hiểm Viễn Đông các giấy tờ nhân thân (Chứng minh thư trực tuyến , sổ hộ khẩu an toàn hoặc giấy khai sinh cam kết , hộ chiếu); Hồ sơ gốc (Lý lịch bảo hiểm Bảo Long , hợp đồng lao động y tế , Hợp đồng làm việc bảo hiểm Bưu Điện , Quyết định tuyển dụng online , an toàn các giấy tờ chứng minh quyền lợi hưởng BHYT).

Cập nhật các biểu mẫu bảo hiểm xã hội mới nhất

Hướng dẫn điền mẫu TK1-TS

Link tải về: Mẫu Tờ khai TK1-TS

Tờ khai đơn vị tham gia có tốt không , điều chỉnh BHXH bảo hiểm Mirae Asset , BHYT

 • Mục đích: Đơn vị sử dụng lao động kê khai thay đổi thông tin đơn vị tham gia BHXH bảo hiểm BIDV , BHYT khi doanh nghiệp có bảo hiểm Viễn Đông những thay đổi thông tin về bảo hiểm Prudential các mục này bảo hiểm Hanwha , bồi thường hoặc chuyển sang cơ quan quản lý hay địa bàn kinh doanh khác.

Link tải về: Mẫu Tờ khai TK3-TS

Bảng kê thông tin

 • Mục đích: Tổng hợp hồ sơ bảo hiểm Viễn Đông , giấy tờ dịch vụ của đơn vị tư nhân , người tham gia làm căn cứ truy thu BHXH bảo hiểm GIC , BHYT tại nhà , BHTN theo yêu cầu , BHTNLĐ-BNN; cấp lại bảo hiểm Hanwha , đổi bảo hiểm Mirae Asset , điều chỉnh nội dung hướng dẫn đã ghi trên sổ BHXH hướng dẫn , thẻ BHYT gửi kèm Danh sách lao động tham gia BHXH bảo hiểm Prudential , BHYT bảo hiểm FWD , BHTN - BNN (Mẫu D02-TS) theo yêu cầu hoặc Tờ khai tham gia BHXH cho bé , BHYT (Mẫu TK1-TS).
 • Trách nhiệm mua ở đâu và thời gian lập: Đơn vị lập khi có phát sinh.

Link tải về: Biểu mẫu bảo hiểm xã hội D01-TS

Danh sách lao động tham gia BHXH mua ở đâu , BHYT bảo hiểm AIG , BHTN ung thư , BHTNLĐ-BNN

 • Mục đích: Để đơn vị đăng ký hàng hóa , truy thu bảo hiểm SGI , điều chỉnh đóng BHXH bảo hiểm Vinare , BHYT bảo hiểm AAA , BHTN theo yêu cầu , BHTNLĐ-BNN; cấp sổ BHXH bảo hiểm Sun life , thẻ BHYT đối bảo hiểm Sun life với người lao động thuộc đơn vị.
 • Thời gian báo giá và trách nhiệm lập: Đơn vị lập khi có phát sinh về lao động bảo hiểm XTI , tiền lương xã hội và truy thu cho bé với người lao động thuộc đơn vị.

Link tải về: Mẫu DO2-TS

Danh sách người chỉ tham gia BHYT

 • Mục đích: Kê khai bảo hiểm Manulife các thông tin bảo hiểm Prudential của người tham gia BHYT bồi thường để thu trực tuyến , cấp thẻ BHYT theo quy định.
 • Thời gian nhanh nhất và trách nhiệm lập: UBND cấp xã bảo hiểm Sun life , đơn vị quản lý người tham gia BHYT kỹ thuật hoặc đại lý thu/nhà trường bảo hiểm OPES hoặc cơ quan BHXH lừa đảo . Tờ khai nhanh nhất được lập khi đơn vị bắt đầu tham gia BHYT có tốt không và khi có biến động (tăng gia đình , giảm) về người tham gia thiết bị , số tiền đóng BHYT.

Link tải về: Mẫu D03-TS

Danh sách người tham gia BHXH tự nguyện

 • Mục đích: Để đại lý thu bảo hiểm Prudential hoặc cơ quan BHXH kê khai người tham gia BHXH tự nguyện tăng mới bảo hiểm Generali , đóng tiếp bảo hiểm PVI , đóng lại bảo hiểm Prudential , điều chỉnh mức đóng,...
 • Thời gian có tốt không và trách nhiệm lập: Đại lý thu bảo hiểm Aviva , Phòng/Tổ quản lý thu lập tờ khai khi có phát sinh.

Link tải về: Mẫu D05-TS

Mẫu biểu nghiệp vụ trong ngành

Tổng hợp danh sách lao động tham gia BHXH y tế , BHYT thiết bị , BHTN bảo hiểm Mirae Asset , BHTNLĐ-BNN

 • Mục đích: Đơn vị kê khai chi tiết danh sách người lao động tham gia BHXH tăng giảm trong tháng y tế . Biểu mẫu cần nêu chi tiết về mã số BHXH có nên mua , mức đóng cũ bảo hiểm PVI và mức đóng mới.

Link tải về: Mẫu D02a-TS

Tổng hợp danh sách người chỉ tham gia BHYT

 • Mục đích: Tổng hợp lại danh sách người lao động chỉ tham gia BHYT công trình , nêu rõ thông tin người lao động có tốt không , mã số bảo hiểm gần nhất , thời hạn sử dụng thẻ,...

Link tải về: Mẫu D03a-TS

Danh sách đơn vị thuế quản lý chưa tham gia BHXH tai nạn , BHYT thiết bị , BHTN tài sản , BHTNLĐ-BNN

 • Mục đích: Lên danh sách đơn vị thuế đang quản lý chưa tham gia BHXH nhân thọ , BHYT bảo hiểm Liberty , BHTN bán ở đâu , BHTNLĐ-BNN nêu rõ thông tin đơn vị ngân hàng , thông tin tốt nhất của người lao động,...

Cập nhật các biểu mẫu bảo hiểm xã hội mới nhất

Mẫu tờ khai D04a-TS

Link tải về: Mẫu D04a-TS

Danh sách đơn vị BHXH đang quản lý chưa tham gia BHXH bảo hiểm Hanwha , BHYT gần nhất , BHTN bảo hiểm Aviva , BHTNLĐ-BNN đầy đủ cho người lao động

 • Mục đích: Lập biểu mẫu trực tuyến để ghi lại danh sách bảo hiệm VNI những đơn vị chưa tham gia BHXH đầy đủ cho người lao động bảo hiểm Bảo Long , ghi rõ tên công ty bảo hiểm Viễn Đông , mã số thuế online , thông tin bảo hiểm Phú Hưng của người lao động,...

Link tải về: Mẫu D04b-TS

Danh sách đơn vị giải thể bảo hiểm AIG , phá sản ung thư , bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh giá bao nhiêu , ngừng hoạt động bảo hiểm GIC , tạm ngừng hoạt động bảng giá , bỏ địa chỉ kinh doanh

 • Mục đích: Biểu mẫu bảo hiểm QBE được lập ra ghi đầy đủ thông tin đơn vị báo giá , mã số BHXH online , địa chỉ số văn bản trẻ em của cơ quan có thẩm quyền bảo hiểm Vietinbank , số lao động,.. có nên mua . phân tích hàng hóa , đánh giá tình hình cụ thể bảo hiểm AAA của đơn vị.

Link tải về: Mẫu D04c-TS

Danh sách đơn vị trả thu nhập theo kế hoạch thanh tra công trình của cơ quan thuế

 • Mục đích: Ghi chép danh sách bảo hiểm Prudential các đơn vị trả thu nhập theo kế hoạch thanh tra con người của cơ quan thuế nhà nước , nhanh nhất nhằm tổng hợp có nên mua , rà soát tránh trùng lặp kế hoạch thanh tra giữa cơ quan thuế điện tử và cơ quan BHXH.

Link tải về: Mẫu D04d-TS

Thông báo về việc đóng BHXH gần đây , BHYT online , BHTN khoản vay , BHTNLĐ-BNN

 • Mục đích: Thông báo về việc đóng bảo hiểm cho người lao động xã hội , ghi đầy đủ thông tin cam kết của doanh nghiệp,..

Link tải về: Mẫu D04e-TS

Biên bản về việc đóng BHXH bảo hiểm Quân Đội , BHYT địa chỉ , BHTN uy tín nhất , BHTNLĐ-BNN cho người lao động

 • Mục đích: Ghi chép về việc đóng bảo hiểm xã hội hàng hóa , bảo hiểm y tế bảo hiểm AIG , bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động an toàn . gần đây Ngoài ra còn có ý kiến bán ở đâu của cơ quan BHXH theo yêu cầu , đơn vị giá bao nhiêu chữa bệnh các ý kiến khác,...

Link tải về: Mẫu D04h-TS

 • Báo cáo tình hình khai thác bao nhiêu tiền , phải triển đối tượng trực tuyến của bảo hiểm Quân Đội các đơn vị cùng tham gia BHXH điện tử , BHYT có tốt không , BHTN bao nhiêu tiền , BHTNLĐ-BNN
 • Mục đích: Báo cáo tình hình khai thác bảo hiểm Fubon life , phát triển đối tượng bảo hiểm ABIC , đơn vị tham gia BHXH ghi rõ về loại hình đơn vị bảo hiểm Aviva , lao động,...

Link tải về: Mẫu D04k-TS

Danh sách đơn vị đề nghị thanh tra đột xuất

 • Mục đích: Lập danh sách trẻ em để tổ chức thực hiện thanh tra điện tử . Mẫu danh sách nêu rõ thông tin đơn vị tại nhà , thông tin về lao động cháy nổ của đơn vị,...

Link tải về: Mẫu D04m-TS

Tổng hợp danh sách người tham gia BHXH tự nguyện

 • Mục đích: Tổng hợp số người bảo hiểm Quân Đội , số tiền tham gia BHXH tự nguyện tăng mới bảo hiểm AAA , đóng tiếp bảo hiểm BSH , đóng lại bảo hiểm Bưu Điện , điều chỉnh…
 • Trách nhiệm lừa đảo và thời gian lập: Cơ quan BHXH lập khi có phát sinh mẫu D05-TS.

Link tải về: Mẫu D05a-TS

Danh sách người tham gia đến hạn phải đóng BHXH tự nguyện theo yêu cầu , BHYT

 • Mục đích: Tổng hợp thông tin người tham gia BHXH tự nguyện gần nhất , BHYT đến hạn phải đóng tiếp BHXH tự nguyện bảo hiểm Prudential , BHYT.
 • Trách nhiệm bảo hiểm Viễn Đông và thời gian lập: Cơ quan BHXH lập hàng tháng khi có phát sinh.

Link tải về: Mẫu D08a-TS

Danh sách cấp sổ BHXH

 • Mục đích: Lập bảng phi nhân thọ để đối chiếu phi nhân thọ , kiểm kê số người đủ điều kiện online được cấp mới bảo hiểm AAA , cấp lại sổ BHXH.
  Trách nhiệm lập: Cơ quan BHXH nơi phát hành sổ BHXH.

Link tải về: Mẫu D09a-TS

Danh sách cấp thẻ BHYT

 • Mục đích: Để đối chiếu bảo hiểm MB Ageas , kiểm kê số người phi nhân thọ được cấp thẻ BHYT có tốt không và theo dõi thời gian tham gia liên tục theo mã số bảo hiểm Bưu Điện của từng người.
 • Trách nhiệm lập: Cơ quan BHXH nơi phát hành thẻ BHYT.

Link tải về: Mẫu D10a-TS

Phiếu trả hồ sơ

 • Mục đích: Để trả lại hồ sơ đối địa chỉ với tại nhà các trường hợp không đầy đủ giá rẻ , không khớp đúng tốt nhất . Trường hợp dữ liệu chương trình gia đình và hồ sơ không khớp đúng y tế , chưa hợp lệ đề nghị hướng dẫn bổ sung gần đây hoặc điều chỉnh.
 • Trách nhiệm lập: Phòng/Tổ quản lý thu ung thư , Phòng/Tổ cấp sổ cam kết , thẻ; Phòng/Tổ chế độ BHXH lập khi có phát sinh.

Link tải về: Mẫu C02-TS

Biên bản thẩm định số liệu thu BHXH theo yêu cầu , BHTN ung thư , BHTNLĐ-BNN

 • Mục đích: Để thẩm định kết quả thực hiện thu BHXH thiết bị , BHYT cam kết , BHTN bảng giá của cơ quan BHXH cấp trên bảng giá với cơ quan BHXH cấp dưới.
 • Trách nhiệm bảo hiểm Bưu Điện và thời gian lập: BHXH tỉnh thẩm định đối gần đây với BHXH huyện hàng quý hướng dẫn , hàng năm.

Link tải về: Mẫu C03-TS

Phiếu sử dụng phôi bìa sổ BHXH

 • Mục đích: Theo dõi số lượng phổi sổ sử dụng khi phát hành sổ.
 • Trách nhiệm theo yêu cầu và thời gian lập: Cán bộ chuyên quản lập hướng dẫn và cuối ngày có phát sinh.

Link tải về: Mẫu C06-TS

Phiếu sử dụng phôi thẻ BHYT

 • Mục đích: Để theo dõi số lượng phôi thẻ sử dụng khi phát hành thẻ.
 • Trách nhiệm bảo hiệm VNI và thời gian lập: Các bộ chuyên quản lập vào cuối ngày có phát sinh.

Link tải về: Mẫu C07-TS

Biên bản huỷ sổ BHXH có nên mua , thẻ BHYT

 • Mục đích: Ghi chép về việc huỷ sổ BHXH có nên mua , BHYT có nên mua . Nêu rõ về thông tin thời gian bảo hiểm BIC và địa điểm lập biên bản bảo hiểm Viễn Đông , hội đồng xử lý sổ trẻ em , thông tin về bảo hiểm bảo hiểm BSH , phương pháp xử lý,...

Link tải về tại đây

Thông báo kết quả đóng BHXH bao nhiêu tiền , BHYT giá bao nhiêu , BHTN cháy nổ , BHTNLĐ-BNN (hằng tháng)

 • Mục đích: Để thông báo chi tiết kết quả đóng BHXH chữa bệnh , BHYT y tế , BHTN bảo hiểm Manulife , BHTNLĐ-BNN đối thiết bị với bảo hiểm OPES các đơn vị tham gia BHXH xã hội , BHYT bảo hiểm Sun life , BHTN gần đây , BHTNLĐ-BNN.
 • Trách nhiệm bảo hiểm OPES và thời gian lập: Cơ quan BHXH lập hàng tháng.

Link tải về: Mẫu C12-TS

Quyết định hoàn trả tiền thu BHXH tốt nhất , BHYT

 • Mục đích: Để giám đốc cơ quan BHXH ra quyết định hoàn trả tiền thu BHXH bảo hiểm Mirae Asset , BHYT tài sản , BHTN do đơn vị giá rẻ , cá nhân nộp thừa trực tuyến , nộp nhầm vào tài khoản chuyển thu bảo hiểm SGI của cơ quan BHXH khoản vay các cấp.
 • Trách nhiệm dịch vụ và thời gian lập: Cơ quan BHXH khi có phát sinh.

Link tải về: Mẫu C16-TS

Đối chiếu biên lai thu tiền đóng BHXH tự nguyện nhà nước , BHYT

 • Mục đích: Để Phòng/Tổ quản lý thu đối chiếu biên lai thu tiền bảo hiểm AAA và số tiền thu BHXH tự nguyện bảo hiểm Chubb , BHYT bảo hiểm Dai-ichi Life với đại lý thu trẻ em , Phòng/Tổ KH-TC.
 • Trách nhiệm giá bao nhiêu và thời gian lập: Phòng/Tổ quản lý thu cơ quan BHXH lập khi phát sinh.

Link tải về: Mẫu C17-TS

Sổ theo dõi sử dụng phôi sổ BHXH

 • Mục đích: Thống kê số lượng phôi sổ sử dụng hằng tháng.
 • Trách nhiệm giá rẻ và thời gian lập: Cán bộ chuyên quản bảo hiểm MB Ageas và cán bộ tổng hợp lập hằng tháng.

Link tải về: Mẫu S04-TS

Sổ theo dõi tình hình cấp sổ BHXH

 • Mục đích: Ghi chép về việc theo dõi tình hình cấp sổ BHXH bảo hiểm AAA , nêu rõ thông tin đơn vị nhanh nhất , đầu kỳ tài sản , cuối kỳ bảo hiểm Sun life , số phát sinh trong kỳ.

Link tải về: Mẫu S05-TS

Sổ theo dõi sử dụng phôi thẻ BHYT

 • Mục đích: Tổng hợp bảo hiểm BIC , theo dõi số lượng phôi thẻ BHYT nhanh nhất được sử dụng.
 • Trách nhiệm y tế và thời gian lập: Cán bộ chuyên quản lập hàng tháng.

Link tải về: Mẫu S06-TS

Sổ theo dõi chi tiết thời hạn sử dụng thẻ BHYT

 • Mục đích: Để thống kê số lượng thẻ đang có giá trị sử dụng trong tháng
 • Trách nhiệm bảo hiểm AIA và thời gian lập: Cán bộ chuyên quản khoản vay và cán bộ tổng hợp lập hàng tháng.

Link tải về: Mẫu S07-TS

Báo cáo chỉ tiêu quản lý thu có nên mua , cấp sổ BHXH bảo hiểm BSH , thẻ BHYT

 • Mục đích: Theo dõi tình hình thu; cấp sổ BHXH bảo hiểm FWD , thẻ BHYT cơ quan BHXH có tốt không các cấp.
 • Trách nhiệm lừa đảo và thời gian lập: Cơ quan BHXH bảo hiểm Hanwha các cấp lập hàng tháng

Link tải về: Mẫu B01-TS

Báo cáo chi tiết đơn vị nợ BHXH tư nhân , BHYT tại nhà , BHTN thất nghiệp , BHTNLĐ-BNN

 • Mục đích: Tổng hợp số đơn vị nợ tiền đóng BHXH bảo hiệm VNI , BHYT kỹ thuật , BHTN có nên mua , BHTNLĐ-BNN y tế để theo dõi bảo hiểm Manulife , đôn đốc thu hồi nợ.
 • Trách nhiệm cho bé và thời gian lập: Cơ quan BHXH lập hàng tháng.

Link tải về: Mẫu B03-TS

Báo cáo tình hình nợ trực tuyến của đơn vị cùng tham gia BHXH bảo hiểm Fubon life , BHYT bảo hiểm BIC , BHTN online , BHTNLĐ-BNN

 • Mục đích: Tổng hợp bao nhiêu tiền , phân tích bảo hiểm FWD , đánh giá tình hình thu nợ BHXH bao nhiêu tiền , BHYT bảo hiểm Hanwha , BHTN hàng hóa , BHTNLĐ-BNN bảo hiểm Phú Hưng để theo dõi bảo hiểm Phú Hưng , đôn đốc thu hồi nợ…
 • Trách nhiệm uy tín nhất và thời gian lập: Cơ quan BHXH lập hàng quý.

Link tải về: Mẫu B03a-TS

Tổng hợp danh sách truy thu cộng nối thời gian

 • Mục đích: Tổng hợp số người truy thu thời gian chưa đóng BHXH có nên mua , BHYT thai sản , BHTN bao nhiêu tiền , BHTNLĐ-BNN quy định tại khoản 1 Điều 23 bảo hiểm Vietinbank , BHXH huyện gửi BHXH tỉnh cháy nổ , BHXH tỉnh tổng hợp bảo hiểm Bảo Việt để theo dõi bảo hiểm Vinare , kiểm tra.
 • Trách nhiệm bảo hiểm Viễn Đông và thời gian lập: BHXH huyện có tốt không , Phòng quản lý thu BHXH tỉnh lập hàng quý. 

Link tải về: Mẫu B04a-TS

Tổng hợp danh sách cộng nối thời gian tham gia BHXH

 • Mục đích: Tổng hợp số người điều chỉnh cộng nối thời gian tham gia BHXH gửi BHXH Việt Nam bảo hiểm Quân Đội để theo dõi.
 • Trách nhiệm lập: BHXH tỉnh.

Link tải về: Mẫu B04c-TS

Bảng tổng hợp số thẻ bảo hiểm Dai-ichi Life và số phải thu theo đơn vị đăng ký khám chữa bệnh ban đầu

 • Mục đích: Tổng hợp số thẻ y tế , số phải thu theo nơi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu uy tín nhất để phân quỹ khám chữa bệnh.
 • Trách nhiệm bảo hiểm Bưu Điện và thời gian lập: BHXH tỉnh bảo hiểm Sun life , huyện lập theo quý sức khỏe , theo năm.

Link tải về: Mẫu B05-TS

Báo cáo tình hình thu BHXH bồi thường , BHYT có tốt không , BHTN có nên mua , BHTNLĐ-BNN (hằng tháng)

 • Mục đích: Tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện thu BHXH bảo hiểm MSIG , BHYT bảo hiểm Phú Hưng , BHTN bảo hiểm OPES , BHTNLĐ-BNN bảo hiểm Hanwha của BHXH tỉnh tư nhân , huyện bảo hiểm Hanwha để phân tích online , đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch thu trên địa bàn tỉnh theo từng tháng bán ở đâu và là cơ sở cho bé để xây dựng kế hoạch thu BHXH bán ở đâu , BHYT bảo hiểm MB Ageas , BHTN bảo hiểm Liberty , BHTNLĐ-BNN.
 • Trách nhiệm an toàn và thời gian lập: Phòng/Tổ quản lý thu lập hằng tháng.

Link tải về: Mẫu B06-TS

Kế hoạch thu BHXH hàng hóa , BHYT bảo hiểm Generali , BHTN bảo hiểm Bảo Việt , BHTNLĐ-BNN (hằng năm)

 • Mục đích: Kế hoạch thu BHXH lừa đảo , BHYT bảo hiểm Mirae Asset , BHTN bảo hiểm OPES , BHTNLĐ-BNN dùng bảo hiểm Chubb để tổ chức thực hiện thu BHXH bao nhiêu tiền , BHYT ung thư , BHTN bảo hiểm MB Ageas , BHTNLĐ-BNN hằng năm
 • Trách nhiệm bảo hiểm Quân Đội và thời gian lập: BHXH huyện xã hội , tỉnh; BHXH tỉnh lập theo hướng dẫn bảo hiểm AIA của BHXH Việt Nam ngân hàng , BHXH huyện lập theo hướng dẫn online của BHXH tỉnh.

Link tải về: Mẫu K01-TS

Kế hoạch sử dụng phôi sổ BHXH khoản vay , thẻ BHYT (hằng năm)

 • Mục đích: Lên kế hoạch về việc sử dụng phôi sổ BHXH bảo hiểm BIC , thẻ BHYT; nêu rõ nội dung diễn giải dịch vụ , phôi bìa sổ BHXH có nên mua , phôi thẻ BHYT,...

Link tải về: Mẫu K02-TS

Các biểu mẫu xã hội bảo hiểm GIC đã giá rẻ được cập nhật trong bài viết này giúp cho người đọc nắm bao nhiêu tiền được thông tin về bảo hiểm Mirae Asset các loại giấy tờ bồi thường mà Bảo hiểm xã hội Việt Nam cam kết cũng như BHXH tỉnh bảo hiểm Fubon life , huyện đang thực hiện.

4.8/5 (72 votes)

Ý kiến khách hàngPreNext