Chế độ nghỉ ốm ngắn ngày hiện nay như thế nào?

Chế độ nghỉ ốm ngắn ngày được áp dụng cho những loại bệnh tật thông thường, quy định mức tính theo số năm đóng bảo hiểm xã hội của người lao động.

Người lao động khi đi làm có đóng BHXH tài sản sẽ bao nhiêu tiền được hưởng tài sản các chế độ theo quy định bảo hiểm Phú Hưng , trong đó có chế độ nghỉ ốm ngắn ngày tại nhà . Vậy bảo hiểm BSH hiện nay chế độ này có hàng hóa những điểm gì cần lưu ý?

Thời gian gần nhất được hưởng chế độ ốm đau ngắn ngày

Quy định hiện hành nêu rõ cháy nổ những đối tượng bảo hiểm AIG được hưởng chế độ ốm đau phi nhân thọ bao gồm:

 • Người lao động bị ốm đau bồi thường , tai nạn thai sản mà không phải tai nạn lao động dịch vụ hoặc điều trị thương tật bảo hiểm Generali , bệnh tái phát do tai nạn lao động uy tín nhất , bệnh nghề nghiệp phải nghỉ việc bảo hiểm UIC và có xác nhận trẻ em của cơ sở khám chữa bệnh có thẩm quyền theo quy định tài sản của Bộ Y tế.
 • Người lao động phải nghỉ việc thai sản để chăm sóc con dưới 07 tuổi bị ốm đau công ty và có xác nhận tư nhân của cơ quan khám chữa bệnh có thẩm quyền.
 • Lao động nữ đi làm trước khi hết thời hạn nghỉ sinh con.

Điều 26 Luật BHXH 2014 mua ở đâu đã chỉ ra thời gian cụ thể về thời gian nhân thọ của chế độ nghỉ ốm ngắn ngày:

Trong điều kiện làm việc bình thường:

 • Người lao động đóng BHXH dưới 15 năm gia đình được nghỉ chế độ ốm đau 30 ngày.
 • Người lao động đóng đủ BHXH 15 năm đến dưới 30 năm có nên mua được nghỉ chế độ ốm đau 40 ngày.
 • Người lao động đóng BHXH đủ từ 30 năm xã hội trở lên bảo hiểm AAA được nghỉ chế độ ốm đau 60 ngày.

Trong điều kiện làm nghề điện tử hoặc công việc nặng nhọc phi nhân thọ , độc hại phi nhân thọ , nguy hiểm bao nhiêu tiền hoặc bảo hiểm Vinare đặc biệt nặng nhọc bảo hiểm Bảo Việt , độc hại bảo hiểm UIC , nguy hiểm thuộc danh mục do Bộ Lao động - Thương binh tại nhà và Xã hội bảo hiểm Hanwha , Bộ Y tế ban hành nhân thọ hoặc làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số từ 0,7 trở lên:

 • Người lao động đóng BHXH dưới 15 năm khoản vay được nghỉ chế độ ốm đau 40 ngày.
 • Người lao động đóng BHXH 15 năm đến dưới 30 năm bảo hiểm SGI được nghỉ chế độ ốm đau 50 ngày.
 • Người lao động đóng BHXH đủ từ 30 năm tai nạn trở lên bảo hiểm Hanwha được nghỉ chế độ ốm đau 70 ngày.

Với thời gian nghỉ hưởng chế độ khi con ốm đau bảng giá , thời gian nghỉ mỗi năm cho mỗi con bảo hiểm Chubb được tính theo số ngày chăm sóc con tối đa:

 • Nghỉ 20 ngày làm việc cam kết nếu con dưới 03 tuổi;
 • Nghỉ 15 ngày làm việc bảo hiểm Bảo Việt nếu con từ đủ 03 tuổi đến dưới 07 tuổi.

Lưu ý: Thời gian nghỉ việc hưởng chế độ ốm đau ngắn ngày trẻ em và khi con ốm đau tính theo ngày làm việc không kể ngày nghỉ lễ y tế , Tết tai nạn và ngày nghỉ hàng tuần.

Chế độ nghỉ ốm ngắn ngày hiện nay như thế nào?

 Người lao động bảo hiểm Vinare được nghỉ ốm chế độ ngắn ngày

Hồ sơ chuẩn bị hưởng chế độ ốm đau ngắn ngày

Người lao động cần chuẩn bị bảo hiểm Fubon life các loại giấy tờ sau xã hội để bảo hiểm Bưu Điện được hưởng chế độ nghỉ ốm ngắn ngày:

Với trường hợp người lao động điều trị nội trú:

 • Bản sao giấy ra viện bảo hiểm Fubon life của người lao động tại nhà . bồi thường Nếu người bệnh tử vong tại cơ sở khám chữa bệnh bảo hiểm FWD thì thay thế bằng Giấy báo tử; bảo hiểm Vietinbank nếu giấy báo tử không thể hiện uy tín nhất được thời gian vào viện chữa bệnh thì có thêm giấy tờ điện tử của cơ sở khám chữa bệnh thể hiện thời gian vào viện.
 • Trường hợp chuyển tuyến khám chữa bệnh trong cháy nổ quá trình điều trị nội trú công trình thì phải có thêm bản sao giấy chuyển tuyến có tốt không hoặc giấy chuyển viện.

Với trường hợp người điều trị ngoại trú:

 • Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH (bản chính) bảo hiểm Fubon life . Hoặc giấy ra viện có chỉ định bảo hiểm AAA của y y tế , bác sĩ điều trị cho nghỉ thêm sau thời gian điều trị ngoại trú.
 • Người sử dụng lao động có trách nhiệm lập danh sách 01B-HSB về bảo hiểm BSH những người lao động trực tuyến được hưởng chế độ này.

Thời gian nộp hồ sơ bảo hiểm Aviva và giải quyết chế độ ốm đau ngắn ngày

 • Trong vòng 45 ngày kể từ ngày làm việc trở lại bảo hiểm ABIC , người lao động có trách nhiệm nộp hồ sơ như trên cho người sử dụng lao động.
 • Trong vòng 10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ từ người lao động khoản vay , người sử dụng lao động có trách nhiệm lập hồ sơ theo quy định bảo hiểm AIA của Luật BHXH 2014 nộp cho cơ quan BHXH.
 • Trong vòng 10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định từ người sử dụng lao động bảo hiểm MB Ageas , cơ quan BHXH phải giải quyết bảo hiểm Vietinbank và tổ chức chi trả cho người lao động.
 • Trường hợp cơ quan BHXH không giải quyết phi nhân thọ thì cần có văn bản giải thích bảo hiểm BIDV và nêu rõ lý do.

Quyền lợi bảo hiểm Phú Hưng được hưởng chế độ ốm đau ngắn ngày

 • Người lao động bảo hiểm BIDV được nghỉ hưởng chế độ ốm đau ngắn ngày theo quy định trên.
 • Mức hưởng bao nhiêu tiền được tính theo tháng bằng 75% mức tiền lương đóng BHXH tháng liền kề trước khi nghỉ việc.
 • bảo hiểm Vietinbank Nếu người lao động mới bắt đầu làm việc bảo hiểm Bảo Long hoặc người lao động trước bảo hiểm Fubon life đã có thời gian đóng BHXH khoản vay , bảo hiểm QBE sau đó bị gián đoạn thời gian làm việc bảo hiểm UIC mà phải nghỉ việc bảo hiểm FWD để nghỉ ốm ngắn ngày trong tháng đầu tiên trở lại làm việc bảo hiểm Aviva thì mức hưởng bằng 75% mức tiền lương đóng BHXH thất nghiệp của tháng đó.

Bài viết bán ở đâu đã đưa đến nhiều thông tin hữu ích về chế độ nghỉ ốm ngắn ngày cam kết để giúp người lao động hiểu rõ bảo hiểm SGI và thực hiện đúng bảo hiểm Phú Hưng để bảo vệ quyền lợi cho mình.

4.9/5 (60 votes)

Ý kiến khách hàngPreNext