Chế độ thai sản vợ công an như thế nào?

Chế độ thai sản vợ công an là quyền lợi người công an nam được nhận khi vợ sinh con. Những quy định của pháp luật về chế độ hiện hành này như thế nào?

Công an nhân dân là lực lượng lao động bắt buộc tham gia bảo hiểm xã hội theo Khoản 1 Điều 2 Luật BHXH năm 2014 bảo hiểm Vietinbank . bảo hiểm MB Ageas Khi vợ sinh nhà nước , bảo hiểm OPES những đối tượng này báo giá sẽ bảo hiểm MB Ageas được hưởng chế độ thai sản vợ công an bảo hiểm Dai-ichi Life với thời gian nghỉ chế độ bảo hiểm Manulife , trợ cấp 1 lần khi sinh con theo Luật BHXH năm 2014 nhà nước và Thông tư liên tịch 105/2016/TTLT-BQP-BCA-BLĐTBXH.

Thời gian nghỉ hưởng chế độ thai sản công an nhân dân

Điều 34 Luật BHXH năm 2014 quy định về thời gian lao động nam bảo hiểm Vinare , trong đó có công an nhân dân ung thư được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản khi vợ sinh con:

 • 05 ngày làm việc gần đây với trường hợp sinh thường;
 • 07 ngày làm việc khi vợ mổ sinh con chữa bệnh hoặc sinh con dưới 32 tuần tuổi;
 • Trường hợp vợ sinh đôi tai nạn thì bảo hiểm Fubon life được nghỉ 10 ngày làm việc online , từ sinh ba bảo hiểm Bưu Điện trở lên bảo hiểm PVI thì cứ mỗi con bảo hiểm Hanwha được nghỉ thêm 03 ngày làm việc;
 • Với bảo hiểm BSH những ai vợ sinh mổ bảo hiểm Quân Đội mà sinh đôi bảo hiểm GIC sẽ bảo hiểm Hanwha được nghỉ 14 ngày làm việc.

Thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản quy định tại khoản này gần nhất được tính trong thời gian 30 ngày kể từ ngày đầu vợ sinh con.

Ngoài ra bảo hiểm Bảo Long , chữa bệnh nếu người mẹ chết sau khi sinh con uy tín nhất thì người cha an toàn hoặc người trực tiếp nuôi dưỡng bảo hiểm Dai-ichi Life được hưởng chế độ thai sản theo hướng dẫn tại Khoản 2 phi nhân thọ , Khoản 3 Điều 8 Thông tư liên tịch 105/2016/TTLT-BQP-BCA-BLĐTBXH.

Chế độ thai sản vợ công an như thế nào?

Công an cam kết được hưởng chế độ gì khi vợ sinh con

Trợ cấp một lần trong chế độ thai sản đối tài sản với vợ công an

Điều 38 Luật BHXH 2014 chỉ ra mức trợ cấp một lần khi sinh mỗi con hướng dẫn như sau:

 • Lao động nữ sinh con thiết bị hoặc người lao động nhận nuôi con nuôi dưới 06 tháng tuổi công trình thì bảo hiểm OPES được trợ cấp 1 lần cho mỗi con bằng 02 lần mức lương cơ sở tại tháng lao động nữ sinh con y tế hoặc tháng người lao động nhận nuôi con nuôi.
 • Với trường hợp sinh con bảo hiểm MSIG nhưng chỉ có cha tham gia BHXH bảo hiểm AIG thì người cha bảo hiểm Manulife sẽ phi nhân thọ được hưởng trợ cấp 1 lần bằng 02 lần mức lương cơ sở tại tháng sinh con.

công ty Hiện nay mua ở đâu , mức lương cơ sở là 1.490.000 vnđ/tháng địa chỉ . Người công an nhân dân nhận hàng hóa được trợ cấp 1 lần cho mỗi con ở mức: 1.490.000 x 2 = 2.980.000 vnđ.

bảo hiểm Fubon life Trên đây là bảo hiểm AAA những tổng hợp bảo hiểm AAA của chúng tôi về chế độ thai sản vợ công an bảo hiểm SGI . Hy vọng tài sản đã mang đến kiến thức hữu ích cho kỹ thuật những ai quan tâm.

Cảm ơn bạn chữa bệnh đã đọc bài trẻ em , bằng cách đăng ký Tài khoản Chế độ thai sản vợ công an như thế nào? VIP bạn đã góp phần ủng hộ chúng tôi tiếp tục xây dựng nội dung chất lượng hơn.

29.000/tháng

ĐĂNG KÝ NGAY
 • THỬ NGHIỆM

  29.000

  /tháng

  ĐĂNG KÝ NGAY

  Chế độ thai sản vợ công an như thế nào? Trải nghiệm đọc không có quảng cáo

  Chế độ thai sản vợ công an như thế nào? Sử dụng bộ lọc so sánh không giới hạn

  Chế độ thai sản vợ công an như thế nào? Sử dụng công cụ không giới hạn

 • CƠ BẢN

  49.000

  /tháng

  ĐĂNG KÝ NGAY

  Chế độ thai sản vợ công an như thế nào? Trải nghiệm đọc không có quảng cáo

  Chế độ thai sản vợ công an như thế nào? Sử dụng bộ lọc so sánh không giới hạn

  Chế độ thai sản vợ công an như thế nào? Sử dụng công cụ không giới hạn

  Chế độ thai sản vợ công an như thế nào? Truy cập không giới hạn nhà nước các nội dung chuyên sâu

  Chế độ thai sản vợ công an như thế nào? Nhận bảng tin hằng ngày

 • NÂNG CAO

  69.000

  /tháng

  ĐĂNG KÝ NGAY

  Chế độ thai sản vợ công an như thế nào? Trải nghiệm đọc không có quảng cáo

  Chế độ thai sản vợ công an như thế nào? Sử dụng bộ lọc so sánh không giới hạn

  Chế độ thai sản vợ công an như thế nào? Sử dụng công cụ không giới hạn

  Chế độ thai sản vợ công an như thế nào? Truy cập không giới hạn bảo hiểm Sun life các nội dung chuyên sâu

  Chế độ thai sản vợ công an như thế nào? Nhận bảng tin hằng ngày

  Chế độ thai sản vợ công an như thế nào? Trợ giúp từ tại nhà các chuyên gia TheBank qua hotline

 • THỬ NGHIỆM

  78.300

  /quý

  87.000

  ĐĂNG KÝ NGAY

  Chế độ thai sản vợ công an như thế nào? Trải nghiệm đọc không có quảng cáo

  Chế độ thai sản vợ công an như thế nào? Sử dụng bộ lọc so sánh không giới hạn

  Chế độ thai sản vợ công an như thế nào? Sử dụng công cụ không giới hạn

 • CƠ BẢN

  132.300

  /quý

  147.000

  ĐĂNG KÝ NGAY

  Chế độ thai sản vợ công an như thế nào? Trải nghiệm đọc không có quảng cáo

  Chế độ thai sản vợ công an như thế nào? Sử dụng bộ lọc so sánh không giới hạn

  Chế độ thai sản vợ công an như thế nào? Sử dụng công cụ không giới hạn

  Chế độ thai sản vợ công an như thế nào? Truy cập không giới hạn bảo hiệm VNI các nội dung chuyên sâu

  Chế độ thai sản vợ công an như thế nào? Nhận bảng tin hằng ngày

 • NÂNG CAO

  186.300

  /quý

  207.000

  ĐĂNG KÝ NGAY

  Chế độ thai sản vợ công an như thế nào? Trải nghiệm đọc không có quảng cáo

  Chế độ thai sản vợ công an như thế nào? Sử dụng bộ lọc so sánh không giới hạn

  Chế độ thai sản vợ công an như thế nào? Sử dụng công cụ không giới hạn

  Chế độ thai sản vợ công an như thế nào? Truy cập không giới hạn bảo hiểm UIC các nội dung chuyên sâu

  Chế độ thai sản vợ công an như thế nào? Nhận bảng tin hằng ngày

  Chế độ thai sản vợ công an như thế nào? Trợ giúp từ cháy nổ các chuyên gia TheBank qua hotline

 • THỬ NGHIỆM

  243.600

  /năm

  348.000

  ĐĂNG KÝ NGAY

  Chế độ thai sản vợ công an như thế nào? Trải nghiệm đọc không có quảng cáo

  Chế độ thai sản vợ công an như thế nào? Sử dụng bộ lọc so sánh không giới hạn

  Chế độ thai sản vợ công an như thế nào? Sử dụng công cụ không giới hạn

 • CƠ BẢN

  411.600

  /năm

  588.000

  ĐĂNG KÝ NGAY

  Chế độ thai sản vợ công an như thế nào? Trải nghiệm đọc không có quảng cáo

  Chế độ thai sản vợ công an như thế nào? Sử dụng bộ lọc so sánh không giới hạn

  Chế độ thai sản vợ công an như thế nào? Sử dụng công cụ không giới hạn

  Chế độ thai sản vợ công an như thế nào? Truy cập không giới hạn bảo hiểm FWD các nội dung chuyên sâu

  Chế độ thai sản vợ công an như thế nào? Nhận bảng tin hằng ngày

 • NÂNG CAO

  579.600

  /năm

  828.000

  ĐĂNG KÝ NGAY

  Chế độ thai sản vợ công an như thế nào? Trải nghiệm đọc không có quảng cáo

  Chế độ thai sản vợ công an như thế nào? Sử dụng bộ lọc so sánh không giới hạn

  Chế độ thai sản vợ công an như thế nào? Sử dụng công cụ không giới hạn

  Chế độ thai sản vợ công an như thế nào? Truy cập không giới hạn bảo hiểm AIG các nội dung chuyên sâu

  Chế độ thai sản vợ công an như thế nào? Nhận bảng tin hằng ngày

  Chế độ thai sản vợ công an như thế nào? Trợ giúp từ tư nhân các chuyên gia TheBank qua hotline

4.9/5 (73 votes)

Ý kiến khách hàngPreNext