Có được hưởng quyền lợi bảo hiểm thai sản khi nghỉ việc?

Bắt đầu từ năm 2018, một số quy định về bảo hiểm thai khi nghỉ việc bổ sung rất nhiều chế độ thai sản về điều kiện về thời gian đóng bảo hiểm xã hội để người lao động được hưởng thai sản linh hoạt hơn sẽ chính thức c

Chế độ thai sản là một trong nhân thọ những chế độ cháy nổ được quan tâm hàng đầu bảo hiểm MSIG của chính sách bảo hiểm xã hội.

Theo đó bảo hiệm VNI , người tham gia bảo hiểm thai sản thất nghiệp sẽ bảo hiểm BIDV được hưởng bảo hiểm Manulife các chế độ thai sản trong BHXH như: Chi trả phần chi phí khám thai định kỳ bảo hiểm Bảo Việt , chi phí sinh nở cho bé , cả sinh mổ lẫn sinh thường an toàn , chi phí khám bảo hiệm VNI và điều trị bất thường thai kỳ phi nhân thọ và biến chứng thai sản.

Nhưng bảo hiểm MB Ageas các khoản chi trả này áp dụng cho người tham gia bảo hiểm trước khi thai kỳ diễn ra bảo hiểm AIA . Tuy nhiên bảo hiểm FWD , theo quy định mới nhất tài sản , chế độ thai sản không chỉ áp dụng khi bà mẹ sinh con thiết bị mà là từ ngày đầu tiên biết mình có thai bảo hiểm UIC . Điều đó có nghĩa là chế độ thai sản mới nhất online sẽ bảo hiểm AAA bao gồm suốt thời gian mang thai cho bé và nghỉ thai sản bảo hiểm Chubb các tháng sau sinh con người . Vậy khi nghỉ việc có bảo hiểm BIC được hưởng bảo hiểm Bảo Long các quyền lợi bảo hiểm thai sản bảo hiểm Vietinbank ? Hãy cùng Thebank tìm hiểu kỹ vấn đề này gần đây sau đây.

chữa bệnh được hưởng chế độ thai sản khi nghỉ việc không?

Theo điều 31 Luật BHXH năm 2014 quy định về điều kiện hưởng chế độ thai sản đối trẻ em với đối tượng tham gia BHXH cụ thể bảo hiểm OPES như sau:

Đối tượng hưởng chế độ thai sản bao nhiêu tiền của BHXH khi nghỉ việc

 • Lao động nữ mang thai
 • Lao động nữ sinh con
 • Lao động nữ mang thai hộ bảo hiểm Viễn Đông và người mẹ nhờ mang thai hộ
 • Người lao động nhận nuôi con dưới 6 tháng tuổi
 • Lao động nữ đặt vòng tránh thai thiết bị , người lao động thực hiện biện pháp triệt sản
 • Lao động nam đang đóng bảo hiểm xã hội có vợ sinh con

Điều kiện hưởng chế độ thai sản trẻ em của BHXH khi nghỉ việc

Căn cứ theo quy định tại Khoản 2 công ty , 3 bảo hiểm AIA , 4 Điều 31 bộ luật này cho biết điều kiện hưởng chế độ thai sản khi nghỉ việc bảo hiểm BIDV như sau:

 • Với ung thư các trường hợp Lao động nữ mang thai bảo hiểm Dai-ichi Life , sinh con tai nạn , lao động nữ mang thai hộ bảo hiểm Generali và người mẹ nhờ mang thai hộ bảo hiểm AIG , người lao động nhận nuôi con dưới 6 tháng tuổi: Phải đóng BHXH từ đủ 06 tháng bảo hiểm PVI trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con/nhận nuôi con nuôi
 • Với trường hợp lao động nữ sinh con bảo hiểm AIG đã đóng đủ BHXH từ đủ 12 tháng bảo hiểm BIDV trở lên tư nhân mà khi mang thai phải nghỉ việc có nên mua để dưỡng thai theo chỉ định nhân thọ của cơ sở khám bệnh bảo hiểm AIA , chữa bệnh có thẩm quyền bảo hiểm Viễn Đông thì phải đóng BHXH từ đủ 03 tháng online trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con
 • Với trường hợp người lao động đủ 2 điều kiện nêu trên bảo hiểm AAA mà chấm dứt hợp đồng lao động bảo hiểm XTI , hợp đồng làm việc bảo hiểm BIC hoặc thôi việc trước thời điểm sinh con chữa bệnh hoặc nhận nuôi con nuôi dưới 06 tháng tuổi ngân hàng thì thai sản vẫn bảo hiểm Viễn Đông được hưởng chế độ thai sản theo quy định.

Bạn nên chú ý về thời gian 12 tháng trước khi sinh con/nhận nuôi con nuôi công ty , cách xác định bảo hiểm GIC sẽ ngân hàng như sau:

 • Trường hợp sinh con cháy nổ hoặc nhận nuôi con nuôi trước ngày 15 bồi thường của tháng uy tín nhất , cháy nổ thì tháng này không tính vào thời gian 12 tháng trước khi sinh con/nhận nuôi con nuôi.
 • Trường hợp sinh con bảo hiểm Liberty hoặc nhận nuôi con nuôi từ ngày 15 trở đi đăng ký của tháng bảo hiểm AIG và tháng đó có đóng BHXH có nên mua , bồi thường thì tháng này uy tín nhất được tính vào thời gian 12 tháng trước khi sinh con/nhận nuôi con nuôi.

Ví dụ: Chị A sinh con ngày 18/01/2017 bảo hiểm FWD và tháng 01/2017 có đóng BHXH tư nhân , thời gian 12 tháng trước khi sinh con giá bao nhiêu được tính từ tháng 02/2016 đến tháng 01/2017 bảo hiểm Aviva . báo giá Nếu trong thời gian này chị A gần đây đã đóng BHXH từ đủ 6 tháng báo giá trở lên bảo hiểm Fubon life hoặc từ đủ 3 tháng giá rẻ trở lên trong trường hợp khi mang thai phải nghỉ việc bảo hiểm Fubon life để dưỡng thai theo chỉ định trẻ em của cơ sở khám bệnh báo giá , chữa bệnh có thẩm quyền hàng hóa thì chị A bảo hiểm MB Ageas được hưởng chế độ thai sản theo quy định.

bảo hiểm QBE Như vậy, khi bạn đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 06 tháng nhanh nhất trở lên trong khoảng thời gian 12 tháng trước khi sinh hàng hóa thì phi nhân thọ sẽ ĐƯỢC hưởng chế độ thai sản kể cả khi bảo hiểm BIDV đã nghỉ việc tại công ty.

Có được hưởng quyền lợi bảo hiểm thai sản khi nghỉ việc?

Trường hợp Lao động nữ khi mang thai phải nghỉ việc an toàn để dưỡng thai

Thời gian hưởng chế độ thai sản khi nghỉ việc

Thời gian hưởng chế độ thai sản nhà nước cũng con người được quy định tại điều 32 bảo hiểm QBE , 33 y tế , 34 báo giá của bộ luật BHXH 2014 bảo hiểm AIG như sau:

 • Thời gian hưởng khi khám thai: Bạn bảo hiểm Quân Đội sẽ bảo hiểm Aviva được nghỉ việc bán ở đâu để đi khám thai 05 lần an toàn , mỗi lần 01 ngày (trường hợp ở xa cơ sở khám bệnh bảo hiểm Chubb , chữa bệnh bảo hiểm PVI hoặc người mang thai có bệnh lý công trình hoặc thai không bình thường địa chỉ thì bảo hiểm Bảo Việt được nghỉ 02 ngày cho mỗi lần khám thai) bảo hiểm PVI . (Tính theo ngày làm việc không kể ngày nghỉ Lễ thiết bị , Tết theo yêu cầu , cuối tuần)
 • Thời gian hưởng chế độ khi sẩy thai bảo hiểm SGI , nạo tư nhân , hút thai bảng giá , thai chết lưu bảo hiểm Dai-ichi Life hoặc phá thai bệnh lý:
  • 10 ngày điện tử nếu thai dưới 05 tuần tuổi
  • 20 ngày bảo hiểm PVI nếu thai từ 05 tuần tuổi đến 13 tuần tuổi
  • 40 ngày bảo hiểm Fubon life nếu thai từ 13 tuần tuổi đến 25 tuần tuổi
  • 50 ngày địa chỉ nếu thai từ 25 tuần tuổi trở lên
   (Tính cả ngày nghỉ Lễ cam kết , Tết nhà nước , cuối tuần)
 • Thời gian hưởng chế độ khi thực hiện bảo hiểm QBE các biện pháp tránh thai: 
  • 07 ngày đối tại nhà với lao động nữ đặt vòng tránh thai
  • 15 ngày đối bảo hiểm Quân Đội với người lao động thực hiện biện pháp triệt sản
   (Tính cả ngày nghỉ Lễ bảo hiểm Sun life , Tết bảo hiểm SGI , cuối tuần)
 • Thời gian hưởng chế độ khi sinh con: Lao động nữ sinh con kỹ thuật được hưởng chế độ khi nghỉ việc trước tài sản và sau khi sinh con là 06 tháng bảo hiểm Chubb . Trường hợp lao động nữ sinh đôi theo yêu cầu trở lên thất nghiệp thì tính từ con thứ hai trở đi bảo hiểm PVI , cứ mỗi con báo giá , người mẹ bảo hiểm Vietinbank được nghỉ thêm 01 tháng tốt nhất . Thời gian nghỉ hưởng bảo hiểm thai sản trước khi sinh tối đa không y tế quá 02 tháng.

Cập nhật thông tin mới nhất:

Mức hưởng chế độ thai sản khi nghỉ việc

Mức hưởng chế độ thai sản giá rẻ được quy định tại khoản 1 điều 39 bộ luật BHXH 2014 tai nạn như sau:

 • Mức hưởng một tháng bằng 100% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội nhân thọ của 06 tháng trước khi nghỉ việc công trình . mua ở đâu Nếu thời gian đóng BHXH không liên tục bảo hiểm Mirae Asset thì tai nạn được cộng dồn.
 • Trường hợp người lao động đóng bảo hiểm xã hội chưa đủ 06 tháng tư nhân thì mức hưởng là mức bình quân tiền lương tháng bảo hiểm AIA của theo yêu cầu các tháng bảo hiểm QBE đã đóng bảo hiểm xã hội.
 • Mức hưởng một ngày đối bảo hiểm Chubb với người đóng BHXH online được tính bằng mức hưởng chế độ thai sản theo tháng chia cho 24 ngày.
 • Ngoài ra bảo hiểm Generali , Lao động nữ sinh con/nhận nuôi con nuôi dưới 06 tháng tuổi ung thư thì bảo hiểm XTI được trợ cấp một lần cho mỗi con bằng 02 lần mức lương cơ sở tại tháng lao động nữ sinh con/nhận nuôi con nuôi

Ví dụ: Chị B sinh con ngày 13/05/2018 (thuộc trường hợp khi mang thai phải nghỉ việc thai sản để dưỡng thai theo chỉ định bảo hiểm XTI của cơ sở khám bệnh bảo hiểm ABIC , chữa bệnh có thẩm quyền) bảo hiểm Vietinbank , có thất nghiệp quá trình đóng BHXH báo giá như sau:

 • Từ tháng 5/2015 đến tháng 4/2017 (24 tháng) đóng BHXH uy tín nhất với mức lương 8.500.000 đồng/tháng.
 • Từ tháng 5/2017 đến tháng 8/2017 (4 tháng) đóng BHXH ngân hàng với mức lương 7.000.000 đồng/tháng.
 • Từ tháng 9/2017 đến tháng 4/2018 (8 tháng) nghỉ dưỡng thai bảo hiểm BIC , không đóng BHXH.

bảo hiểm Mirae Asset Như vậy bảo hiểm Liberty , mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH giá bao nhiêu của 6 tháng liền kề trước khi nghỉ việc bảo hiểm Viễn Đông của chị B bảo hiểm Phú Hưng được tính bảo hiểm ABIC như sau bằng:

[(7.000.000 x 4) + (8.500.000 x 2)]/6 = 7.500.000 (đồng/tháng).

Có được hưởng quyền lợi bảo hiểm thai sản khi nghỉ việc?

Các mẹ bầu bảo hiểm FWD sẽ điện tử được hưởng thời gian bảo hiểm khi đi khám thai

Thủ tục bồi thường , hồ sơ hưởng chế độ thai sản khi nghỉ việc

Trong thời hạn 45 ngày thất nghiệp , kể từ ngày trở lại làm việc người lao động phải nộp hồ sơ cho doanh nghiệp điện tử . Đơn vị trong thời hạn 10 ngày (kể từ ngày nhận đủ hồ sơ mua ở đâu của NLĐ) phải nộp cho cơ quan bảo hiểm.

Do đó bảo hiểm Sun life , trong vòng 55 ngày kể từ ngày người lao động đi làm trở lại con người thì phải nộp hồ sơ hưởng chế độ lên cơ quan BHXH online , giá rẻ quá hạn bán ở đâu sẽ không dịch vụ được giải quyết.

Hồ sơ hưởng chế độ thai sản đối thiết bị với lao động nữ sinh con bao nhiêu tiền bao gồm:

 • Bản sao giấy khai sinh bảo hiểm Bảo Việt hoặc bản sao giấy chứng sinh hàng hóa của con
 • Bản sao giấy chứng tử bảo hiểm XTI của con trong trường hợp con chết bảo hiểm MSIG , bản sao giấy chứng tử có nên mua của mẹ trong trường hợp chẳng may sau khi sinh con đăng ký mà mẹ chết
 • Giấy xác nhận gia đình của cơ sở khám bệnh giá rẻ , chữa bệnh có thẩm quyền về tình trạng người mẹ sau khi sinh con bảo hiểm QBE mà không còn đủ sức khỏe báo giá để chăm sóc con
 • Trích sao hồ sơ bệnh án theo yêu cầu hoặc giấy ra viện ung thư của người mẹ trong trường hợp con chết sau khi sinh bảo hiểm FWD mà chưa online được cấp giấy chứng sinh;
 • Giấy xác nhận bảo hiểm Bảo Việt của cơ sở khám bệnh bảo hiểm OPES , chữa bệnh có thẩm quyền về việc lao động nữ phải nghỉ việc bảo hiểm Bảo Long để dưỡng thai.

Hỗ trợ dưỡng sức an toàn , phục hồi sau khi sinh

Trong vòng 30 ngày công ty , kể từ ngày làm việc đầu tiên sau chế độ nghỉ thai sản tại nhà , bạn có quyền xin nghỉ thêm bảo hiểm MB Ageas để phục hồi sức khỏe kỹ thuật , giá rẻ bảo hiểm Bảo Việt được nhận 30% lương tối thiểu chung/ngày trong trường hợp nghỉ tại nhà theo yêu cầu , thiết bị hoặc 40% lương tối thiểu chung/ngày hướng dẫn nếu nghỉ tại cơ sở tập trung.

Thời gian nghỉ dưỡng sức thất nghiệp , phục hồi sức khỏe gần nhất bao gồm cả ngày nghỉ lễ tại nhà , nghỉ Tết xã hội , ngày nghỉ hằng tuần tư nhân . Trường hợp có thời gian nghỉ dưỡng sức bảo hiểm Viễn Đông , phục hồi sức khỏe từ cuối năm trước chuyển tiếp sang đầu năm sau online thì thời gian nghỉ đó bảo hiểm Aviva được tính cho năm trước.

Theo đó tại khoản 2 điều 41 Luật BHXH năm 2014 cho biết thời gian nghỉ dưỡng sức bảo hiểm XTI , phục hồi sức khỏe bảo hiểm Liberty được quy định thất nghiệp như sau:

 • Tối đa 10 ngày đối đăng ký với lao động nữ sinh một lần từ hai con trở lên
 • Tối đa 07 ngày đối bảo hiểm AIG với lao động nữ sinh con phải phẫu thuật
 • Tối đa 05 ngày đối bảo hiểm AAA với bảo hiểm XTI các trường hợp khác.

bán ở đâu Trên đây là bảo hiểm Generali những thông tin bảo hiểm FWD đã giải đáp thắc mắc vấn đề “có bồi thường được hưởng quyền lợi bảo hiểm thai sản khi nghỉ việc không?” tài sản . Hy vọng bán ở đâu đã giúp người lao động nữ đang có kế hoạch sinh con hay đang mang bầu hiểu rõ hơn về chế độ hưởng bảo hiểm thai sản khi nghỉ việc bảo hiểm ABIC , đủ có tốt không để tự bảo vệ dịch vụ những quyền lợi chính đáng sức khỏe của bản thân.

Để giải đáp bảo hiểm Vietinbank mọi thắc mắc bạn đọc bảo hiểm Quân Đội có thể chữa bệnh để lại thông tin liên hệ nhân viên Thebank mua ở đâu sẽ liên hệ giải đáp nhanh nhất:

4.9/5 (66 votes)

Ý kiến khách hàngPreNext