Có thể mua bảo hiểm y tế online được không?

Các dịch vụ online sẽ giúp khách hàng tiết kiệm tối đa thời gian và chi phí đi lại. Vậy theo quy định hiện nay có thể mua bảo hiểm y tế online được không?

Có thể mua bảo hiểm y tế online kỹ thuật được không?

giá bao nhiêu Hiện nay chưa có trang web hay ứng dụng chính thống nào bán bảo hiểm y tế online do nhà nước công bố tại nhà . Vì vậy người dân không thể mua bảo hiểm y tế theo hình thức trực tiếp gần đây tại nhà sẽ mua trực tiếp tại trẻ em các điểm thu bảo hiểm Bảo Long , đại lý thu bảo hiểm y tế tại địa phương bảo hiểm BIC được Nhà nước chỉ định tài sản . Tham khảo bài viết “Hướng dẫn mua bảo hiểm y tế ở phường xã mới nhất cam kết hiện nay” tại nhà để có sự chuẩn bị tốt nhất khi tham gia.

Tuy nhiên bảo hiểm Fubon life , tư nhân nếu bạn làm việc tại bảo hiểm MSIG các công ty lừa đảo , việc cấp thẻ bảo hiểm y tế cho người lao động trẻ em sẽ đăng ký được thực hiện online bảo hiểm Bảo Long . Theo đó cho bé , người lao động bao nhiêu tiền sẽ không phải đến gần đây các điểm thu bảo hiểm y tế có nên mua để làm thủ tục bảo hiểm Manulife , bộ phận hành chính - nhân sự nhân thọ sẽ phụ trách công việc này.

Có thể mua bảo hiểm y tế online được không?

Có thể mua bảo hiểm y tế online bảo hiểm QBE được không?

Hướng dẫn mua thẻ bảo hiểm y tế online cho người lao động

Quy trình mua bảo hiểm y tế online cho người lao động bồi thường sẽ cho bé được thực hiện trên phần mềm khai báo điện tử bảo hiểm Manulife của cơ quan bảo hiểm xã hội bảo hiểm Viễn Đông . Quy trình thực hiện thường diễn ra bảo hiểm Bảo Việt như sau:

Bước 1: Trước hết chọn kê khai >> Chọn thủ tục cấp thẻ bảo hiểm y tế hàng năm >> Giao diện hiển thị chọn Lập tờ khai:

Có thể mua bảo hiểm y tế online được không?

Bước 2: Kê khai thông tin theo quy định

Người phụ trách lập thông tin bảo hiểm FWD sẽ tiến hành kê khai trong phần Đề nghị cấp thẻ BHYT năm 2021 cho người lao động tham gia BHYT tại doanh nghiệp gia đình của mình cam kết . Các thông tin cần kê khai như:

 • Tên đơn vị
 • Mã số quản lý
 • Địa chỉ
 • Thông tin liên hệ 
 • Điện thoại…

Có thể mua bảo hiểm y tế online được không?

Bước 3: Kê khai nội dung chi tiết đề nghị cấp thẻ bảo hiểm y tế 2021

 • Họ mua ở đâu và tên người lao động
 • Mã số bảo hiểm xã hội
 • Nội dung đề nghị
 • Ghi chú…

Có thể mua bảo hiểm y tế online được không?

Bước 4: Kê khai danh sách người lao động đề nghị thay đổi nơi khám chữa bệnh ban đầu bảo hiểm Liberty và hưởng quyền lợi bảo hiểm y tế cao hơn.

Có thể mua bảo hiểm y tế online được không?

Bước 5: Kê khai danh sách người lao động tham gia bảo hiểm y tế liên tục

Có thể mua bảo hiểm y tế online được không?

Bước 6: Người sử dụng lao động giá rẻ sẽ chọn "Ghi lại" bồi thường để lưu thông tin vừa kê khai bảo hiểm Viễn Đông nếu chưa muốn nộp hồ sơ ngay bảo hiểm FWD . Hoặc bảo hiểm Mirae Asset có thể chọn "Xuất tờ khai" tại nhà để xuất file vừa kê khai.

Bước 7: Sau khi dữ liệu trên công ty được chuyển đến cơ quan bảo hiểm xã hội kỹ thuật thì bộ phận phụ trách thu bảo hiểm y tế báo giá , bảo hiểm xã hội online sẽ tiến hành cấp thẻ cho người lao động.

Bước 8: Bộ phần hành chính - nhân sự bảo hiểm UIC sẽ gửi lại thẻ cho người lao động sử dụng.

Mức đóng bảo hiểm y tế online

Khoản 1 báo giá , Điều 18 Quyết định 595/QĐ-BHXH quy định hàng hóa như sau:

“18 bảo hiểm MSIG . Mức đóng bảo hiểm MB Ageas , trách nhiệm đóng BHYT bảo hiểm Generali của tốt nhất các đối tượng theo quy định tại Điều 13 Luật BHYT trực tuyến bảo hiểm Hanwha các văn bản hướng dẫn thi hành bảo hiệm VNI , cụ thể bảo hiểm Bảo Long như sau:

1 địa chỉ . Đối tượng tại Điểm 1.1 tại nhà , 1.2 Khoản 1 Điều 17: mức đóng hằng tháng bằng 4,5% mức tiền lương tháng bảo hiểm Prudential , trong đó người sử dụng lao động đóng 3%; người lao động đóng 1,5% trẻ em . Tiền lương tháng đóng BHYT là tiền lương tháng đóng BHXH bắt buộc quy định tại Điều 6.

Đối hướng dẫn với đối tượng quy định tại Điểm 1.4 Khoản 1 Điều 17: Mức đóng hằng tháng bằng 4,5% tiền lương tháng theo ngạch bậc bảo hiểm Chubb y tế các khoản phụ cấp chức vụ ngân hàng , phụ cấp thâm niên vượt khung (đối an toàn với người lao động thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định) tư nhân hoặc 4,5% tiền lương tháng ghi trong HĐLĐ (đối có nên mua với người lao động hưởng tiền lương bảo hiểm QBE , tiền công theo quy định bảo hiểm PVI của người sử dụng lao động); trong đó nhanh nhất , Công an đơn vị ung thư , địa phương đóng 3% giá bao nhiêu , người lao động đóng 1,5%”

Theo quy định này bảo hiểm Vietinbank thì mức đóng bảo hiểm y tế hàng tháng là 4,5% mức tiền lương tháng bảng giá , trong đó:

 • Người sử dụng lao động đóng: 3% 
 • Người lao động đóng: 1,5%

Lưu ý: Tiền lương tháng đóng bảo hiểm y tế chính là tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc.

Xem thêm: Mức hưởng bảo hiểm y tế chữa bệnh hiện nay là bao nhiêu?

Mức đóng tối thiểu

Theo Điểm 2.6 Khoản 2 Điều 6 Quyết định 595/QĐ-BHXH ngày 14/4/2017 bảo hiểm Fubon life thì mức tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội (hay bảo hiểm y tế) bắt buộc tối thiểu quy định đăng ký như sau:

“2.6 bảo hiểm Manulife . Mức tiền lương tháng đóng BHXH bắt buộc quy định tại Khoản này không thấp hơn mức lương tối thiểu vùng tại thời điểm đóng đối thiết bị với người lao động làm công việc bồi thường hoặc chức danh giản đơn nhất trong điều kiện lao động bình thường.

a) Người lao động làm công việc bảo hiểm SGI hoặc chức danh đòi hỏi lao động qua đào tạo ngân hàng , học nghề (kể cả lao động do doanh nghiệp tự dạy nghề) phải cao hơn ít nhất 7% so hướng dẫn với mức lương tối thiểu vùng;

b) Người lao động làm công việc theo yêu cầu hoặc chức danh có điều kiện lao động nặng nhọc bảo hiểm OPES , độc hại bảo hiểm Bảo Việt , nguy hiểm phải cao hơn ít nhất 5%; công việc bán ở đâu hoặc chức danh có điều kiện lao động có nên mua đặc biệt nặng nhọc tốt nhất , độc hại bồi thường , nguy hiểm phải cao hơn ít nhất 7% so gần đây với mức lương gia đình của công việc gần đây hoặc chức danh có độ phức tạp tương đương bảo hiểm OPES , làm việc trong điều kiện lao động bình thường”.

- Theo Điều 3 báo giá , Nghị định 90/2019/NĐ-CP tài sản của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu vùng tại nhà như sau:

"Điều 3 giá rẻ . Mức lương tối thiểu vùng

1 địa chỉ . Quy định mức lương tối thiểu vùng áp dụng đối bán ở đâu với người lao động làm việc ở doanh nghiệp bảo hiểm ABIC như sau:

a) Mức 4.420.000 đồng/tháng bảo hiểm Aviva , áp dụng đối điện tử với doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn thuộc vùng I.

b) Mức 3.920.000 đồng/tháng phi nhân thọ , áp dụng đối trẻ em với doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn thuộc vùng II.

c) Mức 3.430.000 đồng/tháng trẻ em , áp dụng đối xã hội với doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn thuộc vùng III.

d) Mức 3.070.000 đồng/tháng điện tử , áp dụng đối bảo hiểm Bưu Điện với doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn thuộc vùng IV.

2 công ty . Địa bàn áp dụng mức lương tối thiểu vùng tài sản được quy định theo đơn vị hành chính cấp quận bảo hiểm MB Ageas , huyện bảo hiểm MB Ageas , thị xã tại nhà và thành phố trực thuộc tỉnh mua ở đâu . Danh mục địa bàn áp dụng mức lương tối thiểu thuộc vùng I ngân hàng , vùng II lừa đảo , vùng III giá bao nhiêu và vùng IV bảo hiểm MSIG được quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này.".

gia đình Như vậy công ty , mức lương đóng bảo hiểm y tế bắt buộc tối thiểu dự kiến trong năm 2021 tốt nhất như sau:

VùngNgười làm việc trong điều kiện bình thườngNgười bảo hiểm Vinare đã qua học nghề bảo hiểm QBE , đào tạo nghềNgười làm việc trong điều kiện nặng nhọc bảo hiểm Aviva , độc hại báo giá , nguy hiểmNgười làm việc trong điều kiện cho bé đặc biệt nặng nhọc gần đây , độc hại công trình , nguy hiểm
Công việc giản đơnCông việc yêu cầu ngân hàng đã qua học nghề con người , đào tạo nghềCông việc giản đơnCông việc yêu cầu ung thư đã qua học nghề y tế , đào tạo nghề
Vùng I4.420.0004.729.4004.641.0004.965.8704.729.4005.060.458
Vùng II3.920.0004.194.4004.116.0004.404.1204.194.4004.488.008
Vùng III3.430.0003.670.1003.601.5003.853.6053.670.1003.927.007
Vùng IV
3.070.000
3.284.9003.223.5003.449.1453.284.9003.514.843

 (Đơn vị: Đồng/tháng)

Theo bảo hiểm FWD các quy định bảo hiểm UIC nếu doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn thuộc vùng I bảo hiểm AAA , người làm việc trong điều kiện bình thường bảo hiểm Hanwha thì mức đóng bảo hiểm y tế tối thiểu bảo hiểm BIC được quy định bảo hiểm Chubb như sau:

 • Người sử dụng lao động đóng: 3% x 4.420.000 = 132.600 đồng/tháng
 • Người lao động đóng: 1,5% x 4.420.000 = 66.300 đồng/tháng

Mức đóng tối đa

Mức lương đóng bảo hiểm y tế tối đa bằng 20 tháng lương cơ sở bảo hiểm Fubon life . bảo hiểm UIC Hiện nay bảo hiểm Quân Đội , mức lương cơ sở là 1.490.000 đồng/tháng nên mức lương tháng tối đa đóng bảo hiểm y tế = 1.490.000 x 20 = 29.800.000 đồng/tháng.

Cập nhật: Các quy định mới nhất về thẻ bảo hiểm y tế bảo hiểm AAA để đảm bảo quyền lợi khi tham gia.

 Có thể mua bảo hiểm y tế online được không?

Mức đóng bảo hiểm y tế tối đa

Làm thẻ bảo hiểm y tế mất bao lâu?

Căn cứ Điều 30 Quyết định 595/QĐ-BHXH quy định về thời gian cấp thẻ bảo hiểm y tế bảo hiểm BSH như sau:

“Điều 30 bảo hiểm Liberty . Cấp thẻ BHYT

1 bảo hiểm Bưu Điện . Cấp mới: không hàng hóa quá 05 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định bảo hiểm Aviva . Riêng đối có nên mua với người hưởng trợ cấp thất nghiệp: không khoản vay quá 02 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định”

báo giá Như vậy ung thư với trường hợp làm thẻ bảo hiểm y tế mới bạn bảo hiểm Vinare sẽ nhận báo giá được thẻ trong thời gian không nhà nước quá 5 ngày kể từ ngày cơ quan bảo hiểm xã hội nhận đủ hồ sơ theo quy định.

Người lao động bảo hiểm Aviva có thể mua bảo hiểm y tế online tại đơn vị mình đang làm việc bảo hiểm AAA . Với cá nhân tham gia bảo hiểm y tế bảo hiệm VNI có thể đến bảo hiểm FWD các điểm thu do cơ quan Nhà nước chỉ định gia đình để bồi thường được hướng dẫn làm thủ tục.

4.8/5 (81 votes)

Ý kiến khách hàngPreNext