Điều kiện hưởng chế độ hưu trí hiện nay

Điều kiện hưởng chế độ hưu trí theo quy định là căn cứ để các cơ quan BHXH xét duyệt, giải quyết, chi trả chế độ hưu trí cho người lao động/người tham gia BHXH đủ điều kiện.

Hưu trí là một trong địa chỉ những chế độ quan trọng bảo hiểm BIDV mà người lao động báo giá được hưởng khi tham gia BHXH bảo hiểm Liberty . Vây điều kiện bồi thường để hưởng chế độ này là gì gần nhất , mức hưởng an toàn và thời gian hưởng như thế nào bảo hiểm AIG ? Quy định uy tín nhất , thủ tục ra sao?

Điều kiện bảo hiểm MSIG để hưởng chế độ hưu trí

Điều kiện hưởng chế độ hưu trí khi tham gia BHXH bắt buộc

Khoản 2 Điều 169 Bộ luật Lao động 2019 quy định bảo hiểm ABIC những đối tượng tham gia BHXH bắt buộc đủ điều kiện hưởng lương hưu giá rẻ như sau:

 • Lao động nữ hoạt động không chuyên trách ở xã bảo hiểm Generali , phường bảo hiểm Phú Hưng , thị trấn đóng BHXH từ đủ 15 năm đến 20 năm;
 • Lao động nam giá rẻ , nữ tham gia BHXH bảo hiểm FWD mà đóng BHXH từ đủ 20 năm bảo hiểm Bảo Long trở lên sức khỏe và thuộc một trong công ty các trường hợp kỹ thuật sau đây:
TuổiĐiều kiện khác
NamNữ
60 tuổi 03 tháng55 tuổi 04 tháng 
55 tuổi 03 tháng50 tuổi 04 tháng15 năm làm nghề mua ở đâu , công việc nặng nhọc địa chỉ , độc hại bảo hiểm Hanwha , PCKV 0,7
50 tuổi 03 tháng45 tuổi 04 tháng15 năm khai thác hầm lò
Không giới hạn tuổiNhiễm HIV/AIDS do rủi ro bệnh nghề nghiệp
 • Điều kiện nghỉ hưu khi suy giảm khả năng lao động bảo hiểm MB Ageas được quy định tại khoản 3 Điều 169 Bộ luật Lao động năm 2019:

Năm

Điều kiện nghỉ hưu khi suy giảm khả năng lao động
TuổiTỷ lệ suy giảm khả năng lao độngThời gian đóng BHXHKhác
NamNữ
202155 tuổi 03 tháng50 tuổi 04 tháng61% - 81%
20 năm

 
 50 tuổi 03 tháng45 tuổi 04 tháng81% 
 Không phân biệt61%15 năm làm nghề bảo hiểm Manulife hoặc công việc bảo hiểm AIG đặc biệt nặng nhọc bảo hiểm Chubb , độc hại trẻ em , nguy hiểm

Điều kiện hưởng chế độ hưu trí khi tham gia BHXH tự nguyện

 • Nam đủ 60 tuổi 03 tháng bảo hiểm Bưu Điện , nữ đủ 55 tuổi 04 tháng gần nhất và có từ đủ 20 năm đóng BHXH trở lên.
 • chữa bệnh Những người tham gia BHXH tự nguyện điện tử mà trước đó báo giá đã có tổng thời gian đóng BHXH bắt buộc đủ 20 năm trở lên bảo hiểm Chubb , trong đó có 15 năm làm nghề giá bao nhiêu hoặc công việc nặng nhọc thai sản , độc hại mua ở đâu , nguy hiểm thai sản hoặc có đủ 15 năm làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số 0.7 đăng ký trở lên tư nhân thì gần nhất được hưởng lương hưu theo quy định.
 • Với bảo hiểm PVI những người tham gia BHXH tự nguyện bảo hiệm VNI mà trước đó địa chỉ đã có tổng thời gian đóng BHXH bắt buộc từ đủ 20 năm trở lên bảo hiểm Liberty , bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên cam kết , tại nhà sẽ bảo hiểm Bảo Long được hưởng lương hưu bảo hiểm XTI với mức thấp hơn.
 • Người lao động bảo hiểm BIC đã đóng BHXH từ đủ 20 năm trở lên con người , bị suy giảm khả năng lao động từ 61% bảo hiểm Prudential trở lên mua ở đâu đăng ký được hưởng lương hưu bảo hiểm Aviva với mức thấp so có nên mua với mức lương hưu đủ điều kiện khi: Nam đủ 50 tuổi 03 tháng trở lên theo yêu cầu , nữ đủ 45 tuổi 04 tháng bảo hiểm PVI trở lên gần đây hoặc có đủ 15 năm điện tử trở lên làm nghề hướng dẫn hoặc công việc bảo hiểm MB Ageas đặc biệt nặng nhọc ngân hàng , độc hại xã hội , nguy hiểm bảo hiểm XTI thì không kể tuổi đời.

Lưu ý: bảo hiểm MB Ageas Nếu như nam đủ 60 tuổi 03 tháng địa chỉ , nữ đủ 55 tuổi 04 tháng bảo hiểm Prudential mà thời gian đóng BHXH bị thiếu không hàng hóa quá 5 năm so chữa bệnh với quy định tốt nhất , kể cả đối tượng có từ đủ 15 năm đóng BHXH bắt buộc bảo hiểm AIG mà chưa nhận BHXH 1 lần bảo hiểm QBE , có nhu cầu tham gia BHXH tự nguyện trẻ em thì bảo hiểm Fubon life được đóng tiếp cho đến khi đủ 20 năm.

Điều kiện hưởng chế độ hưu trí hiện nay

Hướng dẫn thủ tục chế độ hưu trí

Mức hưởng chế độ hưu trí

Khoản 1 bảo hiểm QBE và khoản 2 Điều 7 Nghị định số 115/2015/NĐ-CP quy định về mức hưởng lương hưu hàng tháng:

“1 bồi thường . Mức lương hưu hằng tháng tư nhân của người lao động sức khỏe được tính bằng tỷ lệ hưởng lương hưu hằng tháng nhân online với mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội.”

Tỷ lệ hưởng lương hưu hằng tháng bảo hiểm MSIG được quy định:

 • Người lao động nghỉ hưu từ ngày 01/01/2016 đến trước ngày 01/01/2018 bảo hiểm UIC , tỷ lệ hưởng lương hưu hằng tháng theo yêu cầu được tính bằng 45% bảo hiểm AIA , tương ứng ung thư với 15 năm đóng BHXH bảo hiểm Bảo Việt . Sau đó uy tín nhất , cứ thêm mỗi năm đóng BHXH bảo hiểm Phú Hưng thì tính thêm 2% đối địa chỉ với nam trực tuyến và 3% đối tư nhân với nữ; mức tối đa là 75%;
 • Lao động nữ nghỉ hưu từ ngày 01/01/2018 bảo hiểm SGI , tỷ lệ hưởng lương hưu hằng tháng đăng ký được tính bằng 45% bảo hiểm Hanwha , tương ứng online với 15 năm đóng BHXH bán ở đâu . Sau đó bảo hiểm Vinare , cứ thêm mỗi năm đóng BHXH y tế thì tính thêm 2% bồi thường , mức tối đa là 75%;
 • Lao động nam nghỉ hưu từ ngày 01/01/2018 cam kết , tỷ lệ hưởng lương hưu hằng tháng lừa đảo được tính bằng 45% cháy nổ , tương ứng gần nhất với 15 năm đóng BHXH bảo hiểm BSH . Sau đó cháy nổ , cứ thêm mỗi năm đóng BHXH có nên mua thì tính thêm 2% nhanh nhất , mức tối đa là 75%;
Năm nghỉ hưuSố năm đóng BHXH tương ứng có tốt không với tỷ lệ hưởng lương hưu 45%
201816 năm
201917 năm
202018 năm
202119 năm
Từ 2022 trở đi20 năm

hàng hóa Như vậy bảo hiểm Generali , lao động nam đủ điều kiện nghỉ hưu trong năm 2021 có từ 19 năm đóng BHXH cam kết trở lên khoản vay được hưởng tỷ lệ lương hưu 45% bảo hiểm Chubb . Sau đó thai sản , cứ thêm mỗi năm đóng BHXH ung thư thì tính thêm 2% đăng ký , mức tối đa là 75%.

Từ năm 2022 trở đi bảo hiểm ABIC , lao động nam có từ 20 năm đóng BHXH xã hội trở lên tư nhân được hưởng tỷ lệ lương hưu 45% lừa đảo . Sau đó bảo hiểm AIA , cứ thêm mỗi năm đóng BHXH chữa bệnh thì tính thêm 2% bảo hiểm Mirae Asset , mức tối đa là 75%.

Ví dụ: Bà Phạm Thị Thảo cam kết đã tham gia BHXH gia đình được 25 năm bảo hiểm Prudential . Năm 2021 bà đủ điều kiện về hưu tài sản , tỷ lệ hưởng lương hưu gia đình của bà Thảo = 15 năm đầu tỷ lệ 45% + 10 năm bảo hiểm Vietinbank tiếp theo x 2% = 65%.

Điều kiện hưởng chế độ hưu trí hiện nay

Điều kiện hưởng bảo hiểm xã hội khi về hưu

Mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH bảo hiểm Vinare được tính theo căn cứ tại Điều 9 Nghị định 115/2015/NĐ-CP:

Người lao động thực hiện chế độ tiền lương bảo hiểm Bưu Điện của Nhà nước

bảo hiểm QBE Nếu người lao động có toàn bộ thời gian đóng BHXH hướng dẫn thì mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH:

 • Trước 1/1/1995: Tính theo 5 năm cuối trước thời điểm nghỉ hưu.
 • Từ 01/01/1995 - 31/12/2000: Tính theo 6 năm cuối trước thời điểm nghỉ hưu.
 • Từ 01/01/2001 - 31/12/2006: Tính theo 8 năm cuối trước thời điểm nghỉ hưu.
 • Từ 01/01/2007- 31/12/2015: Tính theo 10 năm cuối trước thời điểm nghỉ hưu.
 • Từ 01/01/2016 - 31/12/2019: Tính theo 15 năm cuối trước thời điểm nghỉ hưu.
 • Từ 01/01/2020 - 31/12/2024: Tính theo 20 năm cuối trước thời điểm nghỉ hưu.
 • Từ 1/1/2025 trở đi: Tình bằng tiền lương tháng đóng BHXH bồi thường của toàn bộ thời gian tham gia BHXH.

Người lao động có toàn bộ thời gian đóng BHXH theo chế độ tiền lương giá rẻ của người sử dụng lao động

Mức tiền lương tháng đóng BHXH tư nhân được tính theo toàn bộ thời gian đóng BHXH.

Người lao động có thời gian đóng BHXH vừa theo chế độ tiền lương Nhà nước bảo hiểm AIG , vừa theo chế độ tiền lương bảo hiểm ABIC của người sử dụng lao động

Mức tiền lương hàng tháng đóng BHXH an toàn được tính chung theo gần nhất các thời gian tham gia BHXH.

Trợ cấp 1 lần khi hưởng chế độ hưu trí

Điều 58 Luật BHXH 2014 quy định về trợ cấp 1 lần khi nghỉ hưu:

“Điều 58 bảo hiểm BSH . Trợ cấp một lần khi nghỉ hưu

1 ung thư . Người lao động có thời gian đóng bảo hiểm xã hội cao hơn số năm tương ứng ngân hàng với tỷ lệ hưởng lương hưu 75% bảo hiểm Vietinbank thì khi nghỉ hưu lừa đảo , ngoài lương hưu còn bảo hiểm AIA được hưởng trợ cấp một lần.

2 gần nhất . Mức trợ cấp một lần bảo hiểm SGI được tính theo số năm đóng bảo hiểm xã hội cao hơn số năm tương ứng bảo hiểm MSIG với tỷ lệ hưởng lương hưu 75% sức khỏe , cứ mỗi năm đóng bảo hiểm xã hội bảo hiểm Mirae Asset thì bảo hiểm GIC được tính bằng 0,5 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội.”

bảo hiểm FWD Như vậy thiết bị , an toàn nếu người lao động có số năm đóng BHXH cao hơn số năm tương ứng kỹ thuật với tỷ lệ lương hưu tối đa 75% bảo hiểm Vinare thì khi nghỉ hưu bảo hiểm Quân Đội , ngoài khoản lương hưu hàng tháng địa chỉ sẽ bảo hiểm Vietinbank được nhận trợ cấp 1 lần.

Lưu ý: Trong bảo hiểm Quân Đội quá trình tham gia BHXH có tốt không mà bạn đóng có tháng lẻ trực tuyến thì khi tính trợ cấp 1 lần: Thời gian đóng BHXH lẻ từ 01 - 06 tháng bảo hiểm Bảo Việt được tính là ½ năm tài sản , từ 07 - 11 tháng bảo hiểm Generali được tính là 1 năm (căn cứ vào khoản 2 Điều 17 Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH).

Thủ tục tại nhà và hồ sơ hưởng lương hưu

Đối có nên mua với người lao động đang tham gia BHXH bắt buộc tại đơn vị sử dụng lao động:

 • Sổ BHXH;
 • Bản chính Quyết định nghỉ việc hưởng chế độ hưu trí theo mẫu ban hành kèm theo Nghị định 46/2010/NĐ-CP ngày 27/4/2010 bảo hiệm VNI của Chính phủ sức khỏe hoặc Quyết định nghỉ việc hưởng chế độ hưu trí theo mẫu số 12-HSB công trình hoặc văn bản chấm dứt hợp đồng lao động hưởng chế độ hưu trí;
 • Bản chính Biên bản giám định mức suy giảm khả năng lao động (KNLĐ) y tế của Hội đồng GĐYK (trường hợp người lao động bảo hiểm Bưu Điện đã có biên bản GĐYK tốt nhất để hưởng bảng giá các chính sách khác trước đó báo giá mà đủ điều kiện hưởng nhà nước thì cháy nổ có thể thay bằng bản sao) đối bảo hiểm Chubb với người nghỉ hưu do suy giảm KNLĐ;
 • Bản sao giấy chứng nhận bị nhiễm HIV/AIDS do tai nạn rủi ro nghề nghiệp (tương đương mức suy giảm KNLĐ 61%) đối trực tuyến với người bị nhiễm HIV/AIDS do tai nạn rủi ro nghề nghiệp;
 • Bản chính Bản khai cá nhân về thời gian giá bao nhiêu , địa bàn bảo hiểm Sun life phục vụ trong quân đội có hưởng phụ cấp khu vực theo mẫu số 04B-BHKV (ban hành kèm theo Thông tư 181/2016/TT-BQP đối bảo hiểm Bưu Điện với người có thời gian online phục vụ trong quân đội trước ngày 01/01/2007 tại địa bàn có hưởng phụ cấp khu vực bảo hiệm VNI mà sổ BHXH không thể hiện đầy đủ thông tin làm căn cứ tính phụ cấp khu vực).

Đối nhà nước với người tham gia BHXH tự nguyện bảo hiểm Liberty , bảo lưu thời gian tham gia BHXH (gồm cả người đang chấp hành hình phạt từ thất nghiệp , người xuất cảnh trái phép về nước định cư hợp pháp bảo hiểm PVI , chấp hành hình phạt tù bảo hiểm Hanwha , người bán ở đâu được Toà huỷ quyết định tuyên bố mất tích):

 • Sổ BHXH;
 • Đơn đề nghị hưởng lương hưu theo mẫu 14-HSB;
 • Biên bản giám định mức suy giảm KNLĐ bảo hiểm UIC của Hội đồng GĐYK (bản chính bảng giá , trường hợp người lao động sức khỏe đã có biên bản GĐYK bảo hiểm MB Ageas để hưởng bảo hiểm AIA các chính sách khác trước đó công ty mà đủ điều kiện hưởng địa chỉ thì dịch vụ có thể thay bằng bản sao) đối báo giá với người nghỉ hưu do suy giảm KNLĐ;
 • Bản sao giấy chứng nhận bị nhiễm HIV/AIDS do tai nạn rủi ro nghề nghiệp (tương đương mức suy giảm KNLĐ 61%) đối bảo hiểm ABIC với người bị nhiễm HIV/AIDS do tai nạn rủi ro nghề nghiệp;
 • Trường hợp đang chấp hành hình phạt tù từ ngày 01/01/2016 trở đi bảo hiểm Bảo Long thì có thêm bản chính Giấy ủy quyền (mẫu số 13-HSB);
 • Trường hợp bảo hiểm Aviva đã chấp hành xong hình phạt tù giam từ ngày 01/01/1995 đến trước ngày 01/01/2016 bảo hiểm Vinare thì có thêm bản sao địa chỉ của một trong bồi thường các giấy tờ sau: Bản sao Giấy chứng nhận chấp hành xong hình phạt tù bảo hiểm PVI hoặc giấy đặc xá tha tù trước thời hạn khoản vay hoặc quyết định miễn bảo hiểm Generali hoặc tạm hoãn chấp hành hình phạt tù;
 • Trường hợp xuất cảnh trái phép trở về tốt nhất thì có thêm bản sao văn bản bảo hiểm Sun life của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc trở về nước định cư hợp pháp.
 • Trường hợp mất tích trở về bảo hiểm BIDV thì có thêm bản sao Quyết định có hiệu lực pháp luật trực tuyến của Tòa án hủy bỏ quyết định tuyên bố mất tích.
 • Bản chính Bản khai cá nhân về thời gian giá bao nhiêu , địa bàn giá bao nhiêu phục vụ trong quân đội có hưởng phụ cấp khu vực theo mẫu số 04B-BHKV (ban hành kèm theo Thông tư 181/2016/TT-BQP đối bảo hiểm Sun life với người có thời gian đăng ký phục vụ trong quân đội trước ngày 01/01/2007 tại địa bàn có hưởng phụ cấp khu vực bán ở đâu mà sổ BHXH không thể hiện đầy đủ thông tin làm căn cứ tính phụ cấp khu vực);
 • Trường hợp thanh toán phí GĐYK giá rẻ thì có thêm bản chính hóa đơn sức khỏe , chứng từ thu phí giám định; bảng kê theo yêu cầu các nội dung giám định bảo hiểm Viễn Đông của cơ sở thực hiện GĐYK.

Sau đó giá rẻ , người sử dụng lao động bảo hiểm AAA hoặc người lao động có trách nhiệm nộp hồ sơ lừa đảo đã chuẩn bị lên cơ quan BHXH cấp huyện đang quản lý cho bé và chờ đợi giải quyết trong thời hạn quy định.

Hy vọng bảo hiểm Phú Hưng những thông tin về điều kiện hưởng chế độ hưu trí ngân hàng hiện nay bảo hiểm Vietinbank sẽ giúp người lao động nắm rõ địa chỉ các quy định mua ở đâu và áp dụng vào trường hợp cụ thể phi nhân thọ của mình mua ở đâu để đảm bảo quyền lợi bảo hiểm Aviva được hưởng.

Cảm ơn bạn có tốt không đã đọc bài bảo hiểm GIC , bằng cách đăng ký Tài khoản Điều kiện hưởng chế độ hưu trí hiện nay VIP bạn đã góp phần ủng hộ chúng tôi tiếp tục xây dựng nội dung chất lượng hơn.

29.000/tháng

ĐĂNG KÝ NGAY
 • THỬ NGHIỆM

  29.000

  /tháng

  ĐĂNG KÝ NGAY

  Điều kiện hưởng chế độ hưu trí hiện nay Trải nghiệm đọc không có quảng cáo

  Điều kiện hưởng chế độ hưu trí hiện nay Sử dụng bộ lọc so sánh không giới hạn

  Điều kiện hưởng chế độ hưu trí hiện nay Sử dụng công cụ không giới hạn

 • CƠ BẢN

  49.000

  /tháng

  ĐĂNG KÝ NGAY

  Điều kiện hưởng chế độ hưu trí hiện nay Trải nghiệm đọc không có quảng cáo

  Điều kiện hưởng chế độ hưu trí hiện nay Sử dụng bộ lọc so sánh không giới hạn

  Điều kiện hưởng chế độ hưu trí hiện nay Sử dụng công cụ không giới hạn

  Điều kiện hưởng chế độ hưu trí hiện nay Truy cập không giới hạn bảo hiểm UIC các nội dung chuyên sâu

  Điều kiện hưởng chế độ hưu trí hiện nay Nhận bảng tin hằng ngày

 • NÂNG CAO

  69.000

  /tháng

  ĐĂNG KÝ NGAY

  Điều kiện hưởng chế độ hưu trí hiện nay Trải nghiệm đọc không có quảng cáo

  Điều kiện hưởng chế độ hưu trí hiện nay Sử dụng bộ lọc so sánh không giới hạn

  Điều kiện hưởng chế độ hưu trí hiện nay Sử dụng công cụ không giới hạn

  Điều kiện hưởng chế độ hưu trí hiện nay Truy cập không giới hạn bảo hiểm BIDV các nội dung chuyên sâu

  Điều kiện hưởng chế độ hưu trí hiện nay Nhận bảng tin hằng ngày

  Điều kiện hưởng chế độ hưu trí hiện nay Trợ giúp từ bảo hiểm Prudential các chuyên gia TheBank qua hotline

 • THỬ NGHIỆM

  78.300

  /quý

  87.000

  ĐĂNG KÝ NGAY

  Điều kiện hưởng chế độ hưu trí hiện nay Trải nghiệm đọc không có quảng cáo

  Điều kiện hưởng chế độ hưu trí hiện nay Sử dụng bộ lọc so sánh không giới hạn

  Điều kiện hưởng chế độ hưu trí hiện nay Sử dụng công cụ không giới hạn

 • CƠ BẢN

  132.300

  /quý

  147.000

  ĐĂNG KÝ NGAY

  Điều kiện hưởng chế độ hưu trí hiện nay Trải nghiệm đọc không có quảng cáo

  Điều kiện hưởng chế độ hưu trí hiện nay Sử dụng bộ lọc so sánh không giới hạn

  Điều kiện hưởng chế độ hưu trí hiện nay Sử dụng công cụ không giới hạn

  Điều kiện hưởng chế độ hưu trí hiện nay Truy cập không giới hạn bảo hiểm Vinare các nội dung chuyên sâu

  Điều kiện hưởng chế độ hưu trí hiện nay Nhận bảng tin hằng ngày

 • NÂNG CAO

  186.300

  /quý

  207.000

  ĐĂNG KÝ NGAY

  Điều kiện hưởng chế độ hưu trí hiện nay Trải nghiệm đọc không có quảng cáo

  Điều kiện hưởng chế độ hưu trí hiện nay Sử dụng bộ lọc so sánh không giới hạn

  Điều kiện hưởng chế độ hưu trí hiện nay Sử dụng công cụ không giới hạn

  Điều kiện hưởng chế độ hưu trí hiện nay Truy cập không giới hạn bảo hiểm Chubb các nội dung chuyên sâu

  Điều kiện hưởng chế độ hưu trí hiện nay Nhận bảng tin hằng ngày

  Điều kiện hưởng chế độ hưu trí hiện nay Trợ giúp từ bảng giá các chuyên gia TheBank qua hotline

 • THỬ NGHIỆM

  243.600

  /năm

  348.000

  ĐĂNG KÝ NGAY

  Điều kiện hưởng chế độ hưu trí hiện nay Trải nghiệm đọc không có quảng cáo

  Điều kiện hưởng chế độ hưu trí hiện nay Sử dụng bộ lọc so sánh không giới hạn

  Điều kiện hưởng chế độ hưu trí hiện nay Sử dụng công cụ không giới hạn

 • CƠ BẢN

  411.600

  /năm

  588.000

  ĐĂNG KÝ NGAY

  Điều kiện hưởng chế độ hưu trí hiện nay Trải nghiệm đọc không có quảng cáo

  Điều kiện hưởng chế độ hưu trí hiện nay Sử dụng bộ lọc so sánh không giới hạn

  Điều kiện hưởng chế độ hưu trí hiện nay Sử dụng công cụ không giới hạn

  Điều kiện hưởng chế độ hưu trí hiện nay Truy cập không giới hạn bảo hiểm Fubon life các nội dung chuyên sâu

  Điều kiện hưởng chế độ hưu trí hiện nay Nhận bảng tin hằng ngày

 • NÂNG CAO

  579.600

  /năm

  828.000

  ĐĂNG KÝ NGAY

  Điều kiện hưởng chế độ hưu trí hiện nay Trải nghiệm đọc không có quảng cáo

  Điều kiện hưởng chế độ hưu trí hiện nay Sử dụng bộ lọc so sánh không giới hạn

  Điều kiện hưởng chế độ hưu trí hiện nay Sử dụng công cụ không giới hạn

  Điều kiện hưởng chế độ hưu trí hiện nay Truy cập không giới hạn địa chỉ các nội dung chuyên sâu

  Điều kiện hưởng chế độ hưu trí hiện nay Nhận bảng tin hằng ngày

  Điều kiện hưởng chế độ hưu trí hiện nay Trợ giúp từ uy tín nhất các chuyên gia TheBank qua hotline

4.9/5 (70 votes)

Ý kiến khách hàngPreNext