Điều kiện hưởng chế độ thai sản mới nhất

Nắm được điều kiện hưởng chế độ thai sản 2021 sẽ giúp cho người lao động tự kiểm tra xem mình có đủ điều kiện nhận chế độ này không, từ đó đảm bảo quyền lợi cho bản thân.

Quy định về điều kiện hưởng chế độ thai sản 2021 bảo hiểm PVI hiện nay như thế nào là vấn đề tại nhà được nhiều người lao động quan tâm bảo hiểm MB Ageas , vì đây là một chế độ quan trọng hàng hóa trẻ em những người lao động tham gia bảo hiểm bắt buộc uy tín nhất sẽ nhận an toàn được bảo hiểm Generali nếu đủ điều kiện.

Điều kiện hưởng chế độ thai sản mới nhất

Để nhận chế độ thai sản địa chỉ , người lao động phải đáp ứng bảng giá những điều kiện nào 

Điều kiện hưởng chế độ thai sản năm 2021

Để bảo hiểm AAA được hưởng chế độ thai sản tại nhà , người lao động phải là một trong bảo hiểm Viễn Đông các trường hợp bảo hiểm QBE sau đây:

 • Lao động nữ mang thai;
 • Lao động nữ sinh con;
 • Lao động nữ mang thai hộ bảo hiểm AAA và người mẹ nhờ mang thai hộ;
 • Người lao động nhận nuôi con nuôi dưới 06 tháng tuổi;
 • Lao động nữ đặt vòng tránh thai ngân hàng , người lao động thực hiện biện pháp triệt sản;
 • Lao động nam đang đóng BHXH có vợ sinh con.

Lưu ý:

Với công ty những trường hợp tốt nhất sau đây:

 • Lao động nữ sinh con;
 • Lao động nữ mang thai hộ bảo hiểm BIC và người mẹ nhờ mang thai hộ;
 • Người lao động nhận nuôi con nuôi từ 06 tháng tuổi.

Thì:

 • Người lao động phải đóng BHXH từ đủ 06 tháng theo yêu cầu trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con tư nhân hoặc nhân nuôi con nuôi bảo hiểm Manulife sẽ bảng giá được hưởng chế độ thai sản.
 • Lao động nữ thất nghiệp đã đóng BHXH từ đủ 12 tháng bảo hiểm UIC trở lên bảo hiểm Dai-ichi Life mà khi mang thai phải nghỉ việc có tốt không để dưỡng thai theo chỉ định y tế của cơ sở khám chữa bệnh có thẩm quyền nhân thọ thì phải đóng BHXH từ đủ 03 tháng khoản vay trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con.

Cách xác định 12 tháng trước khi sinh con tại nhà hoặc nhận nuôi con nuôi thiết bị như sau:

 • Trường hợp sinh con bảo hiểm Mirae Asset hoặc nhận con nuôi trước ngày 15 địa chỉ của tháng giá bao nhiêu , bảo hiểm Mirae Asset thì tháng sinh con cam kết hoặc nhận con nuôi không thai sản được tính vào thời gian 12 tháng trước sinh con bảo hiểm Aviva hoặc nhận con nuôi.
 • Trường hợp sinh con cho bé hoặc nhận con nuôi từ ngày 15 trở đi bảo hiểm AAA của tháng cho bé và tháng đó có đóng BHXH bảo hiểm OPES thì tháng sinh con bảng giá hoặc nhận con nuôi đăng ký được tính vào thời gian 12 tháng trước khi sinh con nhân thọ hoặc nhận con nuôi bán ở đâu . bảo hiểm Aviva Nếu tháng đó không đóng BHXH thai sản thì thực hiện theo quy định tại điểm a khoản này.

Ví dụ: Chị Hoàng Hồng Vân sinh con ngày 20/01/2020 bảo hiểm AAA , trong đó tháng 01/2020 có đóng BHXH trực tuyến . Thời gian đóng BHXH trước sinh tài sản của chị Vân từ tháng 02/2019 đến tháng 01/2020 bảo hiểm OPES . Tính ra là 12 tháng nên đủ điều kiện nhận chế độ thai sản theo quy định.

Điều kiện hưởng trợ cấp 1 lần khi sinh con:

 • Lao động nữ tham gia BHXH đủ điều kiện hưởng chế độ thai sản cho bé , nhận bảng giá được mức trợ cấp 1 lần bằng 2 lần mức lương cơ sở tại tháng sinh con.
 • bảo hiểm MB Ageas Nếu trong hai vợ chồng bảo hiểm AAA , chỉ có cha tham gia BHXH sức khỏe thì người cha phải có từ đủ 06 tháng đóng BHXH trong vòng 12 tháng trước khi sinh con online thì mới nhận online được mức trợ cấp 1 lần này.
 • Với trường hợp người chồng địa chỉ của người mẹ nhờ mang thai hộ phải đóng BHXH từ đủ 06 tháng thiết bị trở lên trong thời gian 12 tháng tính đến thời điểm nhận con mới bảo hiểm OPES được nhận trợ cấp 1 lần.

bảo hiểm PVI Trên đây là bảo hiểm BSH tất cả mua ở đâu những cập nhật mới nhất về điều kiện hưởng chế độ thai sản 2021 cho người lao động bảo hiểm Dai-ichi Life . Mong rằng người lao động báo giá đã nắm thai sản được bảo hiểm Liberty những thông tin cần thiết bảo hiểm MB Ageas để đảm bảo quyền lợi cho bản thân.

Cảm ơn bạn ngân hàng đã đọc bài sức khỏe , bằng cách đăng ký Tài khoản Điều kiện hưởng chế độ thai sản mới nhất VIP bạn đã góp phần ủng hộ chúng tôi tiếp tục xây dựng nội dung chất lượng hơn.

29.000/tháng

ĐĂNG KÝ NGAY
 • THỬ NGHIỆM

  29.000

  /tháng

  ĐĂNG KÝ NGAY

  Điều kiện hưởng chế độ thai sản mới nhất Trải nghiệm đọc không có quảng cáo

  Điều kiện hưởng chế độ thai sản mới nhất Sử dụng bộ lọc so sánh không giới hạn

  Điều kiện hưởng chế độ thai sản mới nhất Sử dụng công cụ không giới hạn

 • CƠ BẢN

  49.000

  /tháng

  ĐĂNG KÝ NGAY

  Điều kiện hưởng chế độ thai sản mới nhất Trải nghiệm đọc không có quảng cáo

  Điều kiện hưởng chế độ thai sản mới nhất Sử dụng bộ lọc so sánh không giới hạn

  Điều kiện hưởng chế độ thai sản mới nhất Sử dụng công cụ không giới hạn

  Điều kiện hưởng chế độ thai sản mới nhất Truy cập không giới hạn bảo hiểm PVI các nội dung chuyên sâu

  Điều kiện hưởng chế độ thai sản mới nhất Nhận bảng tin hằng ngày

 • NÂNG CAO

  69.000

  /tháng

  ĐĂNG KÝ NGAY

  Điều kiện hưởng chế độ thai sản mới nhất Trải nghiệm đọc không có quảng cáo

  Điều kiện hưởng chế độ thai sản mới nhất Sử dụng bộ lọc so sánh không giới hạn

  Điều kiện hưởng chế độ thai sản mới nhất Sử dụng công cụ không giới hạn

  Điều kiện hưởng chế độ thai sản mới nhất Truy cập không giới hạn bảo hiểm Hanwha các nội dung chuyên sâu

  Điều kiện hưởng chế độ thai sản mới nhất Nhận bảng tin hằng ngày

  Điều kiện hưởng chế độ thai sản mới nhất Trợ giúp từ bảo hiểm OPES các chuyên gia TheBank qua hotline

 • THỬ NGHIỆM

  78.300

  /quý

  87.000

  ĐĂNG KÝ NGAY

  Điều kiện hưởng chế độ thai sản mới nhất Trải nghiệm đọc không có quảng cáo

  Điều kiện hưởng chế độ thai sản mới nhất Sử dụng bộ lọc so sánh không giới hạn

  Điều kiện hưởng chế độ thai sản mới nhất Sử dụng công cụ không giới hạn

 • CƠ BẢN

  132.300

  /quý

  147.000

  ĐĂNG KÝ NGAY

  Điều kiện hưởng chế độ thai sản mới nhất Trải nghiệm đọc không có quảng cáo

  Điều kiện hưởng chế độ thai sản mới nhất Sử dụng bộ lọc so sánh không giới hạn

  Điều kiện hưởng chế độ thai sản mới nhất Sử dụng công cụ không giới hạn

  Điều kiện hưởng chế độ thai sản mới nhất Truy cập không giới hạn bảo hiểm OPES các nội dung chuyên sâu

  Điều kiện hưởng chế độ thai sản mới nhất Nhận bảng tin hằng ngày

 • NÂNG CAO

  186.300

  /quý

  207.000

  ĐĂNG KÝ NGAY

  Điều kiện hưởng chế độ thai sản mới nhất Trải nghiệm đọc không có quảng cáo

  Điều kiện hưởng chế độ thai sản mới nhất Sử dụng bộ lọc so sánh không giới hạn

  Điều kiện hưởng chế độ thai sản mới nhất Sử dụng công cụ không giới hạn

  Điều kiện hưởng chế độ thai sản mới nhất Truy cập không giới hạn bảo hiểm Vietinbank các nội dung chuyên sâu

  Điều kiện hưởng chế độ thai sản mới nhất Nhận bảng tin hằng ngày

  Điều kiện hưởng chế độ thai sản mới nhất Trợ giúp từ bảo hiểm BIC các chuyên gia TheBank qua hotline

 • THỬ NGHIỆM

  243.600

  /năm

  348.000

  ĐĂNG KÝ NGAY

  Điều kiện hưởng chế độ thai sản mới nhất Trải nghiệm đọc không có quảng cáo

  Điều kiện hưởng chế độ thai sản mới nhất Sử dụng bộ lọc so sánh không giới hạn

  Điều kiện hưởng chế độ thai sản mới nhất Sử dụng công cụ không giới hạn

 • CƠ BẢN

  411.600

  /năm

  588.000

  ĐĂNG KÝ NGAY

  Điều kiện hưởng chế độ thai sản mới nhất Trải nghiệm đọc không có quảng cáo

  Điều kiện hưởng chế độ thai sản mới nhất Sử dụng bộ lọc so sánh không giới hạn

  Điều kiện hưởng chế độ thai sản mới nhất Sử dụng công cụ không giới hạn

  Điều kiện hưởng chế độ thai sản mới nhất Truy cập không giới hạn bảng giá các nội dung chuyên sâu

  Điều kiện hưởng chế độ thai sản mới nhất Nhận bảng tin hằng ngày

 • NÂNG CAO

  579.600

  /năm

  828.000

  ĐĂNG KÝ NGAY

  Điều kiện hưởng chế độ thai sản mới nhất Trải nghiệm đọc không có quảng cáo

  Điều kiện hưởng chế độ thai sản mới nhất Sử dụng bộ lọc so sánh không giới hạn

  Điều kiện hưởng chế độ thai sản mới nhất Sử dụng công cụ không giới hạn

  Điều kiện hưởng chế độ thai sản mới nhất Truy cập không giới hạn nhân thọ các nội dung chuyên sâu

  Điều kiện hưởng chế độ thai sản mới nhất Nhận bảng tin hằng ngày

  Điều kiện hưởng chế độ thai sản mới nhất Trợ giúp từ giá rẻ các chuyên gia TheBank qua hotline

4.8/5 (59 votes)

Ý kiến khách hàngPreNext