Gói bảo hiểm Manulife đóng phí 12 năm bảo vệ đến năm 99 tuổi

Tìm hiểu gói bảo hiểm Manulife đóng phí 12 năm

bảo hiểm Vietinbank Hiện nay gần nhất , Manulife đang triển khai sản phẩm bảo hiểm Cuộc Sống Tươi Đẹp Ưu Việt online với thời hạn đóng phí là 12 năm bảo hiệm VNI , 15 năm bảo hiểm FWD hoặc 20 năm.Theo đó bảo hiểm Bưu Điện , khách hàng có quyền lựa chọn đóng phí bảo hiểm trong thời hạn 12 năm tai nạn để hoàn thành nghĩa vụ đóng phí bảo hiểm Mirae Asset của mình và tư nhân được bảo vệ đến năm 99 tuổi thiết bị . Trong khoảng thời gian tính từ ngày hiệu lực hợp đồng đến ngày kỷ niệm hợp đồng thứ 12 bảng giá , khách hàng phải đóng phí bảo hiểm theo các điều khoản và điều kiện bảo hiểm Vietinbank của hợp đồng bảo hiểm.

Gói bảo hiểm Manulife đóng phí 12 năm bảo vệ đến năm 99 tuổi

Tham gia bảo hiểm Manulife 12 năm là lựa chọn bảo hiểm Sun life của nhiều khách hàng

Các quyền lợi trực tuyến của gói bảo hiểm Manulife đóng phí 12 năm

Sản phẩm Cuộc Sống Tươi Đẹp Ưu Việt bảo hiểm Fubon life của Manulife chữa bệnh được thiết kế bao nhiêu tiền với nhiều quyền lợi nổi bật như:

Quyền lợi bảo vệ

- Quyền lợi bệnh lý nghiêm trọng theo yêu cầu sẽ bảo hiểm SGI được chi trả qua 3 giai đoạn tốt nhất , trong đó:

 • Giai đoạn sớm: Hạn mức chi trả là 25% số tiền bảo hiểm/lần thanh toán thất nghiệp , tối đa 500 triệu đồng/lần nhân thọ . Số lần chi trả không quá 4 lần cho các bệnh lý nghiêm trọng giai đoạn sớm khác nhau.
 • Giai đoạn giữa: Hạn mức chi trả là 50% số tiền bảo hiểm/lần thanh toán (tối đa 1 tỷ đồng/lần sau khi trừ đi quyền lợi bệnh lý nghiêm trọng giai đoạn sớm cho cùng một bệnh đã thanh toán) bồi thường . Số lần chi trả không quá 2 lần cho các bệnh lý nghiêm trọng giai đoạn giữa khác nhau.
 • Giai đoạn cuối: Hạn mức chi trả là 100% số tiền bảo hiểm sau khi trừ đi quyền lợi bệnh lý nghiêm trọng giai đoạn sớm ung thư , giai đoạn giữa cho cùng một bệnh đã thanh toán con người . Số lần chi trả tối đa là 1 lần cho bệnh lý nghiêm trọng giai đoạn cuối.

- Quyền lợi bệnh lý nghiêm trọng bổ sung:

cho bé Nếu khách hàng mắc phải một trong các trường hợp sau chữa bệnh sẽ bảo hiểm Manulife được chi trả thêm 25% số tiền bảo hiểm:

 • Bệnh lý nghiêm trọng đối nhà nước với trẻ em (dưới 18 tuổi)
 • Bệnh lý nghiêm trọng theo giới tính (từ 18 tuổi trở lên).

- Quyền lợi trợ cấp mai táng: Mức chi trả là 10% số tiền bảo hiểm bảo hiểm AIA , tối đa 30 triệu đồng ngay sau khi công ty bảo hiểm Manulife nhận địa chỉ được yêu cầu giải quyết quyền lợi tử vong từ khách hàng bảo hiểm Bảo Long . Quyền lợi trợ cấp mai táng giá rẻ sẽ gia đình được khấu trừ vào quyền lợi tử vong sau khi Manulife đưa ra quyết định chi trả chính thức.

- Quyền lợi khi tử vong: Mức chi trả lên đến 200% số tiền bảo hiểm cộng bảo hiểm Mirae Asset với bảo tức và lãi tích lũy ( cam kết nếu có) xã hội . Quyền lợi tử vong bồi thường sẽ công ty được chi trả sau khi trừ đi các khoản nợ và quyền lợi trợ cấp mai táng đã chi trả.

Gói bảo hiểm Manulife đóng phí 12 năm bảo vệ đến năm 99 tuổi

Gói bảo hiểm Manulife 12 năm có nhiều quyền lợi thiết thực

Quyền lợi tiết kiệm

- Quyền lợi phiếu tiền mặt an nhàn:

 • Hạn mức chi trả là 100% số tiền bảo hiểm bảo hiểm BIC , trừ đi các quyền lợi bệnh lý nghiêm trọng giai đoạn sớm bảo hiểm Fubon life , quyền lợi bệnh lý nghiêm trọng giai đoạn giữa đã bảo hiểm SGI được công ty thanh toán cho khách hàng.
 • Quyền lợi phiếu tiền mặt an nhàn thai sản sẽ bảo hiểm FWD được chi trả khi người theo yêu cầu được bảo hiểm đủ 75 tuổi bảng giá hoặc cuối năm hợp đồng thứ 20 (tùy thuộc vào giai đoạn nào đến sau).
 • Sau khi chi trả quyền lợi này gia đình , hợp đồng bảo hiểm phi nhân thọ vẫn tiếp tục duy trì gia đình , khách hàng uy tín nhất vẫn kỹ thuật được bảo vệ trước rủi ro tử vong cho đến khi đáo hạn hợp đồng.

- Quyền lợi đáo hạn hợp đồng: Khách hàng bao nhiêu tiền sẽ khoản vay được chi trả một khoản tiền bằng tổng giá trị giá bao nhiêu của số tiền bảo hiểm cộng khoản vay với quyền lợi phiếu tiền mặt an nhàn cộng tốt nhất với bảo tức và lãi tích lũy ( bảo hiệm VNI nếu có).

- Bảo tức: Được chi trả dựa trên lợi nhuận có nên mua của quỹ các sản phẩm tham gia chia lãi sau khi các khoản phí bảo hiểm bảo hiểm Dai-ichi Life của hợp đồng đã bảo hiểm Dai-ichi Life được đóng đầy đủ và đúng hạn tư nhân . Đây là khoản không đảm bảo và gồm có:

 • Bảo tức định kỳ: Được chi trả hàng năm vào mỗi ngày kỷ niệm hợp đồng.
 • Bảo tức tri ân: Được chi trả tại ngày kỷ niệm hợp đồng y tế của năm cuối cùng bảo hiểm Generali của thời hạn đóng phí và vào mỗi ngày kỉ niệm hợp đồng sau thời hạn đóng phí cho đến khi người bảo hiệm VNI được bảo hiểm tới tuổi 65.

Quyền lợi bảo hiểm tăng cường

Bên cạnh các quyền lợi bảo hiểm chính bảo hiểm Bảo Việt , khách hàng có thể tham gia các sản phẩm bổ trợ bảo hiểm Phú Hưng để gia tăng quyền lợi bảo hiểm theo yêu cầu . Các sản phẩm bổ trợ đính kèm phi nhân thọ với gói bảo hiểm Cuộc Sống Tươi Đẹp Ưu Việt bao nhiêu tiền của Manulife:

 • Món Quà Sức Khỏe: Chi trả các chi phí thực tế khi điều trị nội trú khoản vay , ngoại trú hướng dẫn , nha khoa bảo hiểm BIDV , thai sản ung thư , điều trị ung thư bảo hiểm OPES , cấy ghép nội tạng…
 • Bảo Hiểm Trợ Cấp Y Tế - Đóng Phí Ngắn Hạn: Chi trả 100% số tiền bảo hiểm bảo hiểm Liberty của sản phẩm bổ trợ này ngân hàng hoặc 200% số tiền bảo hiểm khi điều trị tại khoa chăm sóc bảo hiểm FWD đặc biệt.
 • Bảo Hiểm Thương Tật Toàn Bộ Và Vĩnh Viễn - Đóng Phí Ngắn Hạn: Chi trả 100% số tiền bảo hiểm gia đình của sản phẩm bổ trợ này có tốt không nếu người kỹ thuật được bảo hiểm thương tật toàn bộ và vĩnh viễn.
 • Bảo Hiểm Tử Vong Và Thương Tật Do Tai Nạn - Đóng Phí Ngắn Hạn: Hạn mức chi trả lên đến 300% số tiền bảo hiểm phi nhân thọ của sản phẩm bổ trợ này bảo hiểm Vietinbank nếu người bảo hiểm Viễn Đông được bảo hiểm tử vong và thương tật do tai nạn.
 • Bảo Hiểm Tử Kỳ - Đóng Phí Ngắn Hạn: Chi trả 100% số tiền bảo hiểm an toàn của sản phẩm bổ trợ này bảo hiểm Bảo Long nếu người nhà nước được bảo hiểm tử vong.
 • Quyền Lợi Miễn Nộp Phí Dành Cho Bên Mua Bảo Hiểm: Hợp đồng bảo hiểm trực tuyến vẫn tài sản được duy trì mà không phải tiếp tục đóng phí thai sản nếu bên mua bảo hiểm tử vong thai sản hoặc sức khỏe được chẩn đoán mắc 1 trong 45 bệnh lý nghiêm trọng giai đoạn cuối.

bảo hiểm Mirae Asset Như vậy bảo hiểm Fubon life , chỉ cần trích một khoản tiền nhỏ công trình để tham gia các sản phẩm bổ trợ do Manulife triển khai khách hàng không chỉ khoản vay được bảo vệ toàn diện trước các rủi ro trong cuộc sống mà còn bảo hiểm Vinare được gia tăng quyền lợi chăm sóc sức khỏe nhanh nhất , bảo hiểm AAA được miễn nộp phí bảo hiểm khi rủi ro xảy ra…

Điều kiện tham gia gói bảo hiểm Manulife đóng phí 12 năm

Để tham gia gói bảo hiểm Cuộc Sống Tươi Đẹp Ưu Việt trực tuyến của Manulife gia đình , khách hàng cần đáp ứng đăng ký được các điều kiện sau:

- Đáp ứng điều kiện về tuổi: Độ tuổi tham gia bảo hiểm Fubon life với sản phẩm bảo hiểm này là từ 1 tháng tuổi đến 65 tuổi.

- Đáp ứng điều kiện về sức khỏe.

- Đáp ứng điều kiện về nghề nghiệp.

- Đáp ứng điều kiện về tài chính.

Tham khảo bài viết: Điều kiện tham gia bảo hiểm nhân thọ Manulife khoản vay để biết thêm thông tin.

Gói bảo hiểm Manulife đóng phí 12 năm bảo vệ đến năm 99 tuổi

Điều kiện tham gia bảo hiểm Manulife 12 năm khá đơn giản

Thủ tục tham gia gói bảo hiểm Manulife đóng phí 12 năm

Khách hàng có nhu cầu tham gia sản phẩm Cuộc Sống Tươi Đẹp Ưu Việt bảo hiểm BSH của Manulife công trình sẽ khoản vay được tư vấn viên công trình của công ty hướng dẫn chuẩn bị các giấy tờ cần thiết bảo hiệm VNI để hoàn tất thủ tục theo quy định bảo hiểm Phú Hưng . Một bộ hồ sơ tham gia bảo hiểm nhân thọ Manulife thường kỹ thuật bao gồm các giấy tờ sau:

 • Đơn yêu cầu bảo hiểm nhân thọ tai nạn của Manulife
 • CMND/CCCD/Hộ chiếu/Giấy khai sinh
 • Hồ sơ bệnh án ( tài sản nếu có)
 • y tế Nếu tham gia lừa đảo với mệnh giá bảo hiểm lớn khách hàng cần chuẩn bị thêm các giấy tờ chứng minh thu nhập.
 • Các giấy tờ khác theo quy định bảo hiểm Hanwha của Manulife ( online nếu có).

Quy trình tham gia gói bảo hiểm Manulife đóng phí 12 năm

Quy trình tham gia sản phẩm Cuộc Sống Tươi Đẹp dịch vụ của Manulife thường diễn ra gần đây như sau:

Bước 1: Khách hàng nên chủ động tìm hiểu về gói bảo hiểm Cuộc Sống Tươi Đẹp Ưu Việt bảo hiểm XTI của Manulife mua ở đâu để nắm bảo hiểm Generali được thông tin cơ bản về sản phẩm.

Bước 2: Tìm kiếm tư vấn viên bảo hiểm Manulife tại nơi bạn sinh sống và làm việc bảng giá để thuận tiện cho quá trình trao đổi sau này.

Bước 3: Hẹn gặp tư vấn viên bảo hiểm Mirae Asset để trao đổi thông tin về hợp đồng bảo hiểm.

Bước 4: Điền thông tin vào mẫu đơn yêu cầu bảo hiểm nhân thọ do Manulife phát hành và đóng phí bảo hiểm ban đầu theo quy định trong hợp đồng.

Bước 5: Tư vấn viên bảo hiểm Manulife ngân hàng sẽ hẹn gặp và bàn giao hợp đồng cho khách hàng bảo hiểm SGI . Khách hàng có thêm 21 ngày online để cân nhắc về quyết định tham gia nhanh nhất của mình.

Xem hướng dẫn chi tiết trong bài viết: Hướng dẫn mua bảo hiểm nhân thọ Manulife chi tiết nhất.

nhà nước Như vậy lừa đảo , bảo hiểm Generali với sản phẩm Cuộc Sống Tươi Đẹp bảo hiểm Chubb của Manulife khách hàng chỉ cần đóng phí bảo hiểm trong 12 năm bảo hiểm AAA sẽ ngân hàng được bảo vệ đến năm 99 tuổi bảo hiểm Viễn Đông . Việc hoàn thành nghĩa vụ đóng phí sớm mà kỹ thuật vẫn tốt nhất được bảo vệ trong thời gian dài giá bao nhiêu sẽ giúp khách hàng cảm thấy an tâm bao nhiêu tiền để thực hiện các dự định tương lai trẻ em của mình.

Gói bảo hiểm Manulife đóng phí 12 năm bảo vệ đến năm 99 tuổi

Đóng góp bài viết tại nhà của bạn bằng cách gửi bài viết Tại Đây

4.8/5 (49 votes)

Ý kiến khách hàngPreNext