Hướng dẫn cách tính trợ cấp ốm đau cho người lao động

Nắm được cách tính trợ cấp ốm đau sẽ giúp người lao động chủ động tính đúng được các quyền lợi về ốm đau của mình nếu đủ điều kiện. Tham khảo bài viết sau đây để có những thông tin hữu ích!

Trường hợp người lao động nghỉ ốm bảng giá sẽ bảo hiểm Generali được hưởng chế độ ốm đau chữa bệnh nếu như đủ điều kiện theo quy định bảo hiểm Sun life của pháp luật chữa bệnh . Vậy cách tính trợ cấp ốm đau bảo hiểm Chubb hiện nay ra sao theo yêu cầu ? Thời gian nộp hồ sơ bảo hiểm GIC và giải quyết là bao lâu?

Hướng dẫn cách tính trợ cấp ốm đau cho người lao động

Tính trợ cấp ốm đau là nghiệp vụ cần thiết khi người lao động bị ốm cháy nổ được hưởng chế độ

Trợ cấp ốm đau tính như thế nào?

Căn cứ vào Điều 6 Thông tư số 59/2015/TT-BLĐTBXH công trình , mức hưởng chế độ ốm đau điện tử được tính hướng dẫn như sau:

 • Mức hưởng chế độ ốm đau tai nạn được quy định tại khoản 1 Điều 28 Luật BHXH 2014:

Mức hưởng chế độ ốm đau = Tiền lương tháng đóng BHXH bảo hiểm Bưu Điện của tháng liền kề trước khi nghỉ việc: 24 x 75% x Số ngày nghỉ việc địa chỉ được hưởng chế độ ốm đau

Ví dụ: Người lao động Đào Văn Hưng đang đóng BHXH ở mức 6.000.000 vnđ/tháng bảo hiểm FWD . Từ ngày 11-15/05/2020 bảo hiểm Vietinbank , anh Hưng nghỉ việc nhập viện điều trị viêm ruột thừa cấp tính bảo hiểm AAA . bảo hiểm Hanwha Như vậy gần đây , anh Hưng bảo hiểm PVI sẽ bảo hiểm Fubon life được hưởng mức chế độ ốm đau báo giá như sau:

Mức hưởng chế độ ốm đau = 6.000.000 : 24 x 75% x 5 = 937.500 vnđ

 • Mức hưởng chế độ ốm đau cam kết với người lao động nghỉ việc do mắc bệnh thuộc Danh mục cần chữa trị dài ngày theo quy định tại khoản 2 Điều 26 Luật BHXH bán ở đâu được tính bảo hiểm Aviva như sau:

Mức hưởng chế độ ốm đau dài ngày = Tiền lương đóng BHXH khoản vay của tháng liền kề trước khi nghỉ việc x Tỷ lệ hưởng chế độ ốm đau (%) x Số tháng nghỉ việc hưởng chế độ ốm đau

Trong đó:

a) Tỷ lệ hưởng chế độ ốm đau tốt nhất được tính bằng 75% đối uy tín nhất với thời gian hưởng chế độ ốm đau bảo hiểm Phú Hưng của người lao động trong 180 ngày đầu có nên mua . Sau khi hưởng hết thời gian 180 ngày thiết bị bảo hiểm Bảo Long vẫn tiếp tục điều trị bảo hiểm MB Ageas thì tỷ lệ hưởng chế độ ốm đau cho thời gian bảo hiệm VNI tiếp theo đăng ký được tính bảo hiểm OPES như sau:

 • 65% bảo hiểm UIC nếu người lao động đóng BHXH từ đủ 30 năm trở lên.
 • 55% online nếu người lao động đóng BHXH từ đủ 15 năm đến dưới 30 năm.
 • 50% thiết bị nếu người lao động đóng BHXH dưới 15 năm.

Ví dụ: Bà Nguyễn Thị Mai làm việc tại doanh nghiệp bánh kẹo Hải Hà y tế , xã hội đã đóng BHXH 20 năm tại nhà . Tuy nhiên bảo hiểm MB Ageas , vừa rồi phải nghỉ việc nhân thọ để điều trị bệnh Thalassemia theo chỉ định xã hội của bác sĩ.

Bà Mai nghỉ việc từ 5/3/2020 đến 17/9/2020 bán ở đâu để chữa bệnh tại Bệnh viện Bạch Mai.

báo giá Như vậy tư nhân , thời gian nghỉ ốm theo yêu cầu của bà Mai hướng dẫn được tính theo: 6 tháng (180 ngày) tính đến 4/8; từ 4/8 đến 17/9 là 1 tháng 14 ngày; tổng nghỉ 7 tháng 14 ngày điện tử . Và số tiền bảng giá được hưởng chế độ ốm đau là:

 • Số tiền trong 180 ngày đầu = 7.400.000 x 75% x 6 = 33.300.300 (đồng)
 • Số tiền trong tháng kề sau 180 ngày = 7.400.000 x 55% x 1= 4.070.000 (đồng)
 • Số tiền nhận bảo hiểm OPES được thiết bị của 14 ngày lẻ còn lại: 7.400.000/24 x 55% x 14 = 2.374.166 đồng

Tổng số tiền bà Mai nhận phi nhân thọ được cho chế độ này là: 39.744.466 đồng

b) Tháng nghỉ việc hưởng chế độ ốm đau thiết bị được tính từ ngày bắt đầu nghỉ việc hưởng chế độ ốm đau trực tuyến của tháng đó đến ngày trước liền kề thiết bị của tháng sau liền kề bảo hiểm Bưu Điện . Đối nhà nước với bảo hiểm Quân Đội những ngày lẻ không trọn tháng cho bé thì cách tính mức hưởng chế độ ốm đau cho gần đây những ngày này bảo hiểm Vinare như sau:

Mức hưởng chế độ ốm đau đối tại nhà với bệnh cần chữa trị dài ngày = Tiền lương đóng BHXH thai sản của tháng liền kề trước khi nghỉ việc : 24 x Tỷ lệ hưởng chế độ ốm đau (%) x Số ngày nghỉ việc hưởng chế độ ốm đau

Trong đó:

 • Tỷ lệ hưởng chế độ ốm đau theo quy định tại điểm a khoản này.
 • Số ngày nghỉ việc hưởng chế độ ốm đau tính cả ngày nghỉ lễ xã hội , nghỉ Tết báo giá , ngày nghỉ hàng tuần.
  bảo hiểm Bưu Điện Nếu người lao động bị ốm đau công ty , tai nạn bảo hiểm Aviva mà không phải tai nạn lao động y tế hoặc nghỉ việc hưởng chế độ khi con ốm đau ngay trong tháng đầu thuộc diện tham gia BHXH bắt buộc bảo hiểm Viễn Đông mà thời gian nghỉ việc từ 14 ngày làm việc bảo hiểm Manulife trở lên trong tháng bảo hiểm AIA thì mức hưởng chế độ ốm đau tại nhà được tính trên tiền lương tháng làm căn cứ đóng BHXH bảo hiểm Chubb của chính tháng đó.

Ví dụ: Áp dụng lại vào trường hợp bà Mai có số ngày lẻ trong tổng có nên mua quá trình điều trị bệnh là 14 ngày thất nghiệp , hướng dẫn sẽ bảo hiểm MSIG được tính bảo hiểm SGI như sau:

Số tiền nhận công trình được thất nghiệp của 14 ngày lẻ còn lại: 7.400.000/24 x 55% x 14 = 2.374.166 đồng

Thời gian nộp hồ sơ tính chế độ ốm đau

Điều 102 Luật BHXH quy định về thời gian nộp hồ sơ hưởng chế độ ốm đau xã hội của người lao động:

“Điều 102 bảo hiểm Prudential . Giải quyết hưởng chế độ ốm đau trực tuyến , thai sản

1 bảo hiểm Dai-ichi Life . Trong thời hạn 45 ngày kể từ ngày trở lại làm việc bảo hiểm Liberty , người lao động có trách nhiệm nộp hồ sơ quy định tại khoản 1 tại nhà và khoản 2 Điều 100 trực tuyến , bảo hiểm GIC các khoản 1 bảo hiểm OPES , 2 dịch vụ , 3 cho bé và 4 Điều 101 tốt nhất của Luật này cho người sử dụng lao động.

2 bán ở đâu . Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ từ người lao động có nên mua , người sử dụng lao động có trách nhiệm lập hồ sơ quy định tại Điều 100 cam kết và Điều 101 bảo hiểm Manulife của Luật này nộp cho cơ quan bảo hiểm xã hội.”

Thời gian giải quyết chế độ ốm đau

Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ bảo hiểm ABIC , cơ quan bảo hiểm xã hội phải giải quyết đăng ký và tổ chức chi trả cho người lao động.

Trường hợp người lao động không xã hội được nhận chế độ ốm đau bồi thường , cơ quan BHXH cần có văn bản giải thích báo giá , nêu rõ lý do.

Hồ sơ hưởng chế độ ốm đau bảo hiểm MSIG bao gồm ngân hàng những giấy tờ gì?

Người lao động chuẩn bị hồ sơ hưởng chế độ ốm đau tốt nhất bao gồm tại nhà các giấy tờ:

 • Bản thân người lao động chuẩn bị: Bản chính/bản sao Giấy ra viện trẻ em hoặc Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH do cơ sở khám chữa bệnh cung cấp.
 • Trường hợp người lao động mắc bệnh dài ngày: Bản chính/bản sao Giấy ra viện bảo hiểm QBE . Với người có thời gian không điều trị nội trú bảo hiểm Fubon life thì cần thêm bản sao Phiếu hội chẩn bảo hiểm Dai-ichi Life hoặc bản sao Biên bản hội chẩn thể hiện thời gian nghỉ việc có nên mua để điều trị.
 • Trường hợp người lao động nghỉ việc chăm sóc con ốm: Bản chính/bản sao Giấy ra viện phi nhân thọ hoặc Bản chính/bản sao Sổ y bạ bảo hiệm VNI của con.

Lưu ý: Phụ lục 5 Thông tư 14/2016/TT-BYT quy định Giấy ra viện cần ghi rõ họ tên bệnh nhân nhân thọ nhưng bảo hiểm FWD nếu người bệnh là người mất/bị hạn chế năng lực hành vi dân sự bảo hiểm AIG hoặc trẻ em dưới 16 tuổi phải ghi đầy đủ họ dịch vụ , tên mua ở đâu của cha mẹ bảo hiểm MB Ageas hoặc người giám hộ.

 • Với người lao động khám chữa bệnh tại nước ngoài cần chuẩn bị: Giấy khám chữa bệnh bản dịch tiếng Việt trẻ em được công chứng do cơ sở y tế nước ngoài cấp.
 • Doanh nghiệp cần chuẩn bị danh sách hưởng chế độ ốm đau bảo hiểm Liberty của người lao động theo Mẫu C70a-HD theo Quyết định 636/QĐ-BHXH.

Chế độ ốm đau có tính Thứ 7 thất nghiệp , Chủ nhật bảo hiểm GIC và ngày nghỉ lễ không?

Theo quy định lừa đảo của pháp luật khoản vay hiện nay có tốt không , chế độ ốm đau có tính Thứ 7 hướng dẫn , Chủ nhật ngân hàng và ngày nghỉ lễ không bảo hiểm BSH được chia thành 2 trường hợp:

 • Thời gian hưởng chế độ ốm đau thông thường bảo hiểm UIC , mức tối đa 30 - 70 ngày/năm hướng dẫn thì số ngày nghỉ bảo hiểm FWD được tính là ngày làm việc có tốt không , không mua ở đâu bao gồm Thứ 7 bảo hiểm OPES , Chủ nhật tư nhân giá rẻ các ngày nghỉ lễ;
 • Thời gian hưởng chế độ ốm đau nằm trong Danh mục bảo hiểm Prudential những bệnh chữa trị dài ngày theo quy định tại Thông tư 56/2017/TT-BYT bảo hiểm Bảo Việt thì 180 ngày nghỉ dài hạn y tế sẽ bảo gồm cả Thứ 7 bảo hiểm Hanwha , Chủ nhật y tế và ngày nghỉ lễ.

Bài viết bảo hiểm BIDV đã hướng dẫn chi tiết cách tính trợ cấp ốm đau cho người lao động bảo hiểm MB Ageas . Mong rằng người lao động bảo hiểm SGI có thể tự áp dụng vào trường hợp bảo hiểm Liberty của mình chữa bệnh để tính toán 1 cách chính xác nhất.

Cảm ơn bạn thiết bị đã đọc bài đăng ký , bằng cách đăng ký Tài khoản Hướng dẫn cách tính trợ cấp ốm đau cho người lao động VIP bạn đã góp phần ủng hộ chúng tôi tiếp tục xây dựng nội dung chất lượng hơn.

29.000/tháng

ĐĂNG KÝ NGAY
 • THỬ NGHIỆM

  29.000

  /tháng

  ĐĂNG KÝ NGAY

  Hướng dẫn cách tính trợ cấp ốm đau cho người lao động Trải nghiệm đọc không có quảng cáo

  Hướng dẫn cách tính trợ cấp ốm đau cho người lao động Sử dụng bộ lọc so sánh không giới hạn

  Hướng dẫn cách tính trợ cấp ốm đau cho người lao động Sử dụng công cụ không giới hạn

 • CƠ BẢN

  49.000

  /tháng

  ĐĂNG KÝ NGAY

  Hướng dẫn cách tính trợ cấp ốm đau cho người lao động Trải nghiệm đọc không có quảng cáo

  Hướng dẫn cách tính trợ cấp ốm đau cho người lao động Sử dụng bộ lọc so sánh không giới hạn

  Hướng dẫn cách tính trợ cấp ốm đau cho người lao động Sử dụng công cụ không giới hạn

  Hướng dẫn cách tính trợ cấp ốm đau cho người lao động Truy cập không giới hạn bảo hiểm Bảo Việt các nội dung chuyên sâu

  Hướng dẫn cách tính trợ cấp ốm đau cho người lao động Nhận bảng tin hằng ngày

 • NÂNG CAO

  69.000

  /tháng

  ĐĂNG KÝ NGAY

  Hướng dẫn cách tính trợ cấp ốm đau cho người lao động Trải nghiệm đọc không có quảng cáo

  Hướng dẫn cách tính trợ cấp ốm đau cho người lao động Sử dụng bộ lọc so sánh không giới hạn

  Hướng dẫn cách tính trợ cấp ốm đau cho người lao động Sử dụng công cụ không giới hạn

  Hướng dẫn cách tính trợ cấp ốm đau cho người lao động Truy cập không giới hạn bảo hiểm AIA các nội dung chuyên sâu

  Hướng dẫn cách tính trợ cấp ốm đau cho người lao động Nhận bảng tin hằng ngày

  Hướng dẫn cách tính trợ cấp ốm đau cho người lao động Trợ giúp từ bảng giá các chuyên gia TheBank qua hotline

 • THỬ NGHIỆM

  78.300

  /quý

  87.000

  ĐĂNG KÝ NGAY

  Hướng dẫn cách tính trợ cấp ốm đau cho người lao động Trải nghiệm đọc không có quảng cáo

  Hướng dẫn cách tính trợ cấp ốm đau cho người lao động Sử dụng bộ lọc so sánh không giới hạn

  Hướng dẫn cách tính trợ cấp ốm đau cho người lao động Sử dụng công cụ không giới hạn

 • CƠ BẢN

  132.300

  /quý

  147.000

  ĐĂNG KÝ NGAY

  Hướng dẫn cách tính trợ cấp ốm đau cho người lao động Trải nghiệm đọc không có quảng cáo

  Hướng dẫn cách tính trợ cấp ốm đau cho người lao động Sử dụng bộ lọc so sánh không giới hạn

  Hướng dẫn cách tính trợ cấp ốm đau cho người lao động Sử dụng công cụ không giới hạn

  Hướng dẫn cách tính trợ cấp ốm đau cho người lao động Truy cập không giới hạn có tốt không các nội dung chuyên sâu

  Hướng dẫn cách tính trợ cấp ốm đau cho người lao động Nhận bảng tin hằng ngày

 • NÂNG CAO

  186.300

  /quý

  207.000

  ĐĂNG KÝ NGAY

  Hướng dẫn cách tính trợ cấp ốm đau cho người lao động Trải nghiệm đọc không có quảng cáo

  Hướng dẫn cách tính trợ cấp ốm đau cho người lao động Sử dụng bộ lọc so sánh không giới hạn

  Hướng dẫn cách tính trợ cấp ốm đau cho người lao động Sử dụng công cụ không giới hạn

  Hướng dẫn cách tính trợ cấp ốm đau cho người lao động Truy cập không giới hạn bảo hiểm ABIC các nội dung chuyên sâu

  Hướng dẫn cách tính trợ cấp ốm đau cho người lao động Nhận bảng tin hằng ngày

  Hướng dẫn cách tính trợ cấp ốm đau cho người lao động Trợ giúp từ tai nạn các chuyên gia TheBank qua hotline

 • THỬ NGHIỆM

  243.600

  /năm

  348.000

  ĐĂNG KÝ NGAY

  Hướng dẫn cách tính trợ cấp ốm đau cho người lao động Trải nghiệm đọc không có quảng cáo

  Hướng dẫn cách tính trợ cấp ốm đau cho người lao động Sử dụng bộ lọc so sánh không giới hạn

  Hướng dẫn cách tính trợ cấp ốm đau cho người lao động Sử dụng công cụ không giới hạn

 • CƠ BẢN

  411.600

  /năm

  588.000

  ĐĂNG KÝ NGAY

  Hướng dẫn cách tính trợ cấp ốm đau cho người lao động Trải nghiệm đọc không có quảng cáo

  Hướng dẫn cách tính trợ cấp ốm đau cho người lao động Sử dụng bộ lọc so sánh không giới hạn

  Hướng dẫn cách tính trợ cấp ốm đau cho người lao động Sử dụng công cụ không giới hạn

  Hướng dẫn cách tính trợ cấp ốm đau cho người lao động Truy cập không giới hạn bảo hiểm BIC các nội dung chuyên sâu

  Hướng dẫn cách tính trợ cấp ốm đau cho người lao động Nhận bảng tin hằng ngày

 • NÂNG CAO

  579.600

  /năm

  828.000

  ĐĂNG KÝ NGAY

  Hướng dẫn cách tính trợ cấp ốm đau cho người lao động Trải nghiệm đọc không có quảng cáo

  Hướng dẫn cách tính trợ cấp ốm đau cho người lao động Sử dụng bộ lọc so sánh không giới hạn

  Hướng dẫn cách tính trợ cấp ốm đau cho người lao động Sử dụng công cụ không giới hạn

  Hướng dẫn cách tính trợ cấp ốm đau cho người lao động Truy cập không giới hạn phi nhân thọ các nội dung chuyên sâu

  Hướng dẫn cách tính trợ cấp ốm đau cho người lao động Nhận bảng tin hằng ngày

  Hướng dẫn cách tính trợ cấp ốm đau cho người lao động Trợ giúp từ địa chỉ các chuyên gia TheBank qua hotline

4.8/5 (64 votes)

Ý kiến khách hàngPreNext