Hướng dẫn điền mẫu xin trợ cấp ốm đau công đoàn

Mẫu đơn xin trợ cấp ốm đau công đoàn được người sử dụng lao động lập nên nhằm tổng hợp danh sách và chế độ cho những người lao động đủ điều kiện hưởng.

Mẫu xin trợ cấp ốm đau công đoàn là Mẫu 01B-HSB theo Quyết định 166/QĐ-BHXH mới nhất là Danh sách hưởng chế độ thai sản bao nhiêu tiền , ốm đau gia đình , dưỡng sức sau sinh gần đây , thai sản cho nam khi vợ sinh con bao nhiêu tiền . Mẫu này bảo hiểm GIC được lập bảo hiểm Sun life bởi người sử dụng lao động.

Phương pháp lập bảo hiểm PVI và trách nhiệm ghi có tốt không của người sử dụng lao động

 • Đây là danh sách đăng ký được lập theo từng đợt thất nghiệp nhằm đảm bảo quy định tại Điều 102 Luật BHXH 2014.

Lưu ý: Đối theo yêu cầu với trường hợp giao dịch điện tử kèm hồ sơ giấy con người , khi lập danh sách này phải phân loại chế độ phát sinh theo trình tự ghi trong danh sách nhà nước , giá bao nhiêu những nội dung không phát sinh chế độ nhanh nhất thì không cần hiển thị.

 • Đơn vị tập hợp hồ sơ đề nghị hưởng chế độ điện tử của người lao động ung thư để nộp cho cơ quan BHXH theo trình tự ghi trong danh sách.
 • Ở góc trên bên trái công trình của Danh sách phải ghi rõ tên đơn vị địa chỉ , mã số đơn vị đăng ký tham gia BHXH bảo hiểm UIC , số điện thoại liên hệ.
 • Phần đầu: Ghi rõ đợt trong tháng chữa bệnh , năm đề nghị xét duyệt; số hiệu tài khoản bảo hiểm Chubb , ngân hàng tốt nhất , chi nhánh ngân hàng nơi đơn vị mở tài khoản bảo hiểm BIDV để làm cơ sở cho cơ quan BHXH chuyển tiền (trong trường hợp người lao động không có tài khoản cá nhân).

Cơ sở mua ở đâu để lập danh sách ở phần này là:

+ Hồ sơ giải quyết chế độ ốm đau bảo hiểm Prudential , thai sản có tốt không , dưỡng sức bảo hiểm SGI , phục hồi sức khoẻ.
+ Bảng chấm công cam kết , bảng lương trích nộp BHXH bảo hiểm Manulife của đơn vị.

Điền mẫu đơn xin trợ cấp ốm đau

Cách điều mẫu đơn xin trợ cấp ốm đau công đoàn 01B-HSB:

Hướng dẫn điền mẫu xin trợ cấp ốm đau công đoàn

Chi tiết mẫu đơn 01B-HSB

Phần 1: Danh sách đề nghị hưởng chế độ mới phát sinh:

 • Phần này bảo hiểm XTI bao gồm danh sách người lao động đề nghị giải quyết hưởng chế độ mới phát sinh trong đợt.

+ Cột A: Ghi số thứ tự

+ Cột B: Ghi Họ đăng ký và Tên hàng hóa của người lao động trong đơn vị đề nghị giải quyết trợ cấp BHXH

 • Cột 1: Ghi mã số BHXH bảo hiểm Bảo Long của người lao động trong đơn vị đề nghị giải quyết trợ cấp BHXH,
 • Cột 2: Ghi ngày/tháng/năm đầu tiên người lao động thực hiện nghỉ việc hưởng chế độ theo quy định;
 • Cột 3: Ghi ngày/tháng/năm cuối cùng người lao động thực tế nghỉ hưởng chế độ theo quy định;
 • Cột 4: Ghi tổng số ngày thực tế người lao động nghỉ việc trong kỳ đề nghị giải quyết: dịch vụ Nếu nghỉ việc dưới 1 tháng an toàn thì ghi tổng số ngày nghỉ; bảo hiểm Liberty nếu nghỉ việc trên 1 tháng ghi số tháng nghỉ thiết bị và số ngày nghỉ lẻ khoản vay nếu có.
 • Cột C: Ghi số tài khoản điện tử , tên ngân hàng bảo hiểm AIA , chi nhánh nơi người lao động mở tài khoản; bảo hiểm AAA Nếu người lao động không có tài khoản cá nhân bảo hiểm Quân Đội thì bỏ trống.
 • Cột D: Ghi chỉ tiêu xác định điều kiện tai nạn , mức hưởng (Chỉ kê khai đối bảo hiểm Chubb với đơn vị thực hiện giao dịch điện tử không gửi kèm theo chứng từ giấy):

+ Đối tai nạn với người hưởng chế độ ốm đau: Ghi đúng mã bệnh bảo hiểm Mirae Asset được ghi trong hồ sơ; điện tử nếu trong hồ sơ không ghi mã bệnh trẻ em thì ghi đầy đủ tên bệnh.

+ Trường hợp nghỉ việc theo yêu cầu để chăm sóc con ốm con người thì ghi ngày khoản vay , tháng năm sinh lừa đảo của con.

 • Cột E:

Đối chữa bệnh với trường hợp hưởng chế độ ốm đau:

+ công trình Nếu ngày nghỉ hàng tuần hướng dẫn của người lao động không rơi vào ngày nghỉ hàng tuần theo quy định chung (ngày thứ 7 thai sản và Chủ nhật) cháy nổ thì cần ghi rõ.

+ Với công ty những người lao động làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số từ 0,7 bảo hiệm VNI trở lên bảo hiệm VNI thì ghi PCKV 0,7.

+ Đối bảo hiểm Bảo Việt với con ốm trực tuyến thì ghi mã thẻ BHYT theo yêu cầu của con.

Phần II: Danh sách đề nghị điều chỉnh số bảo hiểm BIDV đã bảo hiểm Phú Hưng được giải quyết

Phần danh sách này giá rẻ được lập bảo hiểm Phú Hưng với người lao động dịch vụ đã bảo hiểm Mirae Asset được cơ quan BHXH giải quyết hưởng trợ cấp trong uy tín nhất các đợt trước kỹ thuật nhưng do tính sai mức hưởng bảo hiểm AIG hoặc phát sinh về hồ sơ mua ở đâu , về chế độ tiền lương,.. giá bao nhiêu . làm thay đổi lại mức hưởng bảo hiểm Vinare , phải điều chỉnh lại theo quy định.

 • Cột A bồi thường , B bảo hiểm Generali , 1 có tốt không , C: Ghi như hướng dẫn tại Phần I.
 • Cột 2: Ghi Đợt/tháng/năm cơ quan BHXH sức khỏe đã xét duyệt bảo hiểm AIA được tính hưởng trợ cấp trước đây trên Danh sách giải quyết hưởng chế độ ốm đau bảo hiệm VNI , thai sản bảo hiểm Hanwha , dưỡng sức nhà nước , phục hồi sức khoẻ (Mẫu C70b-HD tương ứng đợt xét duyệt lần trước gần đây của cơ quan BHXH) bảo hiểm Quân Đội mà có tên người lao động bảo hiểm BIDV được đề nghị điều chỉnh trong đợt này.
 • Cột 3: Ghi lý do đề nghị điều chỉnh:

+ Điều chỉnh tăng mức hưởng trợ cấp do đơn vị chưa kịp thời báo tăng cháy nổ , do người lao động mới nộp thêm giấy ra viện…

+ Điều chỉnh giảm mức hưởng trợ cấp do giảm mức đóng BHXH trực tuyến nhưng đơn vị chưa báo giảm kịp thời uy tín nhất , đơn vị lập nhầm chế độ hưởng sức khỏe , lập trùng hồ sơ; xác định không đúng số ngày nghỉ hưởng trợ cấp,...

Phần cuối danh sách phải có chữ ký số bảo hiểm Chubb của Thủ trưởng đơn vị là người chịu trách nhiệm về nhanh nhất các thông tin nêu trong danh sách bảo hiểm BSH . Với hồ sơ giấy tốt nhất thì Thủ trưởng đơn vị ký an toàn , ghi rõ họ tên hàng hóa và đóng dấu.

bảo hiểm ABIC Trên đây là hướng dẫn chi tiết điền mẫu xin trợ cấp ốm đau công đoàn online để giúp cho người sử dụng lao động điền đúng tại nhà và đảm bảo quyền lợi cần thiết cho người lao động bảo hiểm GIC . Hy vọng chúng tôi hướng dẫn đã mang đến bảo hiểm Manulife những thông tin hữu ích cho bạn đọc quan tâm.

Cảm ơn bạn bảo hiểm Sun life đã đọc bài điện tử , bằng cách đăng ký Tài khoản Hướng dẫn điền mẫu xin trợ cấp ốm đau công đoàn VIP bạn đã góp phần ủng hộ chúng tôi tiếp tục xây dựng nội dung chất lượng hơn.

29.000/tháng

ĐĂNG KÝ NGAY
 • THỬ NGHIỆM

  29.000

  /tháng

  ĐĂNG KÝ NGAY

  Hướng dẫn điền mẫu xin trợ cấp ốm đau công đoàn Trải nghiệm đọc không có quảng cáo

  Hướng dẫn điền mẫu xin trợ cấp ốm đau công đoàn Sử dụng bộ lọc so sánh không giới hạn

  Hướng dẫn điền mẫu xin trợ cấp ốm đau công đoàn Sử dụng công cụ không giới hạn

 • CƠ BẢN

  49.000

  /tháng

  ĐĂNG KÝ NGAY

  Hướng dẫn điền mẫu xin trợ cấp ốm đau công đoàn Trải nghiệm đọc không có quảng cáo

  Hướng dẫn điền mẫu xin trợ cấp ốm đau công đoàn Sử dụng bộ lọc so sánh không giới hạn

  Hướng dẫn điền mẫu xin trợ cấp ốm đau công đoàn Sử dụng công cụ không giới hạn

  Hướng dẫn điền mẫu xin trợ cấp ốm đau công đoàn Truy cập không giới hạn bảo hiểm Generali các nội dung chuyên sâu

  Hướng dẫn điền mẫu xin trợ cấp ốm đau công đoàn Nhận bảng tin hằng ngày

 • NÂNG CAO

  69.000

  /tháng

  ĐĂNG KÝ NGAY

  Hướng dẫn điền mẫu xin trợ cấp ốm đau công đoàn Trải nghiệm đọc không có quảng cáo

  Hướng dẫn điền mẫu xin trợ cấp ốm đau công đoàn Sử dụng bộ lọc so sánh không giới hạn

  Hướng dẫn điền mẫu xin trợ cấp ốm đau công đoàn Sử dụng công cụ không giới hạn

  Hướng dẫn điền mẫu xin trợ cấp ốm đau công đoàn Truy cập không giới hạn bảo hiểm BSH các nội dung chuyên sâu

  Hướng dẫn điền mẫu xin trợ cấp ốm đau công đoàn Nhận bảng tin hằng ngày

  Hướng dẫn điền mẫu xin trợ cấp ốm đau công đoàn Trợ giúp từ ngân hàng các chuyên gia TheBank qua hotline

 • THỬ NGHIỆM

  78.300

  /quý

  87.000

  ĐĂNG KÝ NGAY

  Hướng dẫn điền mẫu xin trợ cấp ốm đau công đoàn Trải nghiệm đọc không có quảng cáo

  Hướng dẫn điền mẫu xin trợ cấp ốm đau công đoàn Sử dụng bộ lọc so sánh không giới hạn

  Hướng dẫn điền mẫu xin trợ cấp ốm đau công đoàn Sử dụng công cụ không giới hạn

 • CƠ BẢN

  132.300

  /quý

  147.000

  ĐĂNG KÝ NGAY

  Hướng dẫn điền mẫu xin trợ cấp ốm đau công đoàn Trải nghiệm đọc không có quảng cáo

  Hướng dẫn điền mẫu xin trợ cấp ốm đau công đoàn Sử dụng bộ lọc so sánh không giới hạn

  Hướng dẫn điền mẫu xin trợ cấp ốm đau công đoàn Sử dụng công cụ không giới hạn

  Hướng dẫn điền mẫu xin trợ cấp ốm đau công đoàn Truy cập không giới hạn công ty các nội dung chuyên sâu

  Hướng dẫn điền mẫu xin trợ cấp ốm đau công đoàn Nhận bảng tin hằng ngày

 • NÂNG CAO

  186.300

  /quý

  207.000

  ĐĂNG KÝ NGAY

  Hướng dẫn điền mẫu xin trợ cấp ốm đau công đoàn Trải nghiệm đọc không có quảng cáo

  Hướng dẫn điền mẫu xin trợ cấp ốm đau công đoàn Sử dụng bộ lọc so sánh không giới hạn

  Hướng dẫn điền mẫu xin trợ cấp ốm đau công đoàn Sử dụng công cụ không giới hạn

  Hướng dẫn điền mẫu xin trợ cấp ốm đau công đoàn Truy cập không giới hạn bảo hiểm Chubb các nội dung chuyên sâu

  Hướng dẫn điền mẫu xin trợ cấp ốm đau công đoàn Nhận bảng tin hằng ngày

  Hướng dẫn điền mẫu xin trợ cấp ốm đau công đoàn Trợ giúp từ bồi thường các chuyên gia TheBank qua hotline

 • THỬ NGHIỆM

  243.600

  /năm

  348.000

  ĐĂNG KÝ NGAY

  Hướng dẫn điền mẫu xin trợ cấp ốm đau công đoàn Trải nghiệm đọc không có quảng cáo

  Hướng dẫn điền mẫu xin trợ cấp ốm đau công đoàn Sử dụng bộ lọc so sánh không giới hạn

  Hướng dẫn điền mẫu xin trợ cấp ốm đau công đoàn Sử dụng công cụ không giới hạn

 • CƠ BẢN

  411.600

  /năm

  588.000

  ĐĂNG KÝ NGAY

  Hướng dẫn điền mẫu xin trợ cấp ốm đau công đoàn Trải nghiệm đọc không có quảng cáo

  Hướng dẫn điền mẫu xin trợ cấp ốm đau công đoàn Sử dụng bộ lọc so sánh không giới hạn

  Hướng dẫn điền mẫu xin trợ cấp ốm đau công đoàn Sử dụng công cụ không giới hạn

  Hướng dẫn điền mẫu xin trợ cấp ốm đau công đoàn Truy cập không giới hạn thai sản các nội dung chuyên sâu

  Hướng dẫn điền mẫu xin trợ cấp ốm đau công đoàn Nhận bảng tin hằng ngày

 • NÂNG CAO

  579.600

  /năm

  828.000

  ĐĂNG KÝ NGAY

  Hướng dẫn điền mẫu xin trợ cấp ốm đau công đoàn Trải nghiệm đọc không có quảng cáo

  Hướng dẫn điền mẫu xin trợ cấp ốm đau công đoàn Sử dụng bộ lọc so sánh không giới hạn

  Hướng dẫn điền mẫu xin trợ cấp ốm đau công đoàn Sử dụng công cụ không giới hạn

  Hướng dẫn điền mẫu xin trợ cấp ốm đau công đoàn Truy cập không giới hạn địa chỉ các nội dung chuyên sâu

  Hướng dẫn điền mẫu xin trợ cấp ốm đau công đoàn Nhận bảng tin hằng ngày

  Hướng dẫn điền mẫu xin trợ cấp ốm đau công đoàn Trợ giúp từ gia đình các chuyên gia TheBank qua hotline

4.9/5 (68 votes)

Ý kiến khách hàngPreNext