Hướng dẫn lập hồ sơ chế độ hưu trí

Lập hồ sơ chế độ hưu trí là bước đầu tiên người hết tuổi lao động cần làm để được hưởng lương hưu khi không còn khả năng làm việc, trong trường hợp đủ điều kiện. Hướng dẫn cách lập hồ sơ hưu trí được nêu ở bài vi

Người lao động khi đủ điều kiện hưởng chế độ hưu trí cần lập hồ sơ tư nhân và hoàn thành báo giá các thủ tục bao nhiêu tiền để nhận gần đây . Vậy hồ sơ chế độ hưu trí cần chuẩn bị bảo hiểm Vinare những giấy tờ gì?

Điều kiện hưởng chế độ hưu trí

Căn cứ vào khoản 1 Điều 219 Bộ luật Lao động 2019 sửa đổi khoản vay , bổ sung Điều 54 Luật BHXH năm 2014 hướng dẫn , người lao động phải đóng đủ 20 năm BHXH y tế trở lên trực tuyến và đủ tuổi tại nhà như sau:

 • Trong điều kiện làm việc bình thường bao nhiêu tiền , người lao động cháy nổ được hưởng lương hưu khi đủ điều kiện từ 60 tuổi 03 tháng đối bảo hiểm UIC với lao động nam bảo hiểm MB Ageas và 50 tuổi 04 tháng đối trẻ em với lao động nữ.
 • Có đủ 15 năm làm nghề báo giá , công việc nặng nhọc xã hội , độc hại tại nhà , nguy hiểm uy tín nhất hoặc cháy nổ đặc biệt nặng nhọc bảo hiểm Viễn Đông , độc hại bảo hiểm QBE , nguy hiểm bảo hiểm Vinare , từ đủ 55 tuổi 03 tháng đối bảo hiểm UIC với nam bảo hiểm OPES , 50 tuổi 04 tháng đối hướng dẫn với nữ.
 • Người lao động có đủ 15 năm làm công việc khai thác trong hầm lò,...

Quy trình hướng dẫn và thủ tục hưởng chế độ hưu trí

Bước 1: Đơn vị sử dụng lao động thực hiện thủ tục báo giảm lao động bảo hiểm Quân Đội , bảo hiểm OPES sau đó chốt sổ BHXH cho người lao động.

Bước 2: Hồ sơ nộp tại cơ quan BHXH cấp huyện nơi cư trú.

Bước 3: Đợi giải quyết trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ đối tại nhà với người tham gia BHXH bắt buộc.

Hồ sơ hưu trí gồm bảo hiểm MSIG những gì?

Điều kiện tại nhà để hưởng chế độ hưu trí căn cứ vào tuổi đời công ty , thời gian tham gia BHXH trẻ em , môi trường làm việc trực tuyến và mức suy giảm khả năng lao động công ty . Vì vậy khoản vay , hồ sơ chuẩn bị cho từng trường hợp tài sản cũng khác nhau:

Hướng dẫn lập hồ sơ chế độ hưu trí

Hồ sơ hưởng chế độ hưu trí cho người hết tuổi lao động

Hồ sơ hưu trí cho đối tượng tham gia BHXH bắt buộc

 • Sổ BHXH;
 • Biên bản giám định mức suy giảm khả năng lao động bảo hiểm QBE của Hội đồng Giám định y khoa (bản chính) bảo hiểm GIC hoặc Giấy xác nhận khuyết tật mức độ nặng (tương đương bảo hiểm BIC với mức suy giảm khả năng lao động từ 61% đến 80%) bảo hiểm FWD hoặc Giấy xác nhận khuyết tật mức độ phi nhân thọ đặc biệt nặng (tương đương mức suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên) theo quy định tại Thông tư số 37/2012/TTLT-BLĐTBXH-BYT-BTC-BGDĐT ( bảo hiểm MSIG nếu có);
 • Quyết định nghỉ việc hưởng chế độ hưu trí (bản chính) theo mẫu ban hành kèm theo Nghị định số 46/2010/NĐ-CP ngày 27/04/2010 mua ở đâu của Chính phủ bảo hiểm MSIG hoặc Quyết định nghỉ việc hưởng chế độ hưu trí theo mẫu số 12-HSB (bản chính);
 • Giấy chứng nhận bị nhiễm HIV/AIDS do tai nạn rủi ro nghề nghiệp bảo hiểm Chubb của cơ quan có thẩm quyền cấp đối hàng hóa với người nghỉ hưu vì bị nhiễm HIV/AIDS do tai nạn rủi ro nghề nghiệp.

Hồ sơ hưu trí cho người chờ đủ điều kiện hưởng lương hưu

 • Sổ BHXH;
 • Biên bản giám định mức suy giảm khả năng lao động bảo hiểm Fubon life của Hội đồng Giám định y khoa (bản chính) tai nạn hoặc Giấy xác nhận khuyết tật mức độ nặng (tương đương đăng ký với mức suy giảm khả năng lao động từ 61% đến 80%) gia đình hoặc Giấy xác nhận khuyết tật mức độ bảo hiểm UIC đặc biệt nặng (tương đương mức suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên) theo quy định tại Thông tư số 37/2012/TTLT-BLĐTBXH-BYT-BTC-BGDĐT ( hướng dẫn nếu có);
 • Quyết định tai nạn hoặc giấy chứng nhận chờ đủ Điều kiện về tuổi đời bảo hiểm Bảo Long để hưởng lương hưu bảo hiểm AAA hoặc chờ hưởng trợ cấp hàng tháng theo Nghị định số 09/1998/NĐ-CP (bản chính);
 • Giấy uỷ quyền làm thủ tục giải quyết chế độ hưu trí bảo hiểm Fubon life và nhận lương hưu theo mẫu số 13-HSB (bản chính) đối công trình với người bắt đầu chấp hành hình phạt tù từ ngày 01/01/2016 trở đi; giấy chứng nhận chấp hành xong hình phạt tù nhân thọ hoặc Giấy đặc xá tha tù trước thời hạn gần nhất hoặc quyết định miễn thi hành án tạm hoãn thi hành án đối online với người bắt đầu chấp hành hình phạt tù trong khoảng thời gian từ ngày 01/01/1995 đến ngày 31/12/2015.

Bài viết thất nghiệp đã hướng dẫn người lao động lập hồ sơ chế độ hưu trí bảo hiểm AIG để giúp bạn dễ dàng hơn trong việc thực hiện chữa bệnh các thủ tục hưởng chế độ hưu trí.

Cảm ơn bạn bảo hiểm Chubb đã đọc bài cho bé , bằng cách đăng ký Tài khoản Hướng dẫn lập hồ sơ chế độ hưu trí VIP bạn đã góp phần ủng hộ chúng tôi tiếp tục xây dựng nội dung chất lượng hơn.

29.000/tháng

ĐĂNG KÝ NGAY
 • THỬ NGHIỆM

  29.000

  /tháng

  ĐĂNG KÝ NGAY

  Hướng dẫn lập hồ sơ chế độ hưu trí Trải nghiệm đọc không có quảng cáo

  Hướng dẫn lập hồ sơ chế độ hưu trí Sử dụng bộ lọc so sánh không giới hạn

  Hướng dẫn lập hồ sơ chế độ hưu trí Sử dụng công cụ không giới hạn

 • CƠ BẢN

  49.000

  /tháng

  ĐĂNG KÝ NGAY

  Hướng dẫn lập hồ sơ chế độ hưu trí Trải nghiệm đọc không có quảng cáo

  Hướng dẫn lập hồ sơ chế độ hưu trí Sử dụng bộ lọc so sánh không giới hạn

  Hướng dẫn lập hồ sơ chế độ hưu trí Sử dụng công cụ không giới hạn

  Hướng dẫn lập hồ sơ chế độ hưu trí Truy cập không giới hạn bảo hiểm Mirae Asset các nội dung chuyên sâu

  Hướng dẫn lập hồ sơ chế độ hưu trí Nhận bảng tin hằng ngày

 • NÂNG CAO

  69.000

  /tháng

  ĐĂNG KÝ NGAY

  Hướng dẫn lập hồ sơ chế độ hưu trí Trải nghiệm đọc không có quảng cáo

  Hướng dẫn lập hồ sơ chế độ hưu trí Sử dụng bộ lọc so sánh không giới hạn

  Hướng dẫn lập hồ sơ chế độ hưu trí Sử dụng công cụ không giới hạn

  Hướng dẫn lập hồ sơ chế độ hưu trí Truy cập không giới hạn bảo hiểm Generali các nội dung chuyên sâu

  Hướng dẫn lập hồ sơ chế độ hưu trí Nhận bảng tin hằng ngày

  Hướng dẫn lập hồ sơ chế độ hưu trí Trợ giúp từ công ty các chuyên gia TheBank qua hotline

 • THỬ NGHIỆM

  78.300

  /quý

  87.000

  ĐĂNG KÝ NGAY

  Hướng dẫn lập hồ sơ chế độ hưu trí Trải nghiệm đọc không có quảng cáo

  Hướng dẫn lập hồ sơ chế độ hưu trí Sử dụng bộ lọc so sánh không giới hạn

  Hướng dẫn lập hồ sơ chế độ hưu trí Sử dụng công cụ không giới hạn

 • CƠ BẢN

  132.300

  /quý

  147.000

  ĐĂNG KÝ NGAY

  Hướng dẫn lập hồ sơ chế độ hưu trí Trải nghiệm đọc không có quảng cáo

  Hướng dẫn lập hồ sơ chế độ hưu trí Sử dụng bộ lọc so sánh không giới hạn

  Hướng dẫn lập hồ sơ chế độ hưu trí Sử dụng công cụ không giới hạn

  Hướng dẫn lập hồ sơ chế độ hưu trí Truy cập không giới hạn bảo hiểm BSH các nội dung chuyên sâu

  Hướng dẫn lập hồ sơ chế độ hưu trí Nhận bảng tin hằng ngày

 • NÂNG CAO

  186.300

  /quý

  207.000

  ĐĂNG KÝ NGAY

  Hướng dẫn lập hồ sơ chế độ hưu trí Trải nghiệm đọc không có quảng cáo

  Hướng dẫn lập hồ sơ chế độ hưu trí Sử dụng bộ lọc so sánh không giới hạn

  Hướng dẫn lập hồ sơ chế độ hưu trí Sử dụng công cụ không giới hạn

  Hướng dẫn lập hồ sơ chế độ hưu trí Truy cập không giới hạn hàng hóa các nội dung chuyên sâu

  Hướng dẫn lập hồ sơ chế độ hưu trí Nhận bảng tin hằng ngày

  Hướng dẫn lập hồ sơ chế độ hưu trí Trợ giúp từ bảo hiểm AIA các chuyên gia TheBank qua hotline

 • THỬ NGHIỆM

  243.600

  /năm

  348.000

  ĐĂNG KÝ NGAY

  Hướng dẫn lập hồ sơ chế độ hưu trí Trải nghiệm đọc không có quảng cáo

  Hướng dẫn lập hồ sơ chế độ hưu trí Sử dụng bộ lọc so sánh không giới hạn

  Hướng dẫn lập hồ sơ chế độ hưu trí Sử dụng công cụ không giới hạn

 • CƠ BẢN

  411.600

  /năm

  588.000

  ĐĂNG KÝ NGAY

  Hướng dẫn lập hồ sơ chế độ hưu trí Trải nghiệm đọc không có quảng cáo

  Hướng dẫn lập hồ sơ chế độ hưu trí Sử dụng bộ lọc so sánh không giới hạn

  Hướng dẫn lập hồ sơ chế độ hưu trí Sử dụng công cụ không giới hạn

  Hướng dẫn lập hồ sơ chế độ hưu trí Truy cập không giới hạn bảo hiểm MSIG các nội dung chuyên sâu

  Hướng dẫn lập hồ sơ chế độ hưu trí Nhận bảng tin hằng ngày

 • NÂNG CAO

  579.600

  /năm

  828.000

  ĐĂNG KÝ NGAY

  Hướng dẫn lập hồ sơ chế độ hưu trí Trải nghiệm đọc không có quảng cáo

  Hướng dẫn lập hồ sơ chế độ hưu trí Sử dụng bộ lọc so sánh không giới hạn

  Hướng dẫn lập hồ sơ chế độ hưu trí Sử dụng công cụ không giới hạn

  Hướng dẫn lập hồ sơ chế độ hưu trí Truy cập không giới hạn bảng giá các nội dung chuyên sâu

  Hướng dẫn lập hồ sơ chế độ hưu trí Nhận bảng tin hằng ngày

  Hướng dẫn lập hồ sơ chế độ hưu trí Trợ giúp từ uy tín nhất các chuyên gia TheBank qua hotline

4.9/5 (59 votes)

Ý kiến khách hàngPreNext