Hướng dẫn lập hồ sơ trợ cấp thai sản hiện nay

Hồ sơ trợ cấp thai sản là bước cần làm để người lao động được hưởng chế độ thai sản. Tuy nhiên, một bộ hồ sơ đầy đủ gồm những giấy tờ gì thì không phải ai cũng biết. Với mỗi trường hợp cụ thể, người lao động cầ

Để bảo hiểm FWD được hưởng chế độ thai sản mua ở đâu , người lao động cần tự làm hồ sơ trợ cấp thai sản tài sản và nộp cho đơn vị sử dụng lao động dịch vụ hoặc cơ quan Bảo hiểm xã hội (trong trường hợp người lao động nghỉ việc nhân thọ và tự giải quyết chế độ thai sản).

Thủ tục làm hồ sơ hưởng chế độ thai sản năm 2021

Bước 1: Người sử dụng lao động làm thủ tục báo giảm BHXH cho lao động nữ hưởng chế độ thai sản

Với đơn vị sử dụng lao động có lao động nữ đang đóng BHXH nghỉ thai sản giá rẻ sẽ phải thực hiện nghiệp vụ báo giảm BHXH thai sản . Đồng thời bảo hiểm Dai-ichi Life , căn cứ vào khoản 6 Điều 42 Quyết định 595/QĐ-BHXH: Kể từ thời điểm giảm lao động bảo hiểm Bưu Điện thì đơn vị nhanh nhất và người lao động không cần đóng BHXH khoản vay nhưng thời gian này xã hội được tính hưởng BHXH.

Hướng dẫn lập hồ sơ trợ cấp thai sản hiện nay

Để bảng giá được hưởng chế độ thai sản bảo hiểm Bảo Việt , người lao động cần chuẩn bị đầy đủ hồ sơ

Để thực hiện thủ tục báo giảm BHXH nghỉ thai sản nhanh nhất , người sử dụng lao động hàng hóa sẽ tiến hành lộ trình nhân thọ sau đây:

Đầu tiên địa chỉ , đơn vị cần chuẩn bị đầy đủ hồ sơ bảo hiểm BIC , bảo hiểm Dai-ichi Life đặc biệt lưu ý về thời gian:

+ khoản vay Nếu báo giảm thông thường bảng giá thì đơn vị cần chuẩn bị mẫu D02-TS thất nghiệp để kê khai danh sách lao động tham gia BHXH công trình , BHYT theo yêu cầu , BHTN.

+ Với đơn vị báo giảm thai sản muộn cần mang thêm bảng lương gửi tới cơ quan BHXH ngân hàng để tiến hành truy thu bảo hiểm OPES các tháng báo muộn bảo hiểm Vietinbank . Lưu ý mang đầy đủ giấy tờ kèm theo bảo hiểm Vinare bao gồm bảng kê khai hồ sơ.

Tiếp đến phi nhân thọ , người sử dụng lao động kê khai hồ sơ báo giảm thai sản lừa đảo , tuỳ vào thời điểm đơn vị tiến hành báo giảm bảo hiểm FWD mà kê khai bảo hiểm SGI các nội dung cho phù hợp bảo hiểm BIDV . công trình Những lưu ý khi kê khai:

 • Ghi rõ nghiệp vụ báo giảm thai sản trong mẫu D02-TS lừa đảo , tránh nhầm lẫn sang trường hợp báo giảm do lao động nghỉ việc địa chỉ hoặc bảo hiểm PVI những trường hợp khác.
 • Ở cột thời gian cần ghi rõ thời gian lao động bắt đầu nghỉ thai sản công ty . giá bao nhiêu Nếu báo muộn hơn so hàng hóa với thực tế bảo hiểm MSIG thì cần thời điểm báo muộn bảo hiểm Vinare để truy thu.
 • bảo hiểm BSH Nếu lao động nữ bảo hiểm FWD đã sinh con tốt nhất mà đơn vị mới báo giảm thất nghiệp thì cần yêu cầu người lao động cung cấp Giấy khai sinh/Giấy chứng sinh điện tử của con sức khỏe để làm căn cứ.
 • có tốt không Nếu lao động nghỉ trước sinh nhiều sức khỏe thì cần có đơn xin nghỉ thai sản bảo hiểm Hanwha . tai nạn Hiện nay bảo hiểm Hanwha , thời gian thời gian nghỉ trước sinh thai sản được quy định không bảo hiểm GIC quá 2 tháng.

Cuối cùng bảo hiểm XTI , sau khi an toàn đã hoàn thành đầy đủ hồ sơ sức khỏe , người sử dụng lao động nộp lên cơ quan BHXH đang quản lý.

Chú ý: Các đơn vị sử dụng lao động đều đang thực hiện báo giảm nghỉ thai sản qua phần mềm kê khai BHXH điện tử sức khỏe . Sau khi nộp bảo hiểm UIC , đơn vị chờ kết quả trả về báo thành công bảo hiểm Fubon life thì tiếp tục thực hiện hồ sơ giải quyết chế độ thai sản cho người lao động.

Bước 2: Chuẩn bị hồ sơ bảo hiểm chế độ thai sản

 • Người lao động cần chuẩn bị bảo hiểm ABIC các loại giấy tờ cho từng trường hợp:

Với ngân hàng những lao động nữ khám thai bảo hiểm AAA , sảy thai địa chỉ , thực hiện bảo hiểm Manulife các thủ thuật bỏ thai bảo hiểm Mirae Asset hoặc áp dụng biện pháp tránh thai:

+ dịch vụ Khi điều trị nội trú: Cung cấp bản sao Giấy ra viện có nên mua , Giấy chuyển việc có tốt không hoặc chuyển tuyến ( bảo hiểm MB Ageas nếu có).

+ tại nhà Khi điều trị ngoại trú: Cung cấp bản chính Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH có tốt không hoặc bản sao Giấy ra viện có chỉ định nghỉ ngơi dưỡng sức sau thời gian điều trị nội trú bảo hiểm Mirae Asset của bác sĩ.

Với cam kết các trường hợp sinh con:

+ nhân thọ Khi sinh con thông thường: Cung cấp bản sao Giấy khai sinh bảng giá , trích lục khai sinh thiết bị hoặc Giấy chứng sinh.

+ bảo hiểm BIDV Nếu con chết sau sinh: Cung cấp bản sao Giấy khai sinh sức khỏe , trích lục khai sinh công ty , bản sao Giấy chứng tử bảo hiểm OPES , trích lục khai tử bảo hiểm AIA hoặc Giấy báo tử thai sản của con.

+ ung thư Nếu mẹ chết sau sinh: Bổ sung thêm bản sao Giấy chứng tử bảo hiểm UIC hoặc trích lục khai tử có nên mua của người mẹ.

+ Với người mẹ sau khi sinh hay sau khi nhận con nuôi kỹ thuật mà không đủ sức khỏe bảo hiểm Vietinbank để chăm sóc con cái bảo hiểm Bưu Điện thì bổ sung thêm Biên bản giám định y khoa.

+ bảo hiểm GIC Nếu người mẹ nghỉ việc dưỡng thai: Cung cấp bản sao Giấy ra viện bảo hiểm BIC , hồ sơ bệnh án công trình nếu điều trị nội trú trực tuyến , cung cấp bản chính Giấy nghỉ việc hưởng BHXH online hoặc bản chính biên bản giám định y khoa trong trường hợp điều trị ngoại trú.

+ bảo hiểm Hanwha Nếu mẹ mang thai hộ: Bổ sung Bản thoả thuận mang thai hộ vì mục đích nhân đạo dịch vụ và văn bản xác nhận thời điểm bàn giao con.

+ trực tuyến Nếu người lao động nhận xin con nuôi dưới 6 tháng tuổi: Chuẩn bị bản sao giấy tờ chứng nhận việc nhận con nuôi.

+ Lao động nam khi có vợ sinh con hàng hóa cũng sức khỏe được hưởng chế độ thai sản cho nam giới hàng hóa , hồ sơ cần chuẩn bị giá rẻ những loại giấy tờ sau:

bảo hiểm Aviva Khi vợ sinh thường: Cung cấp bản sao Giấy khai sinh thiết bị , Giấy chứng sinh dịch vụ hoặc Trích lục khai sinh lừa đảo của con.

bảo hiểm Manulife Khi vợ sinh mổ bảo hiểm Generali hoặc sinh con dưới 32 tuần tuổi: Cần bổ sung thêm giấy tờ bảo hiểm MB Ageas của cơ sở khám chữa bệnh thể hiện việc sinh mổ bảo hiểm Dai-ichi Life hoặc sinh khi con chưa đủ 32 tuần tuổi.

Trường hợp con chết sau sinh: công trình Nếu chưa có giấy chứng sinh uy tín nhất thì cung cấp trích sao bảo hiệm VNI hoặc tóm tắt hồ sơ bệnh án bảo hiểm SGI , Giấy ra viện bảo hiểm Vinare của mẹ tốt nhất để xác nhận.

+ Lao động nam còn ngân hàng được hưởng trợ cấp 1 lần khi sinh con bảo hiểm Sun life nếu đủ điều kiện:

bảo hiểm Bưu Điện Khi vợ sinh thường: Chuẩn bị bản sao Giấy khai sinh con người , Giấy chứng sinh bảo hiểm Mirae Asset hoặc trích lục khai sinh tài sản của con.

+ trẻ em Khi con chết sau sinh: Chưa có Giấy chứng sinh tài sản thì chuẩn bị trích sao bảo hiểm Bảo Việt hoặc tóm tắt hồ sơ bệnh án khoản vay , Giấy ra viện bảo hiểm BSH của mẹ giá rẻ để xác nhận.

 • Doanh nghiệp sau khi nhận hồ sơ từ phía người lao động bảo hiểm Quân Đội , báo giá sẽ tiến hành lập Danh sách đề nghị hưởng chế độ ốm đau bao nhiêu tiền , thai sản địa chỉ , dưỡng sức bảo hiểm Mirae Asset , phục hồi sức khỏe theo mẫu 01B-HSB tư nhân . Cuối cùng nộp lên cơ quan BHXH bảo hiểm Dai-ichi Life và chờ giải quyết chế độ cho người lao động.

tư nhân Trên đây là chi tiết hướng dẫn lập hồ sơ trợ cấp thai sản địa chỉ nhằm giúp người lao động thuận tiện hơn trong việc thực hiện thủ tục này tốt nhất . bảo hiểm Chubb Nếu cần tư vấn thêm trẻ em , người lao động giá bao nhiêu vui lòng bảo hiểm GIC để lại bình luận phía dưới dịch vụ . Chúng tôi bảo hiểm MSIG sẽ cố gắng hỗ trợ!

Cảm ơn bạn giá bao nhiêu đã đọc bài bảo hiểm PVI , bằng cách đăng ký Tài khoản Hướng dẫn lập hồ sơ trợ cấp thai sản hiện nay VIP bạn đã góp phần ủng hộ chúng tôi tiếp tục xây dựng nội dung chất lượng hơn.

29.000/tháng

ĐĂNG KÝ NGAY
 • THỬ NGHIỆM

  29.000

  /tháng

  ĐĂNG KÝ NGAY

  Hướng dẫn lập hồ sơ trợ cấp thai sản hiện nay Trải nghiệm đọc không có quảng cáo

  Hướng dẫn lập hồ sơ trợ cấp thai sản hiện nay Sử dụng bộ lọc so sánh không giới hạn

  Hướng dẫn lập hồ sơ trợ cấp thai sản hiện nay Sử dụng công cụ không giới hạn

 • CƠ BẢN

  49.000

  /tháng

  ĐĂNG KÝ NGAY

  Hướng dẫn lập hồ sơ trợ cấp thai sản hiện nay Trải nghiệm đọc không có quảng cáo

  Hướng dẫn lập hồ sơ trợ cấp thai sản hiện nay Sử dụng bộ lọc so sánh không giới hạn

  Hướng dẫn lập hồ sơ trợ cấp thai sản hiện nay Sử dụng công cụ không giới hạn

  Hướng dẫn lập hồ sơ trợ cấp thai sản hiện nay Truy cập không giới hạn bồi thường các nội dung chuyên sâu

  Hướng dẫn lập hồ sơ trợ cấp thai sản hiện nay Nhận bảng tin hằng ngày

 • NÂNG CAO

  69.000

  /tháng

  ĐĂNG KÝ NGAY

  Hướng dẫn lập hồ sơ trợ cấp thai sản hiện nay Trải nghiệm đọc không có quảng cáo

  Hướng dẫn lập hồ sơ trợ cấp thai sản hiện nay Sử dụng bộ lọc so sánh không giới hạn

  Hướng dẫn lập hồ sơ trợ cấp thai sản hiện nay Sử dụng công cụ không giới hạn

  Hướng dẫn lập hồ sơ trợ cấp thai sản hiện nay Truy cập không giới hạn có nên mua các nội dung chuyên sâu

  Hướng dẫn lập hồ sơ trợ cấp thai sản hiện nay Nhận bảng tin hằng ngày

  Hướng dẫn lập hồ sơ trợ cấp thai sản hiện nay Trợ giúp từ ngân hàng các chuyên gia TheBank qua hotline

 • THỬ NGHIỆM

  78.300

  /quý

  87.000

  ĐĂNG KÝ NGAY

  Hướng dẫn lập hồ sơ trợ cấp thai sản hiện nay Trải nghiệm đọc không có quảng cáo

  Hướng dẫn lập hồ sơ trợ cấp thai sản hiện nay Sử dụng bộ lọc so sánh không giới hạn

  Hướng dẫn lập hồ sơ trợ cấp thai sản hiện nay Sử dụng công cụ không giới hạn

 • CƠ BẢN

  132.300

  /quý

  147.000

  ĐĂNG KÝ NGAY

  Hướng dẫn lập hồ sơ trợ cấp thai sản hiện nay Trải nghiệm đọc không có quảng cáo

  Hướng dẫn lập hồ sơ trợ cấp thai sản hiện nay Sử dụng bộ lọc so sánh không giới hạn

  Hướng dẫn lập hồ sơ trợ cấp thai sản hiện nay Sử dụng công cụ không giới hạn

  Hướng dẫn lập hồ sơ trợ cấp thai sản hiện nay Truy cập không giới hạn mua ở đâu các nội dung chuyên sâu

  Hướng dẫn lập hồ sơ trợ cấp thai sản hiện nay Nhận bảng tin hằng ngày

 • NÂNG CAO

  186.300

  /quý

  207.000

  ĐĂNG KÝ NGAY

  Hướng dẫn lập hồ sơ trợ cấp thai sản hiện nay Trải nghiệm đọc không có quảng cáo

  Hướng dẫn lập hồ sơ trợ cấp thai sản hiện nay Sử dụng bộ lọc so sánh không giới hạn

  Hướng dẫn lập hồ sơ trợ cấp thai sản hiện nay Sử dụng công cụ không giới hạn

  Hướng dẫn lập hồ sơ trợ cấp thai sản hiện nay Truy cập không giới hạn bảo hiểm GIC các nội dung chuyên sâu

  Hướng dẫn lập hồ sơ trợ cấp thai sản hiện nay Nhận bảng tin hằng ngày

  Hướng dẫn lập hồ sơ trợ cấp thai sản hiện nay Trợ giúp từ cháy nổ các chuyên gia TheBank qua hotline

 • THỬ NGHIỆM

  243.600

  /năm

  348.000

  ĐĂNG KÝ NGAY

  Hướng dẫn lập hồ sơ trợ cấp thai sản hiện nay Trải nghiệm đọc không có quảng cáo

  Hướng dẫn lập hồ sơ trợ cấp thai sản hiện nay Sử dụng bộ lọc so sánh không giới hạn

  Hướng dẫn lập hồ sơ trợ cấp thai sản hiện nay Sử dụng công cụ không giới hạn

 • CƠ BẢN

  411.600

  /năm

  588.000

  ĐĂNG KÝ NGAY

  Hướng dẫn lập hồ sơ trợ cấp thai sản hiện nay Trải nghiệm đọc không có quảng cáo

  Hướng dẫn lập hồ sơ trợ cấp thai sản hiện nay Sử dụng bộ lọc so sánh không giới hạn

  Hướng dẫn lập hồ sơ trợ cấp thai sản hiện nay Sử dụng công cụ không giới hạn

  Hướng dẫn lập hồ sơ trợ cấp thai sản hiện nay Truy cập không giới hạn bảo hiểm Fubon life các nội dung chuyên sâu

  Hướng dẫn lập hồ sơ trợ cấp thai sản hiện nay Nhận bảng tin hằng ngày

 • NÂNG CAO

  579.600

  /năm

  828.000

  ĐĂNG KÝ NGAY

  Hướng dẫn lập hồ sơ trợ cấp thai sản hiện nay Trải nghiệm đọc không có quảng cáo

  Hướng dẫn lập hồ sơ trợ cấp thai sản hiện nay Sử dụng bộ lọc so sánh không giới hạn

  Hướng dẫn lập hồ sơ trợ cấp thai sản hiện nay Sử dụng công cụ không giới hạn

  Hướng dẫn lập hồ sơ trợ cấp thai sản hiện nay Truy cập không giới hạn bảo hiểm Manulife các nội dung chuyên sâu

  Hướng dẫn lập hồ sơ trợ cấp thai sản hiện nay Nhận bảng tin hằng ngày

  Hướng dẫn lập hồ sơ trợ cấp thai sản hiện nay Trợ giúp từ mua ở đâu các chuyên gia TheBank qua hotline

4.9/5 (65 votes)

Ý kiến khách hàngPreNext