Hướng dẫn thủ tục nghỉ thai sản báo giảm bảo hiểm xã hội

Nghỉ thai sản báo giảm bảo hiểm xã hội là nghiệp vụ cần làm của doanh nghiệp khi có lao động nữ bắt đầu nghỉ làm, hưởng chế độ thai sản.

bảo hiểm XTI Khi lao động nữ bắt đầu bước vào chế độ nghỉ thai sản hàng hóa thì người sử dụng lao động phải thực hiện nghiệp vụ nghỉ thai sản báo giảm bảo hiểm xã hội là điều không thể thiếu bảo hiểm Generali . Vậy thời gian thực hiện việc này như thế nào cam kết và cần dịch vụ những thủ tục gì?

Thời gian nghỉ thai sản báo giảm bảo hiểm xã hội là khi nào?

Người sử dụng lao động cần làm thủ tục báo giảm bảo hiểm xã hội khi có lao động nữ nghỉ thai sản công trình . Kể từ thời điểm báo giảm lao động công trình thì đơn vị phi nhân thọ và người lao động không cần đóng BHXH uy tín nhất . Đồng thời cam kết , thời gian này con người cũng không bảo hiểm Viễn Đông được tính căn cứ hưởng BHXH (trích tại khoản 2 Điều 42 Quyết định 595/QĐ-BHXH).

Hướng dẫn thủ tục nghỉ thai sản báo giảm bảo hiểm xã hội

Trường hợp lao động nữ nghỉ thai sản gần đây , người sử dụng lao động cần báo giảm BHXH

Hướng dẫn cách báo giảm BHXH khi nghỉ thai sản

Để báo giảm BHXH bảo hiểm GIC , đơn vị cần thực hiện uy tín nhất các thủ tục theo hướng dẫn bảo hiểm BSH sau đây:

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ bảo hiểm OPES gần nhất các giấy tờ liên quan

Hồ sơ con người bao gồm:

 • Với trường hợp thông thường bảo hiểm PVI , báo giảm đúng thời gian bảo hiểm Vietinbank thì đơn vị chuẩn bị mẫu D02-TS kê khai danh sách lao động tham gia BHXH bảo hiểm MB Ageas , BHYT tại nhà , BHTN.
 • bảo hiểm XTI Nếu đơn vị báo giảm thai sản muộn uy tín nhất thì cần chuẩn bị thêm bảng lương y tế để gửi lên cơ quan BHXH nhà nước , tiến hành truy thu gần đây các tháng báo muộn giá bao nhiêu , kèm theo giấy tờ là bảng kê hồ sơ.

Bước 2: Kê khai hồ sơ báo giảm thai sản

Phụ thuộc vào thời điểm đơn vị báo giảm thai sản nhà nước để thực hiện kê khai y tế những nội dung phù hợp:

 • Điền mẫu D02-TS cẩn thận mua ở đâu , ghi rõ nghiệp vụ giảm thai sản bảo hiểm Mirae Asset để tránh nhầm lẫn an toàn với trường hợp báo giảm do người lao động nghỉ việc hay cam kết những trường hợp khác.
 • Mục Cột thời gian cần ghi rõ thời gian lao động bắt đầu nghỉ thai sản nhân thọ . Trường hợp đơn vị báo giảm muộn hơn so bảo hiểm Sun life với thực tế bảo hiểm Vinare thì cần điền thời điểm báo muộn bảo hiểm Phú Hưng để truy thu.
 • bồi thường Khi lao động nữ sinh con cam kết , đơn vị sử dụng lao động nên báo họ cung cấp giấy khai sinh khoản vay , giấy chứng sinh tại nhà của con gia đình để làm căn cứ.

Với uy tín nhất những lao động nữ nghỉ trước sinh nhiều theo yêu cầu thì cần kèm đơn xin nghỉ thai sản hướng dẫn . Lưu ý thời gian nghỉ trước sinh không bảo hiểm MB Ageas quá 2 tháng.

Bước 3: Nộp hồ sơ lên cơ quan BHXH

Sau khi kê khai đầy đủ hồ sơ đăng ký , đơn vị nộp hồ sơ lên Cơ quan BHXH đang trực tiếp quản lý.

Lưu ý: bảo hiểm MSIG Hiện tại bán ở đâu các đơn vị đều thực hiện bảo giảm người lao động nghỉ thai sản qua phần mềm kê khai Bảo hiểm xã hội điện tử bảo hiểm Bưu Điện . Sau khi nộp bảo hiểm Fubon life , đơn vị chờ kết quả trả về báo thành công tư nhân thì tiếp tục thực hiện hồ sơ giải quyết chế độ thai sản cho lao động.

Để thực hiện thủ tục nghỉ thai sản báo giảm bảo hiểm xã hội bảo hiểm Bảo Long , người sử dụng lao động tiến hành theo đúng bảo hiểm Bưu Điện những bước bảo hiểm SGI đã nêu trong bài viết gần nhất . Người sử dụng lao động lưu ý báo giảm đúng thời gian cam kết để không phải bị phát sinh thêm chi phí.

Cảm ơn bạn bảo hiểm UIC đã đọc bài bảo hiểm OPES , bằng cách đăng ký Tài khoản Hướng dẫn thủ tục nghỉ thai sản báo giảm bảo hiểm xã hội VIP bạn đã góp phần ủng hộ chúng tôi tiếp tục xây dựng nội dung chất lượng hơn.

29.000/tháng

ĐĂNG KÝ NGAY
 • THỬ NGHIỆM

  29.000

  /tháng

  ĐĂNG KÝ NGAY

  Hướng dẫn thủ tục nghỉ thai sản báo giảm bảo hiểm xã hội Trải nghiệm đọc không có quảng cáo

  Hướng dẫn thủ tục nghỉ thai sản báo giảm bảo hiểm xã hội Sử dụng bộ lọc so sánh không giới hạn

  Hướng dẫn thủ tục nghỉ thai sản báo giảm bảo hiểm xã hội Sử dụng công cụ không giới hạn

 • CƠ BẢN

  49.000

  /tháng

  ĐĂNG KÝ NGAY

  Hướng dẫn thủ tục nghỉ thai sản báo giảm bảo hiểm xã hội Trải nghiệm đọc không có quảng cáo

  Hướng dẫn thủ tục nghỉ thai sản báo giảm bảo hiểm xã hội Sử dụng bộ lọc so sánh không giới hạn

  Hướng dẫn thủ tục nghỉ thai sản báo giảm bảo hiểm xã hội Sử dụng công cụ không giới hạn

  Hướng dẫn thủ tục nghỉ thai sản báo giảm bảo hiểm xã hội Truy cập không giới hạn ung thư các nội dung chuyên sâu

  Hướng dẫn thủ tục nghỉ thai sản báo giảm bảo hiểm xã hội Nhận bảng tin hằng ngày

 • NÂNG CAO

  69.000

  /tháng

  ĐĂNG KÝ NGAY

  Hướng dẫn thủ tục nghỉ thai sản báo giảm bảo hiểm xã hội Trải nghiệm đọc không có quảng cáo

  Hướng dẫn thủ tục nghỉ thai sản báo giảm bảo hiểm xã hội Sử dụng bộ lọc so sánh không giới hạn

  Hướng dẫn thủ tục nghỉ thai sản báo giảm bảo hiểm xã hội Sử dụng công cụ không giới hạn

  Hướng dẫn thủ tục nghỉ thai sản báo giảm bảo hiểm xã hội Truy cập không giới hạn công ty các nội dung chuyên sâu

  Hướng dẫn thủ tục nghỉ thai sản báo giảm bảo hiểm xã hội Nhận bảng tin hằng ngày

  Hướng dẫn thủ tục nghỉ thai sản báo giảm bảo hiểm xã hội Trợ giúp từ bảo hiểm Bảo Việt các chuyên gia TheBank qua hotline

 • THỬ NGHIỆM

  78.300

  /quý

  87.000

  ĐĂNG KÝ NGAY

  Hướng dẫn thủ tục nghỉ thai sản báo giảm bảo hiểm xã hội Trải nghiệm đọc không có quảng cáo

  Hướng dẫn thủ tục nghỉ thai sản báo giảm bảo hiểm xã hội Sử dụng bộ lọc so sánh không giới hạn

  Hướng dẫn thủ tục nghỉ thai sản báo giảm bảo hiểm xã hội Sử dụng công cụ không giới hạn

 • CƠ BẢN

  132.300

  /quý

  147.000

  ĐĂNG KÝ NGAY

  Hướng dẫn thủ tục nghỉ thai sản báo giảm bảo hiểm xã hội Trải nghiệm đọc không có quảng cáo

  Hướng dẫn thủ tục nghỉ thai sản báo giảm bảo hiểm xã hội Sử dụng bộ lọc so sánh không giới hạn

  Hướng dẫn thủ tục nghỉ thai sản báo giảm bảo hiểm xã hội Sử dụng công cụ không giới hạn

  Hướng dẫn thủ tục nghỉ thai sản báo giảm bảo hiểm xã hội Truy cập không giới hạn bảo hiểm Liberty các nội dung chuyên sâu

  Hướng dẫn thủ tục nghỉ thai sản báo giảm bảo hiểm xã hội Nhận bảng tin hằng ngày

 • NÂNG CAO

  186.300

  /quý

  207.000

  ĐĂNG KÝ NGAY

  Hướng dẫn thủ tục nghỉ thai sản báo giảm bảo hiểm xã hội Trải nghiệm đọc không có quảng cáo

  Hướng dẫn thủ tục nghỉ thai sản báo giảm bảo hiểm xã hội Sử dụng bộ lọc so sánh không giới hạn

  Hướng dẫn thủ tục nghỉ thai sản báo giảm bảo hiểm xã hội Sử dụng công cụ không giới hạn

  Hướng dẫn thủ tục nghỉ thai sản báo giảm bảo hiểm xã hội Truy cập không giới hạn cho bé các nội dung chuyên sâu

  Hướng dẫn thủ tục nghỉ thai sản báo giảm bảo hiểm xã hội Nhận bảng tin hằng ngày

  Hướng dẫn thủ tục nghỉ thai sản báo giảm bảo hiểm xã hội Trợ giúp từ bảo hiểm Bảo Việt các chuyên gia TheBank qua hotline

 • THỬ NGHIỆM

  243.600

  /năm

  348.000

  ĐĂNG KÝ NGAY

  Hướng dẫn thủ tục nghỉ thai sản báo giảm bảo hiểm xã hội Trải nghiệm đọc không có quảng cáo

  Hướng dẫn thủ tục nghỉ thai sản báo giảm bảo hiểm xã hội Sử dụng bộ lọc so sánh không giới hạn

  Hướng dẫn thủ tục nghỉ thai sản báo giảm bảo hiểm xã hội Sử dụng công cụ không giới hạn

 • CƠ BẢN

  411.600

  /năm

  588.000

  ĐĂNG KÝ NGAY

  Hướng dẫn thủ tục nghỉ thai sản báo giảm bảo hiểm xã hội Trải nghiệm đọc không có quảng cáo

  Hướng dẫn thủ tục nghỉ thai sản báo giảm bảo hiểm xã hội Sử dụng bộ lọc so sánh không giới hạn

  Hướng dẫn thủ tục nghỉ thai sản báo giảm bảo hiểm xã hội Sử dụng công cụ không giới hạn

  Hướng dẫn thủ tục nghỉ thai sản báo giảm bảo hiểm xã hội Truy cập không giới hạn bảo hiểm Aviva các nội dung chuyên sâu

  Hướng dẫn thủ tục nghỉ thai sản báo giảm bảo hiểm xã hội Nhận bảng tin hằng ngày

 • NÂNG CAO

  579.600

  /năm

  828.000

  ĐĂNG KÝ NGAY

  Hướng dẫn thủ tục nghỉ thai sản báo giảm bảo hiểm xã hội Trải nghiệm đọc không có quảng cáo

  Hướng dẫn thủ tục nghỉ thai sản báo giảm bảo hiểm xã hội Sử dụng bộ lọc so sánh không giới hạn

  Hướng dẫn thủ tục nghỉ thai sản báo giảm bảo hiểm xã hội Sử dụng công cụ không giới hạn

  Hướng dẫn thủ tục nghỉ thai sản báo giảm bảo hiểm xã hội Truy cập không giới hạn bảo hiểm Sun life các nội dung chuyên sâu

  Hướng dẫn thủ tục nghỉ thai sản báo giảm bảo hiểm xã hội Nhận bảng tin hằng ngày

  Hướng dẫn thủ tục nghỉ thai sản báo giảm bảo hiểm xã hội Trợ giúp từ tai nạn các chuyên gia TheBank qua hotline

4.8/5 (55 votes)

Ý kiến khách hàngPreNext