Lao động nữ được hưởng chế độ thai sản mổ đẻ như thế nào?

Chế độ thai sản mổ đẻ là quyền lợi của lao động nữ nhận được khi sinh con bằng hình thức phẫu thuật. Chế độ cho người sinh mổ sẽ có những khác biệt so với sinh thường.

bảo hiểm Hanwha Hiện nay bảo hiểm OPES , nhiều phụ nữ cho bé đã lựa chọn sinh mổ thất nghiệp hoặc bảo hiểm Liberty được chỉ định sinh mổ thất nghiệp nếu không thể sinh thường bảo hiểm Bảo Việt . Vậy chế độ thai sản mổ đẻ có gì khác biệt hơn so tốt nhất với thông thường gần nhất , lao động nữ bảo hiểm MSIG được hưởng bảo hiểm Chubb những quyền lợi gì?

Quy định về đối tượng hưởng chế độ thai sản

- Người lao động ung thư được hưởng chế độ thai sản bảo hiểm AIG nếu là một trong thiết bị những đối tượng thuộc Điều 31 Luật BHXH như lao động nữ mang thai bảo hiểm Viễn Đông , lao động nữ sinh con theo yêu cầu , lao động nữ mang thai hộ mua ở đâu và người mẹ nhờ mang thai hộ,...

- Đồng thời phải đáp ứng đủ điều kiện về thời gian tham gia BHXH:

 • Lao động nữ sinh con bảo hiểm Hanwha và nuôi con dưới 06 tháng tuổi: Đóng BHXH từ đủ 06 tháng đăng ký trở lên trong vòng 12 tháng trước khi sinh.
 • Lao động nữ sinh con bảo hiểm FWD đã đóng BHXH từ đủ 12 tháng bảng giá trở lên hướng dẫn mà khi mang thai phải nghỉ việc bảo hiểm Mirae Asset để dưỡng thai theo chỉ định bảng giá của bác sĩ: Đóng BHXH từ đủ 03 tháng trở trên trong vòng 12 tháng trước sinh.

Lao động nữ được hưởng chế độ thai sản mổ đẻ như thế nào?

Phẫu thuật sinh con bảo hiểm QBE được hưởng chế độ thai sản thất nghiệp với nhiều an toàn ưu đãi hơn

Mức hưởng chế độ thai sản mổ đẻ

 • Điều 39 Luật BHXH 2014 quy định về mức hưởng chế độ thai sản bảo hiểm BSH của người lao động sinh con:

Mức hưởng hàng tháng = 100% x Mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH bảo hiểm UIC của 06 tháng trước khi nghỉ việc

Lưu ý: Với trường hợp người lao động đóng BHXH chưa đủ 06 tháng giá bao nhiêu thì mức hưởng chế độ thai sản là mức bình quân tiền lương tháng tài sản của bảo hiểm Mirae Asset các tháng đóng BHXH.

 • Điều 38 Luật BHXH năm 2014 mua ở đâu thì nêu rõ quy định về mức trợ cấp 1 lần sau khi sinh con cho mỗi con là:

Trợ cấp 1 lần = 2 x Mức lương cơ sở

Mức lương cơ sở ở thời điểm theo yêu cầu hiện tại đang là 1.490.000 vnđ/tháng bảng giá . Vậy trợ cấp 1 lần cho mỗi con là: 1.490.000 x 2 = 2.980.000 vnđ.

 • Tiền dưỡng sức sau sinh mổ

Tại Điều 41 Luật BHXH 2014 bảo hiểm Vinare , luật chỉ ra điều kiện bảo hiểm Bảo Long , thời gian thai sản và mức hưởng chế độ nghỉ dưỡng sức sau sinh bảo hiểm BIDV như sau:

“Lao động nữ ngay sau thời gian hưởng chế độ thai sản bảo hiểm AIA , trong khoảng thời gian 30 ngày đầu làm việc gần nhất mà sức khoẻ chưa phục hồi bảo hiểm AIA thì nhân thọ được nghỉ dưỡng sức bảo hiểm Liberty , phục hồi sức khoẻ từ 05 ngày đến 10 ngày.

Thời gian nghỉ dưỡng sức bảo hiểm OPES , phục hồi sức khỏe cụ thể là:

- Tối đa 10 ngày đối báo giá với lao động nữ sinh một lần từ hai con trở lên.

- Tối đa 07 ngày đối địa chỉ với lao động nữ sinh mổ.

- Tối đa 05 ngày đối bảo hiểm Liberty với uy tín nhất các trường hợp khác.

Thời gian nghỉ dưỡng sức chữa bệnh , phục hồi sức khỏe bảo hiểm Hanwha bao gồm cả ngày nghỉ lễ điện tử , nghỉ Tết bảo hiểm Vinare , ngày nghỉ hàng tuần.”

Do đó bảo hiệm VNI , người lao động nữ sinh mổ bảo hiểm OPES sẽ bảo hiểm ABIC được hưởng thêm tối đa 07 ngày chế độ dưỡng sức y tế , sinh mổ gần đây mà sinh đôi bảo hiểm Vietinbank thì phi nhân thọ được hưởng tối đa 10 ngày nghỉ.

Mức hưởng tiền dưỡng sức sau sinh mổ ung thư được tính:

Mức hưởng 1 ngày = 30% x Mức lương cơ sở

dịch vụ Hiện nay tai nạn , mức lương cơ sở năm 2021 là 1.490.000 vnđ/tháng cho bé . Tính ra mức hưởng tiền dưỡng sức bảo hiểm Vinare của lao động nữ là: 1.490.000 x 30% = 447.000 vnđ/ngày.

Ví dụ: Tính đến 12/01/2021 bảo hiểm Quân Đội , chị Dung hết thời gian nghỉ 06 tháng thai sản địa chỉ . Tuy nhiên do chị Dung phải sinh mổ bảo hiểm BIC , điều kiện sức khỏe chưa ổn định nên chị xin nghỉ dưỡng sức uy tín nhất . Căn cứ theo quy định trên tai nạn , tổng số tiền dưỡng sức chị Dung nhận cháy nổ được là:

447.000 đồng x 7= 3.129.000 triệu đồng

chữa bệnh Như vậy thất nghiệp , so an toàn với khi sinh thường khoản vay , lao động nữ sinh mổ thai sản được nhận thêm khoản tiền dưỡng sức bảo hiểm Vietinbank , phục hồi sức khỏe.

bảo hiểm BIC Trên đây là tổng hợp chế độ thai sản nghỉ đẻ cho người lao động nữ cho bé . Chúng tôi mong rằng đây là bảo hiểm FWD những kiến thức hữu ích giúp người lao động đảm bảo quyền lợi hướng dẫn của bản thân.

Cảm ơn bạn lừa đảo đã đọc bài trẻ em , bằng cách đăng ký Tài khoản Lao động nữ được hưởng chế độ thai sản mổ đẻ như thế nào? VIP bạn đã góp phần ủng hộ chúng tôi tiếp tục xây dựng nội dung chất lượng hơn.

29.000/tháng

ĐĂNG KÝ NGAY
 • THỬ NGHIỆM

  29.000

  /tháng

  ĐĂNG KÝ NGAY

  Lao động nữ được hưởng chế độ thai sản mổ đẻ như thế nào? Trải nghiệm đọc không có quảng cáo

  Lao động nữ được hưởng chế độ thai sản mổ đẻ như thế nào? Sử dụng bộ lọc so sánh không giới hạn

  Lao động nữ được hưởng chế độ thai sản mổ đẻ như thế nào? Sử dụng công cụ không giới hạn

 • CƠ BẢN

  49.000

  /tháng

  ĐĂNG KÝ NGAY

  Lao động nữ được hưởng chế độ thai sản mổ đẻ như thế nào? Trải nghiệm đọc không có quảng cáo

  Lao động nữ được hưởng chế độ thai sản mổ đẻ như thế nào? Sử dụng bộ lọc so sánh không giới hạn

  Lao động nữ được hưởng chế độ thai sản mổ đẻ như thế nào? Sử dụng công cụ không giới hạn

  Lao động nữ được hưởng chế độ thai sản mổ đẻ như thế nào? Truy cập không giới hạn báo giá các nội dung chuyên sâu

  Lao động nữ được hưởng chế độ thai sản mổ đẻ như thế nào? Nhận bảng tin hằng ngày

 • NÂNG CAO

  69.000

  /tháng

  ĐĂNG KÝ NGAY

  Lao động nữ được hưởng chế độ thai sản mổ đẻ như thế nào? Trải nghiệm đọc không có quảng cáo

  Lao động nữ được hưởng chế độ thai sản mổ đẻ như thế nào? Sử dụng bộ lọc so sánh không giới hạn

  Lao động nữ được hưởng chế độ thai sản mổ đẻ như thế nào? Sử dụng công cụ không giới hạn

  Lao động nữ được hưởng chế độ thai sản mổ đẻ như thế nào? Truy cập không giới hạn bảo hiểm Dai-ichi Life các nội dung chuyên sâu

  Lao động nữ được hưởng chế độ thai sản mổ đẻ như thế nào? Nhận bảng tin hằng ngày

  Lao động nữ được hưởng chế độ thai sản mổ đẻ như thế nào? Trợ giúp từ bảo hiểm BIC các chuyên gia TheBank qua hotline

 • THỬ NGHIỆM

  78.300

  /quý

  87.000

  ĐĂNG KÝ NGAY

  Lao động nữ được hưởng chế độ thai sản mổ đẻ như thế nào? Trải nghiệm đọc không có quảng cáo

  Lao động nữ được hưởng chế độ thai sản mổ đẻ như thế nào? Sử dụng bộ lọc so sánh không giới hạn

  Lao động nữ được hưởng chế độ thai sản mổ đẻ như thế nào? Sử dụng công cụ không giới hạn

 • CƠ BẢN

  132.300

  /quý

  147.000

  ĐĂNG KÝ NGAY

  Lao động nữ được hưởng chế độ thai sản mổ đẻ như thế nào? Trải nghiệm đọc không có quảng cáo

  Lao động nữ được hưởng chế độ thai sản mổ đẻ như thế nào? Sử dụng bộ lọc so sánh không giới hạn

  Lao động nữ được hưởng chế độ thai sản mổ đẻ như thế nào? Sử dụng công cụ không giới hạn

  Lao động nữ được hưởng chế độ thai sản mổ đẻ như thế nào? Truy cập không giới hạn nhanh nhất các nội dung chuyên sâu

  Lao động nữ được hưởng chế độ thai sản mổ đẻ như thế nào? Nhận bảng tin hằng ngày

 • NÂNG CAO

  186.300

  /quý

  207.000

  ĐĂNG KÝ NGAY

  Lao động nữ được hưởng chế độ thai sản mổ đẻ như thế nào? Trải nghiệm đọc không có quảng cáo

  Lao động nữ được hưởng chế độ thai sản mổ đẻ như thế nào? Sử dụng bộ lọc so sánh không giới hạn

  Lao động nữ được hưởng chế độ thai sản mổ đẻ như thế nào? Sử dụng công cụ không giới hạn

  Lao động nữ được hưởng chế độ thai sản mổ đẻ như thế nào? Truy cập không giới hạn bảo hiểm Mirae Asset các nội dung chuyên sâu

  Lao động nữ được hưởng chế độ thai sản mổ đẻ như thế nào? Nhận bảng tin hằng ngày

  Lao động nữ được hưởng chế độ thai sản mổ đẻ như thế nào? Trợ giúp từ lừa đảo các chuyên gia TheBank qua hotline

 • THỬ NGHIỆM

  243.600

  /năm

  348.000

  ĐĂNG KÝ NGAY

  Lao động nữ được hưởng chế độ thai sản mổ đẻ như thế nào? Trải nghiệm đọc không có quảng cáo

  Lao động nữ được hưởng chế độ thai sản mổ đẻ như thế nào? Sử dụng bộ lọc so sánh không giới hạn

  Lao động nữ được hưởng chế độ thai sản mổ đẻ như thế nào? Sử dụng công cụ không giới hạn

 • CƠ BẢN

  411.600

  /năm

  588.000

  ĐĂNG KÝ NGAY

  Lao động nữ được hưởng chế độ thai sản mổ đẻ như thế nào? Trải nghiệm đọc không có quảng cáo

  Lao động nữ được hưởng chế độ thai sản mổ đẻ như thế nào? Sử dụng bộ lọc so sánh không giới hạn

  Lao động nữ được hưởng chế độ thai sản mổ đẻ như thế nào? Sử dụng công cụ không giới hạn

  Lao động nữ được hưởng chế độ thai sản mổ đẻ như thế nào? Truy cập không giới hạn bảo hiểm SGI các nội dung chuyên sâu

  Lao động nữ được hưởng chế độ thai sản mổ đẻ như thế nào? Nhận bảng tin hằng ngày

 • NÂNG CAO

  579.600

  /năm

  828.000

  ĐĂNG KÝ NGAY

  Lao động nữ được hưởng chế độ thai sản mổ đẻ như thế nào? Trải nghiệm đọc không có quảng cáo

  Lao động nữ được hưởng chế độ thai sản mổ đẻ như thế nào? Sử dụng bộ lọc so sánh không giới hạn

  Lao động nữ được hưởng chế độ thai sản mổ đẻ như thế nào? Sử dụng công cụ không giới hạn

  Lao động nữ được hưởng chế độ thai sản mổ đẻ như thế nào? Truy cập không giới hạn tư nhân các nội dung chuyên sâu

  Lao động nữ được hưởng chế độ thai sản mổ đẻ như thế nào? Nhận bảng tin hằng ngày

  Lao động nữ được hưởng chế độ thai sản mổ đẻ như thế nào? Trợ giúp từ thiết bị các chuyên gia TheBank qua hotline

4.9/5 (66 votes)

Ý kiến khách hàngPreNext