Một người có 2 thẻ bảo hiểm y tế được không?

Thẻ bảo hiểm y tế bảo hiểm QBE cấp cho người tham gia bảo hiểm y tế con người làm căn cứ để bảo hiểm Generali hưởng bảo hiểm PVI quyền lợi về bảo hiểm y tế theo quy định. Đây cũng là giấy tờ quan trọng cần có khi đi khám chữa bệnh bảo hiểm y tế để bán ở đâu thanh toán một phần hoặc toàn bộ chi phí thăm khám thuộc phạm vi chi trả đăng ký bảo hiểm y tế.

Một người có 2 thẻ bảo hiểm y tế địa chỉ không?

Căn cứ Điều 16 bảo hiểm Quân Đội Luật bảo hiểm y tế quy định thất nghiệp :

“Điều 16. Thẻ bảo hiểm y tế

1. Thẻ bảo hiểm y tế công ty cấp cho người tham gia bảo hiểm y tế đăng ký làm căn cứ để công ty hưởng bảo hiểm Liberty quyền lợi về bảo hiểm y tế theo quy định bảo hiểm PVI Luật này.

2. Mỗi người chỉ bảo hiểm QBE cấp một thẻ bảo hiểm y tế

...”.

Như vậy mỗi người chỉ bảo hiểm GIC cấp một thẻ bảo hiểm y tế để sử dụng khi khám chữa bệnh.

Một người có 2 thẻ bảo hiểm y tế được không?

Mỗi người chỉ có một thẻ bảo hiểm y tế duy nhất

Một người thuộc nhiều đối tượng tham gia bảo hiểm y tế

Khoản 2 thiết bị Điều 13 tai nạn Luật bảo hiểm y tế quy định bảo hiểm Phú Hưng :

“2. Trường hợp một người đồng thời thuộc nhiều đối tượng tham gia bảo hiểm y tế khác nhau quy định tại Điều 12 bảo hiểm QBE Luật này thì đóng bảo hiểm y tế theo đối tượng đầu tiên mà người đó tai nạn xác định theo thứ tự bảo hiểm Bưu Điện đăng ký đối tượng quy định tại Điều 12 bảo hiểm Sun life Luật này”.

Như vậy theo quy định trên bồi thường kỹ thuật bạn thuộc nhiều đối tượng tham gia bảo hiểm y tế khác nhau thì bao nhiêu tiền đóng bảo hiểm y tế theo đối tượng đầu tiên mà người lao động đó bảo hiểm FWD xác định theo thứ tự:

1. Người lao động bảo hiểm UIC người sử dụng lao động cùng đóng

2. Tổ chức bảo hiểm xã hội đóng

3. Ngân sách Nhà nước đóng

4. Ngân sách Nhà nước hỗ trợ mức đóng;

5. Hộ gia đình.

Ví dụ: Chị A đang làm việc tại một công ty có chồng là công an. Như vậy chị A vừa thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm y tế do người lao động bảo hiểm PVI người sử dụng lao động đóng vừa thuộc đối tượng do ngân sách Nhà nước đóng. Tuy nhiên tai nạn theo quy định trên chị A thuộc nhóm đối tượng tham gia bảo hiểm y tế do người lao động bảo hiểm BIC người sử dụng lao động đóng. 

Cập nhật: Các quy định mới nhất về thẻ bảo hiểm y tế để đảm bảo quyền lợi khi tham gia.

Một người có 2 thẻ bảo hiểm y tế được không?

Khám chữa bệnh bảo hiểm y tế

Quyền lợi nhanh nhất người thuộc nhiều đối tượng tham gia bảo hiểm y tế

Căn cứ Khoản 2 ung thư Điều 22 bảo hiểm XTI Luật bảo hiểm y tế quy định tư nhân :

“Điều 22. Mức hưởng bảo hiểm y tế 28

2. Trường hợp một người thuộc nhiều đối tượng tham gia bảo hiểm y tế thì bảo hiểm MB Ageas hưởng quyền lợi bảo hiểm y tế theo đối tượng có quyền lợi cao nhất”.

Như vậy tài sản bạn thuộc nhiều đối tượng tham gia bảo hiểm y tế thì khi đi khám chữa bệnh bảo hiểm Generali bảo hiểm UIC hưởng quyền lợi bảo hiểm y tế theo đối tượng có quyền lợi cao nhất.

Tìm hiểu thêm:

  • Mức hưởng khi khám chữa bệnh bảo hiểm y tế đúng tuyến
  • Mức hưởng khi khám chữa bệnh bảo hiểm y tế trái tuyến

Như vậy mỗi người chỉ có 1 thẻ bảo hiểm y tế duy nhất. Bạn nên cập nhật lừa đảo quy định mới nhất về bảo hiểm y tế để không bỏ lỡ quyền lợi khi tham gia.

4.8/5 (9 votes)

Ý kiến khách hàng Pre Next
Có thể bạn quan tâm?