Nắm rõ tất cả biểu mẫu Manulife trong một bài viết

Bên cạnh bộ hợp đồng có tốt không được cung cấp tại thời điểm ký kết bảo hiểm Hanwha , khách hàng tham gia bảo hiểm tại Manulife cần phải nắm rõ các biểu mẫu hàng hóa của Manulife liên quan đến hợp đồng bảo hiểm và cách sử dụng trong từng trường hợp.

bảo hiểm Manulife Hiện nay biểu mẫu Manulife bảo hiểm Prudential được chia thành 3 nhóm chính gồm nhóm biểu mẫu về thông tin hợp đồng bảo hiểm hướng dẫn , nhóm biểu mẫu về yêu cầu giải quyết quyền lợi bảo hiểm và nhóm biểu mẫu khi thực hiện các giao dịch hợp đồng bảo hiểm.

Các biểu mẫu Manulife về yêu cầu giải quyết quyền lợi bảo hiểm

Biểu mẫu Manulife về yêu cầu giải quyết quyền lợi bảo hiểm là nhóm biểu mẫu phi nhân thọ được khách hàng quan tâm hàng đầu y tế , điện tử bởi nó gắn liền mua ở đâu với việc chi trả và giải quyết quyền lợi cho khách hàng.

khoản vay Khi khách hàng có nhu cầu giải quyết quyền lợi bảo hiểm thì bắt buộc phải sử dụng các biểu mẫu này nhà nước . 3 biểu mẫu mà Manulife đang sử dụng gồm:

 • Thư ủy quyền: Sử dụng trong trường hợp khách hàng ủy quyền cho Manulife thu thập các thông tin về tình trạng sức khỏe nhanh nhất , bệnh lý chữa bệnh , tai nạn bảo hiểm Bưu Điện , thương tật… và các bản sao hồ sơ y tế nhanh nhất của người xã hội được bảo hiểm.
 • Đơn yêu cầu giải quyết Quyền lợi bảo hiểm: Sử dụng trong trường hợp khách hàng gửi yêu cầu đến Manulife gia đình để y tế được chi trả quyền lợi.
 • Thư hủy hợp đồng

Trong số 3 biểu mẫu trên bảo hiểm Mirae Asset , khách hàng cần công ty đặc biệt quan tâm đến Đơn yêu cầu giải quyết Quyền lợi bảo hiểm con người bởi khi sự kiện bảo hiểm xảy ra đăng ký , khách hàng phải sử dụng biểu mẫu này gửi yêu cầu đến Manulife thì mới ngân hàng được xem xét và chi trả tiền bảo hiểm.

Nội dung chính bảo hiểm Bảo Long của đơn này bảo hiểm Liberty bao gồm thông tin chung bảo hiểm OPES , quyền lợi bảo hiểm yêu cầu bảo hiểm Liberty , các thông tin về y tế gia đình , tai nạn xảy ra liên quan đến sự kiện bảo hiểm sức khỏe , bảng kê chi phí sức khỏe , phương thức thanh toán và cam kết bảo hiểm GIC của người gửi yêu cầu.

Nắm rõ tất cả biểu mẫu Manulife trong một bài viết

(Nguồn ảnh: Manulife)

Khách hàng sau khi điền đầy đủ ung thư , chính xác tai nạn , trung thực các thông tin trong đơn yêu cầu bảo hiểm Generali sẽ nộp mẫu đơn này cùng y tế với các giấy tờ thiết bị , chứng từ theo quy định rồi gửi đến Manulife cam kết . Công ty bảo hiểm Prudential sẽ tiếp nhận yêu cầu lừa đảo của khách hàng và tiến hành giải quyết quyền lợi bảo hiểm theo đúng quy trình.

Các biểu mẫu Manulife về thông tin hợp đồng bảo hiểm

Nhóm biểu mẫu thứ 2 mà khách hàng cần quan tâm là các biểu mẫu về thông tin hợp đồng bảo hiểm hàng hóa , các mẫu này thai sản được sử dụng trong trường hợp Manulife cần thu thập các thông tin về bên mua bảo hiểm Viễn Đông , người bảo hiểm Phú Hưng được bảo hiểm gần nhất hoặc trong trường hợp khách hàng có nhu cầu thay đổi một số thông tin trên hợp đồng đã tham gia.

Các biểu mẫu Manulife về thông tin hợp đồng bảo hiểm chữa bệnh bao gồm:

 • Bảng khai báo Thông tin Chính khách: Cung cấp thông tin trong trường hợp bên mua bảo hiểm gia đình hoặc người thân bảo hiểm BIC của bên mua bảo hiểm đã bảo hiểm MB Ageas hoặc đang nắm giữ các chức vụ quan trọng theo quy định.
 • Bảng khai báo Thông tin về Bên thứ ba
 • Đơn yêu cầu bảo hiểm
 • Đơn yêu cầu thay đổi thông tin Hợp đồng bảo hiểm
 • Thông báo mất bộ hợp đồng bảo hiểm
 • Thông tin Công ty/Tổ chức
 • Tờ khai thông tin sức khỏe
 • Bảng khai báo thông tin dành cho người nước ngoài

Biểu mẫu bảo hiểm OPES của Manulife khi khách hàng thực hiện giao dịch hợp đồng bảo hiểm nhân thọ

Nhóm biểu mẫu thứ 3 mà khách hàng cần quan tâm là các biểu mẫu liên quan đến giao dịch về hợp đồng như khôi phục hiệu lực hợp đồng gia đình , thay đổi người thụ hưởng dịch vụ , tạm ứng/rút một phần giá trị tài khoản…

Các biểu mẫu về giao dịch hợp đồng bảo hiểm gia đình bao gồm:

 • Đơn chỉ định Người thụ hưởng Quyền lợi bảo hiểm
 • Đơn yêu cầu khôi phục hiệu lực Hợp đồng bảo hiểm
 • Đơn yêu cầu thanh toán Quyền lợi Hợp đồng bảo hiểm: Áp dụng đối bảo hiểm Quân Đội với các trường hợp khách hàng rút phiếu tiền mặt bảo hiểm Sun life , rút bảo tức trực tuyến , vay/tạm ứng tiền bảo hiểm bảo hiểm GIC , hủy ngang hợp đồng bảo hiểm QBE , rút một phần giá trị tài khoản bảo hiểm AIA hoặc rút quyền lợi đáo hạn.
 • Đơn yêu cầu thay đổi Bên mua bảo hiểm - Người trả phí Hợp đồng bảo hiểm
 • Đơn yêu cầu thay đổi thông tin Hợp đồng bảo hiểm Liên kết đơn vị (áp dụng cho nhà nước những trường hợp chuyển đổi Quỹ Liên kết đơn vị)
 • Đơn yêu cầu thay đổi Hợp đồng bảo hiểm: Áp dụng đối y tế với các trường hợp khách hàng muốn thay đổi phí đóng bảo hiểm thất nghiệp , thay đổi kế hoạch theo yêu cầu , tạm ngưng đóng phí bảo hiểm Vinare , thay đổi số tiền bảo hiểm bảo hiểm GIC hoặc thay đổi định kỳ trả phí.
 • Giấy ủy quyền nhận tiền
 • Mẫu đơn tự xác nhận rút gọn dành cho Công ty
 • Tờ khai thông tin FATCA - Mẫu W8 BEN
 • Tờ khai thông tin FATCA - Mẫu W8 BEN-E

Trên đây là các biểu mẫu Manulife phổ biến thường sử dụng bảo hiểm AIA . Khách hàng khi có nhu cầu liên hệ y tế với Manulife cần sử dụng đúng biểu mẫu gửi yêu cầu thất nghiệp để online được hỗ trợ giải quyết nhanh nhất.

Nắm rõ tất cả biểu mẫu Manulife trong một bài viết

Đóng góp bài viết bảo hiểm Viễn Đông của bạn bằng cách gửi bài viết Tại Đây

4.8/5 (4 votes)

Ý kiến khách hàngPreNext