Nghỉ thai sản có quyết toán thuế TNCN không?

Nghỉ thai sản có quyết toán thuế TNCN không là vấn đề được nhiều người lao động nữ quan tâm. Chính sách này hiện nay ra sao, khi người lao động nghỉ thai sản thì tính thuế TNCN như thế nào?

Hằng năm nhân thọ , bảo hiểm BIC các Công ty đều thực hiện quyết toán thuế thu nhập cá nhân bảo hiểm PVI . Tuy nhiên bảo hiểm Bưu Điện , nhanh nhất với tai nạn những trường hợp nghỉ thai sản có quyết toán thuế TNCN như thế nào thai sản thì không phải ai giá bao nhiêu cũng biết.

Trợ cấp thai sản có tính thuế TNCN không?

Căn cứ vào Điều 2 Thông tư 111/2013/TT-BTC y tế , bảo hiểm Bảo Việt những khoản trợ cấp ngân hàng sau đây cam kết sẽ không phải chịu thuế TNCN:

“b.6) Trợ cấp khó khăn đột xuất bảo hiểm Vietinbank , trợ cấp tai nạn lao động bảo hiểm Mirae Asset , bệnh nghề nghiệp thiết bị , trợ cấp một lần khi sinh con bảo hiểm BIC hoặc nhận nuôi con nuôi bảo hiểm Chubb , mức hưởng chế độ thai sản bảo hiểm Viễn Đông , mức hưởng dưỡng sức bao nhiêu tiền , phục hồi sức khoẻ sau thai sản trực tuyến , trợ cấp do suy giảm khả năng lao động giá bao nhiêu , trợ cấp hưu trí một lần cam kết , tiền tuất hàng tháng giá rẻ , trợ cấp thôi việc ngân hàng , trợ cấp mất việc làm tư nhân , trợ cấp thất nghiệp nhà nước công trình các khoản trợ cấp khác theo quy định an toàn của Bộ luật Lao động bảo hiểm Vietinbank và Luật Bảo hiểm xã hội."

bảo hiểm AIG Như vậy bảo hiểm MSIG , mức hưởng chế độ thai sản không phải chịu thuế TNCN.

Nghỉ thai sản có quyết toán thuế TNCN không?

Tiền thai sản có phải nộp thuế TNCN không?

Nghỉ thai sản quyết toán thuế TNCN như thế nào?

Điểm c khoản 1 Điều 9 Thông tư 111/2013/TT-BTC quy định về khoản giảm trừ gia cảnh khi quyết toán thuế TNCN cho người nghỉ thai sản:

“Trường hợp trong năm tính thuế cá nhân chưa giảm trừ cho bản thân theo yêu cầu hoặc giảm trừ cho bản thân chưa đủ 12 tháng phi nhân thọ thì bảo hiểm Chubb được giảm trừ đủ 12 tháng khi thực hiện quyết toán thuế theo quy định.”

điện tử Như vậy bảo hiểm Fubon life , người đang hưởng chế độ thai sản y tế được nghỉ 6 tháng theo quy định bảo hiểm MSIG nhưng bao nhiêu tiền vẫn bảo hiểm XTI được tính giảm trừ gia cảnh bảo hiểm FWD của 12 tháng trong năm quyết toán thuế.

Trường hợp giảm trừ cho người phụ thuộc khi quyết toán thuế TNCN cho người nghỉ thai sản:

Tương tự như giảm trừ gia cảnh bảo hiểm Bưu Điện , trực tuyến những người nộp thuế chưa tính giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc trong năm tính thuế hàng hóa thì bảo hiểm QBE được tính giảm trừ cho người phụ thuộc kể từ tháng phát sinh nghĩa vụ nuôi dưỡng khi nộp thuế thực hiện quyết toán thuế bảo hiểm Vinare và có đăng ký giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc tư nhân . Với bảo hiểm Mirae Asset những trường hợp phụ thuộc khác theo hướng dẫn tại tiết d.4 điểm d khoản 1 bảo hiểm Viễn Đông của Điều này an toàn thì thời hạn đăng ký giảm trừ gia cảnh chậm nhất là vào ngày 31/12 trẻ em của năm tính thuế bảo hiểm AIG , bảo hiểm GIC nếu nhanh nhất quá thời hạn nêu trên báo giá thì không bảo hiểm Vinare được tính giảm trừ gia cảnh cho năm tính thuế đó.

Vậy nên khi doanh nghiệp thực hiện quyết toán thuế TNCN cho người nghỉ thai sản bảo hiểm MB Ageas thì cần thực hiện tính giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc kể từ tháng phát sinh nghĩa vụ nuôi dưỡng bảo hiểm PVI và có đăng ký giảm trừ gia cảnh.

Người hưởng chế độ thai sản cần đăng ký người phụ thuộc trước khi thực hiện quyết toán thuế TNCN.

Nghỉ thai sản có bảo hiểm Sun life được uỷ quyền quyết toán thuế TNCN?

Khoản 3 Điều 21 Thông tư 92/2015/TT-BTC quy định về cá nhân có quyền uỷ quyền quyết toán thuế TNCN cho bé như sau:

“a.4.1) Cá nhân có thu nhập từ tiền lương cháy nổ , tiền công ủy quyền cho tổ chức bảo hiểm UIC , cá nhân trả thu nhập quyết toán thuế thay trong bảo hiểm BIDV các trường hợp sau:

– Cá nhân chỉ có thu nhập từ tiền lương nhà nước , tiền công ký hợp đồng lao động từ 03 (ba) tháng bảo hiểm Liberty trở lên tại một tổ chức gần nhất , cá nhân trả thu nhập bao nhiêu tiền và thực tế đang làm việc tại đó vào thời điểm uỷ quyền quyết toán tư nhân , kể cả trường hợp không làm việc đủ 12 (mười hai) tháng trong năm.”

Vì vậy lừa đảo , khi doanh nghiệp làm quyết toán thuế TNCN tư nhân với người nghỉ thai sản tốt nhất có thể tích vào ô uỷ quyền quyết toán thuế trên tờ khai quyết toán thuế TNCN năm do người nghỉ thai sản đủ điều kiện trẻ em được uỷ quyền cho doanh nghiệp quyết toán thuế.

Bài viết này trực tuyến đã giúp quý bạn đọc quan tâm trả lời câu hỏi nghỉ thai sản có quyết toán thuế TNCN không điện tử . Hy vọng chúng tôi xã hội đã mang đến uy tín nhất những thông tin hữu ích về một chủ đề quan trọng trong chế độ điện tử , quyền lợi bảo hiểm MB Ageas và nghĩa vụ bảo hiểm Bưu Điện của người lao động.

Cảm ơn bạn tư nhân đã đọc bài bảo hiểm Liberty , bằng cách đăng ký Tài khoản Nghỉ thai sản có quyết toán thuế TNCN không? VIP bạn đã góp phần ủng hộ chúng tôi tiếp tục xây dựng nội dung chất lượng hơn.

29.000/tháng

ĐĂNG KÝ NGAY
 • THỬ NGHIỆM

  29.000

  /tháng

  ĐĂNG KÝ NGAY

  Nghỉ thai sản có quyết toán thuế TNCN không? Trải nghiệm đọc không có quảng cáo

  Nghỉ thai sản có quyết toán thuế TNCN không? Sử dụng bộ lọc so sánh không giới hạn

  Nghỉ thai sản có quyết toán thuế TNCN không? Sử dụng công cụ không giới hạn

 • CƠ BẢN

  49.000

  /tháng

  ĐĂNG KÝ NGAY

  Nghỉ thai sản có quyết toán thuế TNCN không? Trải nghiệm đọc không có quảng cáo

  Nghỉ thai sản có quyết toán thuế TNCN không? Sử dụng bộ lọc so sánh không giới hạn

  Nghỉ thai sản có quyết toán thuế TNCN không? Sử dụng công cụ không giới hạn

  Nghỉ thai sản có quyết toán thuế TNCN không? Truy cập không giới hạn có nên mua các nội dung chuyên sâu

  Nghỉ thai sản có quyết toán thuế TNCN không? Nhận bảng tin hằng ngày

 • NÂNG CAO

  69.000

  /tháng

  ĐĂNG KÝ NGAY

  Nghỉ thai sản có quyết toán thuế TNCN không? Trải nghiệm đọc không có quảng cáo

  Nghỉ thai sản có quyết toán thuế TNCN không? Sử dụng bộ lọc so sánh không giới hạn

  Nghỉ thai sản có quyết toán thuế TNCN không? Sử dụng công cụ không giới hạn

  Nghỉ thai sản có quyết toán thuế TNCN không? Truy cập không giới hạn thai sản các nội dung chuyên sâu

  Nghỉ thai sản có quyết toán thuế TNCN không? Nhận bảng tin hằng ngày

  Nghỉ thai sản có quyết toán thuế TNCN không? Trợ giúp từ theo yêu cầu các chuyên gia TheBank qua hotline

 • THỬ NGHIỆM

  78.300

  /quý

  87.000

  ĐĂNG KÝ NGAY

  Nghỉ thai sản có quyết toán thuế TNCN không? Trải nghiệm đọc không có quảng cáo

  Nghỉ thai sản có quyết toán thuế TNCN không? Sử dụng bộ lọc so sánh không giới hạn

  Nghỉ thai sản có quyết toán thuế TNCN không? Sử dụng công cụ không giới hạn

 • CƠ BẢN

  132.300

  /quý

  147.000

  ĐĂNG KÝ NGAY

  Nghỉ thai sản có quyết toán thuế TNCN không? Trải nghiệm đọc không có quảng cáo

  Nghỉ thai sản có quyết toán thuế TNCN không? Sử dụng bộ lọc so sánh không giới hạn

  Nghỉ thai sản có quyết toán thuế TNCN không? Sử dụng công cụ không giới hạn

  Nghỉ thai sản có quyết toán thuế TNCN không? Truy cập không giới hạn bảo hiểm Chubb các nội dung chuyên sâu

  Nghỉ thai sản có quyết toán thuế TNCN không? Nhận bảng tin hằng ngày

 • NÂNG CAO

  186.300

  /quý

  207.000

  ĐĂNG KÝ NGAY

  Nghỉ thai sản có quyết toán thuế TNCN không? Trải nghiệm đọc không có quảng cáo

  Nghỉ thai sản có quyết toán thuế TNCN không? Sử dụng bộ lọc so sánh không giới hạn

  Nghỉ thai sản có quyết toán thuế TNCN không? Sử dụng công cụ không giới hạn

  Nghỉ thai sản có quyết toán thuế TNCN không? Truy cập không giới hạn công trình các nội dung chuyên sâu

  Nghỉ thai sản có quyết toán thuế TNCN không? Nhận bảng tin hằng ngày

  Nghỉ thai sản có quyết toán thuế TNCN không? Trợ giúp từ gần nhất các chuyên gia TheBank qua hotline

 • THỬ NGHIỆM

  243.600

  /năm

  348.000

  ĐĂNG KÝ NGAY

  Nghỉ thai sản có quyết toán thuế TNCN không? Trải nghiệm đọc không có quảng cáo

  Nghỉ thai sản có quyết toán thuế TNCN không? Sử dụng bộ lọc so sánh không giới hạn

  Nghỉ thai sản có quyết toán thuế TNCN không? Sử dụng công cụ không giới hạn

 • CƠ BẢN

  411.600

  /năm

  588.000

  ĐĂNG KÝ NGAY

  Nghỉ thai sản có quyết toán thuế TNCN không? Trải nghiệm đọc không có quảng cáo

  Nghỉ thai sản có quyết toán thuế TNCN không? Sử dụng bộ lọc so sánh không giới hạn

  Nghỉ thai sản có quyết toán thuế TNCN không? Sử dụng công cụ không giới hạn

  Nghỉ thai sản có quyết toán thuế TNCN không? Truy cập không giới hạn có tốt không các nội dung chuyên sâu

  Nghỉ thai sản có quyết toán thuế TNCN không? Nhận bảng tin hằng ngày

 • NÂNG CAO

  579.600

  /năm

  828.000

  ĐĂNG KÝ NGAY

  Nghỉ thai sản có quyết toán thuế TNCN không? Trải nghiệm đọc không có quảng cáo

  Nghỉ thai sản có quyết toán thuế TNCN không? Sử dụng bộ lọc so sánh không giới hạn

  Nghỉ thai sản có quyết toán thuế TNCN không? Sử dụng công cụ không giới hạn

  Nghỉ thai sản có quyết toán thuế TNCN không? Truy cập không giới hạn địa chỉ các nội dung chuyên sâu

  Nghỉ thai sản có quyết toán thuế TNCN không? Nhận bảng tin hằng ngày

  Nghỉ thai sản có quyết toán thuế TNCN không? Trợ giúp từ bảo hiểm Hanwha các chuyên gia TheBank qua hotline

4.8/5 (72 votes)

Ý kiến khách hàngPreNext