Người lao động được hưởng chế độ thai sản khi nhận con nuôi như thế nào?

Trường hợp người lao động không có con có thế nhận con nuôi. Bên cạnh đó, Luật Bảo hiểm xã hội cũng có những quy định về chế độ thai sản khi nhận con nuôi của người lao động.

Pháp luật Việt Nam sức khỏe vẫn quy định về chế độ thai sản khi nhận con nuôi bảo hiểm Fubon life của người lao động bảo hiểm Dai-ichi Life . Vậy điều kiện tài sản và thủ tục dịch vụ để nhận chế độ này như thế nào?

Người lao động được hưởng chế độ thai sản khi nhận con nuôi như thế nào?

uy tín nhất Khi nhận con nuôi bảo hiệm VNI , người lao động đủ điều kiện tư nhân vẫn hưởng chế độ thai sản

Điều kiện bảo hiểm Viễn Đông của chế độ thai sản xin con nuôi

Điều 31 Luật BHXH năm 2014 quy định về điều kiện hưởng chế độ thai sản:

“Điều 31 đăng ký . Điều kiện hưởng chế độ thai sản

1 tai nạn . Người lao động có nên mua được hưởng chế độ thai sản khi thuộc một trong sức khỏe các trường hợp bảo hiểm Bưu Điện sau đây:

a) Lao động nữ mang thai;

b) Lao động nữ sinh con;

c) Lao động nữ mang thai hộ mua ở đâu và người mẹ nhờ mang thai hộ;

d) Người lao động nhận nuôi con nuôi dưới 06 tháng tuổi;

đ) Lao động nữ đặt vòng tránh thai bảo hiểm MSIG , người lao động thực hiện biện pháp triệt sản;

e) Lao động nam đang đóng bảo hiểm xã hội có vợ sinh con.

2 lừa đảo . Người lao động quy định tại trẻ em các điểm b tư nhân , c chữa bệnh và d khoản 1 Điều này phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 06 tháng báo giá trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con tại nhà hoặc nhận nuôi con nuôi.”

Căn cứ vào Điều trên trẻ em , trường hợp người lao động nhận nuôi con nuôi dưới 06 tháng tuổi bảo hiểm Fubon life sẽ chữa bệnh được hưởng chế độ thai sản.

bao nhiêu tiền Bên cạnh đó bảo hiểm FWD , Điều 36 tại Luật này bảo hiểm BIDV cũng quy định về thời gian hưởng chế độ khi nhận con nuôi:

“Điều 36 bảo hiểm UIC . Thời gian hưởng chế độ khi nhận con nuôi

Người lao động nhận nuôi con nuôi dưới 06 tháng tuổi nhà nước thì bảo hiểm BSH được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản cho đến khi con đủ 06 tháng tuổi bảo hiểm Viễn Đông . Trường hợp cả cha đăng ký và mẹ cùng tham gia bảo hiểm xã hội đủ điều kiện hưởng chế độ thai sản quy định tại khoản 2 Điều 31 bảo hiểm Chubb của Luật này tư nhân thì chỉ cha bảo hiểm QBE hoặc mẹ bảo hiểm Bảo Việt được nghỉ việc hưởng chế độ.”

Hồ sơ hưởng chế độ thai sản xin con nuôi

Để hưởng chế độ thai sản xin con nuôi bảo hiểm Fubon life , người lao động cần chuẩn bị hồ sơ bảo hiểm OPES bao gồm bảo hiểm Phú Hưng các loại giấy tờ sau:

 • Bản sao giấy chứng sinh tại nhà hoặc bản sao giấy khai sinh bảo hiểm Prudential của con;
 • Giấy chứng nhận con nuôi;
 • Danh sách người lao động nghỉ việc hưởng chế độ thai sản do đơn vị sử dụng lao động lập mẫu C70a-HD.

Sau khi hoàn thành hồ sơ bảo hiểm Dai-ichi Life , người lao động nộp cho đơn vị sử dụng lao động trong vòng 45 ngày kể từ ngày đi làm lại bảo hiểm Aviva để đơn vị này bảo hiểm MB Ageas và cơ quan BHXH có trách nhiệm giải quyết cho bạn.

bảng giá Những thông tin cần thiết về điều kiện hàng hóa cũng như thủ tục hưởng chế độ thai sản khi nhận con nuôi bảo hiểm Chubb đã bảng giá được nêu trong bài viết này bảo hiểm UIC . Hy vọng chúng tôi bảo hiểm Viễn Đông đã phần nào giải đáp bảo hiểm AIG được thắc mắc bảo hiểm PVI của người lao động.

Cảm ơn bạn bảo hiểm QBE đã đọc bài bảo hiểm QBE , bằng cách đăng ký Tài khoản Người lao động được hưởng chế độ thai sản khi nhận con nuôi như thế nào? VIP bạn đã góp phần ủng hộ chúng tôi tiếp tục xây dựng nội dung chất lượng hơn.

29.000/tháng

ĐĂNG KÝ NGAY
 • THỬ NGHIỆM

  29.000

  /tháng

  ĐĂNG KÝ NGAY

  Người lao động được hưởng chế độ thai sản khi nhận con nuôi như thế nào? Trải nghiệm đọc không có quảng cáo

  Người lao động được hưởng chế độ thai sản khi nhận con nuôi như thế nào? Sử dụng bộ lọc so sánh không giới hạn

  Người lao động được hưởng chế độ thai sản khi nhận con nuôi như thế nào? Sử dụng công cụ không giới hạn

 • CƠ BẢN

  49.000

  /tháng

  ĐĂNG KÝ NGAY

  Người lao động được hưởng chế độ thai sản khi nhận con nuôi như thế nào? Trải nghiệm đọc không có quảng cáo

  Người lao động được hưởng chế độ thai sản khi nhận con nuôi như thế nào? Sử dụng bộ lọc so sánh không giới hạn

  Người lao động được hưởng chế độ thai sản khi nhận con nuôi như thế nào? Sử dụng công cụ không giới hạn

  Người lao động được hưởng chế độ thai sản khi nhận con nuôi như thế nào? Truy cập không giới hạn ngân hàng các nội dung chuyên sâu

  Người lao động được hưởng chế độ thai sản khi nhận con nuôi như thế nào? Nhận bảng tin hằng ngày

 • NÂNG CAO

  69.000

  /tháng

  ĐĂNG KÝ NGAY

  Người lao động được hưởng chế độ thai sản khi nhận con nuôi như thế nào? Trải nghiệm đọc không có quảng cáo

  Người lao động được hưởng chế độ thai sản khi nhận con nuôi như thế nào? Sử dụng bộ lọc so sánh không giới hạn

  Người lao động được hưởng chế độ thai sản khi nhận con nuôi như thế nào? Sử dụng công cụ không giới hạn

  Người lao động được hưởng chế độ thai sản khi nhận con nuôi như thế nào? Truy cập không giới hạn chữa bệnh các nội dung chuyên sâu

  Người lao động được hưởng chế độ thai sản khi nhận con nuôi như thế nào? Nhận bảng tin hằng ngày

  Người lao động được hưởng chế độ thai sản khi nhận con nuôi như thế nào? Trợ giúp từ bảo hiểm OPES các chuyên gia TheBank qua hotline

 • THỬ NGHIỆM

  78.300

  /quý

  87.000

  ĐĂNG KÝ NGAY

  Người lao động được hưởng chế độ thai sản khi nhận con nuôi như thế nào? Trải nghiệm đọc không có quảng cáo

  Người lao động được hưởng chế độ thai sản khi nhận con nuôi như thế nào? Sử dụng bộ lọc so sánh không giới hạn

  Người lao động được hưởng chế độ thai sản khi nhận con nuôi như thế nào? Sử dụng công cụ không giới hạn

 • CƠ BẢN

  132.300

  /quý

  147.000

  ĐĂNG KÝ NGAY

  Người lao động được hưởng chế độ thai sản khi nhận con nuôi như thế nào? Trải nghiệm đọc không có quảng cáo

  Người lao động được hưởng chế độ thai sản khi nhận con nuôi như thế nào? Sử dụng bộ lọc so sánh không giới hạn

  Người lao động được hưởng chế độ thai sản khi nhận con nuôi như thế nào? Sử dụng công cụ không giới hạn

  Người lao động được hưởng chế độ thai sản khi nhận con nuôi như thế nào? Truy cập không giới hạn tại nhà các nội dung chuyên sâu

  Người lao động được hưởng chế độ thai sản khi nhận con nuôi như thế nào? Nhận bảng tin hằng ngày

 • NÂNG CAO

  186.300

  /quý

  207.000

  ĐĂNG KÝ NGAY

  Người lao động được hưởng chế độ thai sản khi nhận con nuôi như thế nào? Trải nghiệm đọc không có quảng cáo

  Người lao động được hưởng chế độ thai sản khi nhận con nuôi như thế nào? Sử dụng bộ lọc so sánh không giới hạn

  Người lao động được hưởng chế độ thai sản khi nhận con nuôi như thế nào? Sử dụng công cụ không giới hạn

  Người lao động được hưởng chế độ thai sản khi nhận con nuôi như thế nào? Truy cập không giới hạn ung thư các nội dung chuyên sâu

  Người lao động được hưởng chế độ thai sản khi nhận con nuôi như thế nào? Nhận bảng tin hằng ngày

  Người lao động được hưởng chế độ thai sản khi nhận con nuôi như thế nào? Trợ giúp từ nhanh nhất các chuyên gia TheBank qua hotline

 • THỬ NGHIỆM

  243.600

  /năm

  348.000

  ĐĂNG KÝ NGAY

  Người lao động được hưởng chế độ thai sản khi nhận con nuôi như thế nào? Trải nghiệm đọc không có quảng cáo

  Người lao động được hưởng chế độ thai sản khi nhận con nuôi như thế nào? Sử dụng bộ lọc so sánh không giới hạn

  Người lao động được hưởng chế độ thai sản khi nhận con nuôi như thế nào? Sử dụng công cụ không giới hạn

 • CƠ BẢN

  411.600

  /năm

  588.000

  ĐĂNG KÝ NGAY

  Người lao động được hưởng chế độ thai sản khi nhận con nuôi như thế nào? Trải nghiệm đọc không có quảng cáo

  Người lao động được hưởng chế độ thai sản khi nhận con nuôi như thế nào? Sử dụng bộ lọc so sánh không giới hạn

  Người lao động được hưởng chế độ thai sản khi nhận con nuôi như thế nào? Sử dụng công cụ không giới hạn

  Người lao động được hưởng chế độ thai sản khi nhận con nuôi như thế nào? Truy cập không giới hạn con người các nội dung chuyên sâu

  Người lao động được hưởng chế độ thai sản khi nhận con nuôi như thế nào? Nhận bảng tin hằng ngày

 • NÂNG CAO

  579.600

  /năm

  828.000

  ĐĂNG KÝ NGAY

  Người lao động được hưởng chế độ thai sản khi nhận con nuôi như thế nào? Trải nghiệm đọc không có quảng cáo

  Người lao động được hưởng chế độ thai sản khi nhận con nuôi như thế nào? Sử dụng bộ lọc so sánh không giới hạn

  Người lao động được hưởng chế độ thai sản khi nhận con nuôi như thế nào? Sử dụng công cụ không giới hạn

  Người lao động được hưởng chế độ thai sản khi nhận con nuôi như thế nào? Truy cập không giới hạn điện tử các nội dung chuyên sâu

  Người lao động được hưởng chế độ thai sản khi nhận con nuôi như thế nào? Nhận bảng tin hằng ngày

  Người lao động được hưởng chế độ thai sản khi nhận con nuôi như thế nào? Trợ giúp từ thai sản các chuyên gia TheBank qua hotline

4.8/5 (64 votes)

Ý kiến khách hàngPreNext