Người lao động gặp khó khăn vì Covid-19 được hỗ trợ về BHXH, bảo hiểm thất nghiệp

Người lao động và doanh nghiệp chịu ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 sẽ được hỗ trợ về BHXH và bảo hiểm thất nghiệp thông qua 3 chính sách mới.

Trước đó Chính phủ giá bao nhiêu đã ban hành Nghị quyết 68/NQ-CP về một số chính sách hỗ trợ người lao động bảo hiểm UIC và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 bảo hiểm Phú Hưng , trong đó đáng chú ý có 3 chính sách hỗ trợ về BHXH bảo hiểm Mirae Asset và bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) bảo hiểm Viễn Đông . Cụ thể:

Tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí lừa đảo và tử tuất

Chính phủ cho phép doanh nghiệp bao nhiêu tiền được tạm dừng đóng vào Quỹ hưu trí có tốt không và tử tuất Cụ thể:

- Điều kiện tạm dừng: Doanh nghiệp bị ảnh hưởng dẫn đến phải giảm từ 15% lao động tham gia bảo hiểm xã hội bảo hiểm MSIG trở lên so báo giá với thời điểm tháng 4/2021 y tế , kể cả lao động ngừng việc y tế , tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động gần nhất , thỏa thuận nghỉ không hưởng lương.

- Thời gian tạm dừng:

 • 6 tháng kể từ thời điểm nộp hồ sơ đề nghị
 • Không ung thư quá 12 tháng đối bảo hiểm Sun life với trường hợp bảo hiểm Viễn Đông đã trực tuyến được giải quyết tạm dừng đóng theo Nghị quyết số 42 phi nhân thọ và Nghị quyết số 154 bảo hiểm Hanwha , bán ở đâu nếu đủ điều kiện.

Giảm mức đóng bảo hiểm tai nạn lao động tại nhà , bệnh nghề nghiệp

Theo Nghị quyết số 68 bảo hiểm Liberty , người sử dụng lao động tài sản được áp dụng mức đóng bằng 0% quỹ tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động bao nhiêu tiền , bệnh nghề nghiệp (BHTNLĐBNN) trong 12 tháng.

- Thời gian áp dụng: Từ ngày 1/7/2021 đến hết ngày 30/6/2022

- Đối tượng áp dụng: Người lao động thuộc đối tượng áp dụng chế độ bảo hiểm tai nạn lao động ung thư , bệnh nghề nghiệp công trình , trừ cán bộ thiết bị , công chức bảo hiểm Bưu Điện , viên chức điện tử , người thuộc lực lượng vũ trang nhân dân địa chỉ , người lao động trong bảo hiểm Liberty các cơ quan hướng dẫn của Đảng bán ở đâu , Nhà nước bảo hiểm Aviva , cơ quan hành chính giá rẻ , đơn vị sự nghiệp công lập bảo hiểm BIC được hưởng lương từ ngân sách Nhà nước.

Doanh nghiệp bảo hiểm UIC sẽ hỗ trợ toàn bộ số tiền có gia đình được từ việc giảm đóng Quỹ BHTNLĐBNN cho phòng chống đại dịch Covid-19.

Người lao động gặp khó khăn vì Covid-19 được hỗ trợ về BHXH, bảo hiểm thất nghiệp

Người lao động bảo hiểm Chubb và doanh nghiệp khó khăn vì dịch bệnh cháy nổ được hỗ trợ về BHXH bảo hiểm Aviva , BHTN

Hỗ trợ kinh phí đào tạo nghề cho người lao động

Doanh nghiệp hàng hóa được hỗ trợ kinh phí đào tạo địa chỉ , bồi dưỡng bảo hiểm Hanwha , nâng cao trình độ kỹ năng nghề từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp.

- Điều kiện hỗ trợ:

 • Doanh nghiệp đóng đủ BHTN cho người lao động từ đủ 12 tháng có nên mua trở lên tính đến thời điểm đề nghị hỗ trợ
 • Doanh nghiệp phải thay đổi cơ cấu công nghệ theo quy định tại khoản 1 Điều 42 Bộ luật Lao động
 • Doanh nghiệp có doanh thu lừa đảo của quý liền kề trước thời điểm đề nghị hỗ trợ giảm từ 10% bảo hiểm Vinare trở lên so y tế với cùng kỳ năm 2019 bảo hiểm Mirae Asset hoặc năm 2020
 • Doanh nghiệp có phương án bảo hiểm Quân Đội hoặc phối hợp bảo hiểm AIG với cơ sở giáo dục nghề nghiệp có phương án đào tạo bảo hiểm UIC , bồi dưỡng bảo hiểm Quân Đội , nâng cao trình độ kỹ năng nghề có nên mua để duy trì việc làm cho người lao động theo quy định.

- Mức hỗ trợ: tối đa là 1,5 triệu đồng/người/tháng

- Thời gian hỗ trợ: tối đa 6 tháng

- Thời gian nộp hồ sơ đề nghị hỗ trợ: từ ngày 1/7/2021 đến hết ngày 30/6/2022.

Với bảo hiểm Sun life những chính sách hỗ trợ này từ Chính phủ lừa đảo , hy vọng bảo hiểm GIC những người lao động bảo hiệm VNI và doanh nghiệp gặp khó khăn theo yêu cầu có thể có điều kiện báo giá để lao động bảo hiểm MB Ageas , phục hồi sản xuất kinh doanh.

Cảm ơn bạn uy tín nhất đã đọc bài bảo hiểm AIA , bằng cách đăng ký Tài khoản Người lao động gặp khó khăn vì Covid-19 được hỗ trợ về BHXH, bảo hiểm thất nghiệp VIP bạn đã góp phần ủng hộ chúng tôi tiếp tục xây dựng nội dung chất lượng hơn.

29.000/tháng

ĐĂNG KÝ NGAY
 • THỬ NGHIỆM

  29.000

  /tháng

  ĐĂNG KÝ NGAY

  Người lao động gặp khó khăn vì Covid-19 được hỗ trợ về BHXH, bảo hiểm thất nghiệp Trải nghiệm đọc không có quảng cáo

  Người lao động gặp khó khăn vì Covid-19 được hỗ trợ về BHXH, bảo hiểm thất nghiệp Sử dụng bộ lọc so sánh không giới hạn

  Người lao động gặp khó khăn vì Covid-19 được hỗ trợ về BHXH, bảo hiểm thất nghiệp Sử dụng công cụ không giới hạn

 • CƠ BẢN

  49.000

  /tháng

  ĐĂNG KÝ NGAY

  Người lao động gặp khó khăn vì Covid-19 được hỗ trợ về BHXH, bảo hiểm thất nghiệp Trải nghiệm đọc không có quảng cáo

  Người lao động gặp khó khăn vì Covid-19 được hỗ trợ về BHXH, bảo hiểm thất nghiệp Sử dụng bộ lọc so sánh không giới hạn

  Người lao động gặp khó khăn vì Covid-19 được hỗ trợ về BHXH, bảo hiểm thất nghiệp Sử dụng công cụ không giới hạn

  Người lao động gặp khó khăn vì Covid-19 được hỗ trợ về BHXH, bảo hiểm thất nghiệp Truy cập không giới hạn tốt nhất các nội dung chuyên sâu

  Người lao động gặp khó khăn vì Covid-19 được hỗ trợ về BHXH, bảo hiểm thất nghiệp Nhận bảng tin hằng ngày

 • NÂNG CAO

  69.000

  /tháng

  ĐĂNG KÝ NGAY

  Người lao động gặp khó khăn vì Covid-19 được hỗ trợ về BHXH, bảo hiểm thất nghiệp Trải nghiệm đọc không có quảng cáo

  Người lao động gặp khó khăn vì Covid-19 được hỗ trợ về BHXH, bảo hiểm thất nghiệp Sử dụng bộ lọc so sánh không giới hạn

  Người lao động gặp khó khăn vì Covid-19 được hỗ trợ về BHXH, bảo hiểm thất nghiệp Sử dụng công cụ không giới hạn

  Người lao động gặp khó khăn vì Covid-19 được hỗ trợ về BHXH, bảo hiểm thất nghiệp Truy cập không giới hạn bảo hiểm MSIG các nội dung chuyên sâu

  Người lao động gặp khó khăn vì Covid-19 được hỗ trợ về BHXH, bảo hiểm thất nghiệp Nhận bảng tin hằng ngày

  Người lao động gặp khó khăn vì Covid-19 được hỗ trợ về BHXH, bảo hiểm thất nghiệp Trợ giúp từ bảo hiểm Phú Hưng các chuyên gia TheBank qua hotline

 • THỬ NGHIỆM

  78.300

  /quý

  87.000

  ĐĂNG KÝ NGAY

  Người lao động gặp khó khăn vì Covid-19 được hỗ trợ về BHXH, bảo hiểm thất nghiệp Trải nghiệm đọc không có quảng cáo

  Người lao động gặp khó khăn vì Covid-19 được hỗ trợ về BHXH, bảo hiểm thất nghiệp Sử dụng bộ lọc so sánh không giới hạn

  Người lao động gặp khó khăn vì Covid-19 được hỗ trợ về BHXH, bảo hiểm thất nghiệp Sử dụng công cụ không giới hạn

 • CƠ BẢN

  132.300

  /quý

  147.000

  ĐĂNG KÝ NGAY

  Người lao động gặp khó khăn vì Covid-19 được hỗ trợ về BHXH, bảo hiểm thất nghiệp Trải nghiệm đọc không có quảng cáo

  Người lao động gặp khó khăn vì Covid-19 được hỗ trợ về BHXH, bảo hiểm thất nghiệp Sử dụng bộ lọc so sánh không giới hạn

  Người lao động gặp khó khăn vì Covid-19 được hỗ trợ về BHXH, bảo hiểm thất nghiệp Sử dụng công cụ không giới hạn

  Người lao động gặp khó khăn vì Covid-19 được hỗ trợ về BHXH, bảo hiểm thất nghiệp Truy cập không giới hạn khoản vay các nội dung chuyên sâu

  Người lao động gặp khó khăn vì Covid-19 được hỗ trợ về BHXH, bảo hiểm thất nghiệp Nhận bảng tin hằng ngày

 • NÂNG CAO

  186.300

  /quý

  207.000

  ĐĂNG KÝ NGAY

  Người lao động gặp khó khăn vì Covid-19 được hỗ trợ về BHXH, bảo hiểm thất nghiệp Trải nghiệm đọc không có quảng cáo

  Người lao động gặp khó khăn vì Covid-19 được hỗ trợ về BHXH, bảo hiểm thất nghiệp Sử dụng bộ lọc so sánh không giới hạn

  Người lao động gặp khó khăn vì Covid-19 được hỗ trợ về BHXH, bảo hiểm thất nghiệp Sử dụng công cụ không giới hạn

  Người lao động gặp khó khăn vì Covid-19 được hỗ trợ về BHXH, bảo hiểm thất nghiệp Truy cập không giới hạn bảo hiểm MB Ageas các nội dung chuyên sâu

  Người lao động gặp khó khăn vì Covid-19 được hỗ trợ về BHXH, bảo hiểm thất nghiệp Nhận bảng tin hằng ngày

  Người lao động gặp khó khăn vì Covid-19 được hỗ trợ về BHXH, bảo hiểm thất nghiệp Trợ giúp từ bảo hiểm AAA các chuyên gia TheBank qua hotline

 • THỬ NGHIỆM

  243.600

  /năm

  348.000

  ĐĂNG KÝ NGAY

  Người lao động gặp khó khăn vì Covid-19 được hỗ trợ về BHXH, bảo hiểm thất nghiệp Trải nghiệm đọc không có quảng cáo

  Người lao động gặp khó khăn vì Covid-19 được hỗ trợ về BHXH, bảo hiểm thất nghiệp Sử dụng bộ lọc so sánh không giới hạn

  Người lao động gặp khó khăn vì Covid-19 được hỗ trợ về BHXH, bảo hiểm thất nghiệp Sử dụng công cụ không giới hạn

 • CƠ BẢN

  411.600

  /năm

  588.000

  ĐĂNG KÝ NGAY

  Người lao động gặp khó khăn vì Covid-19 được hỗ trợ về BHXH, bảo hiểm thất nghiệp Trải nghiệm đọc không có quảng cáo

  Người lao động gặp khó khăn vì Covid-19 được hỗ trợ về BHXH, bảo hiểm thất nghiệp Sử dụng bộ lọc so sánh không giới hạn

  Người lao động gặp khó khăn vì Covid-19 được hỗ trợ về BHXH, bảo hiểm thất nghiệp Sử dụng công cụ không giới hạn

  Người lao động gặp khó khăn vì Covid-19 được hỗ trợ về BHXH, bảo hiểm thất nghiệp Truy cập không giới hạn hàng hóa các nội dung chuyên sâu

  Người lao động gặp khó khăn vì Covid-19 được hỗ trợ về BHXH, bảo hiểm thất nghiệp Nhận bảng tin hằng ngày

 • NÂNG CAO

  579.600

  /năm

  828.000

  ĐĂNG KÝ NGAY

  Người lao động gặp khó khăn vì Covid-19 được hỗ trợ về BHXH, bảo hiểm thất nghiệp Trải nghiệm đọc không có quảng cáo

  Người lao động gặp khó khăn vì Covid-19 được hỗ trợ về BHXH, bảo hiểm thất nghiệp Sử dụng bộ lọc so sánh không giới hạn

  Người lao động gặp khó khăn vì Covid-19 được hỗ trợ về BHXH, bảo hiểm thất nghiệp Sử dụng công cụ không giới hạn

  Người lao động gặp khó khăn vì Covid-19 được hỗ trợ về BHXH, bảo hiểm thất nghiệp Truy cập không giới hạn giá rẻ các nội dung chuyên sâu

  Người lao động gặp khó khăn vì Covid-19 được hỗ trợ về BHXH, bảo hiểm thất nghiệp Nhận bảng tin hằng ngày

  Người lao động gặp khó khăn vì Covid-19 được hỗ trợ về BHXH, bảo hiểm thất nghiệp Trợ giúp từ bảo hiểm Fubon life các chuyên gia TheBank qua hotline

Đóng góp bài viết cho bé của bạn bằng cách gửi bài viết Tại Đây

4.9/5 (73 votes)

Ý kiến khách hàngPreNext