Những thông tin về chế độ thai sản của chồng

Chế độ thai sản của chồng là chính sách của Nhà nước quy định nhằm giúp cho người chồng có thời gian và kinh tế để chăm sóc vợ con lúc mới sinh.

Trường hợp lao động nam đóng bảo hiểm xã hội lừa đảo mà có vợ sinh con xã hội cũng công ty sẽ nhận bảo hiệm VNI được chế độ thai sản theo quy định pháp luật trẻ em . Vậy hướng dẫn hiện nay nhanh nhất , chế độ thai sản bán ở đâu của chồng như thế nào?

Điều kiện hưởng chế độ thai sản dành cho chồng

Điều 31 Luật BHXH năm 2014 có quy định về điều kiện hưởng chế độ thai sản tư nhân của chồng:

“Lao động nam đang đóng bảo hiểm xã hội có vợ sinh con.”
mua ở đâu Hơn nữa phi nhân thọ , điểm a khoản 2 Điều 9 Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH địa chỉ cũng quy định về điều kiện hưởng mức trợ cấp 1 lần chế độ thai sản cho lao động nam tham gia BHXH sức khỏe , gần đây mà mẹ bảo hiểm ABIC thì không tham gia thì:

“Phải đóng BHXH từ đủ 06 tháng gần nhất trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con.”

bảo hiểm Aviva Hiện nay bảo hiểm ABIC , pháp luật không cam kết quá quy định khắt khe về chế độ thai sản bảo hiểm Viễn Đông của chồng.

Những thông tin về chế độ thai sản của chồng

Người lao động nam báo giá được hưởng chế độ thai sản theo quy định bảo hiểm AIA của pháp luật

Thời gian hưởng chế độ thai sản dành cho người chồng

Thời gian hưởng chế độ thai sản bảo hiểm Fubon life của chồng bảo hiểm Mirae Asset được quy định tại khoản 2 Điều 34 Luật BHXH năm 2014:

 • Nghỉ 05 ngày làm việc bảo hiểm PVI với tốt nhất những trường hợp thông thường;
 • Nghỉ 07 ngày làm việc trong trường hợp vợ sinh mổ bảo hiệm VNI , sinh con dưới 32 tuần tuổi;
 • Nghỉ 10 ngày làm việc khi vợ sinh đôi tại nhà , sinh từ 3 con bảo hiểm Hanwha trở lên địa chỉ thì cứ thâm mỗi con bảo hiểm Bảo Việt được nghỉ thêm 3 ngày làm việc;
 • Nghỉ 14 ngày làm việc trực tuyến nếu vợ sinh đôi bảo hiểm Chubb trở lên hàng hóa mà sinh mổ.

Lưu ý: Thời gian nghỉ việc bảo hiểm Chubb được tính trong khoảng 30 ngày đầu kể từ ngày vợ sinh con gần đây và không tính bao nhiêu tiền chữa bệnh các ngày nghỉ lễ có nên mua , Tết địa chỉ , nghỉ hàng tuần.

phi nhân thọ Bên cạnh đó bảo hiểm Bảo Long , ngân hàng với một vài trường hợp báo giá đặc biệt bảo hiểm Bảo Việt , người chồng còn online được nghỉ thời gian dài hạn hơn đăng ký nếu:

 • Cả hai vợ chồng cùng tham gia bảo hiểm xã hội giá bao nhiêu nhưng vợ chết sau khi sinh con bảo hiểm Bảo Long thì chồng kỹ thuật sẽ bảo hiểm AAA được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản nhà nước với thời gian còn lại hàng hóa của vợ.

Trường hợp người vợ tham gia BHXH bảo hiểm QBE nhưng không đủ điều kiện về thời gian đóng điện tử mà chết bảo hiệm VNI thì người chồng bảo hiểm SGI được nghỉ việc bảo hiểm AIA và hưởng chế độ thai sản cho đến khi con đủ 06 tháng tuổi.

 • Chồng tham gia BHXH mua ở đâu mà không nghỉ việc khi vợ chết sau sinh bảo hiểm AIG thì ngoài tiền lương còn y tế được hưởng chế độ thai sản bồi thường và thời gian còn lại uy tín nhất của người vợ.
 • Chồng tham gia BHXH công ty mà có vợ chết bảo hiểm OPES hoặc bị rủi ro sau sinh bảo hiểm Bảo Việt , không đủ sức khỏe con người để chăm sóc con cái có xác nhận giá bao nhiêu của cơ sở khám chữa bệnh có thẩm quyền bảo hiểm BSH thì chồng bảo hiểm Fubon life sẽ thất nghiệp được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản cho đến khi con đủ 06 tháng tuổi.

Mức hưởng chế độ thai sản 2021 cho chồng

Mức hưởng chế độ thai sản ung thư của chồng bảo hiểm AIG được quy định tại khoản 1 Điều 39 Luật BHXH 2014:

“1 trẻ em . Người lao động hưởng chế độ thai sản theo quy định tại bảo hiểm Vietinbank các Điều 32 bảo hiểm Bảo Long , 33 khoản vay , 34 bảo hiểm Manulife , 35 bảo hiểm Bưu Điện , 36 điện tử và 37 bảo hiểm Quân Đội của Luật này bảo hiểm XTI thì mức hưởng chế độ thai sản bảo hiểm Aviva được tính thai sản như sau:

a) Mức hưởng một tháng bằng 100% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội y tế của 06 tháng trước khi nghỉ việc hưởng chế độ thai sản tại nhà . Trường hợp người lao động đóng bảo hiểm xã hội chưa đủ 06 tháng dịch vụ thì mức hưởng chế độ thai sản theo quy định tại Điều 32 tốt nhất , Điều 33 điện tử , nhân thọ các khoản 2 bảo hiểm PVI , 4 bảo hiểm GIC , 5 bảo hiểm Viễn Đông và 6 Điều 34 giá bao nhiêu , Điều 37 bảo hiểm Hanwha của Luật này là mức bình quân tiền lương tháng ngân hàng của công ty các tháng kỹ thuật đã đóng bảo hiểm xã hội;

b) Mức hưởng một ngày đối bảo hiểm MB Ageas với trường hợp quy định tại Điều 32 bảng giá và khoản 2 Điều 34 nhanh nhất của Luật này nhà nước được tính bằng mức hưởng chế độ thai sản theo tháng chia cho 24 ngày;”

Dựa vào đây bảo hiểm Viễn Đông , ta có công thức tính chế độ thai sản cho chồng:

Mức hưởng  = Mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH 06 tháng trước khi nghỉ hưởng chế độ thai sản : 24 ngày x Số ngày bảo hiểm Dai-ichi Life được nghỉ

Ví dụ: Lao động nam đóng lương bình quân tháng đóng BHXH là 6.000.000 vnđ/tháng công trình . Lao động nam này có vợ sinh mổ nên địa chỉ sẽ bảo hiểm Generali được nghỉ chế độ thai sản 07 ngày theo quy định.

Vậy số tiền thai sản bảo hiểm AIA mà lao động nam nhận điện tử được = 6.000.000 : 24 x 7 = 1.750.000 vnđ.

Tiền trợ cấp 1 lần cho lao động nam khi vợ không tham gia BHXH bảo hiểm Hanwha được tính theo mức lương cơ sở bồi thường của tháng người vợ sinh online . bảo hiểm QBE Hiện nay đăng ký , mức lương cơ sở là 1.490.000 vnđ/tháng bảo hiểm AIG . Do đó trẻ em , tiền trợ cấp 1 lần là 1.490.000 x 2 = 2.980.000 vnđ.

Hồ sơ hưởng chế độ thai sản dành cho chồng

Hồ sơ hưởng chế độ thai sản cho chồng bảo hiểm AIG được quy định tại điểm 2.2 khoản 2 Điều 4 Quyết định 166/QĐ-BHXH:

 • Bản sao giấy chứng minh;
 • Hoặc bản sao giấy khai sinh;
 • Hoặc trích lục khai sinh.

Với bảo hiểm AIA những trường hợp người vợ sinh mổ hướng dẫn hoặc sinh con dưới 32 tuần tuổi bảo hiểm Hanwha mà giấy chứng sinh không thể hiện cháy nổ thì cần có thêm cơ sở khám chữa bệnh thể hiện việc vợ sinh mổ cam kết hoặc sinh con dưới 32 tuần tuổi.

bảo hiểm Phú Hưng Nếu con chết sau sinh con người mà chưa tài sản được cấp giấy chứng sinh bảo hiểm Prudential thì thay bằng trích sao bảng giá hoặc tóm tắt hồ sơ bệnh án giá bao nhiêu hoặc giấy ra viện công trình của người mẹ có tốt không hoặc lao động nữ mang thai thể hiện con chết.

Thủ tục trực tuyến và quy trình hưởng chế độ thai sản năm 2021 cho chồng

Điều 102 Luật BHXH đưa ra quy trình hưởng chế độ thai sản cho chồng:

 • Bước 1: Người lao động nộp hồ sơ

Người lao động có trách nhiệm nộp hồ sơ cho người sử dụng lao động trong thời hạn 45 ngày kể từ ngày trở lại làm việc.

 • Bước 2: Người sử dụng lao động tổng hợp hồ sơ

Người sử dụng lao động cần nộp hồ sơ cho cơ quan BHXH trong vòng 10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ từ phía người lao động.

Tổng cộng trong vòng 55 ngày kể từ ngày lao động nam đi làm trở lại bảo hiểm MB Ageas thì người sử dụng lao động phải nộp hồ sơ hưởng chế độ lên cơ quan BHXH cháy nổ , bảo hiểm Aviva quá thời hạn trên giá bao nhiêu sẽ không lừa đảo được giải quyết.

 • Bước 3: Cơ quan BHXH giải quyết hồ sơ

Sau khi tiếp nhận hồ sơ từ phía người lao động trực tuyến hoặc người sử dụng lao động bảo hiểm Phú Hưng , cơ quan BHXH bán ở đâu sẽ giải quyết bảo hiểm Liberty , chi trả chế độ trong thời hạn:

+ Tối đa trong vòng 6 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ từ phía người sử dụng lao động.
+ Tối đa trong vòng 3 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ từ phía người lao động.

bảo hiểm Prudential Trên đây là toàn bộ thông tin quy định luật về chế độ thai sản công trình của chồng bảo hiểm Dai-ichi Life . Hy vọng chúng tôi bảo hiểm AAA đã giúp người lao động có bảo hiểm Aviva những kiến thức cần thiết bảo hiểm Phú Hưng để đảm bảo quyền lợi bảo hiểm Bảo Long của mình.

Cảm ơn bạn địa chỉ đã đọc bài giá rẻ , bằng cách đăng ký Tài khoản Những thông tin về chế độ thai sản của chồng VIP bạn đã góp phần ủng hộ chúng tôi tiếp tục xây dựng nội dung chất lượng hơn.

29.000/tháng

ĐĂNG KÝ NGAY
 • THỬ NGHIỆM

  29.000

  /tháng

  ĐĂNG KÝ NGAY

  Những thông tin về chế độ thai sản của chồng Trải nghiệm đọc không có quảng cáo

  Những thông tin về chế độ thai sản của chồng Sử dụng bộ lọc so sánh không giới hạn

  Những thông tin về chế độ thai sản của chồng Sử dụng công cụ không giới hạn

 • CƠ BẢN

  49.000

  /tháng

  ĐĂNG KÝ NGAY

  Những thông tin về chế độ thai sản của chồng Trải nghiệm đọc không có quảng cáo

  Những thông tin về chế độ thai sản của chồng Sử dụng bộ lọc so sánh không giới hạn

  Những thông tin về chế độ thai sản của chồng Sử dụng công cụ không giới hạn

  Những thông tin về chế độ thai sản của chồng Truy cập không giới hạn bảo hiểm Vietinbank các nội dung chuyên sâu

  Những thông tin về chế độ thai sản của chồng Nhận bảng tin hằng ngày

 • NÂNG CAO

  69.000

  /tháng

  ĐĂNG KÝ NGAY

  Những thông tin về chế độ thai sản của chồng Trải nghiệm đọc không có quảng cáo

  Những thông tin về chế độ thai sản của chồng Sử dụng bộ lọc so sánh không giới hạn

  Những thông tin về chế độ thai sản của chồng Sử dụng công cụ không giới hạn

  Những thông tin về chế độ thai sản của chồng Truy cập không giới hạn cho bé các nội dung chuyên sâu

  Những thông tin về chế độ thai sản của chồng Nhận bảng tin hằng ngày

  Những thông tin về chế độ thai sản của chồng Trợ giúp từ con người các chuyên gia TheBank qua hotline

 • THỬ NGHIỆM

  78.300

  /quý

  87.000

  ĐĂNG KÝ NGAY

  Những thông tin về chế độ thai sản của chồng Trải nghiệm đọc không có quảng cáo

  Những thông tin về chế độ thai sản của chồng Sử dụng bộ lọc so sánh không giới hạn

  Những thông tin về chế độ thai sản của chồng Sử dụng công cụ không giới hạn

 • CƠ BẢN

  132.300

  /quý

  147.000

  ĐĂNG KÝ NGAY

  Những thông tin về chế độ thai sản của chồng Trải nghiệm đọc không có quảng cáo

  Những thông tin về chế độ thai sản của chồng Sử dụng bộ lọc so sánh không giới hạn

  Những thông tin về chế độ thai sản của chồng Sử dụng công cụ không giới hạn

  Những thông tin về chế độ thai sản của chồng Truy cập không giới hạn trực tuyến các nội dung chuyên sâu

  Những thông tin về chế độ thai sản của chồng Nhận bảng tin hằng ngày

 • NÂNG CAO

  186.300

  /quý

  207.000

  ĐĂNG KÝ NGAY

  Những thông tin về chế độ thai sản của chồng Trải nghiệm đọc không có quảng cáo

  Những thông tin về chế độ thai sản của chồng Sử dụng bộ lọc so sánh không giới hạn

  Những thông tin về chế độ thai sản của chồng Sử dụng công cụ không giới hạn

  Những thông tin về chế độ thai sản của chồng Truy cập không giới hạn theo yêu cầu các nội dung chuyên sâu

  Những thông tin về chế độ thai sản của chồng Nhận bảng tin hằng ngày

  Những thông tin về chế độ thai sản của chồng Trợ giúp từ nhân thọ các chuyên gia TheBank qua hotline

 • THỬ NGHIỆM

  243.600

  /năm

  348.000

  ĐĂNG KÝ NGAY

  Những thông tin về chế độ thai sản của chồng Trải nghiệm đọc không có quảng cáo

  Những thông tin về chế độ thai sản của chồng Sử dụng bộ lọc so sánh không giới hạn

  Những thông tin về chế độ thai sản của chồng Sử dụng công cụ không giới hạn

 • CƠ BẢN

  411.600

  /năm

  588.000

  ĐĂNG KÝ NGAY

  Những thông tin về chế độ thai sản của chồng Trải nghiệm đọc không có quảng cáo

  Những thông tin về chế độ thai sản của chồng Sử dụng bộ lọc so sánh không giới hạn

  Những thông tin về chế độ thai sản của chồng Sử dụng công cụ không giới hạn

  Những thông tin về chế độ thai sản của chồng Truy cập không giới hạn cho bé các nội dung chuyên sâu

  Những thông tin về chế độ thai sản của chồng Nhận bảng tin hằng ngày

 • NÂNG CAO

  579.600

  /năm

  828.000

  ĐĂNG KÝ NGAY

  Những thông tin về chế độ thai sản của chồng Trải nghiệm đọc không có quảng cáo

  Những thông tin về chế độ thai sản của chồng Sử dụng bộ lọc so sánh không giới hạn

  Những thông tin về chế độ thai sản của chồng Sử dụng công cụ không giới hạn

  Những thông tin về chế độ thai sản của chồng Truy cập không giới hạn online các nội dung chuyên sâu

  Những thông tin về chế độ thai sản của chồng Nhận bảng tin hằng ngày

  Những thông tin về chế độ thai sản của chồng Trợ giúp từ bảo hiểm Bưu Điện các chuyên gia TheBank qua hotline

4.8/5 (61 votes)

Ý kiến khách hàngPreNext