Quy định hiện hành về chế độ nghỉ bệnh dài ngày

Chế độ nghỉ bệnh dài ngày dành cho những người lao động mắc bệnh cần nhiều thời gian điều trị, tổn hại lớn về sức khoẻ và kinh tế. Người lao động được hưởng chế độ này khi đáp ứng đủ theo quy định của pháp luật.

Trong bảo hiệm VNI quá trình làm việc bảo hiểm XTI của mỗi người bán ở đâu , người lao động khó uy tín nhất có thể tránh khỏi bảo hiểm UIC những lúc ốm đau xã hội , bệnh tật phải nghỉ dài ngày bảo hiểm GIC . Vậy ung thư hiện nay bảo hiểm Sun life , chế độ nghỉ bệnh dài ngày có quy định như thế nào?

Điều kiện bảo hiểm Liberty và thời gian hưởng chế độ nghỉ ốm dài hạn

Điều kiện hưởng chế độ nghỉ ốm bệnh dài ngày

Điều 25 Luật BHXH năm 2014 quy định về bảo hiểm Bảo Việt những đối tượng người lao động cháy nổ được hưởng chế độ ốm đau khi đáp ứng bảo hiểm Fubon life được bảo hiểm Sun life các điều kiện trẻ em sau đây:

 • trực tuyến những đối tượng BHXH bắt buộc như: Cán bộ nhanh nhất , công chức bảo hiểm Vinare , viên chức; người làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn bảo hiểm GIC hoặc xác định thời hạn,...
 • Người lao động bị ốm đau có xác nhận bảo hiểm Hanwha của cơ sở khám chữa bệnh có thẩm quyền theo quy định bao nhiêu tiền của Bộ Y tế.
 • Người lao động bị bệnh nằm trong Danh mục bệnh cần chữa trị dài ngày ban hành kèm theo Thông tư 46/2016/TT-BYT.

Quy định hiện hành về chế độ nghỉ bệnh dài ngày

Chế độ nghỉ bệnh dài ngày cho người lao động

Thời gian hưởng chế độ hưởng nghỉ ốm dài ngày

Còn qua Điều 26 Luật BHXH 2014 bảo hiểm Dai-ichi Life , ta bảo hiểm Generali sẽ nắm bảo hiểm GIC được cách tính thời gian chế độ nghỉ bệnh dài ngày theo yêu cầu của người lao động:

 • Người lao động làm việc trong điều kiện bình thường xã hội sẽ bảo hiểm FWD được hưởng 30 ngày bảo hiểm Vinare nếu đóng BHXH dưới 15 năm bồi thường , 40 ngày chữa bệnh nếu đó đủ BHXH từ 15 năm đến 30 năm bảo hiểm PVI , 60 ngày địa chỉ nếu thai sản đã đóng đủ BHXH từ 30 năm trở lên.
 • Trường hợp người lao động nghỉ ốm do cần điều trị dài ngày bảo hiểm Dai-ichi Life thì cam kết được nghỉ tối nhà nước đã 180 ngày tính cả thất nghiệp các ngày nghỉ lễ an toàn , nghỉ Tết bảo hiểm Hanwha , ngày nghỉ hàng tuần bảo hiểm Viễn Đông . an toàn Nếu hết 180 ngày bảo hiểm Chubb có nên mua vẫn phải tiếp tục điều trị bảo hiểm FWD thì bảo hiểm Generali được hưởng tiếp chế độ ốm đau gia đình với mức thấp hơn có nên mua nhưng thời gian hưởng tiếp tối đa bằng thời gian y tế đã đóng BHXH.
 • Với trường hợp người lao động làm có nên mua những công việc nặng nhọc bao nhiêu tiền , độc hại nhà nước , nguy hiểm báo giá hoặc trẻ em đặc biệt nặng nhọc hướng dẫn , độc hại tại nhà , nguy hiểm nghỉ 40 ngày cho bé nếu bảo hiểm Generali đã đóng BHXH dưới 15 năm mua ở đâu , 50 ngày địa chỉ nếu điện tử đã đóng từ đủ 15 năm đến dưới 30 năm bảo hiểm MSIG , 70 ngày uy tín nhất nếu khoản vay đã đóng BHXH từ đủ 30 năm trở lên.

gần nhất Như vậy có tốt không , trường hợp người lao động là một trong bảo hiểm Dai-ichi Life các đối tượng con người được hưởng chế độ nghỉ bệnh dài ngày bảo hiểm XTI sẽ uy tín nhất được hưởng thời gian nghỉ như quy định trên đây.

Hồ sơ hưởng chế độ nghỉ ốm dài hạn

Một bộ hồ sơ chuẩn bị chế độ hưởng bệnh dài ngày kỹ thuật bao gồm hướng dẫn các giấy tờ sau:

 • Bản chính/Bản sao giấy ra viện có công chứng;
 • Danh sách đề nghị giải quyết hưởng chế độ bồi thường , ốm đau thất nghiệp , thai sản bảo hiểm BSH , dưỡng sức phục hồi sức khoẻ (Mẫu 01B-HSB);
 • Mẫu giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH thai sản với thời gian điều trị ngoại trú;
 • Bản sao hồ sơ bệnh án có công chứng.

Thời gian nộp hồ sơ chế độ nghỉ ốm dài ngày

Đơn vị lập sức khỏe và nộp hồ sơ trong thời hạn không hướng dẫn quá 55 ngày kể từ ngày người lao động trở lại làm việc.

Quyền lợi bảo hiểm Aviva được hưởng chế độ nghỉ chữa bệnh dài ngày

Theo quy định tại nhà của pháp luật hiện hành khoản vay , người lao động bảo hiểm Bảo Long được hưởng nhân thọ những quyền lợi về chế độ nghỉ bệnh dài ngày bảo hiểm Bưu Điện như sau:

- Người lao động nhận uy tín nhất được quyền lợi về BHYT do quỹ BHXH đảm bảo.

- Người lao động nghỉ ốm đau thông thường bảo hiểm Sun life và nghỉ ốm đau dài hạn online được nghỉ tối đa 180 ngày hàng hóa được hưởng mức 75% mức tiền lương đóng BHXH bảo hiểm MSIG của tháng liền kề trước khi nghỉ việc.

- Trong trường hợp nghỉ hết 180 ngày online mà người lao động bảo hiểm Hanwha vẫn tiếp tục phải điều trị tai nạn thì bảo hiểm Hanwha sẽ cam kết được hưởng chế độ ở mức thấp hơn bảo hiểm Hanwha . Mức hưởng cụ thể theo tháng bằng:

 • 65% mức tiền lương đóng BHXH giá bao nhiêu của tháng liền kệ trước khi nghỉ ốm kỹ thuật nếu đóng BHXH từ đủ 30 năm trở lên.
 • 55% mức tiền lương đóng BHXH bảo hiểm UIC của tháng liền kề trước khi nghỉ ốm bảo hiểm Quân Đội nếu đóng BHXH từ đủ 15 năm đến dưới 30 năm.
 • 50% mức tiền lương đóng BHXH công ty của tháng liền kề trước khi nghỉ ốm online nếu đóng BHXH từ dưới 15 năm.

Bài viết này online đã tổng kết bảo hiểm Phú Hưng những thông tin liên quan đến chế độ nghỉ bệnh dài ngày bảo hiểm BSH của người lao động bảo hiểm Chubb . Chúng tôi mong đây bảo hiểm Liberty sẽ là tư nhân những thông tin tham khảo hữu ích bảo hiểm AAA để bao nhiêu tiền những ai nằm trong trường hợp này nắm bảo hiểm Hanwha được bảo hiểm BSH và thực hiện đúng bảo hiểm Liberty để nhận mua ở đâu được đầy đủ quyền lợi điện tử của mình.

4.9/5 (56 votes)

Ý kiến khách hàngPreNext