Quy định về chế độ hưu trí 1 lần

Người hết tuổi lao động được hưởng thêm chế độ hưu trí 1 lần khi đóng BHXH quá số năm tương ứng hưởng mức lương hưu tối đa (tỷ lệ 75%).

bảo hiểm QBE Hiện nay bảo hiểm BIDV , chế độ hưu trí 1 lần có hàng hóa những quy định như thế nào bao nhiêu tiền , mức hưởng ra sao bảo hiểm GIC , khoản vay những trường hợp nào giá rẻ được hưởng chế độ này cam kết , người lao động cần thực hiện thủ tục tai nạn , hồ sơ ra sao bảo hiểm Chubb để nhận chế độ này?

Chế độ hưu trí một lần bảo hiểm Viễn Đông được quy định như thế nào?

Luật BHXH 2014 quy định tỷ lệ hưởng lương hưu tối đa có nên mua hiện nay là 75% bảo hiểm Chubb . Trường hợp người lao động có thời gian đóng BHXH cao hơn số năm tương ứng công trình với tỷ lệ hưởng lương hưu tối đa (75%) ngân hàng thì khi nghỉ hưu bảo hiểm UIC , ngoài lương hưu bảo hiểm Dai-ichi Life sẽ gần đây được hưởng chế độ hưu trí 1 lần.

Quy định về chế độ hưu trí 1 lần

Đối tượng bảo hiểm XTI được hưởng chế độ hưu trí trợ cấp 1 lần

Người lao động sức khỏe được hưởng trợ cấp 1 lần khi có số năm đóng BHXH cao hơn số năm tương ứng hưởng tỷ lệ hưu trí tối đa là 75%.

Căn cứ vào Điều 56 bảo hiểm BIC và Điều 74 Luật BHXH 2014 bảo hiểm XTI , người lao động tham gia BHXH bắt buộc kỹ thuật hoặc tự nguyện đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định cháy nổ , muốn báo giá được hưởng tỷ lệ lương hưu tối đa tai nạn thì cần đóng BHXH giá rẻ với số năm bảo hiểm AAA như sau:

Đối tượngThời gian nghỉ hưuSố năm đóng BHXH
Lao động nữTừ năm 202130 năm
Lao động namTừ năm 202134 năm
Từ năm 202235 năm

Mức hưởng chế độ hưu trí một lần

Mức hưởng chế độ hưu trí một lần giá rẻ được quy định tại khoản 2 Điều 75 Luật BHXH năm 2014:

“Mức trợ cấp một lần tư nhân được tính theo số năm đóng bảo hiểm xã hội cao hơn số năm tương ứng bảo hiểm UIC với tỷ lệ hưởng lương hưu 75% bảo hiểm AIA , cứ mỗi năm đóng bảo hiểm xã hội theo yêu cầu thì bảo hiểm BIC được tính bằng 0,5 tháng mức bình quân thu nhập tháng đóng bảo hiểm xã hội.”

Chú thích:

 • Mức bình quân thu nhập tháng đóng BHXH công ty của người lao động là toàn bộ thời gian đóng BHXH theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định bảo hiểm MB Ageas được tính đăng ký như sau:

Mức bình quân thu nhập tháng đóng BHXH = Tổng số tiền lương tháng đóng BHXH bảo hiểm Viễn Đông của tại nhà các tháng đóng BHXH/Tổng số tháng đóng BHXH

 • Mức bình quân thu nhập tháng đóng BHXH tài sản của người lao động tham gia BHXH tự nguyện:

Mức bình quân thu nhập tháng đóng BHXH = Tổng mức thu nhập chọn đóng BHXH sức khỏe của bảo hiểm Quân Đội các tháng đóng BHXH/ Tổng số tháng đóng BHXH

Áp dụng vào công thức tính chế độ hưu trí 1 lần bảo hiểm GIC như sau:

Đối gia đình với lao động nữ:

Mức trợ cấp từ năm 2021 = (Tổng số năm đóng BHXH - 30) x 0,5 x Mức bình quân thu nhập tháng đóng BHXH

Ví dụ: Bà Hoàng Thị Thu tham gia BHXH theo yêu cầu với mức bình quân thu nhập tháng đóng BHXH là 5.000.000 vnđ/tháng phi nhân thọ . Đến hết tháng 08/2021 tai nạn , bà Thu đủ tuổi nghỉ hưu gần nhất . Tính đến thời điểm đó bảo hiểm MB Ageas , bà Thu đủ 34 năm 10 tháng đóng BHXH online . Vì vậy bảo hiểm MB Ageas , ngoài mức lương hưu hàng tháng khoản vay , bà Thu còn bảo hiểm FWD được hưởng trợ cấp 01 lần khi nghỉ hưu:

Bà Thu đóng BHXH 34 năm 10 tháng nên gia đình được làm tròn thành 35 năm.

Trợ cấp 1 lần khi nghỉ hưu = (35 - 30) x 0,5 x 5.000.000 = 12.500.000 vnđ

Đối trẻ em với lao động nam:

Mức trợ cấp từ năm 2021 = (Tổng số năm đóng BHXH - 34) x 0,5 x Mức bình quân thu nhập tháng đóng BHXH

Mức trợ cấp từ năm 2022 = (Tổng số năm đóng BHXH - 35) x 0,5 x Mức bình quân thu nhập tháng đóng BHXH

Ví dụ: Ông Nguyễn Thành Phong nghỉ hưu vào tháng 6/2021 tư nhân , bình quân tiền lương tháng đóng BHXH bảo hiểm AAA của ông Phong là 7.000.000 vnđ/tháng giá rẻ . Tính đến thời điểm nghỉ bảo hiểm Prudential , ông Phong có 40 năm 5 tháng đóng BHXH báo giá . Theo quy định trên thất nghiệp , ngoài lương hưu bảo hiểm BIDV được hưởng hàng tháng ung thư , ông Phong con nhận bảo hiểm BIC được trợ cấp 1 lần khi nghỉ hưu:

Ông Phong có 40 năm 5 tháng đóng BHXH bảo hiệm VNI được làm tròn thành 40.5 năm.

Trợ cấp 1 lần khi nghỉ hưu = (40.5 - 34) x 0.5 x 7.000.000 = 22.500.000 vnđ

Thủ tục hồ sơ hưởng hưu trí 1 lần

Hồ sơ hưởng hưu trí 1 lần cụ thể cho từng trường hợp

Người lao động đang tham gia BHXH bắt buộc tại đơn vị sử dụng lao động:

 • Sổ BHXH (bản chính);
 • Quyết định nghỉ việc hưởng chế độ hưu trí theo mẫu ban hành kèm theo Nghị định 46/2010/NĐ-CP ngày 27/04/2010 bảo hiểm GIC của Chính phủ bảo hiệm VNI hoặc Quyết định nghỉ việc hưởng chế độ hưu trí theo mẫu số 12-HSB bảo hiểm Prudential hoặc văn bản chấm dứt Hợp đồng lao động hưởng chế độ hưu trí (bản chính);
 • Biên bản giám định mức suy giảm khả năng lao động xã hội của Hội đồng Giám định y khoa (GĐYK) bảo hiểm Mirae Asset , xã hội nếu người lao động bảo hiểm Prudential đã có biên bản GĐYK thất nghiệp để hưởng con người các chính sách khác trước đó bảo hiểm Viễn Đông mà đủ điều kiện hưởng bảo hiểm UIC thì uy tín nhất có thể dùng bả sao thay thế (giấy này cần cho lừa đảo những trường hợp nghỉ hưu do suy giảm khả năng lao động;
 • Giấy chứng nhận bị nhiễm HIV/AIDS do tai nạn rủi ro nghề nghiệp (tương đương trực tuyến với mức suy giảm khả năng lao động 61%) (giấy này dùng cho trường hợp người bị nhiễm HIV/AIDS do tại nạn rủi ro nghề nghiệp) (bản sao);
 • Bản khai cá nhân về thời gian bảo hiểm PVI , địa bàn công trình phục vụ trong quân đội có hưởng phụ cấp khu vực theo mẫu số 04B-HBKV (ban hành kèm theo Thông tư 181/2016/TT-BQP đối lừa đảo với người có thời gian gia đình phục vụ trong quân đội trước ngày 01/01/2007 tại địa bàn có hưởng phụ cấp khu vực khoản vay mà sổ BHXH không thể hiện đầy đủ thông tin làm căn cứ tính phụ cấp khu vực).

Người tham gia BHXH tự nguyện:

 • Sổ BHXH (bản chính);
 • Đơn đề nghị theo mẫu số 14-HSB;
 • Biên bản giám định mức suy giảm khả năng lao động bảo hiệm VNI của Hội đồng Giám định y khoa (GĐYK) bảo hiểm AAA , bảo hiểm Generali nếu người lao động thiết bị đã có biên bản GĐYK bảo hiểm PVI để hưởng bảo hiểm Vinare các chính sách khác trước đó bảo hiểm XTI mà đủ điều kiện hưởng bảo hiểm AAA thì bảo hiểm MB Ageas có thể dùng bả sao thay thế (giấy này cần cho y tế những trường hợp nghỉ hưu do suy giảm khả năng lao động;
 • Giấy chứng nhận bị nhiễm HIV/AIDS do tai nạn rủi ro nghề nghiệp (tương đương phi nhân thọ với mức suy giảm khả năng lao động 61%) (giấy này dùng cho trường hợp người bị nhiễm HIV/AIDS do tại nạn rủi ro nghề nghiệp) (bản sao);
 • Bản khai cá nhân về thời gian công trình , địa bàn công ty phục vụ trong quân đội có hưởng phụ cấp khu vực theo mẫu số 04B-HBKV (ban hành kèm theo Thông tư 181/2016/TT-BQP đối có nên mua với người có thời gian bảo hiểm XTI phục vụ trong quân đội trước ngày 01/01/2007 tại địa bàn có hưởng phụ cấp khu vực bảo hiểm Liberty mà sổ BHXH không thể hiện đầy đủ thông tin làm căn cứ tính phụ cấp khu vực).

Thủ tục giải quyết chế độ lương hưu 1 lần

Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ như an toàn đã hướng dẫn trên đây.

Bước 2: Nộp hồ sơ cho cơ quan BHXH:

Trường hợp nộp trực tiếp:

 • Trường hợp người lao động đang đóng BHXH: Người sử dụng lao động có trách nhiệm nộp hồ sơ lên cơ quan BHXH quản lý trong thời hạn 30 ngày tính đến thời điểm người lao động chữa bệnh được hưởng lương hưu.
 • bảo hiểm AIA Những trường hợp khác nộp cho cơ quan BHXH cấp huyện bảo hiểm MB Ageas hoặc BHXH tỉnh nơi cư trú.

Trường hợp nộp trực tuyến: 

 • NLĐ đăng ký nhận mã xác thực tại nhà và gửi hồ sơ điện tử đến Cổng thông tin điện tử BHXH Việt Nam kỹ thuật hoặc qua tổ chức I-VAN bảo hiểm BSH , trường hợp không chuyển hồ sơ giấy sang định dạng điện tử theo yêu cầu thì gửi hồ sơ giấy cho cơ quan BHXH qua dịch vụ bưu chính công ích.
 • Trong thời hạn 30 ngày tính đến thời điểm người lao động bảo hiểm UIC được hưởng lương hưu bảo hiểm Sun life , người lao động đang bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội tư nhân , người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện nộp hồ sơ quy định tại khoản 2 Điều 108 y tế của Luật này cho cơ quan bảo hiểm xã hội.

Bước 3: Chờ kết quả online được giải quyết tối đa trong vòng 12 ngày kể từ ngày cơ quan BHXH nhận đủ hồ sơ theo quy định.

Bài viết bảo hiểm XTI đã đem đến nhiều thông tin về chủ đề chế độ hưu trí 1 lần bao nhiêu tiền . Chúng tôi mong rằng qua bài viết này bảo hiểm Chubb , người lao động dịch vụ sẽ có thêm bảo hiểm Bảo Long những kiến thức hữu ích.

Cảm ơn bạn bảo hiểm Bảo Long đã đọc bài con người , bằng cách đăng ký Tài khoản Quy định về chế độ hưu trí 1 lần VIP bạn đã góp phần ủng hộ chúng tôi tiếp tục xây dựng nội dung chất lượng hơn.

29.000/tháng

ĐĂNG KÝ NGAY
 • THỬ NGHIỆM

  29.000

  /tháng

  ĐĂNG KÝ NGAY

  Quy định về chế độ hưu trí 1 lần Trải nghiệm đọc không có quảng cáo

  Quy định về chế độ hưu trí 1 lần Sử dụng bộ lọc so sánh không giới hạn

  Quy định về chế độ hưu trí 1 lần Sử dụng công cụ không giới hạn

 • CƠ BẢN

  49.000

  /tháng

  ĐĂNG KÝ NGAY

  Quy định về chế độ hưu trí 1 lần Trải nghiệm đọc không có quảng cáo

  Quy định về chế độ hưu trí 1 lần Sử dụng bộ lọc so sánh không giới hạn

  Quy định về chế độ hưu trí 1 lần Sử dụng công cụ không giới hạn

  Quy định về chế độ hưu trí 1 lần Truy cập không giới hạn con người các nội dung chuyên sâu

  Quy định về chế độ hưu trí 1 lần Nhận bảng tin hằng ngày

 • NÂNG CAO

  69.000

  /tháng

  ĐĂNG KÝ NGAY

  Quy định về chế độ hưu trí 1 lần Trải nghiệm đọc không có quảng cáo

  Quy định về chế độ hưu trí 1 lần Sử dụng bộ lọc so sánh không giới hạn

  Quy định về chế độ hưu trí 1 lần Sử dụng công cụ không giới hạn

  Quy định về chế độ hưu trí 1 lần Truy cập không giới hạn bảo hiệm VNI các nội dung chuyên sâu

  Quy định về chế độ hưu trí 1 lần Nhận bảng tin hằng ngày

  Quy định về chế độ hưu trí 1 lần Trợ giúp từ bảo hiểm Liberty các chuyên gia TheBank qua hotline

 • THỬ NGHIỆM

  78.300

  /quý

  87.000

  ĐĂNG KÝ NGAY

  Quy định về chế độ hưu trí 1 lần Trải nghiệm đọc không có quảng cáo

  Quy định về chế độ hưu trí 1 lần Sử dụng bộ lọc so sánh không giới hạn

  Quy định về chế độ hưu trí 1 lần Sử dụng công cụ không giới hạn

 • CƠ BẢN

  132.300

  /quý

  147.000

  ĐĂNG KÝ NGAY

  Quy định về chế độ hưu trí 1 lần Trải nghiệm đọc không có quảng cáo

  Quy định về chế độ hưu trí 1 lần Sử dụng bộ lọc so sánh không giới hạn

  Quy định về chế độ hưu trí 1 lần Sử dụng công cụ không giới hạn

  Quy định về chế độ hưu trí 1 lần Truy cập không giới hạn uy tín nhất các nội dung chuyên sâu

  Quy định về chế độ hưu trí 1 lần Nhận bảng tin hằng ngày

 • NÂNG CAO

  186.300

  /quý

  207.000

  ĐĂNG KÝ NGAY

  Quy định về chế độ hưu trí 1 lần Trải nghiệm đọc không có quảng cáo

  Quy định về chế độ hưu trí 1 lần Sử dụng bộ lọc so sánh không giới hạn

  Quy định về chế độ hưu trí 1 lần Sử dụng công cụ không giới hạn

  Quy định về chế độ hưu trí 1 lần Truy cập không giới hạn thất nghiệp các nội dung chuyên sâu

  Quy định về chế độ hưu trí 1 lần Nhận bảng tin hằng ngày

  Quy định về chế độ hưu trí 1 lần Trợ giúp từ mua ở đâu các chuyên gia TheBank qua hotline

 • THỬ NGHIỆM

  243.600

  /năm

  348.000

  ĐĂNG KÝ NGAY

  Quy định về chế độ hưu trí 1 lần Trải nghiệm đọc không có quảng cáo

  Quy định về chế độ hưu trí 1 lần Sử dụng bộ lọc so sánh không giới hạn

  Quy định về chế độ hưu trí 1 lần Sử dụng công cụ không giới hạn

 • CƠ BẢN

  411.600

  /năm

  588.000

  ĐĂNG KÝ NGAY

  Quy định về chế độ hưu trí 1 lần Trải nghiệm đọc không có quảng cáo

  Quy định về chế độ hưu trí 1 lần Sử dụng bộ lọc so sánh không giới hạn

  Quy định về chế độ hưu trí 1 lần Sử dụng công cụ không giới hạn

  Quy định về chế độ hưu trí 1 lần Truy cập không giới hạn sức khỏe các nội dung chuyên sâu

  Quy định về chế độ hưu trí 1 lần Nhận bảng tin hằng ngày

 • NÂNG CAO

  579.600

  /năm

  828.000

  ĐĂNG KÝ NGAY

  Quy định về chế độ hưu trí 1 lần Trải nghiệm đọc không có quảng cáo

  Quy định về chế độ hưu trí 1 lần Sử dụng bộ lọc so sánh không giới hạn

  Quy định về chế độ hưu trí 1 lần Sử dụng công cụ không giới hạn

  Quy định về chế độ hưu trí 1 lần Truy cập không giới hạn ung thư các nội dung chuyên sâu

  Quy định về chế độ hưu trí 1 lần Nhận bảng tin hằng ngày

  Quy định về chế độ hưu trí 1 lần Trợ giúp từ mua ở đâu các chuyên gia TheBank qua hotline

4.8/5 (65 votes)

Ý kiến khách hàngPreNext