Quy định về chế độ nghỉ bệnh của giáo viên

Chế độ nghỉ bệnh của giáo viên được quy định như thế nào khi đây là nghề nghiệp đặc thù có thêm kỳ nghỉ hè dài ngày. Trường hợp giáo viên bị bệnh phải nghỉ sẽ được tính ra sao?

Giáo viên là nghề nghiệp đặc thù có bảo hiểm BSH những chế độ nghỉ khác so chữa bệnh với ngân hàng những ngành nghề còn lại bảo hiểm Bảo Việt . Ngoài nghỉ phép bảo hiểm Vietinbank , nghỉ hè uy tín nhất thì chế độ nghỉ bệnh tốt nhất của giáo viên như thế nào?

Luật quy định về thời gian nghỉ hằng năm online của giáo viên

Khoản 3 Điều 5 Thông tư 28/2009/TT-BGDĐT Ban hành quy định về chế độ làm việc đối bảo hiểm Vietinbank với giáo viên phổ thông có tốt không , sửa đổi điện tử và bổ sung bảo hiểm UIC bởi điểm a bảo hiểm Viễn Đông , Khoản 3 tại Thông tư 15/2017/TT-BGDĐT:

“3 thai sản . Thời gian nghỉ hằng năm bảo hiểm XTI của giáo viên gồm: nghỉ hè bảo hiểm BIC , nghỉ tết âm lịch nhanh nhất , nghỉ học kỳ ngân hàng tư nhân các ngày nghỉ khác bảo hiểm AAA , cụ thể công ty như sau:

a) Thời gian nghỉ hè hằng năm đăng ký của giáo viên là 02 tháng ( báo giá bao gồm cả nghỉ hằng năm theo quy định bảo hiểm Sun life của Bộ Luật lao động) lừa đảo , bảo hiểm Chubb được hưởng nguyên lương thai sản bảo hiểm Hanwha các phụ cấp ( bảo hiểm MB Ageas nếu có);

b) Thời gian nghỉ tết âm lịch xã hội , nghỉ học kỳ theo quy định an toàn của Bộ trưởng Bộ Giáo dục bảo hiểm Mirae Asset và Đào tạo;

c) Các ngày nghỉ khác theo quy định báo giá của Bộ Luật lao động.

Căn cứ kế hoạch năm học bảo hiểm SGI , quy mô bảo hiểm Liberty , đặc điểm bảo hiểm Vinare , điều kiện cụ thể bao nhiêu tiền của từng trường bảo hiểm Phú Hưng , Hiệu trưởng bố trí thời gian nghỉ hằng năm cho giáo viên một cách hợp lý theo đúng quy định.”

online Như vậy bảo hiểm AIG , giáo viên tư nhân sẽ có chế độ nghỉ hằng năm xã hội bảo hiểm OPES được hưởng nguyên lương cùng bảo hiểm BSH những khoản phụ cấp khác bảo hiểm Hanwha nếu có bảo hiểm MSIG , thiết bị bao gồm 2 tháng nghỉ hè sức khỏe tài sản các ngày nghỉ Tết âm lịch bảo hiểm QBE , nghỉ học kỳ giá rẻ , nghỉ lễ theo quy định bảo hiểm Fubon life của Luật lao động báo giá . Tuy nhiên công trình , giáo viên cần lưu ý 2 tháng nghỉ hè này bảo hiệm VNI được tính thay cho ngày nghỉ phép hằng năm.

Vì vậy giáo viên chỉ bồi thường có thể xin nghỉ lâu dài cho việc bảo hiểm GIC riêng ngoài dịch vụ các ngày quy định tại khoản 1 Điều 115 Bộ luật Lao động 2019 an toàn và không bảo hiểm OPES được hưởng lương tốt nhất kỹ thuật các khoản phụ cấp hàng hóa nếu công ty được sự cho phép hàng hóa của Ban giám hiệu nhà trường cam kết , căn cứ theo khoản 3 Điều 115 Bộ luật Lao động:

“Điều 115 công ty . Nghỉ việc kỹ thuật riêng hướng dẫn , nghỉ không hưởng lương

1 sức khỏe . Người lao động thai sản được nghỉ việc cho bé riêng online an toàn vẫn hưởng nguyên lương nhân thọ và phải thông báo gần nhất với người sử dụng lao động trong trường hợp uy tín nhất sau đây:

a) Kết hôn: nghỉ 03 ngày;

b) Con đẻ gần đây , con nuôi kết hôn: nghỉ 01 ngày;

c) Cha đẻ bảo hiểm MB Ageas , mẹ đẻ bảo hiểm AAA , cha nuôi bán ở đâu , mẹ nuôi địa chỉ của vợ ung thư hoặc chồng; vợ bảng giá hoặc chồng; con đẻ bảo hiểm FWD , con nuôi chết: nghỉ 03 ngày.

2 nhanh nhất . Người lao động bảo hiệm VNI được nghỉ không hưởng lương 01 ngày bảo hiểm BIDV và phải thông báo bảo hiểm Quân Đội với người sử dụng lao động khi ông nội tốt nhất , bà nội cháy nổ , ông ngoại bảo hiểm Bảo Việt , bà ngoại bảo hiểm AAA , anh bao nhiêu tiền , chị bồi thường , em ruột chết; cha nhân thọ hoặc mẹ kết hôn; anh kỹ thuật , chị công trình , em ruột kết hôn.

3 bảo hiểm Chubb . Ngoài quy định tại khoản 1 bảo hiểm UIC và khoản 2 Điều này tai nạn , người lao động hướng dẫn có thể thỏa thuận công trình với người sử dụng lao động thất nghiệp để nghỉ không hưởng lương.”

Quy định về chế độ nghỉ bệnh của giáo viên

Chế độ nghỉ bệnh bảo hiểm MSIG của giáo viên tư nhân hiện nay như thế nào?

Thời gian hưởng chế độ ốm đau bảo hiểm Aviva của giáo viên bảo hiểm Aviva hiện nay

Giáo viên là đối tượng công xã hội , viên chức bảo hiểm Manulife được hưởng chế độ ốm đau theo khoản 1 Điều 26 Luật BHXH 2014 cho bé , thời gian nghỉ ốm đau hàng hóa được tính theo ngày làm việc không kể ngày nghỉ lễ bao nhiêu tiền , nghỉ Tết bao nhiêu tiền , ngày nghỉ hàng tuần bảo hiểm PVI , trực tuyến được quy định gia đình như sau:

 • Giáo viên đóng BHXH dưới 15 năm bảo hiểm AAA thì có tốt không được nghỉ 30 ngày chế độ ốm đau trong điều kiện làm việc bình thường; điện tử được nghỉ 40 ngày bảo hiệm VNI nếu làm nghề bảo hiểm Viễn Đông hoặc công việc nặng nhọc công ty , độc hại thiết bị , nguy hiểm bảo hiểm Manulife hoặc bảo hiểm Vinare đặc biệt nặng nhọc bảo hiểm Manulife , độc hại thất nghiệp , nguy hiểm thuộc danh mục do Bộ Lao động - Thương binh công trình và Xã hội bảo hiểm Mirae Asset , Bộ Y tế ban hành thiết bị hoặc làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số 0.7 trở lên.
 • Giáo viên đóng BHXH từ 15 đến 30 năm bảo hiểm OPES thì giá rẻ được nghỉ 40 ngày chế độ ốm đau trong điều kiện làm việc bình thường; điện tử được nghỉ 50 ngày cho bé nếu làm nghề giá bao nhiêu hoặc công việc nặng nhọc bảo hiểm ABIC , độc hại chữa bệnh , nguy hiểm bảo hiểm BIDV hoặc gần đây đặc biệt nặng nhọc dịch vụ , độc hại xã hội , nguy hiểm thuộc danh mục do Bộ Lao động - Thương binh bảo hiểm Bưu Điện và Xã hội bảo hiểm QBE , Bộ Y tế ban hành thiết bị hoặc làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số 0.7 trở lên.
 • Giáo viên đóng BHXH từ đủ 30 năm bảo hiểm Aviva trở lên bảo hiểm Bảo Long thì an toàn được nghỉ 60 ngày chế độ ốm đau trong điều kiện làm việc bình thường; cho bé được nghỉ 70 ngày gần đây nếu làm nghề bảo hiệm VNI hoặc công việc nặng nhọc giá rẻ , độc hại bảo hiểm AIA , nguy hiểm bảo hiểm Dai-ichi Life hoặc bảo hiểm UIC đặc biệt nặng nhọc bảo hiểm MB Ageas , độc hại bảo hiểm Dai-ichi Life , nguy hiểm thuộc danh mục do Bộ Lao động - Thương binh bảo hiểm OPES và Xã hội công trình , Bộ Y tế ban hành chữa bệnh hoặc làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số 0.7 trở lên.

Với bảo hiểm Liberty những trường hợp giáo viên nghỉ ốm dài hạn điện tử , khoản 2 Điều 26 Luật BHXH 2014 quy định về thất nghiệp những trường hợp người lao động nghỉ ốm vì mắc bệnh nằm trong Danh mục bệnh cần chữa trị dài ngày do Bộ Y tế ban hành tốt nhất sẽ bảo hiểm BIDV được nghỉ hưởng chế độ ốm đau:

 • Tối đa 180 ngày tính cả ngày nghỉ lễ bảo hiểm MB Ageas , Tết tư nhân và ngày nghỉ hàng tuần;
 • Trường hợp người lao động bảo hiểm SGI đã hưởng Tết 180 ngày đăng ký theo yêu cầu vẫn tiếp tục điều trị bảo hiểm MB Ageas được hưởng tiếp chế độ ốm đau bảo hiểm Manulife với mức thấp hơn bảo hiểm GIC nhưng thời gian hưởng chế độ ốm đau bảo hiểm Dai-ichi Life với mức thấp hơn công trình nhưng thời gian hưởng tối đa bằng thời gian đóng BHXH.

Quy định về chế độ nghỉ bệnh của giáo viên

Giáo viên nằm viện điều trị bệnh

Mức hưởng chế độ nghỉ ốm đối bảng giá với giáo viên

Mức hưởng chế độ ốm đau không nằm trong Danh mục chữa trị dài ngày bảo hiểm Liberty của giáo viên

Mức hưởng chế độ ốm đau = Tiến lương tháng đóng BHXH bảo hiểm BIC của tháng liền kề trước khi nghỉ việc : 24 ngày x 75% x Số ngày nghỉ bảo hiểm Viễn Đông được hưởng chế độ ốm đau

Trường hợp người lao động mới bắt đầu làm việc an toàn hoặc người lao động trước đó bảo hiểm Prudential đã có thời gian đóng bảo hiểm xã hội nhà nước , bảo hiểm XTI sau đó bị gián đoạn thời gian làm việc bảo hiểm FWD mà phải nghỉ việc hưởng chế độ ốm đau ngay trong tháng đầu tiên trở lại làm việc phi nhân thọ thì mức hưởng bằng 75% mức tiền lương đóng bảo hiểm xã hội bảo hiểm Vietinbank của tháng đó.

Mức hưởng chế độ ốm đau nằm trong Danh mục chữa trị dài ngày mua ở đâu của giáo viên

Khoản 2 Điều 28 Luật BHXH đưa ra quy định về mức hưởng cho bé với thời gian điều trị dài ngày:

Mức hưởng chế độ ốm đau cháy nổ với bệnh cần chữa trị dài ngày = Tiền lương đóng BHXH tài sản của tháng liền kề trước khi nghỉ việc x Tỷ lệ hưởng chế độ ốm đau (%) x Số tháng nghỉ việc hưởng chế độ ốm đau

Chú thích tư nhân , tỷ lệ chế độ ốm đau đăng ký được tính bao nhiêu tiền như sau:

 • 75% thiết bị với thời gian hưởng chế độ ốm đau bảo hiểm AIG của giáo viên trong 180 ngày đầu.

Sau đó bảo hiểm Bưu Điện , bảo hiểm AAA nếu bảo hiểm Prudential vẫn tiếp tục điều trị bảo hiểm Vietinbank thì tỷ lệ hưởng chế độ ốm đau cho thời gian an toàn tiếp theo là:

 • 65% cho giáo viên đóng BHXH từ đủ 30 năm trở lên;
 • 55% cho giao viên đóng BHXH từ đủ 15 năm đến dưới 30 năm;
 • 50% có nên mua nếu người lao động bảo hiểm GIC đã đóng BHXH dưới 15 năm.

Thủ tục hồ sơ hưởng chế độ nghỉ bệnh giá bao nhiêu của giáo viên

Hồ sơ cần chuẩn bị bảo hiểm Aviva những loại giấy tờ gì?

Điều 100 Luật BHXH năm 2014 bảo hiểm BIC và Điều 4 Quyết định 166/QĐ-BHXH quy định về bảo hiểm Fubon life các loại giấy tờ chuẩn bị hồ sơ hưởng chế độ ốm đau:

- Với điều trị nội trú

 • Bản sao giấy ra viện bồi thường của người lao động bảo hiểm Viễn Đông . gia đình Nếu người bệnh tử vong tại cơ sở khám chữa bệnh bảo hiểm BIDV thì thay thế bằng Giấy báo tử; trường hợp giấy báo tử không thể hiện thời gian vào viện bảo hiểm Bảo Việt thì cần có thêm giấy tờ dịch vụ của cơ sở khám dịch vụ , chữa bệnh thể hiện thời gian vào viện.
 • Trường hợp chuyển tuyến khám chữa bệnh trong bảo hiểm MSIG quá trình  điều trị nội trú công trình thì có thêm bản sao giấy chuyển tuyến bao nhiêu tiền hoặc giấy chuyển viện.

- Với điều trị ngoại trú

 • Giấy chứng nhận BHXH (bản chính).
 • nhà nước Nếu cả cha tài sản và mẹ đều phải nghỉ việc bảo hiểm MSIG để chăm con tốt nhất thì giấy chứng nhận nghỉ việc điện tử của 1 trong 2 người là bản sao; bảo hiểm Aviva hoặc giấy ra viện có chỉ định gia đình của y giá rẻ , bác sĩ điều trị cho nghỉ thêm sau thời gian điều trị nội trú.

Nộp hồ sơ

 • Trong thời hạn 45 ngày kể từ ngày trở lại làm việc bảo hiểm Vietinbank , người lao động có trách nhiệm nộp hồ sơ cho người sử dụng lao động.
 • Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ từ người lao động bồi thường , người sử dụng lao động có trách nhiệm lập hồ sơ nộp cho cơ quan BHXH.

Giải quyết hồ sơ chữa bệnh và trả kết quả

Cơ quan BHXH có trách nhiệm giải quyết chế độ cho người lao động trong 10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ bảng giá . Trường hợp nào cơ quan BHXH không giải quyết online được nhà nước thì phải có văn bằng giải thích nêu rõ lý do.

Bài viết dịch vụ đã tổng kết dịch vụ những quy định về chế độ nghỉ bệnh bảo hiểm PVI của giáo viên bảo hiểm AIG . Hy vọng đây có nên mua sẽ là bảo hiểm Fubon life những thông tin hữu ích cho ung thư những người lao động quan tâm.

4.8/5 (67 votes)

Ý kiến khách hàngPreNext