Quy định về chế độ nghỉ khám thai sản hiện nay

Nghỉ khám thai là một trong những quyền lợi của chế độ thai sản mà người lao động nữ được hưởng nhằm theo dõi sức khoẻ cũng như sự phát triển của em bé trong suốt thai kỳ. Vậy hiện nay, người lao động nữ mang thai được hưởn

Lao động nữ mang thai khi tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc xã hội sẽ có tốt không được hưởng chế độ thai sản tốt nhất , trong đó có chính sách nghỉ khám thai trẻ em . Vậy chế độ nghỉ khám thai sản 2021 có điểm gì đáng lưu ý?

Quy định về chế độ nghỉ khám thai sản 2021

Điều 32 Luật BHXH năm 2014 quy định về thời gian nghỉ chế độ khám thai báo giá của lao động nữ:

“Trong thời gian mang thai bảo hiểm Prudential , lao động nữ trực tuyến được nghỉ việc bảo hiểm Bưu Điện để đi khám thai 05 lần bảo hiểm Bưu Điện , mỗi lần 01 ngày; trường hợp ở xa cơ sở khám giá bao nhiêu , chữa bệnh chữa bệnh hoặc người mang thai có bệnh lý địa chỉ hoặc thai không bình thường nhân thọ thì bảo hiểm Dai-ichi Life được nghỉ 02 ngày cho mỗi lần khám thai.”

Do đó bảo hiểm QBE , trong uy tín nhất quá trình mang thai bồi thường , lao động nữ bảo hiểm Bảo Long sẽ tại nhà được nghỉ khám thai tổng 5 lần bảng giá , mỗi lần 1 ngày tại nhà . mua ở đâu Nếu bệnh viện ở xa bảo hiểm Sun life hoặc lao động nữ đang có bệnh lý sức khỏe thì online sẽ nhà nước được nghỉ 2 ngày cho mỗi lần khám gia đình , tối đa tổng là 10 ngày.

Lưu ý: Thời gian nghỉ việc đi khám thai công ty được tính là ngày làm việc xã hội , không tính ngày lễ y tế , Tết gần nhất và ngày nghỉ tuần.

Đối tượng áp dụng hưởng chế độ nghỉ khám thai sản 2021

Quy định tại khoản 1 Điều 31 Luật BHXH năm 2014 có nêu: Người lao động trực tuyến được hưởng chế độ thai sản (trong đó có chế độ khám thai) bảo hiểm ABIC nếu là một trong cách trường hợp sau:

“a) Lao động nữ mang thai;

b) Lao động nữ sinh con;

c) Lao động nữ mang thai hộ báo giá và người mẹ nhờ mang thai hộ;

d) Người lao động nhận nuôi con nuôi dưới 06 tháng tuổi;

đ) Lao động nữ đặt vòng tránh thai trực tuyến , người lao động thực hiện biện pháp triệt sản;

e) Lao động nam đang đóng bảo hiểm xã hội có vợ sinh con.”

Quy định về chế độ nghỉ khám thai sản hiện nay

Trong tại nhà quá trình thai kỳ cho bé , lao động nữ thất nghiệp được hưởng chế độ nghỉ khám thai

Cách làm thủ tục hưởng chế độ nghỉ khám thai sản 2021

Căn cứ vào điểm 2.2 khoản 2 Điều 4 Quyết định 166/QĐ-BHXH nêu rõ bảo hiểm Dai-ichi Life các loại giấy tờ phải chuẩn bị nhà nước để hưởng chế độ khám thai:

 • Danh sách 01B-HSB do người sử dụng lao động lập;
 • Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH bảo hiểm SGI của người lao động.

Sau khi bảo hiểm ABIC đã chuẩn bị xong giấy tờ bảo hiệm VNI , người lao động nộp hồ sơ cho người sử dụng lao động hướng dẫn hoặc trực tiếp nộp tại cơ quan BHXH.

bảo hiểm MB Ageas Nếu người lao động nộp hồ sơ cho người sử dụng lao động cháy nổ thì đơn vị có trách nhiệm tiếp nhận bảo hiểm ABIC , lập Danh sách 01B-HSB tốt nhất và nộp cho cơ quan BHXH nơi đơn vị sử dụng lao động đóng BHXH.

Bài viết ung thư đã tổng hợp bảo hiểm XTI những quy định về chế độ khám thai sản 2021 công trình cũng như hướng dẫn về cách lập hồ sơ xã hội và thủ tục thực hiện bảo hiểm Prudential . Hy vọng chúng tôi thai sản đã đem đến online những thông tin hữu ích cho người lao động quan tâm.

Cảm ơn bạn bảo hiểm Vietinbank đã đọc bài bảo hiểm BSH , bằng cách đăng ký Tài khoản Quy định về chế độ nghỉ khám thai sản hiện nay VIP bạn đã góp phần ủng hộ chúng tôi tiếp tục xây dựng nội dung chất lượng hơn.

29.000/tháng

ĐĂNG KÝ NGAY
 • THỬ NGHIỆM

  29.000

  /tháng

  ĐĂNG KÝ NGAY

  Quy định về chế độ nghỉ khám thai sản hiện nay Trải nghiệm đọc không có quảng cáo

  Quy định về chế độ nghỉ khám thai sản hiện nay Sử dụng bộ lọc so sánh không giới hạn

  Quy định về chế độ nghỉ khám thai sản hiện nay Sử dụng công cụ không giới hạn

 • CƠ BẢN

  49.000

  /tháng

  ĐĂNG KÝ NGAY

  Quy định về chế độ nghỉ khám thai sản hiện nay Trải nghiệm đọc không có quảng cáo

  Quy định về chế độ nghỉ khám thai sản hiện nay Sử dụng bộ lọc so sánh không giới hạn

  Quy định về chế độ nghỉ khám thai sản hiện nay Sử dụng công cụ không giới hạn

  Quy định về chế độ nghỉ khám thai sản hiện nay Truy cập không giới hạn thai sản các nội dung chuyên sâu

  Quy định về chế độ nghỉ khám thai sản hiện nay Nhận bảng tin hằng ngày

 • NÂNG CAO

  69.000

  /tháng

  ĐĂNG KÝ NGAY

  Quy định về chế độ nghỉ khám thai sản hiện nay Trải nghiệm đọc không có quảng cáo

  Quy định về chế độ nghỉ khám thai sản hiện nay Sử dụng bộ lọc so sánh không giới hạn

  Quy định về chế độ nghỉ khám thai sản hiện nay Sử dụng công cụ không giới hạn

  Quy định về chế độ nghỉ khám thai sản hiện nay Truy cập không giới hạn báo giá các nội dung chuyên sâu

  Quy định về chế độ nghỉ khám thai sản hiện nay Nhận bảng tin hằng ngày

  Quy định về chế độ nghỉ khám thai sản hiện nay Trợ giúp từ lừa đảo các chuyên gia TheBank qua hotline

 • THỬ NGHIỆM

  78.300

  /quý

  87.000

  ĐĂNG KÝ NGAY

  Quy định về chế độ nghỉ khám thai sản hiện nay Trải nghiệm đọc không có quảng cáo

  Quy định về chế độ nghỉ khám thai sản hiện nay Sử dụng bộ lọc so sánh không giới hạn

  Quy định về chế độ nghỉ khám thai sản hiện nay Sử dụng công cụ không giới hạn

 • CƠ BẢN

  132.300

  /quý

  147.000

  ĐĂNG KÝ NGAY

  Quy định về chế độ nghỉ khám thai sản hiện nay Trải nghiệm đọc không có quảng cáo

  Quy định về chế độ nghỉ khám thai sản hiện nay Sử dụng bộ lọc so sánh không giới hạn

  Quy định về chế độ nghỉ khám thai sản hiện nay Sử dụng công cụ không giới hạn

  Quy định về chế độ nghỉ khám thai sản hiện nay Truy cập không giới hạn bảo hiểm QBE các nội dung chuyên sâu

  Quy định về chế độ nghỉ khám thai sản hiện nay Nhận bảng tin hằng ngày

 • NÂNG CAO

  186.300

  /quý

  207.000

  ĐĂNG KÝ NGAY

  Quy định về chế độ nghỉ khám thai sản hiện nay Trải nghiệm đọc không có quảng cáo

  Quy định về chế độ nghỉ khám thai sản hiện nay Sử dụng bộ lọc so sánh không giới hạn

  Quy định về chế độ nghỉ khám thai sản hiện nay Sử dụng công cụ không giới hạn

  Quy định về chế độ nghỉ khám thai sản hiện nay Truy cập không giới hạn bảo hiểm MB Ageas các nội dung chuyên sâu

  Quy định về chế độ nghỉ khám thai sản hiện nay Nhận bảng tin hằng ngày

  Quy định về chế độ nghỉ khám thai sản hiện nay Trợ giúp từ xã hội các chuyên gia TheBank qua hotline

 • THỬ NGHIỆM

  243.600

  /năm

  348.000

  ĐĂNG KÝ NGAY

  Quy định về chế độ nghỉ khám thai sản hiện nay Trải nghiệm đọc không có quảng cáo

  Quy định về chế độ nghỉ khám thai sản hiện nay Sử dụng bộ lọc so sánh không giới hạn

  Quy định về chế độ nghỉ khám thai sản hiện nay Sử dụng công cụ không giới hạn

 • CƠ BẢN

  411.600

  /năm

  588.000

  ĐĂNG KÝ NGAY

  Quy định về chế độ nghỉ khám thai sản hiện nay Trải nghiệm đọc không có quảng cáo

  Quy định về chế độ nghỉ khám thai sản hiện nay Sử dụng bộ lọc so sánh không giới hạn

  Quy định về chế độ nghỉ khám thai sản hiện nay Sử dụng công cụ không giới hạn

  Quy định về chế độ nghỉ khám thai sản hiện nay Truy cập không giới hạn uy tín nhất các nội dung chuyên sâu

  Quy định về chế độ nghỉ khám thai sản hiện nay Nhận bảng tin hằng ngày

 • NÂNG CAO

  579.600

  /năm

  828.000

  ĐĂNG KÝ NGAY

  Quy định về chế độ nghỉ khám thai sản hiện nay Trải nghiệm đọc không có quảng cáo

  Quy định về chế độ nghỉ khám thai sản hiện nay Sử dụng bộ lọc so sánh không giới hạn

  Quy định về chế độ nghỉ khám thai sản hiện nay Sử dụng công cụ không giới hạn

  Quy định về chế độ nghỉ khám thai sản hiện nay Truy cập không giới hạn bảo hiểm Hanwha các nội dung chuyên sâu

  Quy định về chế độ nghỉ khám thai sản hiện nay Nhận bảng tin hằng ngày

  Quy định về chế độ nghỉ khám thai sản hiện nay Trợ giúp từ bảo hiểm Chubb các chuyên gia TheBank qua hotline

4.8/5 (73 votes)

Ý kiến khách hàngPreNext