Quy định về chế độ thai sản dưỡng sức sau sinh cho người lao động

Người lao động được hưởng chế độ thai sản dưỡng sức sau sinh trong trường hợp khi thời gian nghỉ thai sản, sức khoẻ vẫn chưa đảm bảo để tiếp tục làm việc. Hiện nay, chế độ thai sản dưỡng sức sau sinh được quy định cho t�

Chế độ thai sản dưỡng sức sau sinh là phần quan trọng trong bảng giá các quyền lợi bảo hiểm Sun life mà người lao động tham gia BHXH tại nhà được hưởng bảo hiểm QBE nếu báo giá như sau thời gian nghỉ sinh xã hội , người lao động bảo hiểm Bưu Điện vẫn chưa đảm bảo sức khỏe bảo hiểm Dai-ichi Life để tiếp tục làm việc.

Quy định về chế độ nghỉ dưỡng sinh sau sinh

Khoản 1 Điều 41 Luật BHXH 2014 quy định về điều kiện nghỉ dưỡng sức sau sinh:

“Trong khoảng 30 ngày đầu trở lại làm việc ngay sau thời gian hưởng chế độ thai sản bảo hiểm FWD mà sức khỏe chưa hồi phục địa chỉ thì lao động nữ y tế được nghỉ dưỡng sức hướng dẫn , phục hồi sức khỏe.”

Quy định về chế độ thai sản dưỡng sức sau sinh cho người lao động

Người lao động nữ bảo hiểm SGI được hưởng chế độ dưỡng sức sau sinh

Đồng thời nhân thọ , mức hưởng chế độ dưỡng sức sau sinh tư nhân cũng bảo hiểm Vinare được nêu rõ tại khoản 2 Điều 41 Luật BHXH 2014:

Về thời gian nghỉ dưỡng sức sau sinh

Lao động nữ bảo hiểm Bưu Điện sẽ khoản vay được nghỉ tối đa:

 • Nghỉ 10 ngày khoản vay nếu sinh 1 lần từ 02 con trở lên.
 • Nghỉ 07 ngày bao nhiêu tiền nếu sinh mổ.
 • Nghỉ 05 cho xã hội những trường hợp khác.

Lưu ý:

 • Thời gian nghỉ dưỡng sức bảo hiểm GIC và phục hồi sức khỏe gần đây bao gồm cả ngày nghỉ lễ bảo hiểm Mirae Asset , Tết bảo hiểm XTI và ngày nghỉ hàng tuần.
 • Lao động nữ đủ điều kiện nghỉ dưỡng sức bảo hiểm Viễn Đông , phục hồi sức khoẻ trong năm nào bảo hiểm Manulife thì tính thời gian nghỉ dưỡng sức cho năm đó.

Ví dụ:

Chị Lê Hồng Hạnh đang tham gia BHXH bắt buộc bán ở đâu . Chị trở lại làm việc từ ngày 15/12/2019 sau thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản bảo hiểm FWD . Đến ngày 10/01/2020 do sức khoẻ chưa hồi phục nên cơ quan giải quyết cho chị chế độ dưỡng sức chữa bệnh và phục hồi sức khoẻ 05 ngày con người . y tế Như vậy nhân thọ , thời gian nghỉ việc phi nhân thọ của chị Hạnh mua ở đâu được tính vào năm 2019.

Về mức hưởng tiền chế độ dưỡng sức sau sinh

Mức hưởng chế độ dưỡng sức bảo hiểm Generali , phục hồi sức khoẻ sau sinh một ngày bằng 30% mức lương cơ sở.

Mức lương cơ sở hiện hành là 1.490.000 vnđ/tháng bảo hiểm AIA . Từ đó ta tính bảo hiểm Bưu Điện được mức tiền dưỡng sức sau sinh 1 ngày = 1.490.000 x 30% = 447.000 vnđ.

Thủ tục hưởng chế độ nghỉ dưỡng sức sau thai sản 2021

Trong vòng 30 ngày làm việc đầu tiên kể từ khi trở lại làm việc bảo hiểm OPES , lao động nữ sau sinh gần đây mà sức khỏe hồi phục nhà nước thì làm thủ tục nhân thọ để hưởng chế độ:

 • Bước 1: Lao động nữ làm đơn xin hưởng chế độ dưỡng sức sau sinh.
 • Bước 2: Đơn vị sử dụng lao động phê duyệt đơn xin nghỉ thất nghiệp của người lao động trẻ em và ra quyết định về việc cho lao động nữ nghỉ (ghi rõ số ngày bảo hiểm MSIG được nghỉ).
 • Bước 3: Đơn vị sử dụng lao động làm thủ tục báo tăng BHXH cho lao động nữ đi làm bảo hiểm Generali . Đợi khi có kết quả trẻ em thì làm bước 4.
 • Bước 4: Đơn vị sử dụng lao động nhận đơn xin hưởng chế độ dưỡng sức từ lao động nữ ngân hàng và lập Danh sách hưởng chế độ dưỡng sức sau sinh theo mẫu 01B-HSB tai nạn . Đơn vị mang nộp trực tiếp tại cơ quan BHXH đang quản lý thất nghiệp hoặc nộp qua đường bưu điện.

Thời gian nộp hồ sơ hưởng chế độ dưỡng sức sau sinh

Đơn vị sử dụng lao động có trách nhiệm nộp hồ sơ cho cơ quan BHXH trong vòng 10 ngày kể từ ngày người lao động đủ điều kiện hưởng trợ cấp dưỡng sức sau sinh.

Cơ quan BHXH có trách nhiệm giải quyết hồ sơ bảo hiểm AIG và chi trả chế độ tối đa trong 6 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ từ đơn vị sử dụng lao động.

Hưởng chế độ dưỡng sức sau sinh có bị trừ lương không?

Theo quy định tại khoản 2 Điều 168 Bộ luật Lao động 2019:

“2 bảo hiểm Prudential . Trong thời gian người lao động nghỉ việc hưởng chế độ bảo hiểm xã hội giá rẻ thì người sử dụng lao động không phải trả lương cho người lao động trẻ em , trừ trường hợp hai bên có thỏa thuận khác.”

bảo hiểm Bảo Việt Như vậy đăng ký , trong thời gian nghỉ việc hưởng chế độ dưỡng sức bảo hiểm BIDV , người lao động tư nhân được cơ quan BHXH chi trả chế độ dưỡng sức hướng dẫn nhưng không bảo hiểm Liberty được nhận lương từ đơn vị sử dụng lao động.

Đi làm trước thời hạn có cháy nổ được hưởng chế độ dưỡng sức sau sinh không?

Quy định hưởng chế độ dưỡng sức áp dụng trong vòng 30 ngày đầu tiên sau khi nghỉ thai sản trở lại làm việc bảo hiểm MSIG mà không đủ điều kiện sức khoẻ y tế . Đồng thời bảo hiểm Hanwha , chế độ này chỉ áp dụng địa chỉ với y tế những lao động nữ hưởng chế độ thai sản 6 tháng.

Trường hợp lao động nữ đi làm sớm sau sinh có nghĩa là chưa hết thời gian hưởng chế độ thai sản bảo hiểm Dai-ichi Life , y tế đã có giấy xác nhận đảm bảo đủ điều kiện sức khỏe sức khỏe để đi làm bảo hiệm VNI . Vì vậy xã hội sẽ không trẻ em được hưởng chế độ dưỡng sức giá bao nhiêu , phục hồi sức khoẻ sau sinh.

Bài viết theo yêu cầu đã tổng hợp bảo hiểm Bảo Việt các quy định về chế độ thai sản dưỡng sức sau sinh cho lao động nữ bảo hiểm Bảo Việt . Chúng tôi mong người lao động bảo hiểm AIA sẽ nắm rõ luật trực tuyến , áp dụng kỹ thuật được vào trường hợp thất nghiệp của mình bảo hiểm ABIC và hưởng đủ chế độ theo quy định.

Cảm ơn bạn trực tuyến đã đọc bài cho bé , bằng cách đăng ký Tài khoản Quy định về chế độ thai sản dưỡng sức sau sinh cho người lao động VIP bạn đã góp phần ủng hộ chúng tôi tiếp tục xây dựng nội dung chất lượng hơn.

29.000/tháng

ĐĂNG KÝ NGAY
 • THỬ NGHIỆM

  29.000

  /tháng

  ĐĂNG KÝ NGAY

  Quy định về chế độ thai sản dưỡng sức sau sinh cho người lao động Trải nghiệm đọc không có quảng cáo

  Quy định về chế độ thai sản dưỡng sức sau sinh cho người lao động Sử dụng bộ lọc so sánh không giới hạn

  Quy định về chế độ thai sản dưỡng sức sau sinh cho người lao động Sử dụng công cụ không giới hạn

 • CƠ BẢN

  49.000

  /tháng

  ĐĂNG KÝ NGAY

  Quy định về chế độ thai sản dưỡng sức sau sinh cho người lao động Trải nghiệm đọc không có quảng cáo

  Quy định về chế độ thai sản dưỡng sức sau sinh cho người lao động Sử dụng bộ lọc so sánh không giới hạn

  Quy định về chế độ thai sản dưỡng sức sau sinh cho người lao động Sử dụng công cụ không giới hạn

  Quy định về chế độ thai sản dưỡng sức sau sinh cho người lao động Truy cập không giới hạn gia đình các nội dung chuyên sâu

  Quy định về chế độ thai sản dưỡng sức sau sinh cho người lao động Nhận bảng tin hằng ngày

 • NÂNG CAO

  69.000

  /tháng

  ĐĂNG KÝ NGAY

  Quy định về chế độ thai sản dưỡng sức sau sinh cho người lao động Trải nghiệm đọc không có quảng cáo

  Quy định về chế độ thai sản dưỡng sức sau sinh cho người lao động Sử dụng bộ lọc so sánh không giới hạn

  Quy định về chế độ thai sản dưỡng sức sau sinh cho người lao động Sử dụng công cụ không giới hạn

  Quy định về chế độ thai sản dưỡng sức sau sinh cho người lao động Truy cập không giới hạn bảo hiểm Vinare các nội dung chuyên sâu

  Quy định về chế độ thai sản dưỡng sức sau sinh cho người lao động Nhận bảng tin hằng ngày

  Quy định về chế độ thai sản dưỡng sức sau sinh cho người lao động Trợ giúp từ sức khỏe các chuyên gia TheBank qua hotline

 • THỬ NGHIỆM

  78.300

  /quý

  87.000

  ĐĂNG KÝ NGAY

  Quy định về chế độ thai sản dưỡng sức sau sinh cho người lao động Trải nghiệm đọc không có quảng cáo

  Quy định về chế độ thai sản dưỡng sức sau sinh cho người lao động Sử dụng bộ lọc so sánh không giới hạn

  Quy định về chế độ thai sản dưỡng sức sau sinh cho người lao động Sử dụng công cụ không giới hạn

 • CƠ BẢN

  132.300

  /quý

  147.000

  ĐĂNG KÝ NGAY

  Quy định về chế độ thai sản dưỡng sức sau sinh cho người lao động Trải nghiệm đọc không có quảng cáo

  Quy định về chế độ thai sản dưỡng sức sau sinh cho người lao động Sử dụng bộ lọc so sánh không giới hạn

  Quy định về chế độ thai sản dưỡng sức sau sinh cho người lao động Sử dụng công cụ không giới hạn

  Quy định về chế độ thai sản dưỡng sức sau sinh cho người lao động Truy cập không giới hạn bảo hiểm OPES các nội dung chuyên sâu

  Quy định về chế độ thai sản dưỡng sức sau sinh cho người lao động Nhận bảng tin hằng ngày

 • NÂNG CAO

  186.300

  /quý

  207.000

  ĐĂNG KÝ NGAY

  Quy định về chế độ thai sản dưỡng sức sau sinh cho người lao động Trải nghiệm đọc không có quảng cáo

  Quy định về chế độ thai sản dưỡng sức sau sinh cho người lao động Sử dụng bộ lọc so sánh không giới hạn

  Quy định về chế độ thai sản dưỡng sức sau sinh cho người lao động Sử dụng công cụ không giới hạn

  Quy định về chế độ thai sản dưỡng sức sau sinh cho người lao động Truy cập không giới hạn tốt nhất các nội dung chuyên sâu

  Quy định về chế độ thai sản dưỡng sức sau sinh cho người lao động Nhận bảng tin hằng ngày

  Quy định về chế độ thai sản dưỡng sức sau sinh cho người lao động Trợ giúp từ sức khỏe các chuyên gia TheBank qua hotline

 • THỬ NGHIỆM

  243.600

  /năm

  348.000

  ĐĂNG KÝ NGAY

  Quy định về chế độ thai sản dưỡng sức sau sinh cho người lao động Trải nghiệm đọc không có quảng cáo

  Quy định về chế độ thai sản dưỡng sức sau sinh cho người lao động Sử dụng bộ lọc so sánh không giới hạn

  Quy định về chế độ thai sản dưỡng sức sau sinh cho người lao động Sử dụng công cụ không giới hạn

 • CƠ BẢN

  411.600

  /năm

  588.000

  ĐĂNG KÝ NGAY

  Quy định về chế độ thai sản dưỡng sức sau sinh cho người lao động Trải nghiệm đọc không có quảng cáo

  Quy định về chế độ thai sản dưỡng sức sau sinh cho người lao động Sử dụng bộ lọc so sánh không giới hạn

  Quy định về chế độ thai sản dưỡng sức sau sinh cho người lao động Sử dụng công cụ không giới hạn

  Quy định về chế độ thai sản dưỡng sức sau sinh cho người lao động Truy cập không giới hạn điện tử các nội dung chuyên sâu

  Quy định về chế độ thai sản dưỡng sức sau sinh cho người lao động Nhận bảng tin hằng ngày

 • NÂNG CAO

  579.600

  /năm

  828.000

  ĐĂNG KÝ NGAY

  Quy định về chế độ thai sản dưỡng sức sau sinh cho người lao động Trải nghiệm đọc không có quảng cáo

  Quy định về chế độ thai sản dưỡng sức sau sinh cho người lao động Sử dụng bộ lọc so sánh không giới hạn

  Quy định về chế độ thai sản dưỡng sức sau sinh cho người lao động Sử dụng công cụ không giới hạn

  Quy định về chế độ thai sản dưỡng sức sau sinh cho người lao động Truy cập không giới hạn bán ở đâu các nội dung chuyên sâu

  Quy định về chế độ thai sản dưỡng sức sau sinh cho người lao động Nhận bảng tin hằng ngày

  Quy định về chế độ thai sản dưỡng sức sau sinh cho người lao động Trợ giúp từ bảo hiểm MB Ageas các chuyên gia TheBank qua hotline

4.9/5 (66 votes)

Ý kiến khách hàngPreNext