Quy định về mức hưởng trợ cấp thai sản hiện nay

Mức hưởng trợ cấp thai sản năm 2021 mang đến cho người lao động đủ điều kiện hưởng có nhiều quyền lợi để chăm sóc cho con cái mới sinh tốt hơn. Khoản trợ cấp này được tính thế nào theo quy định hiện hành?

Mức hưởng trợ cấp thai sản năm 2021 là quyền lợi phi nhân thọ của người lao động đủ điều kiện khi tham gia bảo hiểm xã hội bảo hiểm SGI được nhận giá rẻ . Đây là khoảng bảo hiểm Chubb mà quỹ BHXH chi trả bảo hiểm Viễn Đông nhằm giúp cho người lao động có thêm kinh tế giá bao nhiêu để nuôi dưỡng tại nhà và chăm sóc con cái.

Cách tính mức trợ cấp thai sản tài sản hiện nay

 • Tiền nghỉ đăng ký những ngày khám thai

Điều 31 con người và Điều 32 Luật BHXH 2014 quy định: Trong thời gian mang thai giá rẻ , lao động nữ bảo hiểm Phú Hưng được nghỉ việc dịch vụ để đi khám thai 05 lần gần nhất , mỗi lần nghỉ 01 ngày bảo hiểm Quân Đội . Với ngân hàng những lao động nữ ở xa cơ sở khám chữa bệnh tai nạn hoặc người mang thai có bệnh lý bảo hiểm GIC hoặc thai không bình thường tư nhân thì có nên mua được nghỉ 02 ngày cho mỗi lần khám thai.

bảo hiểm Bưu Điện Đặc biệt giá bao nhiêu , thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản tính theo ngày làm việc bảo hiểm BIC , không kể ngày nghỉ lễ kỹ thuật , Tết bảo hiểm QBE và ngày nghỉ hàng tuần.

Tại khoản 1 tốt nhất và khoản 2 Điều 39 Luật BHXH quy định bảo hiểm UIC , mức hưởng chế độ khi khám thai bảo hiểm Liberty của lao động nữ bảo hiểm Viễn Đông như sau:

Tiền thai sản = Số ngày nghỉ x 100% mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH bảo hiểm Quân Đội của 06 tháng trước khi nghỉ khám thai : 24 ngày

Lưu ý: Với gần đây những trường hợp người lao động đóng BHXH chưa đủ 06 tháng hướng dẫn thì mức hưởng chế độ thai sản là mức bình quân tiền lương tháng gia đình của chữa bệnh các tháng đóng BHXH.

Quy định về mức hưởng trợ cấp thai sản hiện nay

Người lao động đang bảng giá được hưởng mức trợ cấp thai sản năm 2021 như thế nào?

 • Mức trợ cấp thai sản khi sinh con

+ Lao động nữ khi sinh con đủ điều kiện hưởng chế độ thai sản online sẽ bảo hiểm OPES được nghỉ việc hưởng chế độ trước thiết bị và sau sinh 06 tháng (quy định tại khoản 1 Điều 34 Luật BHXH năm 2014).

+ Với lao động nữ sinh đôi bảo hiểm XTI trở lên nhà nước thì tính từ con thứ 2 trở đi bảo hiểm Hanwha . Cứ mỗi con lừa đảo , người mẹ tại nhà được nghỉ thêm 01 tháng hàng hóa . Thời gian nghỉ hưởng chế độ thai sản trước khi sinh tối đa không theo yêu cầu quá 02 tháng.

Điểm a khoản 1 Điều 39 Luật BHXH năm 2014 quy định về mức hưởng chế độ thai sản khi sinh con bảo hiểm Liberty như sau:

“Mức hưởng một tháng bằng 100% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội tốt nhất của 06 tháng trước khi nghỉ việc hưởng chế độ thai sản bảo hiểm ABIC . Trường hợp người lao động đóng bảo hiểm xã hội chưa đủ 06 tháng bảo hiểm GIC thì mức hưởng chế độ thai sản theo quy định tại Điều 32 thai sản , Điều 33 có tốt không , tài sản các khoản 2 khoản vay , 4 bảo hiểm QBE , 5 hướng dẫn và 6 Điều 34 giá rẻ , Điều 37 bảo hiểm AIA của Luật này là mức bình quân tiền lương tháng địa chỉ của nhanh nhất các tháng kỹ thuật đã đóng bảo hiểm xã hội.”

Từ đó tốt nhất , suy ra công thức tính cụ thể mức hưởng:

Mức hưởng 01 tháng = 100% x Mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH chữa bệnh của 06 tháng trước khi nghỉ việc hưởng chế độ thai sản

Ví dụ: Lao động nữ Hoàng Thị Thu dự kiến sinh con tháng 05/2021 uy tín nhất , bảo hiểm BSH quá trình đóng BHXH an toàn của chị Thu đăng ký như sau:

 • Từ tháng 12/2020 - 03/2021: Tham gia BHXH mức lương 5.500.000 vnđ/tháng.
 • Từ tháng 04/2021 - 05/2021: Tham gia BHXH mức lương 7.000.000 vnđ/tháng.

bảo hiểm Sun life Như vậy bảo hiểm Manulife , mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH tốt nhất của 06 tháng liền kề trước khi nghỉ sinh bảo hiểm Bưu Điện của chị K an toàn được tính là:

(5.500.000 x 4 + 7.000.000 x 2)/6 = 6.000.000 vnđ/tháng

Tóm lại bảo hiểm Bảo Việt , chị Thu bảo hiểm FWD sẽ nhận bồi thường được 6 tháng tiền trợ cấp thai sản là 36.000.000 vnđ.

+ Lao động nam bảo hiểm OPES được hưởng mức chế độ thai sản khi vợ sinh con quy định tại điểm a dịch vụ và điểm b khoản 1 Điều 39 Luật BHXH tai nạn với công thức tính cụ thể:

Mức hưởng = Số ngày nghỉ x 100% mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH bao nhiêu tiền của 06 tháng tháng trước khi nghỉ : 24 ngày

Số ngày nghỉ trẻ em của làm động nam là từ 05 - 14 ngày làm việc (phụ thuộc vào tình trạng sinh bảo hiểm Manulife của người vợ: Sinh thường phi nhân thọ , sinh mổ giá bao nhiêu , sinh đôi,...).

Lưu ý: Lao động nam tham gia BHXH cho bé , khi vợ sinh con an toàn sẽ bảo hiểm Sun life được hưởng chế độ thai sản theo quy định bảo hiểm SGI của Luật Bảo hiểm xã hội sức khỏe . Vì vậy bảo hiểm UIC , gần đây những ngày không đi làm bảo hiểm Aviva sẽ không bảo hiểm GIC được hưởng lương do doanh nghiệp chi trả (trừ trường hợp nghỉ phép năm theo quy định bảng giá của Bộ luật Lao động).

Ví dụ: Anh Nguyễn Văn Hoàng đang tham gia BHXH hàng hóa với mức bình quân tháng đóng BHXH là 6.000.000 vnđ/tháng bảo hiểm Liberty . Vợ anh Hoàng sinh mổ 1 con nên anh có nên mua được hưởng chế độ nghỉ thai sản 07 ngày bảo hiểm ABIC . Đồng thời điện tử , mức hưởng trợ cấp anh Hoàn nhận điện tử được khi vợ sinh con:

Mức hưởng = 7 x 6.000.000 : 24 = 1.750.000 vnđ

 • Tiền trợ cấp 1 lần khi sinh con

Điều 38 Luật BHXH 2014 quy định về mức trợ cấp 1 lần khi sinh con: Lao động nữ sinh con bảo hiểm Fubon life hoặc người lao động nhận con nuôi dưới 06 tháng tuổi nhân thọ sẽ an toàn được nhận mức trợ cấp 1 lần bằng 02 lần mức lương cơ sở tại tháng người lao động sinh con theo yêu cầu hoặc tháng người lao động nhận con nuôi.

Trong trường hợp 2 vợ chồng sinh con bảo hiểm Viễn Đông mà chỉ có người cha đóng BHXH giá rẻ thì mức trợ cấp 1 lần này do người cha nhận.

Do vậy bảo hiểm GIC , công thức tính mức trợ cấp 1 lần:

Tiền trợ cấp 1 lần = 2 x Mức lương cơ sở

Mức lương cơ sở nhanh nhất hiện nay đang là 1.490.000 vnđ bảo hiểm Quân Đội . Vậy tiền trợ cấp 1 lần là 1.490.000 x 2 = 2.980.000 vnđ.

Cách tính mức hưởng dưỡng sức sau khi sinh

Điều 41 Luật BHXH năm 2014 có nêu: Lao động nữ sau thời gian nghỉ hưởng chế độ thai sản bảo hiểm Chubb mà sức khoẻ còn yếu y tế thì trong 30 ngày đầu đi làm bảo hiểm Sun life được nghỉ dưỡng sức bảo hiểm Mirae Asset , phục hồi sức khoẻ từ 05 - 10 ngày.

Mức hưởng chế độ dưỡng sức tốt nhất , phục hồi sức khoẻ sau thai sản bằng 30% mức lương cơ sở.

Mức lương cơ sở theo yêu cầu hiện nay là 1.490.000 vnđ thai sản . Suy ra trực tuyến , mức hưởng tiền dưỡng sức 1 ngày = 1.490.000 x 30% = 447.000 vnđ.

Lưu ý: Số ngày nghỉ cụ thể đối giá rẻ với mỗi trường hợp con người được quy định bảo hiểm MSIG như sau:

 • Tối đa 10 ngày đối báo giá với lao động nữ sinh 1 lần từ 2 con trở lên.
 • Tối đa 7 ngày đối công trình với lao động nữ sinh mổ.
 • Tối đa 5 ngày bảo hiểm Liberty với tại nhà các trường hợp khác.

Chuẩn bị hồ sơ hưởng mức trợ cấp thai sản bảo hiểm Dai-ichi Life và hướng dẫn thủ tục nộp

Hồ sơ hưởng chế độ thai sản xã hội được quy định tại Điều 101 Luật BHXH năm 2014:

“1 tại nhà . Hồ sơ hưởng chế độ thai sản giá rẻ với lao động nữ sinh con gần đây bao gồm:

a) Bản sao giấy khai sinh bảo hiểm AAA hoặc bản sao giấy chứng sinh bảo hiểm AAA của con;

b) Bản sao giấy chứng tử an toàn của con trong trường hợp con chết trực tuyến , bản sao giấy chứng tử bảo hiểm Mirae Asset của mẹ trong trường hợp sau khi sinh con giá rẻ mà mẹ chết;

c) Giấy xác nhận bao nhiêu tiền của cơ sở khám bệnh uy tín nhất , chữa bệnh có thẩm quyền về tình trạng người mẹ sau khi sinh con bảo hiểm Bảo Việt mà không còn đủ sức khỏe y tế để chăm sóc con;

d) Trích sao hồ sơ bệnh án mua ở đâu hoặc giấy ra viện bảo hiểm Bưu Điện của người mẹ trong trường hợp con chết sau khi sinh bảo hiểm Prudential mà chưa bảo hiểm Hanwha được cấp giấy chứng sinh;

đ) Giấy xác nhận bảo hiểm Chubb của cơ sở khám bệnh điện tử , chữa bệnh có thẩm quyền về việc lao động nữ phải nghỉ việc tại nhà để dưỡng thai đối cháy nổ với trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 31 hàng hóa của Luật này.

2 cho bé . Trường hợp lao động nữ đi khám thai bảo hiểm PVI , sẩy thai khoản vay , nạo bảo hiểm Bảo Long , hút thai bảo hiểm BSH , thai chết lưu thất nghiệp hoặc phá thai bệnh lý theo yêu cầu , NLĐ thực hiện biện pháp tránh thai theo quy định tại khoản 1 Điều 37 bảo hiểm Chubb của Luật này phải có giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH đối bảo hiểm Hanwha với trường hợp điều trị ngoại trú cam kết , bản chính trực tuyến hoặc bản sao giấy ra viện đối đăng ký với trường hợp điều trị nội trú.

3 gần nhất . Trường hợp NLĐ nhận nuôi con nuôi dưới 06 tháng tuổi phải có giấy chứng nhận nuôi con nuôi.

4 bảo hiểm MB Ageas . Trường hợp lao động nam nghỉ việc khi vợ sinh con phải có bản sao giấy chứng sinh khoản vay hoặc bản sao giấy khai sinh giá rẻ của con bảo hiểm Bảo Long và giấy xác nhận bán ở đâu của cơ sở y tế đối gia đình với trường hợp sinh con phải phẫu thuật bảo hiểm PVI , sinh con dưới 32 tuần tuổi.

5 cam kết . Danh sách NLĐ nghỉ việc hưởng chế độ thai sản do người sử dụng lao động lập.”

Thủ tục nộp hồ sơ bảo hiểm Bảo Việt và thời gian xử lý chế độ

 • Bước 1: Nộp hồ sơ

Sau khi chuẩn bị đủ bảo hiểm PVI các loại giấy tờ hưởng chế độ thai sản y tế , cả người lao động bảng giá và đơn vị lao động cần nộp hồ sơ uy tín nhất để giải quyết chế độ:

+ Người lao động nộp hồ sơ cho đơn vị sử dụng lao động trong vòng 45 ngày kể từ ngày quay trở lại làm việc.

+ Người sử dụng lao động sau khi nhận hồ sơ từ phía người lao động cam kết , lập thêm danh sách 01B-HSB sức khỏe và nộp tới cơ quan BHXH trong thời hạn 10 ngày kể ngày nhận đủ hồ sơ.

Trường hợp đơn vị sử dụng lao động sử dụng giao dịch điện tử thất nghiệp thì thực hiện lập hồ sơ trên phần mềm lừa đảo , chữ ký số trực tuyến và gửi kèm giấy tờ lên quan lên Cổng thông tin điện tử bảo hiểm MB Ageas của BHXH Việt Nam trẻ em hoặc qua tổ chức IVAN.

 • Bước 2: Cơ quan BHXH tiếp nhận giải quyết bảo hiểm Hanwha và chi trả chế độ

bảo hiểm FWD Khi bảo hiểm PVI đã tiếp nhận hồ sơ từ phía đơn vị sử dụng lao động dịch vụ , cơ quan BHXH nhân thọ sẽ xét duyệt bảo hiểm BIDV và thực hiện chi trả trợ cấp thai sản công ty . Người lao động bảo hiểm Bảo Long và thân nhân điện tử sẽ bảo hiểm Aviva được nhận trợ cấp qua một trong bảo hiểm AIA những trường hợp sau:

+ Trực tiếp qua tài khoản ATM y tế của người lao động.

+ Thông qua đơn vị sử dụng lao động.

+ Nhận trợ cấp trực tiếp tại cơ quan BHXH trong một số trường hợp xã hội đặc biệt thiết bị , ví dụ như thôi việc trước thời điểm sinh con.

Bài viết trên online đã nêu rõ nhiều thông tin về mức trợ cấp thai sản năm 2021 công trình nhằm giúp cho người lao động có bảo hiểm Sun life những cái nhìn rõ ràng hơn về chế độ này con người . Mong rằng chúng tôi mua ở đâu đã đem đến nhiều kiến thức hữu ích.

Cảm ơn bạn y tế đã đọc bài ngân hàng , bằng cách đăng ký Tài khoản Quy định về mức hưởng trợ cấp thai sản hiện nay VIP bạn đã góp phần ủng hộ chúng tôi tiếp tục xây dựng nội dung chất lượng hơn.

29.000/tháng

ĐĂNG KÝ NGAY
 • THỬ NGHIỆM

  29.000

  /tháng

  ĐĂNG KÝ NGAY

  Quy định về mức hưởng trợ cấp thai sản hiện nay Trải nghiệm đọc không có quảng cáo

  Quy định về mức hưởng trợ cấp thai sản hiện nay Sử dụng bộ lọc so sánh không giới hạn

  Quy định về mức hưởng trợ cấp thai sản hiện nay Sử dụng công cụ không giới hạn

 • CƠ BẢN

  49.000

  /tháng

  ĐĂNG KÝ NGAY

  Quy định về mức hưởng trợ cấp thai sản hiện nay Trải nghiệm đọc không có quảng cáo

  Quy định về mức hưởng trợ cấp thai sản hiện nay Sử dụng bộ lọc so sánh không giới hạn

  Quy định về mức hưởng trợ cấp thai sản hiện nay Sử dụng công cụ không giới hạn

  Quy định về mức hưởng trợ cấp thai sản hiện nay Truy cập không giới hạn bảo hiểm Quân Đội các nội dung chuyên sâu

  Quy định về mức hưởng trợ cấp thai sản hiện nay Nhận bảng tin hằng ngày

 • NÂNG CAO

  69.000

  /tháng

  ĐĂNG KÝ NGAY

  Quy định về mức hưởng trợ cấp thai sản hiện nay Trải nghiệm đọc không có quảng cáo

  Quy định về mức hưởng trợ cấp thai sản hiện nay Sử dụng bộ lọc so sánh không giới hạn

  Quy định về mức hưởng trợ cấp thai sản hiện nay Sử dụng công cụ không giới hạn

  Quy định về mức hưởng trợ cấp thai sản hiện nay Truy cập không giới hạn bảo hiểm Bưu Điện các nội dung chuyên sâu

  Quy định về mức hưởng trợ cấp thai sản hiện nay Nhận bảng tin hằng ngày

  Quy định về mức hưởng trợ cấp thai sản hiện nay Trợ giúp từ điện tử các chuyên gia TheBank qua hotline

 • THỬ NGHIỆM

  78.300

  /quý

  87.000

  ĐĂNG KÝ NGAY

  Quy định về mức hưởng trợ cấp thai sản hiện nay Trải nghiệm đọc không có quảng cáo

  Quy định về mức hưởng trợ cấp thai sản hiện nay Sử dụng bộ lọc so sánh không giới hạn

  Quy định về mức hưởng trợ cấp thai sản hiện nay Sử dụng công cụ không giới hạn

 • CƠ BẢN

  132.300

  /quý

  147.000

  ĐĂNG KÝ NGAY

  Quy định về mức hưởng trợ cấp thai sản hiện nay Trải nghiệm đọc không có quảng cáo

  Quy định về mức hưởng trợ cấp thai sản hiện nay Sử dụng bộ lọc so sánh không giới hạn

  Quy định về mức hưởng trợ cấp thai sản hiện nay Sử dụng công cụ không giới hạn

  Quy định về mức hưởng trợ cấp thai sản hiện nay Truy cập không giới hạn uy tín nhất các nội dung chuyên sâu

  Quy định về mức hưởng trợ cấp thai sản hiện nay Nhận bảng tin hằng ngày

 • NÂNG CAO

  186.300

  /quý

  207.000

  ĐĂNG KÝ NGAY

  Quy định về mức hưởng trợ cấp thai sản hiện nay Trải nghiệm đọc không có quảng cáo

  Quy định về mức hưởng trợ cấp thai sản hiện nay Sử dụng bộ lọc so sánh không giới hạn

  Quy định về mức hưởng trợ cấp thai sản hiện nay Sử dụng công cụ không giới hạn

  Quy định về mức hưởng trợ cấp thai sản hiện nay Truy cập không giới hạn bảo hiểm FWD các nội dung chuyên sâu

  Quy định về mức hưởng trợ cấp thai sản hiện nay Nhận bảng tin hằng ngày

  Quy định về mức hưởng trợ cấp thai sản hiện nay Trợ giúp từ công trình các chuyên gia TheBank qua hotline

 • THỬ NGHIỆM

  243.600

  /năm

  348.000

  ĐĂNG KÝ NGAY

  Quy định về mức hưởng trợ cấp thai sản hiện nay Trải nghiệm đọc không có quảng cáo

  Quy định về mức hưởng trợ cấp thai sản hiện nay Sử dụng bộ lọc so sánh không giới hạn

  Quy định về mức hưởng trợ cấp thai sản hiện nay Sử dụng công cụ không giới hạn

 • CƠ BẢN

  411.600

  /năm

  588.000

  ĐĂNG KÝ NGAY

  Quy định về mức hưởng trợ cấp thai sản hiện nay Trải nghiệm đọc không có quảng cáo

  Quy định về mức hưởng trợ cấp thai sản hiện nay Sử dụng bộ lọc so sánh không giới hạn

  Quy định về mức hưởng trợ cấp thai sản hiện nay Sử dụng công cụ không giới hạn

  Quy định về mức hưởng trợ cấp thai sản hiện nay Truy cập không giới hạn báo giá các nội dung chuyên sâu

  Quy định về mức hưởng trợ cấp thai sản hiện nay Nhận bảng tin hằng ngày

 • NÂNG CAO

  579.600

  /năm

  828.000

  ĐĂNG KÝ NGAY

  Quy định về mức hưởng trợ cấp thai sản hiện nay Trải nghiệm đọc không có quảng cáo

  Quy định về mức hưởng trợ cấp thai sản hiện nay Sử dụng bộ lọc so sánh không giới hạn

  Quy định về mức hưởng trợ cấp thai sản hiện nay Sử dụng công cụ không giới hạn

  Quy định về mức hưởng trợ cấp thai sản hiện nay Truy cập không giới hạn địa chỉ các nội dung chuyên sâu

  Quy định về mức hưởng trợ cấp thai sản hiện nay Nhận bảng tin hằng ngày

  Quy định về mức hưởng trợ cấp thai sản hiện nay Trợ giúp từ bảo hiểm Quân Đội các chuyên gia TheBank qua hotline

4.9/5 (80 votes)

Ý kiến khách hàngPreNext