Quy trình giải quyết chế độ nghỉ ốm cho người lao động

Giải quyết chế độ nghỉ ốm là quyền lợi người lao động được hưởng khi không may bị ốm đau mà đủ điều kiện hưởng chế độ do Bảo hiểm xã hội quy định.

Chế độ nghỉ ốm là quyền lợi thai sản của người lao động đủ điều kiện theo yêu cầu được hưởng khi tham gia BHXH bảo hiểm Prudential . Vậy bảo hiểm Fubon life , sức khỏe những quy định điện tử hiện nay về thời gian hưởng bảo hiểm XTI , quy trình giải quyết mua ở đâu và trách nhiệm bảo hiểm Dai-ichi Life của cơ quan BHXH ra sao?

Giải quyết chế độ ốm đau trong bao nhiêu ngày?

Điều 102 Luật BHXH 2014 công ty đã nêu rõ quy định về thời gian giải quyết chế độ nghỉ ốm cho người lao động:
“Điều 102 cam kết . Giải quyết hưởng chế độ ốm đau cam kết , thai sản

1 sức khỏe . Trong thời hạn 45 ngày kể từ ngày trở lại làm việc bảo hiểm Bảo Việt , người lao động có trách nhiệm nộp hồ sơ quy định tại khoản 1 sức khỏe và khoản 2 Điều 100 bao nhiêu tiền , có nên mua các khoản 1 thất nghiệp , 2 thất nghiệp , 3 tài sản và 4 Điều 101 tai nạn của Luật này cho người sử dụng lao động.

2 gần đây . Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ từ người lao động bảo hiểm Hanwha , người sử dụng lao động có trách nhiệm lập hồ sơ quy định tại Điều 100 bảo hiểm Viễn Đông và Điều 101 bảo hiểm FWD của Luật này nộp cho cơ quan bảo hiểm xã hội.

3 hàng hóa . Trách nhiệm giải quyết bảo hiểm Bảo Long của cơ quan bảo hiểm xã hội:

a) Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định từ người sử dụng lao động theo yêu cầu , cơ quan bảo hiểm xã hội phải giải quyết bảo hiểm Aviva và tổ chức chi trả cho người lao động;”

Ngoài ra bảo hiểm SGI , khoản 4 Điều 5 Quyết định 166/QĐ-BHXH có tốt không cũng nêu thời hạn giải quyết phi nhân thọ và chi trả:

“4 bảo hiểm Chubb . Thời hạn giải quyết công ty và chi trả

4.1 bồi thường . Trường hợp đơn vị SDLĐ đề nghị: Tối đa 06 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ theo quy định.

4.2 y tế . Trường hợp người lao động bảo hiểm Generali , thân nhân người lao động nộp hồ sơ trực tiếp cho cơ quan BHXH: Tối đa 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.”

Căn cứ vào online những quy định trên y tế , thời hạn giải quyết chế độ ốm đau cho người lao động là trong vòng 45 ngày kể từ ngày trở lại làm việc bảo hiểm OPES , người lao động nộp hồ sơ cho người sử dụng lao động sức khỏe . Sau đó bảo hiểm AIG , người sử dụng lao động trẻ em sẽ nộp cho cơ quan BHXH trong vòng 10 ngày.

Cơ quan BHXH có trách nhiệm giải quyết bảng giá và chi trả cho người lao động trong thời gian 6 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ từ người sử dụng lao động.

Quy trình giải quyết chế độ nghỉ ốm cho người lao động

Giải quyết chế độ nghỉ ốm bảo hiểm Bảo Long của người lao động

Nghĩa vụ bảo hiểm SGI của cơ quan BHXH giải quyết chế độ cho người lao động

Cơ quan BHXH có nghĩa vụ tiếp nhận hồ sơ giải quyết chế độ ốm đau từ phía người sử dụng lao động cam kết hoặc trực tiếp từ người lao động bảo hiểm Bảo Việt . Sau đó kiểm tra con người và xét duyệt hồ sơ bảo hiểm FWD , thực hiện chi trả trợ cấp theo đúng thời gian quy định hàng hóa của bảo hiểm AIG các Điều luật.

Trường hợp hồ sơ bao nhiêu tiền của người lao động không bảo hiểm Quân Đội được giải quyết online thì cần có văn bản giải thích rõ lý do gửi đến người lao động.

Quy trình giải quyết chế độ ốm đau

Quy trình giải quyết chế độ ốm đau gồm 3 bước trực tuyến sau đây:

Bước 1: Về phía đơn vị sử dụng lao động

Người lao động nộp hồ sơ theo quy định cho đơn vị sử dụng lao động.

Bước 2: Theo tác cho bé của đơn vị sử dụng lao động

Tập hợp hồ sơ hướng dẫn và lập thủ tục: Tiếp nhận hồ sơ từ người lao động trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định ung thư , đơn vị sử dụng lao động lập Danh sách đề nghị giải quyết hưởng chế độ ốm đau chữa bệnh , thai sản bán ở đâu , danh sách phục hồi sức khỏe (theo Mẫu 01B-HSB) bảo hiệm VNI và nộp cho cơ quan BHXH nơi đơn vị sử dụng lao động đóng BHXH.
bảo hiểm Hanwha Nếu đơn vị lựa chọn hình thức khai điện tử an toàn thì cần lập hồ sơ điện tử bảo hiểm PVI , chữ ký số ung thư và gửi lên Cổng Thông tin điện tử BHXH Việt Nam công trình hoặc qua tổ chức I-VAN bảo hiểm OPES , bảo hiểm UIC nếu chưa chuyển đổi hồ sơ giấy sang dạng điện tử gần đây thì gửi hồ sơ giấy đến cơ quan BHXH bằng dịch vụ bưu chính công ích.

Nhận kết quả giải quyết (Mẫu số C70a-HD) phi nhân thọ và tiền trợ cấp qua tài khoản giá rẻ của đơn vị trẻ em để chi trả cho người lao động đăng ký nhận tiền mặt tại đơn vị sử dụng lao động.

Bước 3: Cơ quan BHXH nhận hồ sơ

Cơ quan BHXH tiếp nhận hồ sơ từ phía người sử dụng lao động bảo hiểm MSIG để xét duyệt bảo hiểm Mirae Asset và thực hiện chi trả trợ cấp cho người lao động.

bảo hiểm MB Ageas Trên đây là cho bé những thông tin cơ bản về việc giải quyết chế độ ốm đau cho người lao động bán ở đâu . Chúng tôi hy vọng bảo hiểm Phú Hưng đã đem đến bảo hiểm Aviva những kiến thức hữu ích bảo hiểm PVI để người lao động cháy nổ được bảo đảm quyền lợi khi tham gia BHXH cho bản thân.

4.9/5 (69 votes)

Ý kiến khách hàngPreNext