Quy trình giải quyết chế độ thai sản hiện nay

Quy trình giải quyết chế độ thai sản bao gồm những bước nào, cần những hồ sơ giấy tờ gì để thực hiện thủ tục nhanh chóng và chuẩn xác nhất?

Giải quyết chế độ thai sản 2021 hướng dẫn bao gồm bảo hiểm Dai-ichi Life những bước nào bảo hiểm AIG , cần chuẩn bị cam kết những hồ sơ giấy tờ gì là bảo hiểm Manulife những điều không phải ai ngân hàng cũng biết báo giá . Để giúp người lao động thuận tiện hơn trong việc hưởng quyền lợi này sức khỏe , chúng tôi uy tín nhất đã tổng hợp có tốt không những thông tin cần thiết trong bài viết này!

Quy trình giải quyết chế độ bảo hiểm thai sản về phía cơ quan BHXH

Bước 1: Cơ quan BHXH tiếp nhận hồ sơ

Cơ quan BHXH tiếp nhận hồ sơ từ phía:

 • Người lao động (trong trường hợp người đó hàng hóa đã nghỉ việc gần nhất và không làm việc ở đơn vị nào).
 • Người sử dụng lao động (khi người lao động gửi thất nghiệp các giấy tờ cần thiết bảo hiểm MB Ageas , người sử dụng lao động có trách nhiệm tổng hợp bảo hiểm MSIG và lập Danh sách đề nghị hưởng chế độ thai sản (Mẫu 01B-HSB).

Bước 2: Xét duyệt hồ sơ an toàn và tổ chức chi trả

Cơ quan BHXH có trách nhiệm kiểm tra con người , xét duyệt hồ sơ bảo hiểm Viễn Đông sau đó tổ chức chi trả cho người lao động theo Luật BHXH hiện hành.

Quy trình giải quyết chế độ thai sản hiện nay

Quy trình giải quyết chế độ thai sản cho người lao động

Thời gian giải quyết trợ cấp thai sản

Thời gian quy định giải quyết chế độ thai sản:

 • Giải quyết trong tối đa 06 ngày làm việc đối bán ở đâu với trường hợp nhận hồ sơ từ phía người sử dụng lao động.
 • Giải quyết trong tối bồi thường đã 03 ngày làm việc bảo hiểm PVI với trường hợp nhận hồ sơ từ phía người lao động bảo hiểm Quân Đội , thân nhân người lao động.

Thủ tục điện tử và hồ sơ hưởng chế độ thai sản bảo hiểm AIA bao gồm bảo hiểm Bảo Việt những gì?

Căn cứ vào điểm 2.2 khoản 2 Điều 4 Quyết định 166/QĐ-BHXH bảo hiểm GIC , chuẩn bị hồ sơ hưởng chế độ thai sản gồm bảo hiểm UIC các giấy tờ sau:

Đối nhân thọ với người lao động

Với mỗi trường hợp bán ở đâu , người lao động bảo hiểm Bưu Điện sẽ phải chuẩn bị hàng hóa các loại giấy tờ khác nhau:

- Lao động nữ khám thai ngân hàng , sẩy thai lừa đảo , nạo y tế , hút thai bảo hiểm BIDV , thai chết lưu bảo hiểm PVI hoặc phá thai bệnh lý theo yêu cầu , người lao động thực hiện biện pháp tránh thai:

 • Trường hợp điều trị nội trú: Bản sao giấy ra viện; bản sao giấy chuyển tuyến mua ở đâu hoặc bản sao giấy chuyển viện trong trường hợp chuyển tuyến.
 • Trường hợp điều trị ngoại trú: Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH; cho bé hoặc bản sao giấy ra viện có chỉ định nhà nước của y điện tử , bác sĩ điều trị cho nghỉ thêm sau thời gian điều trị nội trú.

- Lao động nữ sinh con:

 • Trường hợp sinh thường: Bản sao giấy khai sinh; địa chỉ hoặc trích lục khai sinh; con người hoặc bản sao giấy chứng sinh.
 • Trường hợp con chết sau khi sinh bảo hiểm AIA , ngoài trẻ em các giấy tờ trên cần chuẩn bị thêm: Bản sao giấy chứng tử; giá rẻ hoặc trích lục khai tử; tư nhân hoặc bản sao giấy báo tử.
 • Trường hợp con chết ngay sau khi sinh bảo hiểm QBE mà chưa bảo hiểm Hanwha được cấp giấy chứng sinh y tế thì thay bằng trích sao bảo hiểm Bưu Điện hoặc tóm tắt hồ sơ bệnh án uy tín nhất hoặc giấy ra viện điện tử của người mẹ thể hiện con chết.

- Mẹ chết sau khi sinh con: Chuẩn bị bản sao giấy chứng tử an toàn hoặc trích lục khai tử đăng ký của người mẹ.

- công ty Nếu mẹ sau sinh không đủ sức khoẻ chăm sóc con: Có thêm biên bản giám định y khoa lừa đảo của người mẹ.

- an toàn Nếu mẹ phải nghỉ việc bảo hiểm AAA để dưỡng thai: Bổ sung một trong nhanh nhất các loại giấy tờ công ty dưới đây:

 • Điều trị nội trú: Bản sao giấy ra viện nhân thọ hoặc tóm tắt hồ sơ bệnh án thể hiện việc nghỉ dưỡng thai.
 • Điều trị ngoại trú: Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH thể hiện việc nghỉ dưỡng thai.
 • gần đây Nếu phải giám định y khoa: Biên bản giám định y khoa.

- Trường hợp lao động nữ mang thai hộ bảo hiểm Vietinbank , sinh con bảo hiểm SGI hoặc người mẹ nhờ mang thai hộ nhận con: Bổ sung thêm:

 • Bản sao bảo hiểm Dai-ichi Life của bản thoả thuận về mang thai hộ vì mục đích nhân đạo;
 • Văn bản xác nhận thời điểm giao đứa trẻ công trình của bên nhờ mang thai bảo hiểm Manulife và bên mang thai hộ.

- Người lao động nhận con nuôi dưới 06 tháng tuổi: Bản sao giấy nhận nuôi con nuôi.

- Lao động nam bảng giá hoặc người chồng theo yêu cầu của lao động nữ mang thai hộ nghỉ việc khi vợ sinh con: Bản sao giấy chứng sinh; an toàn hoặc bản sao giấy khai sinh; xã hội hoặc trích lục khai sinh.

Trường hợp sinh con phải phẫu thuật giá rẻ hoặc sinh con dưới 32 tuần tuổi bảo hiểm Fubon life mà giấy chứng sinh không thể hiện bảo hiểm BSH thì có thêm giấy tờ ngân hàng của cơ sở khám chữa bệnh thể hiện việc sinh mổ gần nhất , sinh con dưới 32 tuần tuổi.

Trường hợp con chết sau khi sinh bao nhiêu tiền mà chưa bảng giá được cấp giấy chứng sinh nhà nước thì thay bằng trích sao cho bé hoặc tóm tắt hồ sơ bệnh án hướng dẫn hoặc giấy ra viện gia đình của người mẹ bảo hiểm BSH hoặc bảo hiểm SGI của lao động nữ mang thai hộ thể hiện con chết.

- Lao động nam bảo hiểm Quân Đội hoặc người chồng bảo hiểm Dai-ichi Life của người mẹ nhờ mang thai hộ hưởng trợ cấp 1 lần khi vợ sinh con: Bản sao giấy chứng sinh; bảo hiểm Mirae Asset hoặc bản sao giấy khai sinh; tốt nhất hoặc trích lục khai sinh.

Trường hợp con chết sau khi sinh bảo hiểm Aviva mà chưa giá rẻ được cấp giấy chứng sinh bảo hiểm Vietinbank thì thay bằng trích sao an toàn hoặc tóm tắt hồ sơ bệnh án chữa bệnh hoặc giấy ra viện an toàn của người mẹ bảo hiểm UIC hoặc cho bé của lao động nữ mang thai hộ thể hiện con chết.

- Người lao động đang bảo lưu thời gian đóng BHXH do thôi việc trước khi sinh con bảo hiểm Quân Đội , nhận con trẻ em , nhận nuôi con nuôi:

 • Hồ sơ theo quy định tại trường hợp sinh con hay nhận con nuôi dưới 06 tháng tuổi bảo hiểm Bảo Long đã nêu.
 • Trường hợp mang thai phải nghỉ việc tại nhà để dưỡng thai có nên mua thì có thêm giấy chứng nhận nghỉ dưỡng thai.
 • Trường hợp thanh toán phí giám định y khoa bảo hiểm Vietinbank thì có thêm hoá đơn cho bé , chứng từ thu phí giám định; bảng kê bảo hiểm FWD các nội dung giám định nhà nước của cơ sở thực hiện giám định.

Đối trực tuyến với người sử dụng lao động

Lập Danh sách người lao động hưởng chế độ thai sản (Mẫu 01B-HSB).

Sau khi hoàn thành hồ sơ điện tử , người lao động nộp cho người sử dụng lao động trong vòng 45 ngày kể từ ngày đi làm việc trở lại nhanh nhất . thai sản Nếu người lao động đang không làm việc cho cơ quan cháy nổ , tổ chức nào bảo hiểm Prudential thì nộp trực tiếp cho cơ quan BHXH.

Cuối cùng bảo hiểm Prudential , người lao động chờ cơ quan BHXH giải quyết theo yêu cầu và tổ chức chi trả.

bảo hiểm Quân Đội Trên đây là bảo hiệm VNI những thông tin về chủ đề giải quyết chế độ thai sản 2021 uy tín nhất . Mong người lao động bảo hiểm UIC sẽ có thêm nhiều kiến thức bổ ích về một chế độ quan trọng mình khoản vay được hưởng khi tham gia BHXH.

Cảm ơn bạn bán ở đâu đã đọc bài bảo hiểm OPES , bằng cách đăng ký Tài khoản Quy trình giải quyết chế độ thai sản hiện nay VIP bạn đã góp phần ủng hộ chúng tôi tiếp tục xây dựng nội dung chất lượng hơn.

29.000/tháng

ĐĂNG KÝ NGAY
 • THỬ NGHIỆM

  29.000

  /tháng

  ĐĂNG KÝ NGAY

  Quy trình giải quyết chế độ thai sản hiện nay Trải nghiệm đọc không có quảng cáo

  Quy trình giải quyết chế độ thai sản hiện nay Sử dụng bộ lọc so sánh không giới hạn

  Quy trình giải quyết chế độ thai sản hiện nay Sử dụng công cụ không giới hạn

 • CƠ BẢN

  49.000

  /tháng

  ĐĂNG KÝ NGAY

  Quy trình giải quyết chế độ thai sản hiện nay Trải nghiệm đọc không có quảng cáo

  Quy trình giải quyết chế độ thai sản hiện nay Sử dụng bộ lọc so sánh không giới hạn

  Quy trình giải quyết chế độ thai sản hiện nay Sử dụng công cụ không giới hạn

  Quy trình giải quyết chế độ thai sản hiện nay Truy cập không giới hạn lừa đảo các nội dung chuyên sâu

  Quy trình giải quyết chế độ thai sản hiện nay Nhận bảng tin hằng ngày

 • NÂNG CAO

  69.000

  /tháng

  ĐĂNG KÝ NGAY

  Quy trình giải quyết chế độ thai sản hiện nay Trải nghiệm đọc không có quảng cáo

  Quy trình giải quyết chế độ thai sản hiện nay Sử dụng bộ lọc so sánh không giới hạn

  Quy trình giải quyết chế độ thai sản hiện nay Sử dụng công cụ không giới hạn

  Quy trình giải quyết chế độ thai sản hiện nay Truy cập không giới hạn sức khỏe các nội dung chuyên sâu

  Quy trình giải quyết chế độ thai sản hiện nay Nhận bảng tin hằng ngày

  Quy trình giải quyết chế độ thai sản hiện nay Trợ giúp từ bảo hiểm Chubb các chuyên gia TheBank qua hotline

 • THỬ NGHIỆM

  78.300

  /quý

  87.000

  ĐĂNG KÝ NGAY

  Quy trình giải quyết chế độ thai sản hiện nay Trải nghiệm đọc không có quảng cáo

  Quy trình giải quyết chế độ thai sản hiện nay Sử dụng bộ lọc so sánh không giới hạn

  Quy trình giải quyết chế độ thai sản hiện nay Sử dụng công cụ không giới hạn

 • CƠ BẢN

  132.300

  /quý

  147.000

  ĐĂNG KÝ NGAY

  Quy trình giải quyết chế độ thai sản hiện nay Trải nghiệm đọc không có quảng cáo

  Quy trình giải quyết chế độ thai sản hiện nay Sử dụng bộ lọc so sánh không giới hạn

  Quy trình giải quyết chế độ thai sản hiện nay Sử dụng công cụ không giới hạn

  Quy trình giải quyết chế độ thai sản hiện nay Truy cập không giới hạn theo yêu cầu các nội dung chuyên sâu

  Quy trình giải quyết chế độ thai sản hiện nay Nhận bảng tin hằng ngày

 • NÂNG CAO

  186.300

  /quý

  207.000

  ĐĂNG KÝ NGAY

  Quy trình giải quyết chế độ thai sản hiện nay Trải nghiệm đọc không có quảng cáo

  Quy trình giải quyết chế độ thai sản hiện nay Sử dụng bộ lọc so sánh không giới hạn

  Quy trình giải quyết chế độ thai sản hiện nay Sử dụng công cụ không giới hạn

  Quy trình giải quyết chế độ thai sản hiện nay Truy cập không giới hạn gần đây các nội dung chuyên sâu

  Quy trình giải quyết chế độ thai sản hiện nay Nhận bảng tin hằng ngày

  Quy trình giải quyết chế độ thai sản hiện nay Trợ giúp từ bảo hiểm Aviva các chuyên gia TheBank qua hotline

 • THỬ NGHIỆM

  243.600

  /năm

  348.000

  ĐĂNG KÝ NGAY

  Quy trình giải quyết chế độ thai sản hiện nay Trải nghiệm đọc không có quảng cáo

  Quy trình giải quyết chế độ thai sản hiện nay Sử dụng bộ lọc so sánh không giới hạn

  Quy trình giải quyết chế độ thai sản hiện nay Sử dụng công cụ không giới hạn

 • CƠ BẢN

  411.600

  /năm

  588.000

  ĐĂNG KÝ NGAY

  Quy trình giải quyết chế độ thai sản hiện nay Trải nghiệm đọc không có quảng cáo

  Quy trình giải quyết chế độ thai sản hiện nay Sử dụng bộ lọc so sánh không giới hạn

  Quy trình giải quyết chế độ thai sản hiện nay Sử dụng công cụ không giới hạn

  Quy trình giải quyết chế độ thai sản hiện nay Truy cập không giới hạn địa chỉ các nội dung chuyên sâu

  Quy trình giải quyết chế độ thai sản hiện nay Nhận bảng tin hằng ngày

 • NÂNG CAO

  579.600

  /năm

  828.000

  ĐĂNG KÝ NGAY

  Quy trình giải quyết chế độ thai sản hiện nay Trải nghiệm đọc không có quảng cáo

  Quy trình giải quyết chế độ thai sản hiện nay Sử dụng bộ lọc so sánh không giới hạn

  Quy trình giải quyết chế độ thai sản hiện nay Sử dụng công cụ không giới hạn

  Quy trình giải quyết chế độ thai sản hiện nay Truy cập không giới hạn bảo hiểm Prudential các nội dung chuyên sâu

  Quy trình giải quyết chế độ thai sản hiện nay Nhận bảng tin hằng ngày

  Quy trình giải quyết chế độ thai sản hiện nay Trợ giúp từ bảo hiểm Manulife các chuyên gia TheBank qua hotline

4.8/5 (64 votes)

Ý kiến khách hàngPreNext