Thời gian nghỉ chế độ ốm đau cho từng trường hợp

Thời gian nghỉ chế độ ốm đau cho mỗi trường hợp là khác nhau tuỳ thuộc vào loại bệnh tật thông thường hay cần điều trị dài hạn. Vì vậy, người lao động cần nắm rõ tình hình của bản thân và chủ động tìm hiểu kỹ càng về tr

Chế độ ốm đau là một trong bảo hiểm Liberty những quyền lợi có tốt không của người tham gia BHXH địa chỉ được hưởng bảo hiểm Bảo Việt . Tuy nhiên tài sản , thời gian nghỉ chế độ ốm đau giá bao nhiêu của mỗi trường hợp là khác nhau tốt nhất . Người lao động nên tìm hiểu luật thai sản và nắm rõ vấn đề này.

Thời gian nghỉ chế độ ốm đau cho từng trường hợp

Người lao động bảo hiểm Hanwha được hưởng thời gian bảo hiểm BSH của chế độ ốm đau như thế nào?

Thời gian hưởng trợ cấp ốm đau cho người lao động bị ốm

Căn cứ vào Điều 26 Luật BHXH báo giá , thời gian nghỉ chế độ ốm đau có nên mua , tai nạn tối đa cho người lao động bảo hiểm Sun life được quy định:

- Làm việc trong điều kiện bình thường:

  • Người lao động đóng BHXH dưới 15 năm bảo hiểm Fubon life được nghỉ chế độ ốm đau tối đa 30 ngày/năm;
  • Người lao động đóng BHXH từ đủ 15 năm đến dưới 30 năm theo yêu cầu được nghỉ chế độ ốm đau tối đa 40 ngày/năm;
  • Người lao động đóng BHXH từ đủ 30 năm bảo hiểm Quân Đội trở lên bảo hiểm OPES được nghỉ chế độ ốm đau tối đa 60 ngày/năm.

Lưu ý: Thời gian nghỉ không ung thư bao gồm ngày nghỉ Lễ bảo hiểm OPES , Tết bảo hiểm FWD và ngày nghỉ hàng tuần).

- Làm nghề bao nhiêu tiền hoặc công việc nặng nhọc địa chỉ , độc hại chữa bệnh , nguy hiểm nhanh nhất hoặc bán ở đâu đặc biệt nặng nhọc bảng giá , độc hại dịch vụ , nguy hiểm bảo hiểm Bưu Điện hoặc ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số từ 0,7 trở lên:

  • Người lao động đóng BHXH dưới 15 năm công trình được nghỉ chế độ ốm đau tối đa 40 ngày/năm;
  • Người lao động đóng BHXH từ đủ 15 năm đến 30 năm bao nhiêu tiền được nghỉ chế độ ốm đau tối đa 50 ngày/năm;
  • Người lao động đóng BHXH từ đủ 30 năm bảo hiểm BIDV trở lên hàng hóa được nghỉ chế độ ốm đau tối đa 70 ngày.

Lưu ý: Thời gian nghỉ không tại nhà bao gồm ngày nghỉ Lễ bảo hiểm Bảo Việt , Tết bảo hiểm OPES và ngày nghỉ hàng tuần.

- Nghỉ làm do mắc bệnh nằm trong Danh mục bệnh cần chữa trị dài ngày:

  • Được nghỉ 180 ngày/năm (tính cả ngày nghỉ lễ bảo hiểm BIC , Tết mua ở đâu và ngày nghỉ hàng tuần);
  • Hết 180 ngày bảo hiểm Aviva công ty vẫn tiếp tục điều trị địa chỉ sẽ hàng hóa được hưởng tiếp chế độ ốm đau khoản vay với thời gian hưởng tối đa bằng thời gian kỹ thuật đã đóng BHXH.

Trường hợp con ốm người lao động bảo hiểm ABIC sẽ phi nhân thọ được nghỉ chế độ ốm đau

Điều 27 Luật BHXH năm 2014 bảo hiểm AIA thì đưa ra mức nghỉ cho trường hợp người lao động nghỉ do con ốm đau:

  • Nghỉ tối đa 20 ngày làm việc mỗi năm cháy nổ nếu con dưới 03 tuổi;
  • Nghỉ tối đa 15 ngày làm việc mỗi năm chữa bệnh nếu con từ đủ 03 tuổi đến dưới 07 tuổi.

Thời gian nghỉ dưỡng sức phục hồi sức khoẻ sau ốm đau

Trong Điều 29 Luật BHXH 2014 quy định khi người lao động bảo hiểm AAA đã nghỉ hết thời gian hưởng chế độ ốm đau trong 1 năm thiết bị . Khoảng thời gian 30 ngày đầu tiên trở lại làm việc gia đình mà sức khoẻ chưa hồi phục hoàn toàn bảo hiểm GIC thì bảo hiểm BSH sẽ bảo hiểm BIDV được nghỉ dưỡng sức trực tuyến , phục hồi sức khoẻ từ 5 - 10 ngày/năm bảo hiểm SGI , tính cả ngày nghỉ lễ công ty , Tết bảo hiểm Aviva và ngày nghỉ hàng tuần bảo hiểm Vietinbank . Khoản 2 Điều này quy định rõ:

“Số ngày nghỉ dưỡng sức bảo hiểm Mirae Asset , phục hồi sức khỏe do người sử dụng lao động bảo hiểm Bảo Long và Ban Chấp hành công đoàn cơ sở quyết định bảo hiểm ABIC , trường hợp chưa có công đoàn cơ sở tài sản thì do người sử dụng lao động quyết định bảo hiểm FWD như sau:

- Tối đa 10 ngày đối bảo hiểm Bưu Điện với người lao động mắc bệnh cần chữa trị dài ngày;

- Tối đa 07 ngày đối cam kết với người lao động phải phẫu thuật;

- Bằng 05 ngày đối bảo hiểm Mirae Asset với gần nhất các trường hợp khác.”

Trong thời gian nghỉ dưỡng sức này bao nhiêu tiền , người lao động giá bao nhiêu được hỗ trợ mỗi ngày 30% mức lương cơ sở.

Bài viết nhà nước đã chia sẻ rõ về thời gian nghỉ ốm đau bảo hiểm Generali của mỗi trường hợp sức khỏe . Hy vọng rằng chúng tôi tốt nhất đã đem đến thông tin hữu ích cho người lao động quan tâm.

4.9/5 (55 votes)

Ý kiến khách hàngPreNext