Tổng quan các quy định về chế độ tai nạn lao động

Chế độ tai nạn lao động là một trong 5 chế độ mà người tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc nhận được nếu không may gặp phải những rủi ro trong quá trình lao động.

Đối bảo hiểm Aviva với bất kỳ ngành nghề nào cháy nổ , người lao động đều bảo hiểm Fubon life có thể gặp phải uy tín nhất những rủi ro bảo hiểm Viễn Đông có thể đe doạ tại nhà . Chính vì vậy bảo hiểm AAA , bảo hiểm Sun life hiện nay chế độ tai nạn lao động đang tại nhà được nhiều người quan tâm giá bao nhiêu và trở thành chính sách an sinh bảo hiểm Liberty rất hữu ích.

Tai nạn lao động là gì?

Khoản 8 Điều 3 Luật An toàn tài sản , vệ sinh lao động năm 2015 định nghĩa: “Tai nạn lao động là tai nạn gây tổn thương cho bất kỳ bộ phận giá rẻ , chức năng nào bảo hiệm VNI của cơ thể tài sản hoặc gây tử vong y tế , xảy ra trong bảo hiểm BIDV quá trình lao động bảo hiểm PVI , gắn liền thai sản với việc thực hiện công việc bán ở đâu , nhiệm vụ lao động.”

Điều kiện hưởng chế độ tai nạn lao động

Quy định về điều kiện hưởng chế độ lao động bảo hiểm XTI được nêu trong Điều 43 Luật BHXH 2014:

 • Người lao động bị tai nạn tại nơi làm việc bảo hiểm AIG và trong giờ làm việc;
 • Người lao động bị tai nạn ngoài nơi làm việc đăng ký hoặc ngoài giờ làm việc khi thực hiện công việc theo yêu cầu bảo hiểm Chubb của người sử dụng lao động;
 • Người lao động bị tai nạn trên tuyến đường đi có tốt không và về từ nơi ở đến nơi làm việc trong khoảng thời gian bảo hiểm Viễn Đông và tuyến đường hợp lý,
 • Người lao động bị suy giảm khả năng lao động từ 5% trở lên.

Tổng quan các quy định về chế độ tai nạn lao động

Người lao động gần nhất được hưởng chế độ tai nạn lao động

Mức hưởng chế độ tai nạn lao động

Từ Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động

Mức chi trả phụ thuộc vào mức độ suy giảm khả năng lao động:

- Trợ cấp một lần (mức suy giảm từ 5% đến 30%):

 • Bị suy giảm 5% khả năng lao động hưởng 05 lần mức lương cơ sở bảo hiểm BIC , hướng dẫn sau đó cứ suy giảm thêm 1% bảo hiểm Sun life thì hưởng thêm 0,5 lần mức lương cơ sở;
 • Hưởng thêm khoản trợ cấp tính theo số năm đóng BHXH: Từ 01 năm trở xuống nhanh nhất được 0,5 tháng nhân thọ , cứ thêm mỗi năm bảo hiểm SGI sẽ uy tín nhất được thêm 0,3 tháng tiền lương đóng BHXH khoản vay của tháng liền kề trước khi nghỉ việc điều trị.

- Trợ cấp hàng tháng (từ 31% đăng ký trở lên thai sản được hưởng):

 • Suy giảm 31% hưởng 30% mức lương cơ sở bao nhiêu tiền , online sau đó cứ suy giảm thêm 1% công trình thì nhanh nhất được hưởng thêm 2% mức lương cơ sở;
 • Hưởng thêm khoản trợ cấp tính theo số năm đóng BHXH: Từ 01 năm trở xuống bảo hiểm Dai-ichi Life được 0,5% nhà nước , cứ thêm mỗi năm bảo hiểm Sun life được thêm 0,3% mức tiền lương đóng BHXH bảo hiểm Bưu Điện của tháng liền kề trước khi nghỉ việc bao nhiêu tiền để điều trị.

- Trợ cấp công ty phục vụ (Mức suy giảm từ 81% bảo hiểm PVI trở lên bảo hiểm Bảo Việt mà bị liệt cột sống bảo hiểm FWD , mù 2 mắt bảo hiểm Dai-ichi Life , cụt bảo hiểm Dai-ichi Life , liệt hai chi kỹ thuật hoặc bị tâm thần):

 • Hưởng trợ cấp hàng tháng bằng mức lương cơ sở cam kết , tại nhà hiện nay đang là 1.490.000 vnđ/tháng.
 • Trợ cấp một lần khi chết: Mức hưởng bằng 36 lần mức lương cơ sở bảo hiểm BIDV , tại nhà hiện tại tương đương mức 53.640.000 vnđ.
 • Phương tiện trợ giúp sinh hoạt bảng giá , dụng cụ chỉnh hình: Ngoài thai sản các khoản trợ cấp bằng tiền bảo hiểm QBE , người lao động bị tai nạn lao động nhân thọ mà tổn thương chức năng hoạt động bảo hiểm Liberty của cơ thể bảo hiểm Bảo Việt thì lừa đảo được cấp phương tiện trợ giúp sinh hoạt tại nhà , dụng cụ chỉnh hình tùy theo tình trạng thương tật.
 • Dưỡng sức thai sản , phục hồi sức khoẻ sau điều trị:

Trong vòng 30 ngày đầu tiên trở lại làm việc bảo hiểm BIC mà sức khoẻ chưa phục hồi công trình thì người lao động bảo hiểm SGI được nghỉ dưỡng sức bảo hiểm Aviva , phục hồi sức khoẻ từ 5 - 10 ngày:

 + Tối đa 10 ngày bán ở đâu nếu suy giảm khả năng lao động từ 51% trở lên;

 + Tối đa 07 ngày nhà nước nếu suy giảm khả năng lao động từ 31% đến 50%;

 + Tối đa 05 ngày trẻ em nếu suy giảm khả năng lao động từ 15% đến 30%.

Mức hưởng chế độ 1 ngày:

 + 25% mức lương cơ sở thiết bị nếu nghỉ tại gia đình;

 + 40% mức lương cơ sở theo yêu cầu nếu nghỉ tại cơ sở tập trung.

Từ người sử dụng lao động

bảo hiểm UIC Bên cạnh đó bảo hiểm Vietinbank , Điều 38 Luật An toàn bảo hiệm VNI , vệ sinh lao động 2015 bảo hiểm Generali cũng quy định về chế độ bảo hiểm cho người bị tai nạn lao động bảo hiểm Aviva được người sử dụng lao động chi trả:

- Thanh toán chi phí y tế từ khi sơ cứu bảo hiểm BIC , cấp cứu đến khi điều trị ổn định:

 • Phần chi phí đồng chi trả bảo hiểm Liberty bảo hiểm Liberty các chi phí không trong danh mục do BHYT chi trả đối con người với người lao động tham gia BHYT;
 • Phần chi phí giám định mức suy giảm khả năng lao động đối bồi thường với trường hợp suy giảm  khả năng lao động dưới 5%;
 • Toàn bộ chi phí y tế đối bảo hiểm MB Ageas với người lao động tham gia BHYT;

- Trả đủ tiền lương trong thời gian nghỉ việc điều trị phi nhân thọ , phục hồi chức năng lao động;

- Bồi thường cho người bị tai nạn lao động không do lỗi nhanh nhất của mình gây ra:

 • Ít nhất 1,5 tháng lương nhà nước nếu suy giảm khả năng lao động 5 - 10%; bảo hiểm Manulife sau đó cứ tăng 1% bảo hiểm Dai-ichi Life sẽ bảo hiểm Bưu Điện được cộng thêm 0,4 tháng lương bảo hiểm Bưu Điện nếu suy giảm khả năng lao động từ 11% đến 80%;
 • Ít nhất 30 tháng lương cho người lao động bị suy giảm khả năng lao động từ 81%  bảo hiểm FWD trở lên theo yêu cầu hoặc cho thân nhân người lao động bị chết.

- Trợ cấp cho người bị tai nạn lao động bảo hiểm AIA mà do lỗi bảo hiểm Viễn Đông của chính mình gây ra một khoản tiền ít nhất bằng 40% bảo hiểm Fubon life các mức nêu trên ứng phi nhân thọ với mức suy giảm khả năng lao động;

- Sắp xếp công việc phù hợp đăng ký với sức khỏe sau khi điều trị bảo hiểm Vietinbank , phục hồi chức năng bảo hiểm XTI nếu còn tiếp tục làm việc. 

Thời điểm hưởng chế độ tai nạn lao động

Điều 50 Luật An toàn bảo hiểm Phú Hưng , vệ sinh lao động 2015 nêu rõ: Thời điểm người lao động bảo hiểm BIDV được hưởng hưởng cam kết các khoản trợ cấp tính từ tháng điều trị xong trẻ em và ra viện bảo hiểm FWD hoặc từ tháng có kết luận tại nhà của Hội đồng giám định y khoa trong trường hợp không điều trị nội trú.

Trường hợp bị nhiễm HIV/AIDS do tai nạn rủi ro nghề nghiệp bảo hiểm Quân Đội thì thời điểm hưởng trợ cấp tính từ tháng người lao động bảo hiểm XTI được cấp Giấy chứng nhận bị nhiễm HIV/AIDS do tai nạn rủi ro nghề nghiệp.

Hồ sơ bảo hiểm Manulife và thủ tục hưởng chế độ tai nạn lao động

Người lao động cần chuẩn bị 1 bộ hồ sơ tài sản bao gồm đầy đủ bảo hiểm SGI các loại giấy tờ quy định Điều 57 Luật An toàn bảo hiểm Manulife , vệ sinh lao động 2015:

 • Sổ bảo hiểm xã hội;
 • Giấy ra viện an toàn hoặc trích sao hồ sơ bệnh án ( bảng giá với bảo hiểm AIA những trường hợp điều trị nội trú);
 • Biên bản giám định mức suy giảm khả năng lao động bảo hiểm AAA của Hội đồng giám định y khoa;
 • Giấy đề nghị giải quyết chế độ tai nạn lao động.

Thủ tục bảo hiểm Vinare để hưởng chế độ tai nạn lao động:

- Để nhận bảo hiểm tai nạn lao động tai nạn , người lao động cần chuẩn bị 1 bộ hồ sơ đầy đủ như trên bảo hiểm Liberty và nộp cho người sử dụng lao động bảo hiểm Dai-ichi Life , trong vòng 30 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ từ phía người lao động nhân thọ , người sử dụng lao động nộp hồ sơ cho cơ quan BHXH bảo hiểm AAA . Sau đó gần nhất , cơ quan BHXH có trách nhiệm giải quyết hồ sơ tài sản và chế độ cho người lao động trong vòng tối đa 10 ngày.

- Với trường hợp hưởng trợ cấp dưỡng sức ngân hàng , phục hồi sức khoẻ:

 • Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày người lao động xác định sức khoẻ chưa phù hồi bảo hiểm MSIG , người sử dụng lao động tiến hành lập danh sách đăng ký và nộp tới cơ quan BHXH.
 • Trong thời hạn 10 ngày nhà nước tiếp theo bồi thường , cơ quan BHXH giải quyết chế độ cho người lao động gần đây và chuyển tiền cho người sử dụng lao động.
 • Trong vòng 5 ngày kể từ ngày kể từ ngày nhận trẻ em được tiền do cơ quan BHXH chuyển đến bao nhiêu tiền , người sử dụng lao động chi trả tiền trợ cấp cho người lao động.

Bài viết bảo hiểm Dai-ichi Life đã tổng hợp hàng hóa những quy định về chế độ tai nạn lao động cho người lao động điện tử . Đây đều là bảo hiểm Bưu Điện những chính sách bảo hiểm Vietinbank nhằm san sẻ online , giảm bớt cho bảo hiểm MB Ageas những người lao động gặp phải bảo hiểm MSIG những tai nạn lao động không may trong cuộc sống.

4.8/5 (68 votes)

Ý kiến khách hàngPreNext