Tổng quan chế độ thai sản hiện nay

Chế độ thai sản là quyền lợi quan trọng người lao động được hưởng nếu đủ điều kiện khi tham gia bảo hiểm xã hội. Vậy những quy định nào về chế độ này mà người lao động cần nắm được?

tư nhân Khi người lao động tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc đăng ký , một trong bảo hiểm Bưu Điện những chế độ quan trọng nhà nước được hưởng là chế độ thai sản trẻ em . Tuy nhiên có nên mua , không phải ai theo yêu cầu cũng nắm rõ bảo hiểm GIC được thiết bị những quy định liên quan đến chế độ này bảo hiểm SGI . Bài viết sau lừa đảo sẽ giúp bạn hiểu thêm về tổng quan chế độ thai sản 2021.

Ý nghĩa công ty của chế độ thai sản

Chế độ thai sản do Nhà nước quy định bảo hiểm Vinare với đăng ký những quyền lợi đăng ký nhằm đảm bảo nguồn thu nhập bảo hiểm MB Ageas và sức khỏe cho người lao động ( dịch vụ đặc biệt là lao động nữ) trong bảo hiểm Bảo Long quá trình mang thai bảo hiểm Bưu Điện , sinh con bảo hiểm Sun life , nuôi con nhỏ bảo hiểm Vietinbank hoặc thực hiện bảo hiểm OPES các biện pháp tránh thai bảo hiểm Viễn Đông , không may bị sảy thai bảo hiểm Quân Đội , nạo cháy nổ , hút bảo hiểm MB Ageas , phá thai bệnh lý,...

bảo hiểm MB Ageas Khi bảo hiểm Sun life được hưởng chế độ thai sản bồi thường , cả lao động nam cháy nổ và lao động nữ bảo hiểm XTI sẽ có thêm thời gian nhân thọ và tài chính uy tín nhất để chăm sóc con nhỏ bảo hiểm MB Ageas , phục hồi sức khoẻ tốt hơn.

Tổng quan chế độ thai sản hiện nay

Chế độ thai sản cho người lao động

Điều kiện hưởng chế độ thai sản

Điều 31 Luật BHXH năm 2014 quy định về đối tượng bảo hiểm AIG và điều kiện uy tín nhất để người lao động bảo hiểm Prudential được hưởng chế độ thai sản:

“1 bảo hiểm Generali . Người lao động trẻ em được hưởng chế độ thai sản khi thuộc một trong bảo hiểm Vinare các trường hợp công trình sau đây:

a) Lao động nữ mang thai;

b) Lao động nữ sinh con;

c) Lao động nữ mang thai hộ bao nhiêu tiền và người mẹ nhờ mang thai hộ;

d) Người lao động nhận nuôi con nuôi dưới 06 tháng tuổi;

đ) Lao động nữ đặt vòng tránh thai bán ở đâu , người lao động thực hiện biện pháp triệt sản;

e) Lao động nam đang đóng bảo hiểm xã hội có vợ sinh con.

2 công trình . Người lao động quy định tại bảo hiểm BIC các điểm b hướng dẫn , c bảo hiểm Viễn Đông và d khoản 1 Điều này phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 06 tháng bảo hiểm PVI trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con an toàn hoặc nhận nuôi con nuôi.

3 bảo hiểm MSIG . Người lao động quy định tại điểm b khoản 1 Điều này bảo hiểm MB Ageas đã đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 12 tháng bảo hiểm XTI trở lên khoản vay mà khi mang thai phải nghỉ việc bảo hiểm Quân Đội để dưỡng thai theo chỉ định bảo hiểm ABIC của cơ sở khám bệnh bồi thường , chữa bệnh có thẩm quyền hàng hóa thì phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 03 tháng sức khỏe trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con.

4 có nên mua . Người lao động đủ điều kiện quy định tại khoản 2 trẻ em và khoản 3 Điều này giá bao nhiêu mà chấm dứt hợp đồng lao động tư nhân , hợp đồng làm việc dịch vụ hoặc thôi việc trước thời điểm sinh con gần nhất hoặc nhận con nuôi dưới 06 tháng tuổi bảo hiểm Dai-ichi Life thì online vẫn chữa bệnh được hưởng chế độ thai sản theo quy định tại địa chỉ các Điều 34 bồi thường , 36 khoản vay , 38 bảo hiểm Hanwha và khoản 1 Điều 39 bảo hiểm Liberty của Luật này.”

Thời gian nghỉ chế độ thai sản 2021

Các Điều Luật BHXH 2014 quy định về thời gian nghỉ chế độ thai sản bảo hiểm Liberty như sau:

Trường hợp nghỉ khám thai

 • Lao động nữ bảo hiểm FWD được nghỉ việc khám thai 5 lần trong hàng hóa quá trình mang thai dịch vụ , mỗi lần sức khỏe được nghỉ 1 ngày.
 • Trường hợp người lao động ở xa cơ sở khám chữa bệnh uy tín nhất hoặc người mang thai có bệnh lý nhà nước , thai nhi có vấn đề bảo hiểm Manulife thì mỗi lần khám thai có tốt không được nghỉ 2 ngày.
 • Thời gian nghỉ y tế được tính theo ngày làm việc bảo hiểm BIC , không kể ngày lễ sức khỏe , Tết giá bao nhiêu , ngày nghỉ hàng tuần xã hội của đơn vị.

Trường hợp nghỉ thai sản khi lao động bị sảy thai bảo hiểm SGI , nạo hút thai thiết bị , phá thai bệnh lý

Thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản phải tuân theo chỉ định bảo hiểm AIA của cơ sở khám chữa bệnh uy tín nhất , tối đa theo quy định là:

 • 10 ngày tài sản với tai nạn những trường hợp mang thai dưới 05 tuần tuổi.
 • 20 ngày chữa bệnh với tư nhân những trường hợp mang thai từ 05 - 13 tuần tuổi.
 • 40 ngày bảo hiểm BIC với bảo hiểm ABIC những trường hợp mang thai từ 13 - 25 tuần tuổi.
 • 50 ngày hướng dẫn với bao nhiêu tiền những trường hợp mang thai từ 25 tuần tuổi trở lên.

Lưu ý: Thời gian nghỉ việc này tính cả nghỉ lễ bao nhiêu tiền , Tết kỹ thuật và ngày nghỉ hàng tuần.

Thời gian nghỉ hưởng chế độ sinh con

 • Lao động nữ bảo hiểm Liberty được nghỉ thai sản trước bảo hiểm Prudential và sinh con tối đa 6 tháng kỹ thuật , trong đó thời gian nghỉ trước sinh không xã hội quá 2 tháng có nên mua . Với có tốt không những lao động nữ sinh đôi trở lên tốt nhất , cứ mỗi con bảo hiểm Bưu Điện thì gia đình được nghỉ thêm 1 tháng.
 • Với lao động nam:

+ Với dịch vụ những trường hợp thông thường bảo hiểm Liberty , lao động nam đóng BHXH thai sản được nghỉ 05 ngày khi vợ sinh con.

+ Với trường hợp vợ sinh mổ bảo hiểm Dai-ichi Life thì dịch vụ được nghỉ 7 ngày.

+ Với trường hợp vợ sinh đôi có nên mua thì bảo hiểm Bảo Việt được nghỉ 10 ngày.

+ Với trường hợp vợ sinh 3 trở lên tại nhà , cứ mỗi con tư nhân được nghỉ thêm 3 ngày.

+ Vợ vợ sinh đôi bảo hiểm Vinare và sinh mổ có tốt không thì lao động nam bảng giá được nghỉ 14 ngày.

 • Thời gian nghỉ chế độ nhận nuôi con nuôi:

Người lao động nhận nuôi con nuôi dưới 6 tháng tuổi nhà nước sẽ nhà nước được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản cho đến khi con đủ 6 tháng tuổi.

 • Thời gian nghỉ chế độ khi thực hiện bảo hiểm Chubb các biện pháp tránh thai:

Lao động nữ thực hiện bảo hiểm AIG các biện pháp tránh thai gần nhất sẽ bảo hiểm Fubon life được nghỉ theo yêu cầu như sau:

+ Nghỉ 7 ngày khi thực hiện đặt vòng tránh thai.

+ Nghỉ 15 ngày cho bé với bảo hiểm MB Ageas những ai triệt sản.

Thời gian nghỉ dưỡng sức sau sinh bảo hiểm SGI được quy định:

“Trong khoảng 30 ngày đầu trở lại làm việc ngay sau thời gian hưởng chế độ thai sản an toàn mà sức khỏe chưa hồi phục bao nhiêu tiền thì lao động nữ hàng hóa được nghỉ dưỡng sức bảo hiểm Manulife , phục hồi sức khỏe.”

Khoản 2 Điều 41 Luật BHXH 2014 thất nghiệp cũng quy định về thời gian hưởng chế độ dưỡng sức sau sinh tối đa bảo hiểm Generali như sau:

 • Nghỉ 10 ngày bảo hiểm Dai-ichi Life nếu sinh một lần từ 02 con trở lên.
 • Nghỉ 07 ngày đăng ký nếu sinh mổ.
 • Nghỉ 05 ngày địa chỉ với kỹ thuật các trường hợp khác.

Lưu ý:

 • Thời gian nghỉ dưỡng sức có tốt không , phục hồi sức khỏe bảo hiểm BIDV bao gồm cả ngày nghỉ lễ xã hội , Tết bảo hiểm QBE , ngày nghỉ hàng tuần.
 • Lao động nữ đủ điều kiện nghỉ dưỡng sức trực tuyến , phục hồi sức khoẻ trong năm nào bảo hiểm SGI thì thời gian nghỉ việc bảo hiểm SGI được tính cho năm đó.

Tổng quan chế độ thai sản hiện nay

Thời gian nghỉ thai sản phụ thuộc vào từng trường hợp

Mức hưởng chế độ thai sản

Theo quy định nhanh nhất của pháp luật phi nhân thọ , người lao động bảo hiểm Liberty được hưởng bảo hiểm Vinare các khoản tiền bảo hiểm xã hội chế độ thai sản.

Trợ cấp một lần khi sinh con

Điều 38 Luật BHXH 2014 quy định lao động nữ sinh con bảo hiểm Bảo Việt hoặc nhận con nuôi dưới 6 tháng tuổi công ty sẽ bảo hiểm GIC được hưởng tiền thai sản:

Trợ cấp một lần khi sinh con = 2 lần mức lương cơ sở

bảo hiểm BIC Hiện nay bảo hiểm AIG , mức lương cơ sở đang là 1.490.000 vnđ/tháng thất nghiệp . Mức hưởng trợ cấp 1 lần bảo hiểm Mirae Asset sẽ = 1.490.000 x 2 = 2.980.000 vnđ.

Trường hợp trong 2 vợ chồng có tốt không , người vợ không tham gia BHXH công trình , bảo hiểm OPES nếu người chồng tham gia BHXH từ đủ 6 tháng báo giá trở lên trong vòng 12 tháng trước khi người vợ sinh cháy nổ thì tai nạn sẽ nhanh nhất được hưởng trợ cấp thai sản 1 lần này.

Tiền chế độ thai sản

Điều 39 Luật BHXH năm 2014 quy định:

Mức hưởng hằng tháng = 100% x Mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH trẻ em của 6 tháng liền kề trước khi nghỉ việc

bán ở đâu Nếu chưa đóng đủ 6 tháng công ty thì mức hưởng điện tử được tính theo mức bình quân tiền lương thất nghiệp của bao nhiêu tiền các tháng giá rẻ đã đóng.

Mức hưởng chế độ thai sản hàng hóa của nam giới

Tiền thai sản bảo hiểm Generali của chồng bảo hiểm AIA được tính theo mức bảo hiểm SGI như sau:

Mức hưởng = Mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH hàng hóa của 6 tháng liền kề trước khi nghỉ việc : 24 x Số ngày nghỉ

Tiền hỗ trợ dưỡng sức sau sinh

Mức hưởng chế độ dưỡng sức bảo hiểm Hanwha , phục hồi sức khoẻ sau sinh thai sản 1 ngày bằng 30% mức lương cơ sở.

Mức lương cơ sở nhà nước hiện nay đang là 1.490.000 vnđ/tháng bảo hiểm Prudential . bảo hiểm Sun life Như vậy có tốt không , tiền dưỡng sức sau sinh 1 ngày = 1.490.000 x 30% = 447.000 vnđ.

bảng giá Những thông tin cơ bản theo yêu cầu và cần thiết về chế độ thai sản 2021 bảo hiểm PVI đã bao nhiêu tiền được tóm gọn trong bài viết này bảo hiểm Generali . Chúng tôi hy vọng bảo hiểm AAA đã giúp người lao động hiểu biết thêm về chế độ quan trọng này.

Cảm ơn bạn gần đây đã đọc bài bảo hiểm Generali , bằng cách đăng ký Tài khoản Tổng quan chế độ thai sản hiện nay VIP bạn đã góp phần ủng hộ chúng tôi tiếp tục xây dựng nội dung chất lượng hơn.

29.000/tháng

ĐĂNG KÝ NGAY
 • THỬ NGHIỆM

  29.000

  /tháng

  ĐĂNG KÝ NGAY

  Tổng quan chế độ thai sản hiện nay Trải nghiệm đọc không có quảng cáo

  Tổng quan chế độ thai sản hiện nay Sử dụng bộ lọc so sánh không giới hạn

  Tổng quan chế độ thai sản hiện nay Sử dụng công cụ không giới hạn

 • CƠ BẢN

  49.000

  /tháng

  ĐĂNG KÝ NGAY

  Tổng quan chế độ thai sản hiện nay Trải nghiệm đọc không có quảng cáo

  Tổng quan chế độ thai sản hiện nay Sử dụng bộ lọc so sánh không giới hạn

  Tổng quan chế độ thai sản hiện nay Sử dụng công cụ không giới hạn

  Tổng quan chế độ thai sản hiện nay Truy cập không giới hạn công ty các nội dung chuyên sâu

  Tổng quan chế độ thai sản hiện nay Nhận bảng tin hằng ngày

 • NÂNG CAO

  69.000

  /tháng

  ĐĂNG KÝ NGAY

  Tổng quan chế độ thai sản hiện nay Trải nghiệm đọc không có quảng cáo

  Tổng quan chế độ thai sản hiện nay Sử dụng bộ lọc so sánh không giới hạn

  Tổng quan chế độ thai sản hiện nay Sử dụng công cụ không giới hạn

  Tổng quan chế độ thai sản hiện nay Truy cập không giới hạn bảo hiệm VNI các nội dung chuyên sâu

  Tổng quan chế độ thai sản hiện nay Nhận bảng tin hằng ngày

  Tổng quan chế độ thai sản hiện nay Trợ giúp từ nhà nước các chuyên gia TheBank qua hotline

 • THỬ NGHIỆM

  78.300

  /quý

  87.000

  ĐĂNG KÝ NGAY

  Tổng quan chế độ thai sản hiện nay Trải nghiệm đọc không có quảng cáo

  Tổng quan chế độ thai sản hiện nay Sử dụng bộ lọc so sánh không giới hạn

  Tổng quan chế độ thai sản hiện nay Sử dụng công cụ không giới hạn

 • CƠ BẢN

  132.300

  /quý

  147.000

  ĐĂNG KÝ NGAY

  Tổng quan chế độ thai sản hiện nay Trải nghiệm đọc không có quảng cáo

  Tổng quan chế độ thai sản hiện nay Sử dụng bộ lọc so sánh không giới hạn

  Tổng quan chế độ thai sản hiện nay Sử dụng công cụ không giới hạn

  Tổng quan chế độ thai sản hiện nay Truy cập không giới hạn bảo hiểm Vietinbank các nội dung chuyên sâu

  Tổng quan chế độ thai sản hiện nay Nhận bảng tin hằng ngày

 • NÂNG CAO

  186.300

  /quý

  207.000

  ĐĂNG KÝ NGAY

  Tổng quan chế độ thai sản hiện nay Trải nghiệm đọc không có quảng cáo

  Tổng quan chế độ thai sản hiện nay Sử dụng bộ lọc so sánh không giới hạn

  Tổng quan chế độ thai sản hiện nay Sử dụng công cụ không giới hạn

  Tổng quan chế độ thai sản hiện nay Truy cập không giới hạn bảo hiểm Hanwha các nội dung chuyên sâu

  Tổng quan chế độ thai sản hiện nay Nhận bảng tin hằng ngày

  Tổng quan chế độ thai sản hiện nay Trợ giúp từ điện tử các chuyên gia TheBank qua hotline

 • THỬ NGHIỆM

  243.600

  /năm

  348.000

  ĐĂNG KÝ NGAY

  Tổng quan chế độ thai sản hiện nay Trải nghiệm đọc không có quảng cáo

  Tổng quan chế độ thai sản hiện nay Sử dụng bộ lọc so sánh không giới hạn

  Tổng quan chế độ thai sản hiện nay Sử dụng công cụ không giới hạn

 • CƠ BẢN

  411.600

  /năm

  588.000

  ĐĂNG KÝ NGAY

  Tổng quan chế độ thai sản hiện nay Trải nghiệm đọc không có quảng cáo

  Tổng quan chế độ thai sản hiện nay Sử dụng bộ lọc so sánh không giới hạn

  Tổng quan chế độ thai sản hiện nay Sử dụng công cụ không giới hạn

  Tổng quan chế độ thai sản hiện nay Truy cập không giới hạn tại nhà các nội dung chuyên sâu

  Tổng quan chế độ thai sản hiện nay Nhận bảng tin hằng ngày

 • NÂNG CAO

  579.600

  /năm

  828.000

  ĐĂNG KÝ NGAY

  Tổng quan chế độ thai sản hiện nay Trải nghiệm đọc không có quảng cáo

  Tổng quan chế độ thai sản hiện nay Sử dụng bộ lọc so sánh không giới hạn

  Tổng quan chế độ thai sản hiện nay Sử dụng công cụ không giới hạn

  Tổng quan chế độ thai sản hiện nay Truy cập không giới hạn chữa bệnh các nội dung chuyên sâu

  Tổng quan chế độ thai sản hiện nay Nhận bảng tin hằng ngày

  Tổng quan chế độ thai sản hiện nay Trợ giúp từ bảo hiểm AIA các chuyên gia TheBank qua hotline

4.9/5 (62 votes)

Ý kiến khách hàngPreNext