Top 4 sản phẩm bảo hiểm nhân thọ có tham gia chia lãi nổi bật

Bảo hiểm nhân thọ không chỉ bảo vệ trước những rủi ro mà còn mang đến giải pháp giúp bạn tích lũy và xây dựng quỹ tài chính cho tương lai. 4 sản phẩm bảo hiểm nhân thọ có tham gia chia lãi sau đây là minh chứng cho điều này.

bảo hiểm FWD Trên thị trường bảo hiểm Liberty hiện nay có bảo hiểm Bảo Long rất nhiều loại hình bảo hiểm nhân thọ hướng dẫn với bảo hiểm Viễn Đông những quyền lợi đáp ứng nhu cầu khác nhau bảo hiểm XTI của người tham gia tại nhà . Một trong số đó là sản phẩm bảo hiểm nhân thọ có tham gia chia lãi kết hợp yếu tố bảo vệ kỹ thuật và tiết kiệm an toàn cho tương lai.

Tham gia sản phẩm bảo hiểm nhân thọ có tham gia chia lãi tài sản , bên cạnh nhanh nhất các quyền lợi bảo hiểm chính bảo vệ trước bảo hiểm Chubb những rủi ro lớn như tai nạn tai nạn , bệnh hiểm nghèo bảo hiểm MB Ageas , tử vong bồi thường , thương tật toàn bộ công trình và vĩnh viễn.. bảo hiểm Liberty . người tham gia còn bảo hiểm PVI được hưởng thêm quyền lợi lãi chia bán ở đâu . Khoản lãi chia này tài sản sẽ kỹ thuật được phân bổ dưới dạng bảo tức tích lũy bảo hiểm Phú Hưng và lãi cuối hợp đồng bảo hiểm AIG . Hai quyền lợi này bảo hiểm Bưu Điện được quy định rõ trong điều khoản sản phẩm bảo hiểm Sun life của từng công ty bảo hiểm bảo hiểm Quân Đội . Theo quy định hiện hành đăng ký thì người tham gia bảo hiểm Bưu Điện được hưởng tối thiểu 70% tổng lãi thu bao nhiêu tiền được từ hợp đồng (Căn cứ theo Điều 76 nhanh nhất , Nghị định số 73/2016/NĐ-CP) bảo hiểm PVI . Dưới đây là top 4 sản phẩm bảo hiểm nhân thọ có tham gia chia lãi nổi bật bảo hiểm Chubb mà bạn bồi thường có thể cân nhắc lựa chọn.

Sản phẩm Chắp Cánh Tương Lai bảo hiệm VNI của Manulife

Chắp Cánh Tương Lai Ưu Việt là sản phẩm bảo hiểm hỗn hợp có tham gia chia lãi bảo hiểm Bảo Việt của  Manulife bảo hiểm Aviva . Đây là sản phẩm bảo hiểm đầu tiên tại Việt Nam mang đến sự bảo vệ toàn điện cho cả mẹ bầu tài sản và con trẻ bảo hiểm Dai-ichi Life , đảm bảo chặng đường học vấn cho bé yêu mai sau.

gần đây Bên cạnh lừa đảo các quyền lợi học vấn hấp dẫn sức khỏe với quỹ học vấn tương đương 150% số tiền bảo hiểm bảo hiểm MSIG và quyền lợi bệnh lý nghiêm trọng bảo hiểm Dai-ichi Life , thương tật toàn bộ vĩnh viễn bảo hiểm MSIG hoặc tử vong thiết bị , khách hàng còn thất nghiệp được hưởng thêm quyền lợi bảo tức chữa bệnh bao gồm bảo tức định kỳ điện tử và bảo tức tri ân.

Top 4 sản phẩm bảo hiểm nhân thọ có tham gia chia lãi nổi bật

Chắp Cánh Tương Lai mang đến sự bảo vệ toàn điện cho cả mẹ bầu bảo hiểm AIG và con trẻ

Bảo tức (Lãi chia hàng năm) bảo hiểm SGI của hợp đồng Chắp Cánh Tương Lai là không đảm bảo bao nhiêu tiền và căn cứ vào lợi nhuận ( địa chỉ nếu có) bảo hiểm Mirae Asset của Quỹ bảo hiểm FWD các sản phẩm tham gia chia lãi nhà nước . Trong thời gian hợp đồng bảo hiểm còn hiệu lực bảo hiểm FWD , công ty bảo hiểm bảo hiểm MB Ageas sẽ quyết định phần lãi chia ngân hàng của hợp đồng trong số lãi bảo hiểm Generali có thể chia bảo hiểm Manulife được bảo hiểm Manulife và thanh toán cho bên mua bảo hiểm bảo hiểm XTI , bán ở đâu bao gồm: 

 • Bảo tức định kỳ: Vào mỗi ngày kỷ niệm hợp đồng gia đình , công ty bảo hiểm GIC sẽ lấy trong số lãi bồi thường có thể chia thai sản được ( theo yêu cầu nếu có) báo giá để trả bảo tức cho hợp đồng bảo hiểm Generali nếu thời điểm đó sức khỏe tất cả bảo hiểm Sun life các khoản phí bảo hiểm đến hạn xã hội đã thất nghiệp được đóng tính đến ngày kỷ niệm hợp đồng đó bảo hiểm BIC . Công ty giá bao nhiêu sẽ bắt đầu chi trả bảo tức sau khi kỳ phí bảo hiểm đầu tiên tư nhân của Năm  hợp đồng thứ hai đăng ký đã cháy nổ được đóng đủ. 
 • Bảo tức tri ân: Công ty bảo hiểm bảo hiểm XTI sẽ chi trả thêm bảo tức tri ân vào Ngày kỷ niệm hợp đồng công ty của năm cuối cùng bảo hiểm Bảo Long của Thời hạn đóng phí gần đây nếu nhà nước tất cả bảo hiểm Mirae Asset các khoản phí bảo hiểm đến hạn ung thư đã bảng giá được đóng đầy đủ trong suốt thời hạn đóng phí.

Quyền lợi bảo tức định kỳ bảo hiểm BIC và bảo tức tri ân online sẽ tai nạn được công ty bảo hiểm Manulife tính trên phần trăm bảo hiểm XTI của số tiền bảo hiểm uy tín nhất , theo thỏa thuận giữa công ty bảo hiểm bảo hiểm AIA và khách hàng tại thời điểm ký kết hợp đồng.

Với quyền lợi bảo tức bảo hiểm OPES , khách hàng bảo hiểm SGI được lựa chọn hình thức chi trả: Nhận tiền mặt vào bảo hiểm AAA bất cứ thời điểm nào; Để lại công ty bảo hiểm Prudential và hưởng lãi tích lũy theo mức lãi suất gia đình được công bố tại từng thời điểm giá bao nhiêu hoặc dùng đóng phí bảo hiểm cho cho bé các kỳ địa chỉ tiếp theo hàng hóa . Bạn hướng dẫn có thể tham khảo sản phẩm Chắp Cánh Tương Lai bảo hiểm Sun life của Manulife tại đây theo yêu cầu để hiểu thêm về sản phẩm có tham gia chia lãi này.

Sản phẩm PRU- Tương Lai Tươi Sáng địa chỉ của Prudential

Đây là một trong bảo hiểm FWD những sản phẩm bảo hiểm nhân thọ có tham gia chia lãi mang đến giải pháp tài chính giúp bạn hoạch định kế hoạch học vấn tương lai cho con điện tử và bảo vệ gia đình trước bảo hiểm MSIG các rủi ro bảo hiểm XTI có thể xảy ra trong cuộc sống.

Tham gia PRU- Tương Lai Tươi Sáng cam kết , ngoài online các quyền lợi bảo vệ cho ngân hàng những rủi ro tử vong con người , thương tật xã hội , bệnh hiểm nghèo dịch vụ , khách hàng còn nhận giá bao nhiêu được quyền lợi lãi chia bảo hiểm FWD được chi trả dưới dạng bảo tức báo giá và lãi chia cuối hợp đồng bồi thường . Ưu điểm địa chỉ của sản phẩm này là số tiền bảo hiểm tham gia chia lãi bảo hiểm Hanwha được tính bằng 100% số tiền bảo hiểm. 

Quyền lợi bảo tức bảo hiểm Vietinbank sẽ gần nhất được công ty thông báo cho bên mua bảo hiểm vào mỗi năm dương lịch bảo hiểm Chubb . Bảo tức điện tử của sản phẩm bảo hiểm Prudential sẽ gần nhất được tính đến ngày NĐBH tử vong bảo hiểm Sun life hoặc bị thương tật toàn bộ bồi thường và vĩnh viễn tài sản hoặc bị bệnh hiểm nghèo giai đoạn cuối lừa đảo hoặc ngày kết thúc thời hạn đóng phí (tùy ngày nào đến trước) bảo hiểm OPES . Người nhận quyền lợi bảo hiểm bảo hiểm BIDV sẽ chỉ nhận bảo hiểm AIA được bảo tức khi Prudential chi trả quyền lợi học vấn theo quy tắc địa chỉ , điều khoản do công ty đưa ra bảo hiểm Bảo Việt . Đối gần đây với khoản lãi chia cuối hợp đồng bảo hiểm BSH , bên mua bảo hiểm bảo hiểm PVI sẽ uy tín nhất được chi trả vào ngày kết thúc thời hạn hợp đồng.

bảo hiểm PVI Như vậy có nên mua , khi tham gia sản phẩm PRU-Tương Lai Tươi Sáng bảo hiểm Hanwha , khách hàng ngân hàng sẽ bảo hiểm AIG được chi trả số tiền bằng tỷ lệ phần trăm số tiền bảo hiểm theo quy định cộng hàng hóa với 20% bảo tức bảo hiểm BIC đã cháy nổ được công bố vào mỗi ngày kỷ niệm năm hợp đồng bảo hiệm VNI của 5 năm cuối cùng bảo hiểm MB Ageas của Hợp đồng bảo hiểm bảo hiểm AIA . Đối bảo hiểm Viễn Đông với lãi chia cuối hợp đồng ( bảo hiểm GIC nếu có) nhanh nhất sẽ xã hội được chi trả vào lần chi trả quyền lợi học vấn cuối cùng.

Sản phẩm An Bình Thịnh Vượng báo giá của Bảo Việt Nhân Thọ

An Bình Thịnh Vượng là sản phẩm điện tử được Bảo Việt Nhân Thọ triển khai bảo hiểm BIC nhằm mang đến một giải pháp giúp khách hàng tích lũy tài chính cho tại nhà những dự định tương lai bảo hiểm Mirae Asset và bảo vệ 46 bệnh lý nghiêm trọng không may mắc phải trong cuộc sống. 

y tế Bên cạnh quyền lợi bảo vệ cao trước rủi ro bệnh lý nghiêm trọng con người , tử vong… hàng hóa , tham gia An Bình Thịnh Vượng khách hàng còn nhận thất nghiệp được quyền lợi lãi chia dưới hình thức bảo tức bảo hiểm BIC và lãi chia cuối hợp đồng bảo hiểm Sun life , tùy theo kết quả hoạt động ổn định thai sản của Quỹ chủ hợp đồng có tham gia chia lãi bảo hiểm Prudential . Trường hợp Quỹ chủ hợp đồng có tham gia chia lãi không có thặng dư bảo hiểm Viễn Đông , hợp đồng bảo hiểm BIC có thể tốt nhất sẽ không có bảo tức thiết bị và lãi chia cuối hợp đồng.

Đối bảo hiểm OPES với hợp đồng bảo hiểm An Bình Thịnh Vượng bảo hiểm Bảo Việt , quyền lợi lãi chia dịch vụ được đánh giá là y tế rất hấp dẫn sức khỏe . Trong đó lãi chia cuối hợp đồng bảo hiểm PVI sẽ địa chỉ được Bảo Việt Nhân Thọ chi trả khi chi trả hợp đồng đáo hạn an toàn hoặc khi chấm dứt hợp đồng do yêu cầu giải quyết quyền lợi bảo hiểm bán ở đâu hoặc huỷ hợp đồng gần nhất . Còn bảo tức chính là khoản lãi chia khách hàng trẻ em được thông báo hàng năm tuỳ thuộc vào kết quả kinh doanh bảo hiểm Quân Đội của công ty.

Ngoài ra bảo hiệm VNI , sức khỏe với sản phẩm này bảo hiểm Bảo Long , khách hàng khi tham gia có quyền online được rút trước bảo tức nhanh nhất . Cụ thể theo điều khoản sản phẩm An Bình Thịnh Vượng bảo hiểm FWD , sau ngày kỷ niệm hợp đồng lần thứ hai bảo hiểm Prudential , bên mua bảo hiểm bảo hiểm FWD có thể yêu cầu rút trước một phần hay toàn bộ Giá trị hoàn lại nhanh nhất của khoản Bảo tức phi nhân thọ đã nhân thọ được công bố. 

Sau khi rút trước một phần hay toàn bộ Giá trị hoàn lại địa chỉ của khoản Bảo tức gia đình đã bán ở đâu được công bố gần đây , Giá trị hoàn lại online , Bảo tức bảo hiểm AAA đã bảng giá được công bố bảo hiểm Bảo Việt , Bảo tức công bố hàng năm trong tương lai nhân thọ và Lãi chia cuối hợp đồng ( thai sản nếu có) giá rẻ sẽ bảo hiểm AIA được điều chỉnh một cách công bằng có nên mua và hợp lý theo quy định công ty của Bảo Việt Nhân thọ. 

Bạn y tế có thể tham khảo sản phẩm An Bình Thịnh Vượng đăng ký để hiểu rõ hơn về quyền lợi thiết bị của sản phẩm bảo hiểm có tham gia chia lãi này.

Sản phẩm Diploma - Bảo hiểm học vấn nâng cao bảo hiểm XTI của AIA

Diploma - Bảo hiểm học vấn nâng cao là sản phẩm do Công ty bảo hiểm nhân thọ AIA triển khai giúp thiết bị những người làm cha mẹ tích lũy cho tương lai học vấn bảng giá của con khi trưởng thành ung thư , đồng thời tạo sự yên tâm sống khỏe cho bạn khi cam kết được bảo vệ trước đăng ký những rủi ro trong cuộc sống.

Top 4 sản phẩm bảo hiểm nhân thọ có tham gia chia lãi nổi bật

Bảo hiểm học vấn nâng cao giúp cha mẹ tích lũy cho tương lai học vấn bảo hiểm BIC của con 

Sản phẩm này là một giải pháp tài chính trọn vẹn khi mang đến quyền lợi học vấn ưu việt bảo hiểm Phú Hưng lên đến 175% số tiền bảo hiểm trực tuyến và quyền lợi bảo vệ ngân hàng các rủi ro như tử vong bảo hiểm OPES , tai nạn bảo hiểm Fubon life , thương tật nhà nước , bệnh hiểm nghèo… tại nhà Đặc biệt bảo hiểm PVI , khách hàng còn nhận bảo hiểm Chubb được quyền lợi hưởng lãi giúp gia tăng số tiền tích lũy tư nhân với lãi chia tích lũy tốt nhất và lãi chia cuối hợp đồng tư nhân . Đây là hai khoản lãi không đảm bảo vì phụ thuộc vào kết quả kinh doanh bảo hiểm AIA của công ty công trình và khả năng duy trì hợp đồng đến ngày đáo hạn.

Lãi chia tích lũy:

Là khoản lãi tại nhà được tính cháy nổ và tích lũy hàng năm bảo hiểm PVI . Trong khi HĐBH còn hiệu lực bảo hiểm GIC và trước khi kết thúc thời hạn đóng phí công trình , lãi chia tích lũy tốt nhất sẽ bảo hiểm FWD được tính vào mỗi ngày kỷ niệm hợp đồng dựa trên tỷ lệ lãi chia gần nhất được AIA công bố tại thư thông báo thường niên cho khách hàng bảo hiểm AAA và có hiệu lực gần nhất. 

Lãi chia chữa bệnh được tích lũy hàng năm cho đến hết thời gian đóng phí bảo hiểm MB Ageas hoặc cho đến khi NĐBH bị thương tật toàn bộ có nên mua và vĩnh viễn bảo hiểm Chubb hoặc tử vong sức khỏe hoặc bảo hiểm QBE được chẩn đoán mắc bệnh hiểm nghèo báo giá , tùy vào ngày nào đến trước. 

Lãi chia tích lũy nhanh nhất đã khoản vay được công bố bảo hiểm GIC và tích lũy gần đây sẽ theo yêu cầu được đảm bảo thất nghiệp . Từ ngày kỷ niệm hợp đồng thứ 2 trở đi bảo hiểm GIC , khách hàng công trình có thể yêu cầu rút trước một phần bảo hiểm AIG hoặc toàn bộ lãi chia tích lũy kỹ thuật đã công bố bảo hiểm UIC . bảo hiểm PVI Khi khách hàng rút trước khoản lãi chia này bảo hiểm Chubb , số tiền bảo hiểm Phú Hưng mà khách hàng bảo hiểm BSH sẽ nhận tai nạn được gia đình sẽ nhỏ hơn khoản lãi chia tích lũy bảo hiểm AIG đã công bố tương ứng bảo hiểm Manulife với số năm hợp đồng còn lại.

Lãi chia cuối hợp đồng:

Là khoản lãi gần đây được chia thêm cho HĐBH bảo hiểm Dai-ichi Life . Lãi chia cuối hợp đồng bao nhiêu tiền sẽ cam kết được tính một lần vào: 

 • Ngày đáo hạn bảo hiểm Aviva , hoặc 
 • Ngày chấm dứt hiệu lực hợp đồng do NĐBH bị thương tật toàn bộ bảo hiểm Liberty và vĩnh viễn giá rẻ hoặc tử vong bảng giá hoặc bảo hiểm ABIC được chẩn đoán mắc bệnh hiểm nghèo. 

Lãi chia cuối hợp đồng lừa đảo được tính dựa trên tỷ lệ lãi chia cuối hợp đồng có hiệu lực gần nhất bảo hiểm BIDV tốt nhất được AIA công bố tại thư thông báo chi trả quyền lợi bảo hiểm gia đình . Lãi chia cuối hợp đồng không tài sản được tích lũy hay rút trước

Đối bảo hiểm XTI với mức hưởng bảo hiểm Vinare của hai quyền lợi này bảo hiểm BSH , theo quy định ghi rõ trong quy tắc điều khoản sản phẩm:

 • Khách hàng cho bé được hưởng 100% lãi chia tích lũy khi NĐBH mắc bệnh hiểm nghèo cho bé hoặc bị thương tật toàn bộ bảng giá và vĩnh viễn nhà nước , bảo hiểm Dai-ichi Life hoặc vào ngày bắt đầu chi trả quyền lợi học vấn (tùy ngày nào xảy ra trước)
 • Khách hàng bao nhiêu tiền được hưởng 100% lãi chia cuối hợp đồng khi NĐBH mắc bệnh hiểm nghèo online hoặc bị thương tật toàn bộ uy tín nhất và vĩnh viễn gần nhất , có nên mua hoặc vào ngày bắt đầu chi trả quyền lợi học vấn (tùy ngày nào xảy ra trước)

Qua 4 sản phẩm trên ngân hàng , bạn xã hội có thể thấy khoản lãi chia là khoản không đảm bảo bán ở đâu , phụ thuộc vào tình hình kinh doanh bảo hiểm BSH của công ty bảo hiểm bảo hiểm UIC và khả năng duy trì hợp đồng bảo hiểm bảo hiểm AIA của người tham gia bảo hiểm Liberty . Do vậy khi lựa chọn sản phẩm nào tư nhân , khách hàng hãy ưu tiên lựa chọn dựa vào quyền lợi bảo hiểm thay vì quyền lợi lãi chia.

Cảm ơn bạn bảo hiểm BSH đã đọc bài bảng giá , bằng cách đăng ký Tài khoản Top 4 sản phẩm bảo hiểm nhân thọ có tham gia chia lãi nổi bật VIP bạn đã góp phần ủng hộ chúng tôi tiếp tục xây dựng nội dung chất lượng hơn.

29.000/tháng

ĐĂNG KÝ NGAY
 • THỬ NGHIỆM

  29.000

  /tháng

  ĐĂNG KÝ NGAY

  Top 4 sản phẩm bảo hiểm nhân thọ có tham gia chia lãi nổi bật Trải nghiệm đọc không có quảng cáo

  Top 4 sản phẩm bảo hiểm nhân thọ có tham gia chia lãi nổi bật Sử dụng bộ lọc so sánh không giới hạn

  Top 4 sản phẩm bảo hiểm nhân thọ có tham gia chia lãi nổi bật Sử dụng công cụ không giới hạn

 • CƠ BẢN

  49.000

  /tháng

  ĐĂNG KÝ NGAY

  Top 4 sản phẩm bảo hiểm nhân thọ có tham gia chia lãi nổi bật Trải nghiệm đọc không có quảng cáo

  Top 4 sản phẩm bảo hiểm nhân thọ có tham gia chia lãi nổi bật Sử dụng bộ lọc so sánh không giới hạn

  Top 4 sản phẩm bảo hiểm nhân thọ có tham gia chia lãi nổi bật Sử dụng công cụ không giới hạn

  Top 4 sản phẩm bảo hiểm nhân thọ có tham gia chia lãi nổi bật Truy cập không giới hạn bảo hiểm AIG các nội dung chuyên sâu

  Top 4 sản phẩm bảo hiểm nhân thọ có tham gia chia lãi nổi bật Nhận bảng tin hằng ngày

 • NÂNG CAO

  69.000

  /tháng

  ĐĂNG KÝ NGAY

  Top 4 sản phẩm bảo hiểm nhân thọ có tham gia chia lãi nổi bật Trải nghiệm đọc không có quảng cáo

  Top 4 sản phẩm bảo hiểm nhân thọ có tham gia chia lãi nổi bật Sử dụng bộ lọc so sánh không giới hạn

  Top 4 sản phẩm bảo hiểm nhân thọ có tham gia chia lãi nổi bật Sử dụng công cụ không giới hạn

  Top 4 sản phẩm bảo hiểm nhân thọ có tham gia chia lãi nổi bật Truy cập không giới hạn bảo hiểm Liberty các nội dung chuyên sâu

  Top 4 sản phẩm bảo hiểm nhân thọ có tham gia chia lãi nổi bật Nhận bảng tin hằng ngày

  Top 4 sản phẩm bảo hiểm nhân thọ có tham gia chia lãi nổi bật Trợ giúp từ nhà nước các chuyên gia TheBank qua hotline

 • THỬ NGHIỆM

  78.300

  /quý

  87.000

  ĐĂNG KÝ NGAY

  Top 4 sản phẩm bảo hiểm nhân thọ có tham gia chia lãi nổi bật Trải nghiệm đọc không có quảng cáo

  Top 4 sản phẩm bảo hiểm nhân thọ có tham gia chia lãi nổi bật Sử dụng bộ lọc so sánh không giới hạn

  Top 4 sản phẩm bảo hiểm nhân thọ có tham gia chia lãi nổi bật Sử dụng công cụ không giới hạn

 • CƠ BẢN

  132.300

  /quý

  147.000

  ĐĂNG KÝ NGAY

  Top 4 sản phẩm bảo hiểm nhân thọ có tham gia chia lãi nổi bật Trải nghiệm đọc không có quảng cáo

  Top 4 sản phẩm bảo hiểm nhân thọ có tham gia chia lãi nổi bật Sử dụng bộ lọc so sánh không giới hạn

  Top 4 sản phẩm bảo hiểm nhân thọ có tham gia chia lãi nổi bật Sử dụng công cụ không giới hạn

  Top 4 sản phẩm bảo hiểm nhân thọ có tham gia chia lãi nổi bật Truy cập không giới hạn bảo hiểm MSIG các nội dung chuyên sâu

  Top 4 sản phẩm bảo hiểm nhân thọ có tham gia chia lãi nổi bật Nhận bảng tin hằng ngày

 • NÂNG CAO

  186.300

  /quý

  207.000

  ĐĂNG KÝ NGAY

  Top 4 sản phẩm bảo hiểm nhân thọ có tham gia chia lãi nổi bật Trải nghiệm đọc không có quảng cáo

  Top 4 sản phẩm bảo hiểm nhân thọ có tham gia chia lãi nổi bật Sử dụng bộ lọc so sánh không giới hạn

  Top 4 sản phẩm bảo hiểm nhân thọ có tham gia chia lãi nổi bật Sử dụng công cụ không giới hạn

  Top 4 sản phẩm bảo hiểm nhân thọ có tham gia chia lãi nổi bật Truy cập không giới hạn y tế các nội dung chuyên sâu

  Top 4 sản phẩm bảo hiểm nhân thọ có tham gia chia lãi nổi bật Nhận bảng tin hằng ngày

  Top 4 sản phẩm bảo hiểm nhân thọ có tham gia chia lãi nổi bật Trợ giúp từ bảo hiểm Generali các chuyên gia TheBank qua hotline

 • THỬ NGHIỆM

  243.600

  /năm

  348.000

  ĐĂNG KÝ NGAY

  Top 4 sản phẩm bảo hiểm nhân thọ có tham gia chia lãi nổi bật Trải nghiệm đọc không có quảng cáo

  Top 4 sản phẩm bảo hiểm nhân thọ có tham gia chia lãi nổi bật Sử dụng bộ lọc so sánh không giới hạn

  Top 4 sản phẩm bảo hiểm nhân thọ có tham gia chia lãi nổi bật Sử dụng công cụ không giới hạn

 • CƠ BẢN

  411.600

  /năm

  588.000

  ĐĂNG KÝ NGAY

  Top 4 sản phẩm bảo hiểm nhân thọ có tham gia chia lãi nổi bật Trải nghiệm đọc không có quảng cáo

  Top 4 sản phẩm bảo hiểm nhân thọ có tham gia chia lãi nổi bật Sử dụng bộ lọc so sánh không giới hạn

  Top 4 sản phẩm bảo hiểm nhân thọ có tham gia chia lãi nổi bật Sử dụng công cụ không giới hạn

  Top 4 sản phẩm bảo hiểm nhân thọ có tham gia chia lãi nổi bật Truy cập không giới hạn bảo hiểm Quân Đội các nội dung chuyên sâu

  Top 4 sản phẩm bảo hiểm nhân thọ có tham gia chia lãi nổi bật Nhận bảng tin hằng ngày

 • NÂNG CAO

  579.600

  /năm

  828.000

  ĐĂNG KÝ NGAY

  Top 4 sản phẩm bảo hiểm nhân thọ có tham gia chia lãi nổi bật Trải nghiệm đọc không có quảng cáo

  Top 4 sản phẩm bảo hiểm nhân thọ có tham gia chia lãi nổi bật Sử dụng bộ lọc so sánh không giới hạn

  Top 4 sản phẩm bảo hiểm nhân thọ có tham gia chia lãi nổi bật Sử dụng công cụ không giới hạn

  Top 4 sản phẩm bảo hiểm nhân thọ có tham gia chia lãi nổi bật Truy cập không giới hạn gần nhất các nội dung chuyên sâu

  Top 4 sản phẩm bảo hiểm nhân thọ có tham gia chia lãi nổi bật Nhận bảng tin hằng ngày

  Top 4 sản phẩm bảo hiểm nhân thọ có tham gia chia lãi nổi bật Trợ giúp từ bảo hiểm XTI các chuyên gia TheBank qua hotline

4.8/5 (78 votes)

Ý kiến khách hàngPreNext