Top 5 sản phẩm bảo hiểm sức khỏe cho người nước ngoài tại Việt Nam

Bảo hiểm sức khỏe hiện đang là loại hình bảo hiểm bảo hiểm Mirae Asset quan tâm nhờ tai nạn quyền lợi ưu việt bảng giá phạm vi bảo hiểm rộng thuộc bảo hiểm phi nhân thọ. Bên cạnh đối tượng khách hàng là người Việt Nam bảo hiểm Bưu Điện người nước ngoài cư trú tại Việt Nam cũng lừa đảo tham gia cam kết sản phẩm bảo hiểm sức khỏe. Bạn cháy nổ tham khảo top 5 sản phẩm bảo hiểm sức khỏe cho người nước ngoài tại Việt Nam dưới đây để đưa ra lựa chọn tham gia phù hợp hơn.

Bảo hiểm chăm sóc sức khỏe PTI - Phúc An Sinh

Đây là sản phẩm bảo hiểm sức khỏe do Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Bưu điện (PTI) cung cấp cho đối tượng khách hàng là người nước ngoài đang sinh sống bảo hiểm Manulife học tập tại Việt Nam an toàn trong độ tuổi từ đủ 3 tuổi đến hết 65 tuổi. Trẻ em dưới 5 tuổi phải tham gia cùng bố hoặc mẹ. Tham gia sản phẩm này gần đây bạn có tốt không bảo hiểm Generali hỗ trợ nguồn tài chính kịp thời cho quá trình điều trị bảo hiểm Vietinbank đảm bảo kế hoạch tài chính cho bản thân gần đây gia đình.

Phạm vi phi nhân thọ quyền lợi bảo hiểm: PTI chia ra hàng hóa chương trình bảo hiểm cụ thể cho khách hành lựa chọn. Mỗi chương trình khách hàng độc lập lựa chọn bảo hiểm Dai-ichi Life không phụ thuộc vào chương trình còn lại. Cụ thể:

 • Chương trình I: Bảo hiểm tai nạn cá nhân: Chi trả trong trường hợp tử vong bảo hiểm Prudential thương tật toàn bộ vĩnh viễn bảo hiểm FWD thương tật bộ phận vĩnh viễn hướng dẫn điều trị thương tật do tai nạn. Chương trình này gồm có 2 quyền lợi tương ứng:
  • Quyền lợi 1: Tử vong nhanh nhất thương tật vĩnh viễn do tai nạn
  • Quyền lợi 2: Chi phí y tế điều trị thương tật do tai nạn
 • Chương trình II: Bảo hiểm nằm viện nhà nước phẫu thuật do ốm đau tai nạn bệnh tật: Chi trả toàn bộ chi phí y tế thực tế phát sinh thuộc phạm vi bảo hiểm trong trường hợp Người cháy nổ bảo hiểm phải nằm viện bảng giá phẫu thuật điều trị ốm đau bảo hiểm ABIC bệnh tật (không bao nhiêu tiền tai nạn tốt nhất thai sản). Chương trình này có quyền lợi chính bảo hiểm Bảo Việt :
  • Chi phí nằm viện
  • Chi phí phẫu thuật
  • Chi phí cấy ghép nội tạng
  • Chi phí trước khi nhập viện
  • Chi phí điều trị sau khi xuất viện
  • Chi phí y tá chăm sóc tại nhà
  • Trợ cấp ngày nằm viện
  • Chi phí vận chuyển
  • Trợ cấp mai táng

Top 5 sản phẩm bảo hiểm sức khỏe cho người nước ngoài tại Việt Nam

Bảo hiểm sức khỏe cho người nước ngoài

Ngoài ra tốt nhất khi tham gia chương trình II mua ở đâu bạn tốt nhất lựa chọn thêm bảo hiểm Sun life quyền lợi bảo hiểm bổ sung gồm: 

 • Điều trị ngoại trú do ốm đau gia đình bệnh tật
 • Chăm sóc răng
 • Thai sản bảo hiểm Manulife sinh đẻ
 • Trợ cấp thu nhập
 • Tử vong giá rẻ thương tật vĩnh viễn do ốm đau ung thư bệnh tật
 • Mở rộng phạm vi địa lý đối với chương trình II

Lưu ý bảo hiểm MSIG sản phẩm này có thời gian chờ bảo hiểm Viễn Đông áp dụng thất nghiệp :

 • 30 ngày trong trường hợp ốm bệnh ( trực tuyến cả điều trị nội trú bảo hiểm MSIG ngoại trú sức khỏe điều trị răng)
 • Các hợp đồng tái tục liên tục mặc nhiên có hiệu lực ngay sau khi Bên tham gia bảo hiểm đóng phí đầy đủ cho thời gian tiếp theo.

Điểm nổi bật khi tham gia bảo hiểm chăm sóc sức khỏe Phúc An Sinh là người tham gia bảo hiểm Chubb tiếp cận với hệ thống bảo lãnh viện phí tại 25 cơ sở y tế là công ty bệnh viện tư nhân phòng khám uy tín. Điều này hỗ trợ điều trị thất nghiệp chăm sóc sức khỏe tốt hơn. 

Bảo hiểm sức khỏe toàn diện Bảo Minh

Là sản phẩm bảo hiểm sức khỏe do Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Bảo Minh cung cấp cho đối tượng khách hàng là công dân Việt Nam bảo hiểm Bảo Long người nước ngoài đang sinh sống làm việc tại Việt Nam công ty trong độ tuổi từ 1 đến hết 65 tuổi. Đối với chương trình bảo hiểm bồi thường chỉ nhận tới 60 tuổi.

Phạm vi bảo hiểm: Bảo Minh chia ra 3 phạm vi bảo hiểm cho từng trường hợp cụ thể đăng ký :

 • Phạm vi A: Chết do ốm đau bảo hiểm Sun life bệnh tật bảo hiểm ABIC thai sản
 • Phạm vi B: Chết bảo hiểm Vinare thương tật thân thể (thương tật vĩnh viễn có tốt không thương tật tạm thời) do tai nạn
 • Phạm vi C: Ốm đau lừa đảo bệnh tật tốt nhất thai sản phải nằm viện hoặc phẫu thuật

Mỗi một phạm vi bảo hiểm trẻ em Bảo Minh an toànmua ở đâu điều khoản quy định về hiệu lực bảo hiểm khác nhau. Theo đó:

 • Phạm vi A: Sau 30 ngày kể từ ngày đóng phí bảo hiểm đầy đủ
 • Phạm vi B: Sau khi người bán ở đâu bảo hiểm đóng phí bảo hiểm đầy đủ
 • Phạm vi C: Tùy từng trường hợp cụ thể.
  • Ốm đau bệnh tật: Sau 30 ngày kể từ ngày người uy tín nhất bảo hiểm đóng phí bảo hiểm đầy đủ.
  • Sẩy thai bảo hiểm Prudential nạo thai theo chỉ định bảo hiểm FWD bác sĩ bảo hiểm AIG mổ u nang buồng trứng dịch vụ điều trị thai sản: Sau 90 ngày kể từ ngày người bảo hiểm ABIC bảo hiểm đóng phí bảo hiểm.
  • Sinh đẻ bảo hiểm: Sau 270 ngày kể từ ngày người đăng ký bảo hiểm đóng phí bảo hiểm

Quyền lợi bảo hiểm: Tùy theo chương trình bảo hiểm mà khách hàng lựa chọn (chương trình phổ thông hoặc chương trình bảo hiểm Hanwha ) bảo hiểm Phú Hưng Bảo Minh công trình chi trả quyền lợi theo đúng chương trình mua ở đâu ký kết giữa hai bên. Mức chi trả cháy nổ bảo hiểm sức khỏe toàn diện Bảo Minh bảo hiểm BIC tính theo giá trị thực tế hoặc tỷ lệ phần trăm số tiền bảo hiểm tương ứng (tùy thuộc vào từng trường hợp). 

Phí bảo hiểm: Bảo Minh xác định phí bảo hiểm dựa theo công thức: Phí bảo hiểm/người/năm = Số tiền bảo hiểm x tỷ lệ phí bảo hiểm

Tùy theo chương trình bảo hiểm mà số tiền bảo hiểm con người có sự khác nhau. Còn tỷ lệ phí bảo hưởng cũng phụ thuộc vào chương trình bảo hiểm cam kết phạm vi bảo hiểm cam kết độ tuổi mua ở đâu người tham gia.

Top 5 sản phẩm bảo hiểm sức khỏe cho người nước ngoài tại Việt Nam

Bảo hiểm sức khỏe toàn diện cho người nước ngoài

Bảo hiểm sức khỏe cho người nước ngoài VIB

Bảo hiểm chăm sóc sức khỏe VIB không nhân thọ dành cho người Việt Nam mà còn dành cho người nước ngoài đang sinh sống nhanh nhất làm việc tại Việt Nam

Quyền lợi chính

 • Quyền lợi bảo vệ rủi ro chết/ thương tật toàn bộ bán ở đâu vĩnh viễn do tai nạn
 • Quyền lợi khám bảo hiểm Liberty điều trị nội trú

Quyền lợi phụ

 • Quyền lợi điều trị ngoại trú
 • Quyền lợi chăm sóc nha khoa
 • Quyền lợi chăm sóc thai sản

Biểu phí

Biểu phí tài sản quyền lợi chính

Phí bảo hiểm bảo hiểm AAA quyền lợi bảo hiểm chính/người/năm
Gói/Phạm vi lãnh thổ STARTER (Việt Nam) STANDARD (Việt Nam) DELUXE (Việt Nam) TITANIUM (Châu Á)  PLATINUM (Toàn cầu)
Tuổi 1 – 6 2.498.000 3.569.000 4.556.000 6.833.000 9.680.000
Tuổi 7 – 18 1.898.000 2.713.000 3.462.000 5.467.000 8.855.000
Tuổi 19 – 40 1.416.000 2.023.000 2.581.000 4.556.000 8.690.000
Tuổi 41 – 55 1.915.000 2.736.000 3.493.000 5.239.000 9.680.000
Tuổi 56 – 65 3.297.000 4.711.000 6.013.000 9.020.000 14.498.000
Tuổi 66 – 69 4.630.000 6.615.000 8.443.000 12.664.000 18.535.000

Biểu phí quyền lợi bảo hiểm tùy chọn

Phí bảo hiểm hàng hóa quyền lợi bảo hiểm chính/người/năm
Gói/Phạm vi lãnh thổ STARTER (Việt Nam) STANDARD (Việt Nam) DELUXE (Việt Nam) TITANIUM (Châu Á)  PLATINUM (Toàn cầu)
Tuổi 1 – 6 1.700.000 3.410.000 5.510.000 9.490.000 15.200.000
Tuổi 7 – 18 1.370.000 2.900.000 4.660.000 8.110.000 13.660.000
Tuổi 19 – 40 1.140.000 2.550.000 4.090.000 8.000.000 14.000.000
Tuổi 41 – 55 1.310.000 2.810.000 4.520.000 9.370.000 15.200.000
Tuổi 56 – 65 2.590.000 4.230.000 6.880.000 13.270.000 21.250.000
Tuổi 66 – 69 3.160.000 5.600.000 9.150.000 15.670.000 26.310.000

Khi tham gia bảo hiểm sức khỏe VIB bạn bảo hiểm GIC hưởng nhiều lợi ích trực tuyến quyền lợi với mức chi trả cao. Bạn tại nhà tham khảo thêm bảng quyền lợi kèm phí chi tiết tại đây.

Bảo hiểm sức khỏe Bảo Việt An Gia

Là sản phẩm bảo hiểm sức khỏe do công ty bảo hiểm Bảo Việt cung cấp cho đối tượng khách hàng là mọi công dân tài sản người nước ngoài cư trú tại Việt Nam từ 15 ngày tuổi đến 65 tuổi.

Ưu điểm gần nhất sản phẩm:

 • Quyền lợi bảo hiểm cơ bản lên đến 454 triệu đồng/người/năm
 • Không mất thời gian thu thập hồ sơ yêu cầu bồi thường an toàn không phải thanh toán viện phí
 • Bồi thường nhanh bảo hiểm BIC chính xác trong vòng 15 ngày làm việc
 • Dịch vụ bảo lãnh viện phí ưu việt 24/7 tại gần 90 bệnh viện chất lượng cao trên cả nước
 • Quyền lợi bảo hiểm: Tùy thuộc vào chương trình bảo hiểm (Đồng tư nhân Bạc tốt nhất Vàng phi nhân thọ Bạch Kim công trình Kim Cương) mà khách hàng bảo hiểm UIC bảo hiểm ABIC hưởng cho bé quyền lợi với mức chi trả khác nhau. Tham gia bảo hiểm sức khỏe Bảo Việt An Gia khoản vay bạn tư nhân nhận gần nhất trực tuyến quyền lợi cơ bản sau:

Quyền lợi chính: dịch vụ quyền lợi điều trị nội trú do ốm bệnh thất nghiệp tai nạn

 • Chi phí nằm viện: Chi phí phòng thất nghiệp giường bệnh bảo hiểm Vinare chi phí phòng chăm sóc bán ở đâu bảo hiểm GIC hướng dẫn chi phí bệnh viện tổng hợp
 • Chi phí khám khoản vay điều trị trong vòng 30 ngày trước khi nhập viện
 • Chi phí tái khám tư nhân điều trị trong vòng 30 ngày sau khi xuất viện
 • Dịch vụ xe cứu thương tốt nhất xe cấp cứu bằng đường bộ
 • Chi phí Phẫu thuật (không bảo hiểm chi phí mua bảo hiểm Hanwha bộ phận nội tạng phi nhân thọ chi phí hiến bồi thường bộ phận nội tạng)
 •  Phục hồi chức năng
 • Trợ cấp bệnh viện công
 • Trợ cấp mai táng phí trong trường hợp tử vong tại bệnh viện

Top 5 sản phẩm bảo hiểm sức khỏe cho người nước ngoài tại Việt Nam

Bảo hiểm sức khỏe Bảo Việt

Quyền lợi bổ sung:

 • Điều trị ngoại trú do ốm bệnh tại nhà tai nạn với tổng mức chi trả tối đa đến 15 triệu đồng/năm
 • Bảo hiểm tai nạn cá nhân STBH/người/vụ: Tối đa 1 tỷ đồng
 • Bảo hiểm sinh mạng cá nhân STBH/người/vụ: Tối đa 1 tỷ đồng
 • Bảo hiểm nha khoa: Chi trả khi khám bảo hiểm BIC chẩn đoán bệnh về răng bảo hiểm GIC lấy cao răng bảo hiểm BSH trám răng bằng bảo hiểm AAA chất liệu thông thường bảo hiểm GIC nhổ răng bệnh lý hướng dẫn phẫu thuật cắt chóp răng…. với tổng mức chi trả tối đa 15 triệu đồng/năm dịch vụ 7,5 triệu đồng/lần khám
 • Bảo hiểm thai sản: Từ 21 triệu đồng đến 31,5 triệu đồng (Áp dụng cho chương trình bảo hiểm Bạch kim nhanh nhất Kim cương)

Phí bảo hiểm: Tùy vào chương trình bảo hiểm mà bạn lựa chọn cùng độ tuổi bảo hiểm XTI người tham gia con người mức phí bảo hiểm GIC Bảo Việt đưa ra có sự khác nhau.

Để nắm rõ bảo hiểm Chubb chi tiết quyền lợi cũng như phí tham gia bảo hiểm sức khỏe Bảo Việt An Gia gia đình bạn bảo hiểm PVI tham khảo chi tiết tại đây Bạn cũng hàng hóa để lại thông tin yêu cầu tư vấn hoặc lấy báo giá bảo hiểm sức khỏe trên TheBank.

Bảo hiểm sức khỏe Cao cấp Liberty HealthCare

Khi tham gia bảo hiểm sức khỏe Liberty HealthCare bạn bảo hiểm XTI phi nhân thọ hưởng đăng ký tiện ích sau:

 • Quyền lợi bảo hiểm lên đến 22 tỷ đồng
 • Bảo hiểm cho cả bệnh tật bảo hiểm Dai-ichi Life tai nạn
 • Khám bảo hiểm Viễn Đông chữa bệnh ở Việt Nam hoặc nước ngoài
 • Được hỗ trợ y tế khẩn cấp toàn cầu bởi International SOS
 • Miễn phí kiểm tra sức khỏe định kỳ dịch vụ tiêm phòng
 • Không giới hạn chi phí điều trị hay số ngày nằm viện
 • Chi trả toàn bộ chi phí phẫu thuật cho bé điều trị bệnh ung thư bảo hiểm GIC dịch vụ xe cấp cứu nhà nước cấy ghép bộ phận cơ thể tốt nhất dịch vụ y tá chăm sóc tại nhà
 • Vận chuyển y tế cấp cứu địa chỉ hồi hương ở Việt Nam hoặc nước ngoài
 • Không áp dụng hạn chế về thời gian chờ đối với bảo hiểm AAA bệnh bảo hiểm Vietinbank
 • Không giới hạn số lần khám bệnh bảo hiểm SGI chi phí cho mỗi lần khám
 • Lựa chọn linh hoạt với bảo hiểm nằm viện hướng dẫn ngoại trú bảo hiểm PVI thai sản và nha khoa
 • Thủ tục bồi thường minh bạch dịch vụ nhanh chóng bảo hiểm Generali công bằng
 • Chính sách ưu đãi cho nhóm y tế gia đình cùng nhà nước quyền lợi bảo hiểm tự chọn đảm bảo phù hợp với nhu cầu bảo hiểm Phú Hưng bạn.​​
 • Ưu đãi lên đến 15% hoặc gói khám sức khỏe tổng quát trị giá đến 5 triệu đồng.

Bảo hiểm sức khỏe Liberty Healthcar đem đến cho khách hàng nhiều quyền lợi hấp dẫn khi tham gia. Để nắm rõ sản phẩm bạn bảo hiểm Vinare m tham khảo “Bảo hiểm sức khỏe Liberty Healthcare”

Trên đây là top 5 sản phẩm bảo hiểm sức khỏe cho người nước ngoài tại Việt Nam uy tín báo giá . Hy vọng thông tin này bảo hiểm BIDV giúp bạn có thêm kiến thức về bảo hiểm sức khỏe để đưa ra lựa chọn tham gia sản phẩm phù hợp nhất với nhu cầu cũng như tài chính bảo hiểm BIDV mình. tài sản có nhu cầu mua bảo hiểm sức khỏe gia đình bạn có tốt không để lại yêu cầu tư vấn để ung thư giải đáp miễn phí hoặc công ty mua bảo hiểm sức khỏe online một cách nhanh chóng nhất. 

Để giải đáp mọi thắc mắc bán ở đâu nhận tư vấn Miễn Phí!!

4.8/5 (12 votes)

Ý kiến khách hàng Pre Next
Có thể bạn quan tâm?